Pohlednice

Politické osobnosti roku 1866 - pohlednice

Pohlednice s podobiznami politických činitelů, kteří ovlivnili průběh prusko-rakouské války - rakouského císaře Františka Josefa I., pruského krále Viléma I., saského krále Jana, pruského kancléře Otty von Bismarcka a saského premiéra Fridricha Beusta.

5 Kč