Naučné stezky

Naučná stezka č. 13 "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště"

Průvodce po naučné stezce "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště", která návštěvníka seznamuje provází mezi obcemi Mimoň a Boseň a podává informace o střetnutích u Kuřívod, Mnichova Hradiště a odbočka do Osečné i o srážce u Českého Dubu. Publikace vychází z formy jednotlivých tabulí existující naučné stezky. Každá strana v knize je tak v podstatě reprodukcí panelu naučné stezky. Na každé straně je tak stěžejní textová část doplněna množstvím obrazových doplňků - zobrazeny jsou bojové scény z daných lokalit (většinou jsou použity dobové kresby či malby), fotografie aktérů bojů, výzbroj a výstroj bojujících armád, uniformy jednotlivých druhů vojsk i dobové snímky vojenských památek. Oproti svému vzoru však publikace navíc obsahuje fotky jednotlivých vojenských památek, které se nacházejí poblíž daných informačních tabulí. Průvodce je doplněn mapou regionu severních Čech, v níž je vyznačeno umístění jednotlivých tabulí naučné stezky i pomníky v této oblasti.

60 Kč