Hodiny 30. 12. 2023

Projekt podpořený Královéhradeckým krajem

V průběhu celého končícího roku probíhal projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2023“, který byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem. V jeho rámci se podařilo opravit sedm válečných hrobů z prusko-rakouské války, vyměnit 10 stojanů naučných stezek, uskutečnit či podpořit řadu menších vzopomínkových akcí vztahujících se k roku 1866 a vydat obě čísla spolkového časopisu Bellum 1866.

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Projekt „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2023“ byl zaměřen na širokospektrou podporu všech druhů činnosti, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. vyvíjí. Tato činnost byla rozdělena na pět základních oblastí:

– péče o válečné pomníky a hroby

– pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

– publikační činnost

– podpora rozvoje cestovního ruchu

– spolková činnost

1) péče o válečné pomníky a hroby

V této pro Komitét 1866 stěžejní oblasti se podařilo celkem opravit sedm pomníků na válečných hrobech, konkrétně se jednalo o

– kompletní opravu pomníku ev.č. JC-32, CEVH CZE5207-4353 (pomník připomínající vojáky pruského 1. poznaňského pěšího pluku č. 18 padlé v bitvách u Jičína 29. června 1866 a u Hradce Králové 3. července 1866; Prachov, obec Holín, okr. Jičín), mediální prezentace opravyinformace o odhalení opraveného pomníku,

– celkovou obnovu pomníku ev.č. NA-67, CEVH CZE5211-4473 (pomník všeobecného věnování připomínající padlé vojáky z bitvy u České Skalice 28. června 1866; Kleny, obec Provodov-Šonov, okr. Náchod), mediální prezentace opravy,

– celkovou opravu pomníku ev.č. NA-109, CEVH CZE-5211-4501 (pomník všeobecného věnování připomínající padlé vojáky z bitvy u České Skalice 28. června 1866; Šeřeč, obec Provodov-Šonov, okr. Náchod), mediální prezentace opravy,

– celkovou opravu pomníku ev.č. HK-121, CEVH CZE5205-3754 (pomník na hrobě sedmi pruských, čtyřech saských a dvou rakouských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové 3. července 1866; Probluzi, obec Dolní Přím, okr. Náchod),

– opravu nápisové desky na pomníku ev.č. NA-72, CEVH CZE-5211-4509 (pomník na hrobě rakouského poručíka Alfreda Gilio Rimoldi dela Spada; Václavice, obec Provodov-Šonov, okr. Náchod), mediální prezentace opravy,

– opravu nápisu na pomníku ev.č. HK-407, CEVH CZE5205-4129 (pomník připomínající poslední boj rakouské dělostřelecké baterie č. 7./XII setníka Josefa Kuhna; Lípa, obec Všestary, okr. Hradec Králové),

– výměnu čepování vrcholového kříže a základní očištění pomníku ev.č. JC-93, CEVH CZE5207-27086 (společný obelisk připomínající padlé všech armád bojujících v bitvě u Jičína 29. června; obec Kbelnice, okr. Jičín).

 

2) pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí

V rámci oblasti této podpory byly podpořeny pouze níže uvedené akce, zejména vzpomínkového charakteru vztahující se k válečnému roku 1866

– Rozsvícený Svíb, 17. ročník, 10. června 2023; plakátinformace o akci

– pietní akce k odhalení kříže na hrobě z války roku 1866 v lokalitě Hejcmanka na královéhradeckém bojišti, 3. července 2023; plakátinformace o akci

– vzpomínková akce na královéhradeckém bojišti „Dušičky 1866“, 21. října 2023; plakát; informace o akcifofogalerie z akce

– akce Rozsvícené Dubno, u České Skalice, 4.listopadu 2023; plakátinformace o akci 1informace o akci 2

 

3) publikační činnost

V rámci této oblasti bylo podpořeno vydání obou letošních čísel časopisu Bellum 1866, který od roku 1990 vydává Komitét 1866.

Informace o vydání byla publikována také na spolkovém webu – zde.

 

4) podpora rozvoje cestovního ruchu

V rámci této oblasti se Komitét 1866 zaměřil především na sítť naučných stezek, které propoujují jednotlivá historická bojiště z prusko-rakouské války na území Královéhradeckého kraje, resp. opravu špatného stavu některých zastávek těchto unikátních naučných stezek. Konkrétně se jednalo o montáž 10 ks nových stojanů (jedná se o zcela nový typ stojanů s plechovou stříškou vyrobený ze dřeva ošetřeného tlakovou impregnací, který by měl být trvanlivější), které nahradily zastaralé a poškozené stojany na naučných stezkách Josefov – Smiřice Chlum 1866, Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo a Bitva u Jičína 29. června 1866. Ve dvou případech byla vyrobena i nová inforabule, neboť původní byla poškozená – jednalo se o zastávku č. 11 Zámezí Naučné stezky Bitva u Jičína 29. června 1866 a zastávku č. 12 Vilantice Naučné stezky Bitva u Dvora Králové nad Labem. V Náchodě se podařilo obnovit zastávku č. 0 Náchod nádraží, která byla odstraněna před několika lety v souvislosti s rekonstrukcí železnční stanice, přičemž vnější podoba stojanu této tabule odpovídá normovaným stojanům, které používá město Náchod. Kromě tohoto posledního případu bylo osazení nových stojanů a tabulí provedeno v rámci spolkových brigád.

5) spolková činnost

V rámci této oblasti byly podpořeny běžné aktivity nezbytné pro řádné fungování činnosti spolku, zejména pokud jde o jízdní náklady.

 

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Obrázek

Zpět na výpis