Projekt „Dokončení obnovy zastávek naučné stezky ‚Svinišťany – Česká Skalice – Josefov 1866‘ na území města Česká Skalice“

Obrázek

Tento projekt je spolufinancován městem Česká Skalice

Projekt „Dokončení obnovy zastávek naučné stezky ‚Svinišťany – Česká Skalice – Josefov 1866‘ na území města Česká Skalice“ byl v roce 2023 realizován Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Jeho cíl a smysl plně vystihuje již jeho název. Projekt měl za cíl dokončit obnovu zastávek naučné stezky „Svinišťany – Česká Skalice – Josefov 1866“ na území města Česká Skalice. Stezka byla zřízena Komitétem 1866 v roce 2004 a za takřka dvě desetiletí již zejména stav jejích stojanů značně degradoval, přičemž Komitét 1866 v předchozích letech tři stojany naučné stezky na území města vyměnil z vlastních, resp. externích zdrojů.

V rámci projektu tak tedy byly vyměněny nevyhovující stojany (a nahrazeny novými s dlouhou životností), resp. byly obnoveny poškozené či odstraněné zastávky naučné stezky. Konkrétně tedy 1) zastávka č. 14/IV Zlíč byla zcela obnovena po poškození z ledna 2023; 2) zastávka č. 18/VIII Náměstí byla obnovena v nové lokaci v průchodu domu č.p. 275 v ulici E. Beneše v České Skalici (místo stojanu byla infotabule umístěna do rámu); 3) u zastávky č. 16/VI Na bojišti byl vyměněn stojan za nový typ. Dále byly nově vyrobeny infotabule zastávek č. 18/VIII Náměstí (původní ztratila barevnost) a č. 17/VII Nádraží a č. 19/IX Malá Skalice (byla na nich uvedena již neaktuální poloha zastávky č. 18/VIII Náměstí a obecně došlo k aktualizaci údajů).

V současné době tak je naučná stezka „Svinišťany – Česká Skalice – Josefov 1866“ již opět kompletní a mohou ji plně využívat turisté a další zájemci. Na území města Česká Skalice má pak již naučná stezka zcela novou podobu, která spočívá především v již kompletně provedené výměně stojanů naučných tabulí za nové typy (vyrobené z trvanlivějšího materiálu, opatřené oplechovanou stříšku). Celá naučná stezka „Svinišťany – Česká Skalice – Josefov 1866“ je tak již nyní opět kompletní a může tak postoupit další fázi své modernizace, která spočívá v elektronickém propojení jednotlivých zastávek naučné stezky s portálem www.1866.cz prostřednictvím QR-kódů.

Obrázek Obrázek Obrázek