Hodiny 8. 10. 2023

Střítěž

Obrázek
V sobotu 7.10.2023 proběhla vzpomínková akce připomínající válečné události mezi Pruskem a Rakouskem v letech 1745 a 1866 v okolí obce Střítěž na Trutnovsku, kterou doprovázela ukázka místních archeologických nálezů. Nejdříve byl proveden pietní akt u pomníku 23 pruských a 17 rakouských vojáků zemřelých ve střítěžských lazaretech v druhém uvedeném konfliktu. Rovněž následující bod programu se vztahoval k roku 1866, když vojáci v dobových uniformách provedli vzpomínku u pomníku v podobě skládaných neopracovaných kamenů připomínající 4 důstojníky pruské armády. Nutno poznamenat, že jednotlivé kameny několik let ležely volně rozvalené a opravu se podařilo uskutečnit až během letošního září.
Na závěr celé akce byly položeny květiny u kříže vztahujícího se k roku 1745, kde přítomní rovněž vzpomněli p. Iva Vosičku ze spolku Burkersdorf 1745, který stál u zrodu zdejších vzpomínkových akcí a nečekaně zemřel na jaře roku 2023.
Za Komitét 1866 se akce zúčastnili D. Koral, M. Čáslavská a J.Komárek.
Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na výpis