Naučné stezky

Naučná stezka č. 6 "Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866"

Průvodce po naučné stezce "Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866", která návštěvníka provází po bojišti v okolí zmíněného města. Publikace vychází z formy jednotlivých tabulí existující naučné stezky. Každá strana v knize je tak v podstatě reprodukcí panelu naučné stezky. Na každé straně je tak stěžejní textová část doplněna množstvím obrazových doplňků - zobrazeny jsou bojové scény z daných lokalit (většinou jsou použity dobové kresby či malby), fotografie aktérů bojů, výzbroj a výstroj bojujících armád, uniformy jednotlivých druhů vojsk i dobové snímky vojenských památek. Oproti svému vzoru však publikace navíc obsahuje fotky jednotlivých vojenských památek, které se nacházejí poblíž daných informačních tabulí. Průvodce je doplněn mapou regionu a seznamem pomníků v této oblasti.

30 Kč