Severní Čechy - Mimoň, Kuřívody, Ševčín, Boseň a bojiště u Jičína

V pátek 1. května 2020 proběhla první brigáda severočeského oddílu a z důvodu vývoje situace virového onemocnění Covid-19 v České republice, resp. možnosti shromáždění alespoň 10 osob, musel být zvolen pozdější termín oproti předcházejícím rokům. Hlavní náplň již tradičně spočívala ve sběru veškerých odpadků na kuřívodském bojišti podél silnice E268. Dvě skupiny - první ve složení P. Novák a M. Janoušek a druhá, ve které byl P. Megela, J. Třešňák a nový rekrut našeho spolku Š. Novák naplnily 18 igelitových pytlů. K nim přibylo autosklo, 3 pneumatiky a rozměrná železná trubka. Bohužel množství odpadků na pietním místě se ani po dalším roce nezmenšilo a skutečnost je horší, protože podél silnice není větší parkovací plocha.

Komitét 1866 děkuje Městskému úřadu Ralsko za poskytnutí pytlů a jejich následný odvoz provedený vzápětí po skončení sběru.

V době, kdy probíhala výše uvedená činnost, J. Náhlovský a D. Koral provedli drobné opravy nátěru textové tabulky a plastiky Krista u pomníku ev. č. 22 v Ploužnici a zároveň byl natřen stojan blízké informační pavézy. V Mimoni natřeli stojan informační tabule 1866 a sousední tabule 1914-1918. U zdejšího pomníku ev. č. 21 upravili dřeviny zakrývající text. Další jejich práce spočívala v nátěru stojanu tabule 1866 v Kuřívodách u kostela sv. Havla spojeném s odstraněním nečistot mezi plexisklem a samotnou tabulí. Rovněž byly očištěny další dvě informační tabule zdejšího bojiště. Následně uhrabali travnatou plochu a vytrhali plevel z vnitřního prostoru obrubníku centrálního pomníku ev. č. 1 a po zimním období upravili okolí pomníků ev. č. 4 - 10, 14 a 15. Plochu u pomníků ev. č. 2 a 3 zvelebil P. Novák a M. Janoušek. Okolí pomníků ev. č. 11 - 13 upravili P. Megela, J. Třešňák a Š. Novák.

Po přesunu na mnichovohradišťské bojiště J. Náhlovský uhrabal plochu u pomníku ev. č. 1. Ve zdejší lokalitě v úterý 28. dubna P. Novák a M. Janoušek natřeli kříže pomníků ev. č. 17, 18 a rovněž ev. č. 10 - 12, takže se v pátek opětovně u těchto třech namontovaly textové tabulky. Na kříž pomníku ev. č. 11 byla použita tabulka s novou samolepkou, protože předcházející byla již silně poškozená povětrnostními vlivy. U pomníku ev. č. 47 došlo k odstranění dřevěných klínků, které musely být použity při osazení kamenného soklu při jeho obnově na podzim loňského roku, a jejich místo se vyplnilo tmelem. Rozloučení s místem pruského vítězství 28. června 1866 znamenalo očištění pomníku ev. č. 54 od vrstvy mechu.

Následný přesun k dalším památkám války roku 1866 souvisel již s lokalitami spadajícími na bojiště u Jičína. Jednalo se o pomníky postavené na památku zemřelých ve srážce u Kosti 29. června 1866. Nejdříve byl u Žehrova navštíven pomník ev. č. 3, kde došlo k odstranění spadlého listí, mechu a nežádoucích plevelů. U křižovatky do Libošovic z obrubníku ohraničujícího plochu pomníků ev. č. 1 a 2 byla odstraněna vrstva hlíny a mechu. V těsném okolí došlo k vysekání náletových dřevin a k vykopání 2 pařezů. Závěrečnou fází se stalo uhrabání celého prostoru.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Ralsko_Mnichovo_Hradiste_Kost_5.5.2020

  

 

 

 

 

Hrob 1866 v Červeném Kostelci - oprava

 Pár fotek z opravy pomníku, resp. terénní úpravy hrobového
místa, na hřvitově v Č. Kostelci. Těchto prací se ujal spolek MPO (Manové Přemysla Otakara)
Červený Kostelec, Město přispělo částkou cc 5.000 Kč na materiál. Nyní
je ve výrobě kovaný řetěz, který propojí slopky

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Cerveny_Kostelec-hrob/

  

 

Předběžné informace ke vzpomínkové akci na Chlumu

Vzhledem k celospolečenské situaci způsobené epidemií nemoci Covid-19 a z ní vyplývajících omezení je již nyní zřejmé, že klasický kalendář vzpomínkových akcí s tématikou prusko-rakouské války r. 1866 se letos neuskuteční podle obvyklých a tradičních scénářů. V dohledných týdnech se tedy žádné vzpomínkové akce neuskuteční.

