Knihy

Zdeněk Jánský: Srážka u Svinišťan v roce 1866

Publikace se věnuje nepříliš známé srážce u obce Svinišťany, která proběhla 29. června 1866 mezi pruským 5. armádním sborem a rakouským 4. armádním sborem a skončila pruským vítězstvím. Celé vojenské střetnutí je v knize podrobně popsáno, lepší orientaci na bojišti pak poskytují přehledné mapy. Součástí vydaného díla je rovněž stručný nástin dějin obce Svinišťany.

200 Kč