Naučné stezky

Naučná stezka č. 11 Les Svíb

Průvodce po naučné stezce "Les Svíb", která návštěvníka provází po místech nejkrvavějších střetnutí královéhradecké bitvy - po lese Svíb. Publikace vychází z formy jednotlivých tabulí existující naučné stezky. Každá strana v knize je tak v podstatě reprodukcí panelu naučné stezky. Na každé straně je tak stěžejní textová část doplněna množstvím obrazových doplňků - zobrazeny jsou bojové scény z daných lokalit (většinou jsou použity dobové kresby či malby), fotografie aktérů bojů, výzbroj a výstroj bojujících armád, uniformy jednotlivých druhů vojsk i dobové snímky vojenských památek. Oproti svému vzoru však publikace navíc obsahuje fotky jednotlivých vojenských památek, které se nacházejí poblíž daných informačních tabulí. Průvodce je navíc doplněn stručným vylíčením prusko-rakouské války r. 1866, nástinem dějin Komitétu 1866, mapou lesa Svíb a soupisem v něm a jeho blízkém okolí se nalézajících pomníků a hrobů.

30 Kč