Naučné stezky

Naučná stezka č. 2 „Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866

Průvodce po naučné stezce "Česká Skalice - Svinišťany - Josefov 1866", která návštěvníky provází především po českoskalickém a svinišťanském bojišti. Publikace vychází z formy jednotlivých tabulí existující naučné stezky. Každá strana v knize je tak v podstatě reprodukcí panelu naučné stezky. Na každé straně je tak stěžejní textová část doplněna množstvím obrazových doplňků - zobrazeny jsou bojové scény z daných lokalit (většinou jsou použity dobové kresby či malby), fotografie aktérů bojů, výzbroj a výstroj bojujících armád, uniformy jednotlivých druhů vojsk i dobové snímky vojenských památek. Oproti svému vzoru však publikace navíc obsahuje fotky jednotlivých vojenských památek, které se nacházejí poblíž daných informačních tabulí. Průvodce je navíc doplněn stručným vylíčením prusko-rakouské války r. 1866, nástinem dějin Komitétu 1866, mapami obou zmíněných bojišť a soupisem na nich se nalézajících pomníků a hrobů.

30 Kč