Hodiny 12. 6. 2024

Rozsvícený Svíb 2024

Obrázek

Po osmnácté (neboť navazujeme na akci Čistěveský myslivec) jsme se letos sešli u Svíbu. A po osmé jsme my – Muzejní historický klub Záviš svitavského muzea, Blanka Karešová, Zdeněk Studený, Ivan Stolín a ještě jeden kamarád – během tří hodin rozsvítili Svíb. Ke sto sedmi pomníkům a hrobům v lese jsme přinesli světlo. Ale existuje i Velký Svíb. Ten den se rozsvěcovala světla na dalších osmnácti místech, kde leží vojáci zemřelí na následky zranění v boji o les Svíb nebo i ti, kterým bylo dáno svůj tanec se smrtí přežít: v Benátkách u Cerekvice, v Čistěvsi, v Máslojedech, v Cerekvici, v Milovicích, ve Všestarech, v Hoříněvsi, v Hněvčevsi, v Lochenicích, v Nedělišti v Hořicích, v Hradci Králové na Pouchově, v Praze na Olšanských hřbitovech, ve Svitavách, v Mikulově, v Třebechovicích pod Orebem a nově v Opatově. Samostatnou zmínku si zaslouží osmnácté místo Komárno na Slovensku. Odtud nám v loňském roce přivezl světlo předseda našeho Komitétu Miroslav Suchý, takže se v loňském roce se rozsvěcoval Svíb světlem z Komárna. Letos si už na Slovensku zapalovali sami. Však byl také „zvláštní císařskou milostí“ vyznamenán prostřednictvím Historického klubu Záviš Řádem železné koruny. K akci se připojil i správce náchodského bojiště rozsvícením světel, proto jsme při pietním aktu pozdravili náchodské bojiště písní, kterou hned v roce 1866 složil Josef Švanda, myslivec 5. setniny mysliveckého praporu č. 14. který u Náchoda bojoval.

Mrtvé ze Svíbu jsme uctili tradičně polní mší a pietním aktem u Myslivce, při němž zástupci tří obcí kolem Svíbu spolu s předsedou Sboru dobrovolných hasičů z Čistěvsi kladou věnec, poslední světlo zapaluje emeritní starostka Čistěvsi Anna Ludvová a trubač Historického klubu Záviš troubí slavnostní večerku. V čestné salvě se střídají historické jednotky, kterých se letos (nebo jejich částí) napočítalo u Svíbu deset. Postaraly se i o ukázky výcviku jednotek (c. k. historický rakouský pěší pluk č.18), přehlídku dělostřelectva a nechyběla ani krátká ukázka bitevní akce. Akci nám rovněž už tradičně zpříjemnil pěvecký soubor Písnička česká vojenskými i lidovými písněmi.

Jako dárek jsme letos pro účastníky našich akcí připravili podrobného knižního průvodce Svíbem, který byl slavnostně pokřtěn vodou z lesního potůčku (publikaci je možné zakoupit také na e-shopu Komitétu 1866).

Díky péči Sboru dobrovolných hasičů z Čistěvsi bylo postaráno o pohoštění návštěvníků i o potraviny pro vojenská tábor. Navíc tu byly letos k prodeji i drobné sošky svíbského myslivce, dobenínského myslivce, rozběřického „Deutschmeistera“ a lvů od ossaria na hradeckém bojišti.

Končili jsme obvyklým večerním dvou a půlhodinovým putováním rozsvíceným svíbským lesem s výkladem a večerkami jednotlivým útvarům, které tu bojovaly. Tečkou byla půlnoční poslední salva u myslivce a odpověď dělostřelců.

Co zbývá dodat? Atmosféra během celé akce sousedská – vrací se spousta lidí opakovaně účast na večerním putování zatím největší, co pamatujeme. Dojmů mnoho, těžko se vyjadřují slovy. Nezbývá než poděkovat všem, kteří si se Svíbem začínají rozumět. A do příštího roku – dá-li Pánbůh – nápad už máme.

Miloslav Štrych

Fotogalerie z akce

Zpět na výpis