153. výročí bitvy u Jičína

Dne 21.9.2019 se uskutečnila vzpomínková akce ke 153. výročí bitvy u Jičína.

Tradiční akce každoročně připomíná veřejnosti dění na druhém největším bojišti prusko-rakouské války 1866. Již devátým rokem zajistila tuto kulturní aktivitu nezisková organizace Muzeum přírody Český ráj z. s. ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a letos s obcí Dílce. Akce je součástí projektu Muzea přírody Český ráj nazvaného Poznejme historii Jičínska, na který byla podána žádost o podporu v oblasti Kultury a památkové péče v programu Podpora kulturních aktivit na Královéhradecký kraj. Bohužel však podpora nebyla získána. Tradiční akce mohla být realizována v důstojném duchu díky nadšeným dobrovolníkům a sponzorskému daru Turistického centra Český ráj v Prachově.

Dopolední program byl zahájen v obci Dílce. Vojáci se seřadili v centru obce a odpochodovali k blízké hasičské zbrojnici, kde probíhaly ukázky výcviku a výzbroje a výstroje jednotlivých armád. Veřejnost  přihlížela ukázkám výcviku rakouské pěchoty, saských myslivců, pruských granátníků a rakouského dělostřelectva. Poté následoval pietní akt u hrobu saského setníka Subeho. Po provedení pietního aktu a čestných salv se vojáci přesunuli nad obec, kde byla předvedena bitevní ukázka inspirovaná děním v obci v roce 1866. Na začátku bitvy byla v oblasti obce Dílce mezera, která měly přijít saské jednotky. Rakouské jízdě se nedařilo tuto oblast udržet a stejně jako v ukázce Prušáci pronikli do obce a snažili se postupovat k Jičínu. Zastavila je dělostřelecká palba a protiútok rakouské pěchoty. Poté na bojiště dorazila saská armáda. Italové (vojáci sloužící v rakouské armádě) bránící tento úsek si však spletli stejnokroje a zahájili palbu do svého spojence. Omyl se však vysvětlil a spojené rakousko-saské jednotky vytlačily Prusy z Dílců.

Následoval pietní akt u pomníku Saského královského sboru nad obcí Dílce, v místě, odkud korunní princ Albert velel svým jednotkám. Pak převzali velitelé tradičních historických jednotek z rukou paní starostky Děkovný dekret obce Dílce za účast na připomínce 153. výročí bitvy u Jičína.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/153._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Dilce

Tradiční odpolední program se konal v obci Prachov, kde u pomníků nazdobených vlaječkami Rakouska, Pruska a Saska proběhl pietní akt. Po uctění památky padlých vojáků rakouského 35. pěšího pluku a pruského pluku č 18. se vojáci přesunuli na místo bitevní ukázky. Bitevní ukázka se letos uskutečnila na novém, ale o to autentičtějším místě, a to v lese nad zelenou turistickou značkou směřující na Jinolice. Prusové útočili ze stejného směru jako v roce 1866 tedy do svahu nahoru proti rakouským vojákům rozmístěným v terénu. V prostoru ukázky byly dokonce i pokácené stromy, za kterými se kryli saští myslivci proti útoku Prusů. Boj na tomto novém bojišti byl pro vojáky velmi zajímavý, neboť v takovém terénu nejdou držet sevřené formace a vojáci museli využívat právě terén a provádět harcovnický boj. Na bojišti byla instalována i fotopast, která pořídila pár velmi zajímavých záběrů. Po bitevní ukázce byl každému vojákovi na bojišti předán účastnický list a oblíbený „minidárek“.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/153._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Prachov

Večer se pak konalo tradiční zapálení svíček u pomníků v Prachovském sedle, kdy vojáci rozsvítili svíčky u pěti pomníků nacházejících se v obci Prachov.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/153._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Prachov_vecer

Organizátoři akce děkují všem zúčastněným historickým jednotkám za podporu a těší se na shledání v dalším roce.
Akce se účastnili: SVH Liberec o.s., Sanitní jednotka Saského armádního sboru, Českomoravský klub vojenské historie - Předměřice nad Labem, Garda města Hradec Králové, KVH gardekorps, Dělostřelecký obřad 21. pěšího pluku, KK Inf Rg.Nr8 Brno, Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18, Hradec Králové, Tradiční historická jednotka 73. pěšího pluku Železnice, Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74.

 

Severní Čechy - Turnov a Svijany.

