Projekt Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2022

Obrázek

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2020“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

– péče o válečné pomníky a hroby

– pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

– publikační činnost

– podpora rozvoje cestovního ruchu

– spolková činnost.

 

1) péče o válečné pomníky a hroby

V této pro Komitét 1866 stěžejní oblasti se podařilo celkem opravit dva pomníky na válečných hrobech, konkrétně se jednalo o

– kompletní opravu pomníku ev.č. HK-308, CEVH CZE5205-3681(hromadný hrob rakouských a pruských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové 3. července 1866, v Benátkách, okr. Hradec Králové)

Obrázek Obrázek

– výměnu poškozeného vrcholového kříže pomníku ev.č. JC-14, CEVH CZE5207-4369 (pomník na hromadném hrobě saských vojáků a saského setníka Subeho, kteří padli v bitvě u Jičína 29. června 1866, u obce Dílce)

Obrázek Obrázek

– kompletní opravu pomníku ev.č. SV-21, CEVH CZE-5206-4252 (pomník na hromadném hrobě 13 pruských vojáků, kteří padli ve srážce u Svinišťan 29. června 1866, u obce Miskolezy); pomník byl opravován ve dvou fázích, neboť během opravy na něj spadl při vichřici strom

Obrázek Obrázek Obrázek

– kompletní opravu pomníku ev.č. TU-84, CEVH CZE5214-4756 (pomník na hromadném hrobě rakouských a pruských vojáků, padlých v bitvě u Stříteže 28. června 1866, ve Střítěži)

Obrázek Obrázek

– kompletní opravu pomníku ev.č. TU-88, CEVH CZE5214-4789 (pomník na hrobě rakouského kadeta Thegera, zemřelého následkem zranění v bitvě u Stříteže 28. června 1866, v obci Staré Buky)

Obrázek Obrázek

2) pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

V rámci oblasti této podpory byly podpořeny pouze níže uvedené akce, zejména vzpomínkového charakteru vztahující se k válečnému roku 1866

– „1866 on-line hra“, vědomostní hra ve webovém prostředí pro zájemce z řad široké veřejnosti, 19. února 2022; informace o konání 1informace o konání 2

– Rozvícený Svíb, 16. ročník, 11. června 2022; plakátfotogalerie z akce

– Vzpomínková akce ke 156. výročí bitvy u Jičína 29. června 1866, 17. září 2022; plakátinformace o akci 1informace o akci 2informace o akci 3fotogalerie z akce

– vzpomínková akce na královéhradeckém bojišti „Dušičky 1866“, 29. října 2022; plakátinformace o akcifofogalerie z akce

 

3) publikační činnost

V rámci této oblasti bylo podpořeno vydání obou letošních čísel časopisu Bellum 1866, který od roku 1990 vydává Komitét 1866.

Obrázek Obrázek

 

4) podpora rozvoje cestovního ruchu

V rámci této oblasti se Komitét 1866 zaměřil především na sítť naučných stezek, které propoujují jednotlivá historická bojiště z prusko-rakouské války na území Královéhradeckého kraje, resp. opravu špatného stavu některých zastávek těchto unikátních naučných stezek. Konkrétně se jednalo o montáž 45 ks nových stojanů (zcela nový typ stojanů s plechovou stříškou vyrobený ze dřeva ošetřeného tlakovou impregnací), které nahradily již značně poškozené stojany na naučných stezkách Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866, Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo, Bitva u Jičína 29. června 1866, Po stopách války roku 1866 na Hořicku a Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866 (přiložené fotografie jsou jen výběrové).

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

 

5) spolková činnost

V rámci této oblasti byly podpořeny běžné aktivity nezbytné pro řádné fungování činnosti spolku, zejména pokud jde o jízdní náklady.