Pohlednice

Pohlednice č. 12 - Pomníky v lese Svíb

Pomníky v lese Svíb

1. Svíb (Hradec Králové) pískovcová typová pyramida věnovaná rakouskému setníku Rudolfu hraběti Walderdorfovi od praporu polních myslivců č. 4.
2. Svíb (Hradec Králové) pískovcová typová pyramida na hrobě 8. rakouských a 2 pruských vpjáků. Věnována pruským řádem Johanitů.
3. Svíb (Hradec Králové) pískovcová typová pyramida na hrobě 20 rakouských a 8 pruských vojáků. Věnována pruským řádem Johanitů.
4. Svíb (Hradec Králové) pískovcová typová pyramida na hrobě 40 rakouských a pruských vojáků. Věnována pruským řádem Johanitů.

5 Kč