Ve středu 18. září 2019 odpoledne proběhla v Turnově u pomníků ev. č. 28 - 30 brigáda jejíž náplň spočívala v odstranění mechu z obrubníku plotu, sestřižení dřevin zasahujících k pomníkům a celkové úpravě pietního prostoru. Další činnost M. Janouška a P. Nováka byla ve Svijanech, kde natřeli stojan a kotvící traverzy naučného panele 1866. Ve stejné době J. Náhlovský s D. Koralem posekali trávu u zdejšího pomníku ev. 34. Potom se všichni brigádníci přesunuli do blízkosti obce Přepeře a upravili okolí pomníku ev. č. 34.

 

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-BRIGADA_TURNOV_SVIJANY_PREPERE_18.9.2019/

 

 

 

Lípa+Rosnice

Neděle 15. září byla pro členy Komitétu 1866 malým svátkem, neboť byly na bojišti u Hradce Králové představeny veřejnosti další dva opravené pomníky. Obě památky restauroval kameník Lukáš Melaga z Ostroměře. Prvním byl pomník ev.č. 193 pruských npor. Ferdinanda von Notze a Gustava von Rechenberga v Lípě. Této akce se zúčastnil za Všestary starosta obce pan Michal Derner, za Komitét kromě četných členů spolku, předseda Miroslav Suchý, paní Blanka Karešová, Jiří Synek, který celou akci moderoval a „strážce pokladu“ Martin Barus. Za pruskou stranu to byli zejména členové KVH Předměřice a hudba Gardy města Hradce Králové. Slavnostnímu aktu bylo přítomno také množství diváků z řad místních obyvatel. U památky zazněly krátké projevy starosty Všestar a předsedy Komitétu, byly položeny věnce a vypálena čestná salva. Zástupcům obce Všestar a KVH Předměřice byly předány děkovné dekrety za poskytnuté příspěvky na opravu obou pomníků. Po ukončení přejeli zúčastnění do Rosnic, kde byl opraven kříž na hrobě 10 rakouských a pruských vojáků ev.č. 399. Proběhl podobný scénář jako u předchozí památky opět za přítomnosti starosty Všestar Michala Dernera, ostatních hostů a četných diváků. Vojenská hudba zahrála několik pochodů a byla vypálena čestná salva. Oba slavnostní akty překvapily poměrně značným počtem diváků.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-akce_Lipa_Rosnice_15.9.2019/

lr1 lr2 lr3 lr4

 

 

 

 

 

Předseda Komitetu 1866 v Českém rozhlase.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-09-15
Je to od 17:10 pořad Neděle plus, stopáž 17:25:43

 

Račice a Benátky-17.8.2019

V sobotu 17. srpna se na královéhradeckém bojišti uskutečnilo odhalení několika pomníků. V 10 hod. dopoledne to byl pomník ev. č. 2 na úpatí vrchu Horka nad Račicemi, kterého se zúčastnilo několik zástupců Komitétu, paní Berdychová z Krajského úřadu, místostarosta Račic nad Trotinou a asi 25 diváků. Opravu pomníku provedl kameník Jiří Soukup a hrazena byla z dotace Krajského úřadu, za přispění obce a Komitétu.
Druhou akcí bylo odhalení čtyřech pomníků na návsi v Benátkách ve 14 hodin, kterého se zúčastnili opět zástupci Komitétu, z obce pouze pan starosta a místostarosta Máslojed pan Sailer s rodinou. Opravu provedl také kameník Jiří Soukup a celou ji uhradil OÚ v Benátkách.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Racice-Benatky-17.8.2019/

 

   

 

 

Pruslý pomník -Lípa

Dne 14.8.provedl pan M.Suchý s Š.Demlovou drobnou brigádu u pruského pomníku e.č.193 v obci Lípa.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-PRUSKY_POMNIK-LIPA_15.8.2019/

 

 

 

 

Návarov-10.8.2019

Poutníku, zastav se a osvěž své tělo i duši z požehnaného pramene blahoslaveného Karla I. Tak tato slova si mohli přečíst účastníci přítomní osazení informační tabule k nedalekému prameni v sobotu 10. srpna 2019 v Návarově, naproti penzionu Rusalka. Akce pořádaná Svazem c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a Korunou Českou, byla pokračováním svěcení pramene císaře Karla, které se konalo 11. srpna loňského roku.

Za Komitét 1866 se této zdařilé akce zúčastnili Petr Enc, Jiří Hanuš, Josef Kůrka,Zdenek Studený,Miloš Macek  a Miroslav Malach.

n1   

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Navarov_10.8.2019/

 

 

 

Nová doplňková expozice v prosenickém muzeu.

Dne 4. srpna 2019 ve 14 hod. byla vernisáží zahájena nová doplňková výstava obsahující tři témata, která rozšíří zdejší stálou expozici představující místní zemědělské hospodaření, řemesla a spolky. Výstava je dostupná každou neděli odpoledne až do 3. listopadu 2019.  

Kurátor výstavy pan Milan Pospíšilík, jinak častý účastník akcí 1866 u Tovačova, využil dlouhodobé známosti s vystavovateli a při společném setkání se s nimi dohodl, že mohou v prosenickém muzeu představit veřejnosti svou práci a své sbírky.  

Umělečtí kováři Jiří Jurda st. a ml. z Přerova Kozlovic tak zde v dosud nejucelenější míře ukazují své drobnější kovářské práce, umělecké skulptury i různorodé praktické užitné předměty. Jejich větší autorská díla jsou pak k vidění alespoň na nákresech, ve fotografii i na videu. Na vystavených exponátech je vidět jejich mistrná zručnost, fantazie, dovednost a zaujetí pro kovářské řemeslo. Pro názornost je jejich expozice doplněna faktickou kovadlinou se zápustkami, kladivy a kleštěmi, se kterými mohou předvést na kusu olova svou nápaditost zejména děti. Je třeba poznamenat, že oba pánové se podíleli i při obnově památek 1866 u Tovačova.

Další část výstavy tvoří převáženě vojenské a policejní uniformy s rozličným hodnostním označením užívané v různých obdobích našeho státu. Dávají vzpomenout nejen těm, kteří prošli vojenskou službou, ale je dána příležitost i ostatním prohlédnout si nejen onu „módu“, ale také ruční zbraně, vyznamenání, propustkové knížky i sbírku dřívější vojenské a policejní spojovací techniky. Ze své bohaté kolekce vybranou reprezentační část se svými přáteli představuje pan František Sklenář z Bystřice pod Hostýnem, jenž mj. ve svém městě vede muzeum napoleonské tematiky a účastnil se i několika vycházek po bojišti 1866 u Tovačova v historické uniformě vojáka. 

Ve vstupní části muzea jsou dva panely s fotografiemi ze vzpomínkových akcí na bitvu z prusko-rakouské války 1866 u Tovačova a z vlastivědných vycházek po zdejším bojišti. Jde o výřez dokumentační výstavy instalované kolektivem tří iniciátorů v tovačovském zámku, jež proběhla od 16. července 2016 do listopadu 2017. V Prosenicích se představuje 20 autorů a jejich 61 fotografií zahrnuje období od roku 1993 do roku 2016. Na požadavek organizátorů byly fotografie dosti podrobně popsány a doplněny samostatnými texty popisujícími průběh války v roce 1866 i tehdejší událost u Tovačova. Nechybí ani představení Komitétu 1866, pod jehož hlavičkou Jiří Jemelka z Přerova Kozlovic fotografie vystavil. Ukázány jsou i dvě fotoreprodukce známých obrazů Václava Sochora a kopie obrazu bitvy u Tovačova a Dluhonic od A. Felgnera.

p1

 

Muži z aleje mrtvých-den č.3 (31.7.2019)

Dnes jsme (Adam Balcárek) s Michalem Barešem došli konečně do středu středního pásma lesa Svíb, ve kterém je největší koncentrace hrobů z celého bojiště. Strmý svah, který některé jednotky musely v rámci útoků a ústupů překonat i několikrát během pár hodin působí naprosto strašlivě. V jedné knize se píše: "Představte si, že jste jedním z těch, kteří ten kopec museli zdolat několikrát. Už po druhé se člověku chce umřít dobrovolně..." Trochu jsme opravili a očistili pomník č.153 šesti padlých pruských vojáků, který byl zapadaný ořezaný dřívím. Když jsme měli skoro hotovo, viděli jsme, že ze severního směru, ze kterého útočili do kopce Prusové jsou dva šachetní kříže č. 371 a 374, které jsou tak zarostlé, že skoro nejsou vidět a písmo je již bez barvy. Tak jsme je vysekali, očistili a písmo obnovili barvou.

   

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Svib-31.7.2019

 

 

 

Severní Čechy - Kunratice, pomník 1813 - Tongrund.

V sobotu 27. července 2019 se uskutečnil v obci Kunratice u Frýdlantu v Čechách pietní akt u dochovaného zbytku pomníku připomínající zemřelé občany ve válečných letech 1914 - 1918. Další bod programu následoval u pomníku v lokalitě Tongrund připomínající oběti z roku 1813. U obou památek pronesl projev starosta obce Kunratice p. Milan Götz. Za Komitét 1866 se důstojné akce zúčastnil J. Náhlovský, D. Koral a J. Třešňák.

  

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/AKCE_KUNRATICE_U_FRYDLANTU_27.7.2019

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM