Naučné stezky

Naučná stezka č. 4 "Den bitvy u Trutnova. Rakouské vítězství 27. 6. 1866"

Průvodce po naučné stezce "Den bitvy u Trutnova - rakouské vítězství 27.6. 1866" provází návštěvníka po centrální části trutnovského bojiště. Publikace vychází z formy jednotlivých tabulí existující naučné stezky. Každá strana v knize je tak v podstatě reprodukcí panelu naučné stezky. Na každé straně je tak stěžejní textová část doplněna množstvím obrazových doplňků - zobrazeny jsou bojové scény z daných lokalit (většinou jsou použity dobové kresby či malby), fotografie aktérů bojů, výzbroj a výstroj bojujících armád, uniformy jednotlivých druhů vojsk i dobové snímky vojenských památek.

30 Kč