Knihy

Jiří Náhlovský: Chrastava v prusko-rakouské válce roku 1866

Kniha se zabývá především válečnými událostmi v okolí Chrastavy, která se nachází mezi Žitavou a Libercem a byla tudíž svědkem prvních střetů mezi rakouskými a pruskými jednotkami. Vedle podrobného vylíčení těchto vojenských operací věnuje autor dále pozornost také pruské okupaci města a osudům místních občanů, kteří se v rakouské armádě zúčastnily války r. 1866. Publikace byla vydána u příležitosti obnovy tamního pomníku z prusko-rakouské války, proto je i této památce věnována náležitá pozornost. Kniha také obsahuje řadu dobových kreseb a historických i současných fotografiíí.

150 Kč