Pohlednice

Pohlednice č. 19 - Pomníky královéhradeckého bojiště

Pomníky královéhradeckého bojiště

1. Holá (Hradec Králové) žulový balvan s měděnou nápisní deskou. Pomník věnovaný pruské 8. pěší brigádě a současně zde pohřbenému rakouskému plk. Victoru Binderovi baronu von Bindersfeldovi, veliteli pěšího pluku č. 49.
2. Chlum (Hradec Králové) žulový balvan na hrobě pruského mjr. Heinricha Richarda von Reusse od 2. granátnického pěšího pluku.

5 Kč