Spolkové časopisy

Bellum 1866, roč. 2023, č. 2

Spolkový časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. obsahující různé články, vztahující se k prusko-rakouské válce, dějinám péči o památky z této války a zároveň informující o aktuálním dění ve spolku.

Obsah tohoto čísla:

Studie a články:
Synek Jiří: Leonhardi – rodina, kterou osud spojil v Dohaličkách
Král Ondřej: Důstojníci velkoknížete Konstantina. Statistická sonda do složení důstojnického sboru rakouského pěšího pluku č. 18
Synek Jiří: Setník Piskatczek a prapor polních myslivců č. 17 v bitvě u Náchoda
Svoboda Miroslav: Cholera v Drnholci v roce 1866 a pruský lazaret
Synek Jiří: Zajímavý dokument spjatý s pomníkem pěšího pluku č. 40 u Hořiněvsi 82
Šrámek Josef: Na okraj připomínky stého jubilea bitvy u Hradce Králové z 3. července 1866 a jejího dobového kontextu
Sahula Martin: Válka 1866 v Bystrém u Poličky
Zprávy a informace:
Synek Jiří: Nová literatura vydaná v roce 2022
Synek Jiří: Odešel spolubojovník a kamarád Jan Juna
Zápisy ze schůzí předsednictva Komitétu 1866 za rok 2022 – 2. část

200 Kč