Naučné stezky

Naučná stezka č. 7 „Bitva u Jičína 29. června 1866“

Průvodce po naučná stezce „Bitva u Jičína 29. června 1866“, která návštěvníky po okružní trase provází jičínským bojištěm. Publikace vychází z formy jednotlivých tabulí existující naučné stezky. Každá strana v knize je tak v podstatě reprodukcí panelu naučné stezky. Na každé straně je tak stěžejní textová část doplněna množstvím obrazových doplňků - zobrazeny jsou bojové scény z daných lokalit (většinou jsou použity dobové kresby či malby), fotografie aktérů bojů, výzbroj a výstroj bojujících armád, uniformy jednotlivých druhů vojsk i dobové snímky vojenských památek. Oproti svému vzoru však publikace navíc obsahuje fotky jednotlivých vojenských památek, které se nacházejí poblíž daných informačních tabulí. Průvodce je navíc doplněn stručným vylíčením prusko-rakouské války r. 1866, nástinem dějin Komitétu 1866, mapou celého jičínského bojiště a soupisem na něm se nalézajících pomníků a hrobů.

30 Kč