Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2021

Obrázek

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2021“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

– péče o válečné pomníky a hroby

– pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

– publikační činnost

– podpora rozvoje cestovního ruchu

– spolková činnost.

 

1) péče o válečné pomníky a hroby

V této pro Komitét 1866 stěžejní oblasti se podařilo opravit jeden pomníky na válečném hrobu, konkrétně se jednalo o

– pomník ev.č. JC-53 (označení v centrální evidenci válečných hrobů CEVH CZE5207-56147) neznámého pruského důstojníka a pruského závodčího Gusterna Schulze v lokalitě Rybníček u Jičína, kde se jedná fakticky o dvě památky, a sice starý pomník s nepříliš čitelným německým nápisem a nový pomník zřízený zřejmě ve 20. letech 20. století s českým nápisem a krucifixem; opraveny byly obě dvě

Obrázek Obrázek

2) pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

V rámci oblasti této podpory byla podpořena velmi netypická akce. Vzhledem k nejisté situací způsobenou současnou pandemií se Komitét 1866 rozhodl nezahrnovat do tohoto projektu žádnou běžnou veřejnou vzpomínkovou akci, ale uspořádat cyklus videopřednášek na spolkovém youtube-kanálu s názvem „Válka 1866 on-line“. Série celkem 15 (původně 14) přednášek určených pro širokou veřejnost byla pojata formou seriálu a prezentována zdarma každé pondělí počínaje 15. únorem a konče 24. květnem vždy jedním dílem. Jednotlivé přednášky byly zaměřeny jednak na nezvyklé perspektivy pohledu na prusko-rakouskou válku, dále na každodenní život vojáků i civilistů ve válečném roce 1866, památky a paměť prusko-rakouské války minulost i přítomnost Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Vzhledem k vysoké sledovanosti a žádostem diváků byl původní záměr stáhnout videa po dvou týdnech posunut na 3. července 2021 a následně byl po dohodě s autory prodloužen na neurčito. Sledovanost byla vskutku nečekaná – již v den premiéry každého dílu jej shlédlo vždy zhruba 100 zájemců, v den uveřejnění poslední přednášky se počet shlédnutí všech videí dostal na 15 662, na konci června přesáhl 22 000 a v současnosti mají všechny díly přes 42 000 shlédnutí. Dopad tohoto přednáškového cyklu byl tak alespoň v kvantitativní rovině nesrovnatelně větší, než jakékoliv běžné vzpomínkové akce.

Obrázek

Další mediální prezentace na následující odkazech

https://www.1866.cz/aktuality/690-serie-prednasek-valka-1866-on-line

https://www.1866.cz/aktuality/703-prednaskovy-cyklus-valka-1866-on-line-prilakal-pres-10-000-divaku

https://www.1866.cz/aktuality/711-prednasky-z-cyklu-valka-1866-on-line-zpristupneny-bez-casoveho-omezeni

https://www.1866.cz/aktuality/732-serie-prednasek-valka-1866-on-line-rekapitulace

https://www.muzeumhk.cz/novinky-z-muzea/975-valka-1866-on-line.html

http://www.koniggratz1866.eu/n-121/Valka-1866-on-line.html

https://www.hradeckralove.org/letos-uplyne-155-let-od-bitvy-u-hradce-kralove/d-74941

https://rychnovsky.denik.cz/tipy-na-dnesek/komitet-pro-udrzovani-pamatek-z-valky-z-roku-1866-zahajuje-on-line-prenosy-20210.html

http://www.map-mh.cz/pracovni-skupina-pro-rozvoj-schopnosti-zaku-participovat-na-deni-ve-skole-a-v-komunite-rozvoj-regionalniho-vzdelavani-2/priklady-dobre-praxe/

 

3) publikační činnost

V rámci této oblasti bylo podpořeno vydání obou letošních čísel časopisu Bellum 1866, který od roku 1990 vydává Komitét 1866.

Obrázek Obrázek

4) podpora rozvoje cestovního ruchu

V rámci této oblasti se Komitét 1866 zaměřil především na sítť naučných stezek, které propoujují jednotlivá historická bojiště z prusko-rakouské války na území Královéhradeckého kraje, resp. opravu špatného stavu některých zastávek těchto unikátních naučných stezek. Konkrétně proběhla montáž 20 kusů nových stojanů (jedná se o zcela nový typ stojanů s plechovou stříškou vyrobený ze dřeva ošetřeného tlakovou impregnací, který by měl být trvanlivější), které nahradily již značně poškozené stojany na naučných stezkách Josefov – Smiřice – Chlum 1866, Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo a Bitva u Jičína 29. června 1866.

Obrázek Obrázek Obrázek

5) spolková činnost

V rámci této oblasti byly podpořeny běžné aktivity nezbytné pro řádné fungování činnosti spolku, zejména jízdní náklady.