Publikace Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866

Obrázek

Podpořeno Statutárním městem Hradec Králové.

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Publikace „Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866“ autorů Vojtěcha Kesslera a Josefa Šrámka vydaná v rámci projektu „Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866, historie a současnost“ je odbornou monografií, která se zabývá dílčí části bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1866, a sice střetem pruského a rakouského jezdectva prostoru mezi Střezeticemi, Dlouhými Dvory, Všestary a Probluzí. Výsledek této srážky zabránil katastrofě, kterou by v řadách ustupující rakouské armády znalenal atak nepřátelské kavalerie. Střezetická srážka tak má své neopominutelné místo v rámci zejména rakouského, potažmo českého nazírání na bitvu u Hradce Králové, jako jeden z mála světlých momentů tohoto vojenského střetnutí. Jedná se o souhrnnou práci zachycující jezdeckou srážku ve všech jejích aspektech, včetně jejího odrazu v historické paměti, jehož sledování je dovedeno až k současnému pomníku jezdecké srážky u Střezetic, který byl odhalen 1. července 2016.

Publikace vyšla za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové, které na její vydání poskytlo dotaci z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ na zachování a obnovu památkového fondu na území města Hradec Králové ve výši 75 000 Kč.

Dále bylo vydání publikace realizováno také za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který její vydání podpořil poskytnutím dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje „16KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury“ ve výši 31 000 Kč.

Publikace byla vydána v nákladu 1500 výtisků.

Každý výtisk publikace „Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866“ byl označen logem Statutárního města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje a textem „Publikace vychází s podporou Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje“.

Obrázek