Naučné stezky

Naučná stezka č. 12 "Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 - ústup rakouské armády"

Průvodce po naučné stezce "Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 - ústup rakouské armády", která návštěvníka provází v oblasti mezi centrální oblasti královéhradecké bitvy a centrem Hradce Králové. Publikace vychází z formy jednotlivých tabulí existující naučné stezky. Každá strana v knize je tak v podstatě reprodukcí panelu naučné stezky. Na každé straně je tak stěžejní textová část doplněna množstvím obrazových doplňků - zobrazeny jsou bojové scény z daných lokalit (většinou jsou použity dobové kresby či malby), fotografie aktérů bojů, výzbroj a výstroj bojujících armád, uniformy jednotlivých druhů vojsk i dobové snímky vojenských památek. Oproti svému vzoru však publikace navíc obsahuje fotky jednotlivých vojenských památek, které se nacházejí poblíž daných informačních tabulí. Průvodce je navíc doplněn stručným vylíčením prusko-rakouské války r. 1866, nástinem dějin Komitétu 1866, mapou ústupu rakouských jednotek a jejich přepravy přes řeku Labe a soupisem pomníků a hrobů, které se nacházejí v oblasti, jíž vede naučná stezka. Jedná se o 2. aktualizované vydání.

50 Kč