Organizátor tradičních vzpomínkové akce na Chlumu projekt Königgrätz 1866 vydal v současné době tiskovou zprávu (v náhledu ZDE), podle níž se letošní vzpomínková akce na Chlumu v sobotu 4. července pravděpodobně uskuteční, ovšem její program bude zásadním způsobem redukován. Měla by zůstat zachována pietní složka vzpomínkové akce, bitevní ukázka nebude uskutečněna. Jedná se však o předběžné informace, které budou na základě vládních nařízení dále upravovány. Aktuální informace budou zveřejněny také na portálu 1866.cz.

Předběžný program 154. výročí bitvy u Hradce Králové 1866

3. července 2020 - pátek

14.00 - Slavnostní odhalení opraveného památníku padlých pruského 7. westfálského pěšího pluku na kostelním hřbitově na Probluzi

18.00 - Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866 v kostele proměnění Páně na Chlumu

22.15 - Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově (podle aktuálních omezení)

4. července 2020 – sobota

11.00 - Pietní akt u Baterie mrtvých

14.00 - Pochod vojáků k lesu Svíb (podle aktuálních omezení)

14.45 - Pietní akt u pomníku 8. praporu polních myslivců u lesa Svíbu

 

Mikulov-Čejč

V sobotu 25. 4. 2020 ráno vyčistil M. Svoboda a J. Synek s rodinou pruský cholerový hřbitov nedaleko Mikulova. Byl vytrhán plevel v okolí náhrobků, všechny pomníky a kříže byly očištěny od mechu, lišejníku a omyty od nečistot. Byly posbírány odpady a prostor hřbitova byl po zimě celkově upraven. Při návratu byl částečně očištěn náhrobek pruského generálporučíka Clausewitze v Čejči. Při tom bylo zjištěno, že zmizela informační tabule, která se nacházela vedle náhrobku. Předpokládá se, že byla odstraněna z důvodu poškození a bude po opravě vrácena zpět.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_Mikulov-Cejc_25.4.2020/

 

 

 

 

 

 

Chlum

Dne 18.4.2020 proběhla další individuální brigáda na bojišti u Hradce Králové a to přímo v obci Chlum.Doslova v duchu hesla VIRIBUS UNITIS/SPOJENÝMI SILAMI se sešli Miroslav Suchý za Komitét 1866 s Radkem Balcárkem za Gardu města Hradce,aby pokračovali v přípravách pro opravu pomníku ev. č 28.V dopoledních hodinách se obcí Chlum nesl zvuk sbíjecího kladiva a palice při odsekávání betonového nálitku. Další člen Gardy města Hradce Králové Pavel Urban zaměřil místo pro plánované usazení šalovacích desek. Přítomní byli také Šárka, Michal a Matyáš Demlovi.

   

 

Les Svíb

I v době koronavirové pandemie, která ovlivnila životy nás všech, někteří členové Komitétu 1866 pořádají individuální brigády na bojištích, aby tak nepřerušili kontinuitu v péči o památky. Ve Svíbském lese na bojišti u Hradce Králové provedli dne 8.4. 2020 předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý a členka spolku Šárka Demlová brigádu. Sejmuli repliku nápisové desky, která upozorňuje na to, že v den bitvy byl na tomto místě od rakouského 13. praporu polních myslivců obklíčen pruský gpor. von Fransecky, velitel 7. pěší divize. Ten byl ovšem opětovně vysvobozen. Originální litinová deska zde byla umístěna Ústředním spolkem v roce 1901. Po očištění a odstranění starého nátěru bude replika natřena a opět umístěna na původní místo.

