Severní Čechy - Ševčín, Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Boseň a Březina.

V pátek 5. července 2019 jedna skupina brigádníků na mnichovohradišťském bojišti posekala trávu u pomníků ev. č. 1 - 5, 7, 10 - 22, 24, 32, 35, 43, 44, 51 a 52. Druhá skupina během dne natřela 8 stojanů s kotvícími traverzami naučných tabulí v Ševčíně, Klášteře Hradišti n. J., Mnichově Hradišti, Bosni, Mužském a Březině. V Ševčíně ještě provedla nátěr dřevěného plotu u pomníku ev. č. 1.
Zúčastnění členové Komitétu 1866: J. Náhlovský, M. Janoušek, P. Novák, M. Macek a P. Megela. Brigády se rovněž zúčastnil J. Třešňák ze Spolku vojenské historie Liberec.

(více fotografií z brigády na facebookových stránkách - Komitét 1866 - Bojiště v severních Čechách)

https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Sevcin,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou,_Mnichovo_Hradiste,_Bosen_a_Brezina_2019

    

 

Údržba pomníků v Litomyšli, Vysokém Mýtě a Moravské Třebové

V týdnu od 1. 7. do 3. 7. provedl Ivan Stolín údržbu pomníků v Litomyšli na městském hřbitově a u pomníčku mušketýra Floriana Pinglera. V blízkosti pomníčku uschla během zimy jedna tújka, která je v současnosti odstraněna, a má být dle M. Štrycha nahrazena. Ve Vysokém Mýtě se jednalo o pomník na bývalém vojenském cvičišti a kříž u rybníka Chobot. Kříž je v pořádku, ale obrostlý hustým křovím, takže není z příjezdové cesty vůbec vidět, což jej asi chrání před případnými vandaly. Kříž na křižovatce V. Mýto - Ústí n/Orlicí E. Mayera je po opravě dohotoven a v pořádku. V Moravské Třebové byl upraven hrob pruského důstojníka von Dobschütze.
Jednalo se o hroby dle GK OC 63,130,131,135,152 a 70. U všech byly zapáleny kahánky.

  

 

 

 

 

Chlum 3. července 2019

Ve středu 3. července 2019 se na hřbitově u kostela Proměnění Páně na Chlumu konala krátká pietní vzpomínka u hrobu rakouského generálmajora Ferdinanda Poschachera von Poschach, kterou organizoval Komitét 1866. Osobu generálmajora Poschachera připomněl v projevu J. Vorel, který také zmínil exhumaci jeho ostatků a přenesení na Chlum. J. Synek pohovořil o historii náhrobku a letošní opravě jeho poškození vichřicí, kterou provedl kameník J. Soukup a financoval Komitét 1866 s přispěním spolkového příznivce pana J. Urbana. Poté byla k pomníku položena kytice a všichni se přesunuli do kostela, kde Mgr. J. Brožek sloužil mši za vojáky zemřelé v bitvě u Hradce Králové.
Akce se za Komitét 1866 dále zúčastnili M. Bratrych, J. Dvořák, J. Hanuš, V. Hladíková, K. Hřídel, J. Jemelka, B. Karešová, J. Kozák, Z. Otruba, M. Suchý, V. Vávra, J. Vilím. Přítomni byli také ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, za c. k. 18. pěší pluk J. Němec a také G. Henry z Velké Británie – dárce busty generálmajora Poschachera umístěné v chlumském kostele.

  

 

 

153. výročí bitvy u Hradce Králové

Již v pátek 28. června 2019 byly vzpomínkové akce zahájeny v Hradci Králové na náplavce Eliščina nábřeží kulturním pásmem nazvaným Dostaveníčko s rokem 1866. Večer se uskutečnil pochodňový průvod obcí Chlum a pietní akt na pruském hřbitově, při němž byli připomenuti členové Gardy města Hradce Králové zemřelí v letošním roce.
V sobotu 29. června se na Chlumu konala rozsáhlá vzpomínková akce u příležitosti 153. výročí bitvy u Hradce Králové, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. V 11 hodin byl zahájen pietní akt u pomníku Baterie mrtvých připomínající oběti bitvy u Hradce Králové, kterého se mimo jiné zúčastnili hejtman Královéhradeckého kraje J. Štěpán, náměstkyně hejtmana M. Berdychová, primátor města Hradce Králové A. Hrabálek a jeho náměstek J. Bláha, poslanec Evropského parlamentu T. Zdechovský, ředitel Muzea východních Čech P. Grulich, vedoucí Muzea války 1866 na Chlumu J. Hrubecký, zástupci krajského vojenského ředitelství M. Urbánková a J. Hladík, starostka obce Máslojedy B. Karešová a místostarosta P. Sailer, starostka obce Hoříněves J. Kuthanová, herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, zástupce rakouského Ferdinandova řádu I. Dubec a předseda Komitétu 1866 M. Suchý.
V odpoledních hodinách byla uspořádána rozsáhlá komentovaná bitevní ukázka na motivy skutečných událostí na královéhradeckém bojišti.
Velký dík si zaslouží všichni, kdo se jakýmkoli způsobem podílejí na organizaci vzpomínkových akcí a pomáhají tak udržovat povědomí veřejnosti o prusko-rakouské válce roku 1866.

