Knihy

Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém)

Publikace „Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém)“ je komentovanou edici původního legendárního díla Josefa Volfa z roku 1934. Josef Volf ve svých vzpomínkách především reflektoval své vlastní zážitky z prusko-rakouské války, kterou prožil na královéhradeckém bojišti jako malý chlapec. Ty však zasadil do širšího rámce líčení celého válečného konfliktu z roku 1866 a doplnil o stručného průvodce po královéhradeckém bojišti. Vzhledem k tomu, že původní vydání proslulých a hojně citovaných Volfových vzpomínek je již prakticky nedostupné, rozhodl se Komitét 1866 pro jejich reedici. Editoři předkládané publikace původní text opatřili podrobnými poznámkami a vysvětlivkami, které čtenáři umožní lepší pochopení textu a upozorní ho i na dílčí Volfovy nepřesnosti, dále předmluvou s Volfovým životopisným medailonkem a odborným úvodem zařazujícím tyto paměti do dobového a historiografického kontextu. Výsledných více jak 100 stran je doplněno četnými obrazovými přílohami.

200 Kč