Knihy

Jindřich Kudrna – Jana Vaňková: Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866

Publikace vydaná Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 představuje moderní zpracování této úzce specializované faleristické tématiky. Ve své první části podává kompletní přehled oficiálních dekorací, které vydaly jednotlivé státy účastnící se tohoto konfliktu pro příslušníky svých jednotek. Druhá část je zaměřena na tzv. neoficiální dekorace, tedy medaile vydané různými organizacemi nebo spolky, medaile k odhalení památek, plakety, odznaky a jiné ražby - pro všechny je však společný vztah k území České republiky. Na 164 stranách jsou všechny tyto faleristické památky představeny podrobným popisem a barevnými fotografiemi.

490 Kč