Soubor oprav drobných válečných památek z r. 1866 na území města Česká Skalice

Obrázek

Podpořeno městem Česká Skalice.

Projekt „Soubor oprav drobných válečných památek z r. 1866 na území města Česká Skalice“ spočíval v opravě opomenutého – a jednoho z mála v posledních letech neopravovaného – pomníku připomínající padlé z 28. června 1866 v České Skalici. Konkrétně se jednalo o pomník ev. č. CS-46 (v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany je evidován pod č. CZE5209-39235) na parcele č. 999 v zahradě domu č.p. 91. Odborný restaurátorský zásah spočívající v kompletním rozebrání pomníku, doplnění hran a kontur pískovcových částí a jejich hydrofobizaci i nátěru kříže provedla restaurátorka BcA. Pavla Szabová.

Obrázek Obrázek Obrázek