Knihy

Jaroslav Dvořák: Jan Nepomuk Steinský. Otec válečných hrobů z roku 1866

Unikátní monografie nabízí vůbec poprvé možnost seznámit se s životními osudy Jana Nepomuka Steinského - účastníka prusko-rakouské války a zakladatele Komitétu 1866. Pozornost je věnována jeho rodinnému prostředí, osudům za války 1866, pozdější úřednické i vojenské kariéře a přirozeně především odbobí, kdy stál v čele hnutí pečujícího o památky z prusko-rakouské války. Autor Steinského neopouští ani po odchodu z vedení spolku a z drobných zmíněk rekonstruuje i závěr jeho života. Vedle tradičních životopisných pasáží se kniha přirozeně věnuje i širším okolnostem počátků organizované péče o památky z války roku 1866.

300 Kč