  

 

Severní Čechy

V pátek 10. dubna provedl David Koral drobnou brigádu u památek vztahujících se k válečnému roku 1866 v okolí Tanvaldu. Nejprve byl zveleben veteránský pomník u kostela sv. Petra a Pavla ev.č. 20. Pomník byl očištěn a bylo uhrabáno jeho okolí. Následoval přesun do Lučan nad Nisou k nově zaevidovanému pomníku ev.č. 42, který s obětmi Velké války nahradil původní památku z roku 1906 věnovanou lučanskému rodákovi Josefovi Wanderovy padlému v bitvě u Hradce Králové v řadách rakouského pěšího pluku č. 12. Jméno padlého bylo přesz to na nový pomník přitesáno a to na zadní stranu za jména nezvěstných vojáků světové války. Zprvu byl odstraněn nevzhledný pařízek.Památka byla očištěna od lišejníku a mechu,uhrabání okolí ,na závěr obnoveno stříbřenkou písmo na pomníku.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_Mala_brigada_na_Velky_patek_10.4.2020/

 

 

 

Brigáda Chlum

Vážení přátelé a příznivci Komitétu. Na příští týden 18. dubna jsme plánovali tradiční brigádu na bojišti u Hradce Králové. Z pochopitelných důvodů se tato odkládá zatím na neurčito. Snad budeme mít dostatek prostoru abychom si zvolili v druhé polovině roku nějaký náhradní termín. Nic však nebrání tomu aby si zájemci udělali malé brigádky např. ve dvou nebo s rodinnými příslušníky třeba v rámci vycházky do přírody. Vždyť i upravení okolí jednoho či dvou pomníčků je velice záslužná práce. Případné provedené práce nám dejte prosím na vědomí. Přejeme všem abychom se ve zdraví sešli.

            Karešová, Vilím

 

74. pěší pluk v Jičíně

Dne 5.4.2020 se měla konat kulturní akce 74. pěší pluk v Jičíně.
Sestavili jsme program, zajistili si povolení města, ale pak se v České republice objevily komplikace (COVID-19), které nám akci nakonec úplně znemožnily uspořádat.
Proto jsme se rozhodli významné výročí spojené s 74. pěším plukem připomenout alespoň formou článku.

Tento den na Manévrech v zámeckém parku mělo být kadetům předáno nové vybavení. Vybavení je již majetkem klubu a kadeti se s ním pochlubí na akcích.
Co přesně bylo pro kadety připraveno, se dozvíte na konci tohoto článku.

74. pěší pluk, jehož tradici zde udržujeme, byl založen v roce 1860.
Letos si tedy připomínáme, rovných 160 let od založení této jednotky.
Jednotce byla přidělena doplňovací oblast právě na Jičínsku a dalších místech Královéhradeckého kraje.

Pluk založen: 1. února 1860, sestaven byl ze tří praporů, které opustily své původní jednotky a vytvořily nový pluk. Byly to prapor 28. pěšího pluku z Prahy, 36. pěšího pluku z Mladé Boleslavi a 55. pěšího pluku z Brzezanu (Ukrajina). Tito vojáci začali cvičit nové vojáky pro 74. pěší pluk. Pluk se postupně rozrostl na čtyři prapory po 1000 mužích v dobách míru, ve válce až 1500 mužích.
Majitelem pluku se stal tajný rada a nejvyšší hofmistr Jejího Veličenstva císařovny Alžběty Johann hrabě Nobili. Samotná císařovna Alžběta (Sisi) se dokonce stala kmotrou praporu 74. pěšího pluku. Prvním velitelem pluku byl jmenován plukovník Antonín Krebs ze Sturmvallu od 28. pěšího pluku.
Pluk byl poprvé nasazen do boje v roce 1866, kdy bojoval u České Skalice, Hradce Králové a Aschaffenburgu.
Vojáci z této jednotky pochodovali i do Velké války (1914 – 1918). Po válce byl však 74. pluk zrušen.

Připomínáním tradice 74. pluku se snažíme ukázat, že Jičíňáci se zbraní v ruce pokládali život za svou vlast, a proto bychom na ně neměli zapomínat.
Jičínští kadeti jsou svou činností unikátní v celé Evropě. Jsou velmi aktivní a žádanou složkou na kulturních akcích. Důkazem rozsáhlé činnosti je fakt, že setnina v minulém roce absolvovala 38 akcí pro veřejnost.
K dnešnímu dni setnina vlastní již 28 uniforem, členská základna však mírně klesla na 17 členů kadetní setniny a 3 členy KVH s vlastním vybavením, celkem tedy máme 20 členů. Kadetní setnina stále hledá a přijímá nové členy, proto doufáme, že počet jejích členů v budoucnosti ještě stoupne.

Součástí akce měly být zkoušky budoucích praporečníků a poddůstojníků, kteří kadetní setnině velí na vzpomínkových akcích. Protože se jedná o jednotku tvořenou kadety, je připraven i test ze znalostí kadetů o 74. pěším pluku a jeho tažení za války 1866.
Kadeti však o tyto věci nepřijdou a proběhnou na první akci, která se bude konat.

Rok 2020 pro jičínské kadety začal velmi dobře. Setnina se totiž probojovala mezi tři nejúspěšnější v Nadačním fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Veřejnost tak mohla v Jičínské prodejně Tesco 20. 1.–16. 2. vhazovat žetony a hlasovat pro jednotlivé projekty. V hlasování náš projekt „Vybavení pro Jičínské kadety“ získal 2 886 hlasů, díky kterým jsme se umístili na krásném druhém místě, které znamenalo částku 16 000 Kč na nové vybavení. Proto děkujeme všem, kteří nám vhodili žeton a pomohli nám pořídit nové vybavení.
Vybavení zakoupené díky tomuto projektu mělo být kadetům předáno právě v Jičíně při připomínce 160 let založení pluku. Z tohoto projektu totiž bylo zakoupeno 7 bajonetů na pušky Enfield, které užívá Jičínská kadetní setnina. Bajonet byl základní součástí výstroje každého vojáka, tedy i kadeta.

Jak na tyto bajonety tak na všech našich 13 pušek byla vyražena čísla k jejich jednoznačné identifikaci. Při sesazování bajonetu na pušky však nastaly potíže, protože firma vyrábějící naše pušky udělala příliš velká mířidla, která musela být upravena, aby bajonet bylo možné nasadit na jakoukoli z našich pušek. Počet 7 není náhodný, protože jeden ponese velící kadet a z dalších šesti pak ostatní kadeti budou schopni postavit dvě stabilní pyramidy z pušek, mezi které bude možné zavěsit prapor. Bajonety jsou v ochranném koženém pouzdru s mosazným kováním. Bajonet je nošen v bílém koženém závěsu přes rameno, které pro kadetní setninu vyrobil Tomáš Vondryska, přezky na závěsy vyráběl Martin Tichý.
Bajonety však na akcích budou moci používat jen kadeti od IV. třídy výcviku, tedy ti kteří jsou zodpovědní a bezchybně zvládají všechny povely, ostatní je budou nosit jen v pouzdru přes rameno a nebudou je z pouzdra vyndávat.

I tak naše kadety čeká učení nových povelů na nasazování a sundávání bajonetu a povely na stavbu a rozebrání pyramid z pušek.
Navíc nového vybavení letos ještě přibude, protože se Klubu vojenské historie Jičín z.s. podařilo získat příspěvek Královéhradeckého kraje a nadace „Kde domov můj“.

Klub plánuje nové vybavení využít nejenom na akcích, ale i v rámci letního historického soustředění, které se koná od 16. - 22. 8. 2020 na Prachově. Soustředění je určeno pro všechny se zájmem o českou historii a zejména o rok 1866. Děti se můžou těšit na zajímavé povídání, výlety a hlavně na výcvik vojáka v roce 1866. Budeme stavět historické stany nebo cvičit se zbraněmi. Soustředění vyvrcholí polním tažením Českým rájem.

 

Drobná brigáda na Jičínsku

V neděli dostal technický referent informaci od p. Nováka o poškozené tabuli v Lužanech. Proto se hned v pondělí rozjel na místo, kde zjistil, že ze stojanu odpadla nápisová deska a ochranné plexisklo. Důvodem byly jednak chybějící šrouby, ale i trouchnivění zadní desky.
Technický referent nasadil tabuli, kterou musel zajistit jedním ze šroubů, aby byl schopen sám nasadit ochranné i plexisklo. Plexisklo však velmi odolávalo a nedařilo se ho tam napasovat. Nakonec se ho tam podařilo za cenu prolití krve technického referenta dostat.
(Technický referent podcenil plexisklo a povedlo se mu o něj říznout.)
Tabule je tedy úspěšně opravena a činnost Komitétu 1866 navzdory náročné situaci pokračuje.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Drobna_brigada_na_Jicinsku_2020

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM