Rekonstrukce pomníku Spícího lva v dubenské bažantnici a úprava jeho okolí

Obrázek

Podpořeno městem Česká Skalice.

Podpořeno Královéhradeckým krajem.

Podpořeno obcí Provodov-Šonov.

Projekt „Rekonstrukce pomníku Spícího lva v dubenské bažantnici a úprava jeho okolí“ spočíval v komplexní opravě pomníku Spícího lva, který je po symbolické i umělecké stránce jedním z nejvýznamnějších pomníků historického bojiště u České Skalice z 28. června 1866, a také v úpravě jeho okolí. Rekonstrukce zastavila celkovou degradaci pomníku, zejména jeho plastických částí, které byly odborně restaurovány, jakož i ohrožení statiky celé památky, které bylo vyřešeno novým betonovým základem pod ujíždějící stupně pomníku. Zároveň bylo důstojným způsobem upraveno okolí pomníku (tzv. čestný dvůr), které bylo doplněno základním návštěvnickým servisem – lavičkami, odpadkovým košem, stojanem na kola a informační tabulí.

Projekt byl realizován za finanční podpory

 – města Česká Skalice, které jeho uskutečnění podpořilo poskytnutím dotace na základě veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo jednací MUCS/1544/2018/KONT/Jan ve výši 300.000,-Kč,

 – Královéhradeckého kraje, který jeho uskutečnění podpořil poskytnutím dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje „18RGI02 – Dotace na individuální účel – jednorázové akce“ ve výši 30.000,-Kč,

 – obecního úřadu Provodov-Šonov, který jeho uskutečnění podpořil poskytnutím dotace na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 3/2018 ve výši 30.000,-Kč.

Slavnostní odhalení zrekonstruovaného pomníku se uskutečnilo v sobotu 23. června 2018 v rámci vzpomínkových akcí konaných u příležitosti 152. výročí prusko-rakouské války a 150. výročí vzniku pomníku Spícího lva byl pomník za účastí zástupců Královéhradeckého kraje, města Česká Skalice, obecního úřadu Provodov-Šonov, Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. a především četných návštěvníků z řad veřejnosti.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek