Hodiny 12. 5. 2024

Spolková exkurze na bojiště u Dvora Králové nad Labem

Obrázek

V sobotu 11. května 2024 se konala exkurze na bojiště u Dvora Králové nad Labem, v jejímž průběhu 37 účastníků provázeli svým výkladem Vojtěch Kessler a Josef Šrámek a v závěru také Jiří Synek. Autobus poskytnutý autodopravou Roman Koula zajišťoval Vlastimil Grof. V 9.15 všichni odjeli z autobusového Terminálu v Hradci Králové a první zastávkou byl pomník na hrobě několika rakouských vojáků za vsí Hřibojedy, odkud jsme se přesunuli k mohutnému jehlanci na hromadném hrobě v soukromé zahradě v obci Zálesí, který byl čerstvě očištěn, neboť probíhá jeho oprava.
Následoval přejezd k vlakovému nádraží nad Dvorem Králové, odkud jsme sestoupili k malému pohřebišti se třemi pomníky z války roku 1866 nacházejícímu se pod nádražím a kochali se krásným pohledem na město, které pod námi leželo jako na dlani. Poté nás autobus vysadil u starého hřbitova, kde jsme si prohlédli soubor 11 náhrobků z prusko-rakouské války a odtud se vydali po stopách bojů rakouského pěšího pluku č. 6 s předvojem pruského gardového sboru uličkami města ke Kohoutovu dvoru, kde jsou kříži označeny dva hroby a okolo Šindelářské věže na náměstí T. G. Masaryka a odtud k dřívějšímu Hořenímu mostu, kde se tyčí centrální pomník věnovaný padlým ve válce roku 1866.
Prudkou dešťovou přeháňku jsme přečkali v hostinci U Rudolfa III., kde jsme poobědvali a okolo pomníku pruských vojáků zemřelých na choleru po Štefánikově ulici došli k ZOO, kde jsme opět nastoupili do autobusu a přejeli do Nových Kocbeří. Zde jsme nejprve navštívili hrob v lese za obecním úřadem a poté i lesní hřbitov, kde leží vojáci ranění v bitvách u Trutnova a Hradce Králové zemřelí v místním lazaretu.
Pokračovali jsme k Trutnovu a na závěr si prohlédli hroby vojáků z prusko-rakouské války na hřbitovech v obcích Vlčice, Pilníkov a Staré Buky. Odtud jsme opět přes Trutnov zamířili do Choustníkova Hradiště, kde je soubor 10 náhrobků věnovaných většinou důstojníkům zemřelým v Nových Kocbeřích. Exkurzi byla zakončena v 17.30 hod. opět na královéhradeckém Terminálu. Velký dík patří všem, kdo se na organizaci této akce podíleli a také Petře Grulichové, která pro účastníky připravila pamětní kartičky s fotografiemi pomníků z archivu Zdeňka Pátka.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na výpis