Knihy

Královehradecko. Rok 1866 a česká společnost. Středoevropské, národní a regionální souvislosti

Sborník referátů a příspěvků konference pořádané ke 140. výročí prusko–rakouské války roku 1866 ve dnech 26. – 27. dubna 2006 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Příspěvky ve sborníku se zabývají jak mezinárodními, tak především regionálně východočeskými (Broumov, Hronov, královehradecká pevnost) apekty prusko-rakouského konliktu.
Celkem 11 příspěvků od Františka Stellnera, Dana Gawreckiho, Roberta Soběharta, Jaroslava Šůly, Jiřího Slavíka, Františka Dohnala, Bohumíra Smutného a Vladimíra Wolfa, Jiřího Pavlíka a Radka Pokorného, Ladislava Hladkého, Vlastimila Málka a Ludmily Štěpánové.

180 Kč