Základní informace

Obrázek

Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s., je spolkem, který byl založen v roce 1990, navazuje však na činnost obdobných organizací, jejichž historie se psala od roku 1888 – o tom více zde.

Naším základním posláním je ochrana, údržba a evidence památek z prusko-rakouské války roku 1866 na celém území České republiky. Takovýchto památek se u nás nachází takřka 1300 a je přirozené, že náš spolek nemůže jejich údržbu zvládat svépomocí, a proto v tomto ohledu spolupracuje s úřady státní správy i samosprávy, ale také s vlastníky jednotlivých památek, kterými jsou často i soukromé osoby. Všechny tyto památky se snažíme evidovat v tzv. Generálním katalogu.

Od roku 2012 se nám podařilo opravit či obnovit takřka 400 památek. Číslo je jistě úctyhodné, skrývá však v sobě jak nátěr a očištění drobného typového kříže, tak i opravu monumentálního památníků. Rovněž podíl na opravě je různý – menší památky jsme schopni opravit v rámci brigád, větší již svěřujeme odborným kameníkům a restaurátorům, podílíme se však na financování takovýchto oprav, případně pomáháme vlastníkům se získáváním dotačních prostředků. Nezastupitelnou roli pak hrají naše brigády při pravidelné péči o důstojný stav okolí památek.

U opravených památek, ale i třeba u příležitosti různých výročí pořádáme vzpomínkové akce spojené s pietními akty a také bitevními ukázkami, kterých se v dobových uniformách účastní příslušníci klubů vojenské historie.

Dále vydáváme dvakrát ročně svůj spolkový časopis Bellum 1866, průměrně jednou ročně pak také nějakou odbornou publikaci vztahující se k prusko-rakouské válce, v nabídce našeho e-shopu jsou také průvodci po naučných stezkách, pohlednice, medaile a další zboží.

Vybudovali jsme a spravujeme také síť 11 naučných stezek po bojištích prusko-rakouské války, k nimž jsme rovněž vydali tištěné průvodce. Fungováním těchto naučných stezek jsme se rovněž aktivně zapojili do místního cestovního ruchu, protože informovanost veřejnosti o tématu prusko-rakouské války vede obecně zase jen k lepší péči o památky, které nám tento konflikt připomínají.

Kromě toho fungujeme i jako běžný spolek, pořádáme schůze, spolková setkání i exkurze a sloužíme jako prostředí, kde si lidé se stejnými zájmy sdílejí své myšlenky, plány a zážitky a získávají nová přátelství a znalosti.

Zaujala Vás naše činnost? Chtěli byste se na ní také podílet? Kontaktujte nás na komitet@1866.cz nebo třeba prostřednictvím facebooku, nebo rovnou vyplňte členskou přihlášku.