Hodiny 20. 5. 2024

Brigáda v severních Čechách – Kuřívody, Klášter Hradiště nad Jizerou, Ševčín, Mnichovo Hradiště a Boseň

Obrázek

V sobotu 18. května 2024 proběhla na bojišti u Mnichova Hradiště a Kuřívod brigáda zaměřená na sekání trávy, které se zúčastnil J. Náhlovsklý, M. Janoušek a J. Třešňák. Všichni se nejdříve zaměřili v Klášteře Hradišti nad Jizerou na pomník ev. č. 32, kde vzápětí začalo pršet. Následné sečení probíhalo nejen za deště, ale také v rozdělení brigádníků, kdy J. Náhlovský společně s M. Janouškem pracovali u pomníků ev. č. 10 – 12. Současně J. Třešňák působil u pomníků ev. č. 17 – 20, a potom přiložil ruku k dílu u pomníků ev. č. 14 -16, kde dílo dokončovala jmenovaná dvojice.
Pomník ev. č. 14 byl v březnu vandalsky poškozen s krádeží kamenného kříže! Uvedená skutečnost byla nahlášena na Policii ČR. Při sobotní brigádě došlo k zvednutí povalené části a zpětnému osazení na základ.
Další nasazení znamenalo pro brigádníky opět vzájemné odloučení, a to již na několik hodin. V těsném okolí Kláštera Hradiště n. J. posekal trávu J. Třešňák u pomníků ev. č. 26, 27 a 21. Po dalším přejezdu provedl zastávku u pomníku ev. č. 43 a v lokalitě Boseň – Mužský se soustředil na pomníky ev. č. 44 – 47, 51 a 52. Po opětovné přiblížení k Mnichovu Hradišti následovaly pomníky ev. č. 41 a 42, a v Březině ev. č. 55. Závěrečnou prací se stal pomník ev. č. 35, kde byl nápomocen J. Náhlovský a M. Janoušek, kteří sem dojeli ze směru kuřívodského bojiště.
Po skončení u mnichovohradišťského pomníku ev. č. 14 zvelebil J. Náhlovský a M. Janoušek ještě na tomto bojišti okolí ev. č. 13. Pokud J. Třešňákovi po odjezdu od ev. č. 43 přestalo pršet, tak dvojici brigádníků provázel trvající déšť s různou intenzitou po celou dobu jejich sečení u kuřívodských pomníků ev. č. 2, 3, 6, 7, 10 – 13 a polojasné počasí bylo opět až později na bojišti u Mnichova Hradiště u pomníku ev. č. 1. Před opětovným setkáním s J. Třešňákem zviditelnili na tomto bojišti z trávy ještě pomníky ev. č. 2 – 5.

https://www.rajce.idnes.cz/daviduskoral/album/1866-brigada-m-h-k-18-5-2024

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na výpis