   

  

 

Metličany 2. července 2019

V úterý 2. července 2019 se u kostela sv. Jakuba Většího v Metličanech od 17 hod. konalo slavnostní odhalení informačního panelu, které pořádalo Město Nový Bydžov, Městské muzeum v Novém Bydžově a Komitét 1866. S projevy vystoupil ředitel muzea J. Kohout, předseda Komitétu 1866 M. Suchý a místopředseda J. Synek. Po odhalení infopanelu, který byl věnován zde pohřbenému rakouskému husarovi Stefanu Ocsvayovi od 10. husarského pluku, jehož totožnost se podařilo po 152 letech od jeho úmrtí zjistit, byl položen věnec u jeho hrobu a vystřelena čestná salva. Poté následovala přednáška J. Synka, ve které byla  49  návštěvníkům přiblížena stručná historie prusko-rakouské války, události roku 1866 na Novobydžovsku, památky v Novém Bydžově a také historie Komitétu 1866. Akci podpořilo 10 vojáků v dobových uniformách (R. Balcárek – ředitel projektu Königgrätz 1866, M. Kaván, D. Koral, P. Lazurko, P. Mrkvička, M. Musílek, J. Náhlovský, L. Ouzký, M. Suchý, J. Vilím), starostka obce Máslojedy B. Karešová (v dobových šatech), místostarosta P. Sailer a řada dalších členů Komitétu 1866 (J. Hanuš, V. Hladíková, K. Peregrin, V. Vávra).
Velký dík patří městu Nový Bydžov za osazení infotabule u pomníku a za péči o tuto památku a také řediteli novobydžovského muzea J. Kohoutovi, který celou vzpomínkovou akci v součinnosti s Komitétem 1866 organizoval.

  

 

Severní Čechy - Chrastava, Stráž nad Nisou, Liberec a Dlouhý Most.

V pondělí 24. června 2019 natřel J. Náhlovský a D. Koral stojan informačního panelu k roku 1866 v Chrastavě, Stráži nad Nisou, Liberci a Dlouhém Mostě. Při této příležitosti si opakovaně vzpomněli na události před 153 lety, které souvisely nejen s překročením hranic severních Čech pruskou 1. armádou, ale také s tím, že 24. června 1866 již Prusové plně ovládali uvedené lokality.

   

                                                                                        

 

Praha

Během návštěvy Prahy dne 19. 6. 2019 zkontroloval technický referent J. Hanuš některé pražské památky a na některých provedl drobnou údržbu.

  

 

Údržba tabule naučné stezky na Chlumu

Dne 15.6.2019 provedl pan M.Suchý s rodinou důkladnou očistu tabule naučné stezky u pomníku Baterie mrtvých na Chlumu

  

 

Brigáda na Prostějovsku, Přerovsku a Tovačovsku

V sobotu 15. června 2019 se na Tovačovsku konala brigáda, které se zúčastnili Václav Hradil, Jiří Jemelka, Jiří Synek a Jan Březina (27. prapor polních myslivců). Byl očištěn pomník pruského poručíka Frankenberga v Prostějově (ev. č. 42), hrob vojáků z místního lazaretu v Hrubčicích (ev. č. 10), kříže na Olomoucké ulici (ev. č. 6) a u starého mlýna (ev. č. 7) v Tovačově a hroby ve Věrovanech (ev. č. 9) a Rokytnici (ev. č. 15). Na hrázi Skašovského rybníka u Tovačova bylo upraveno okolí pomníku neznámého vojáka (ev. č. 8). Kříž na místě jezdecké srážky u Čechůvek (ev. č. 11) byl očištěn od lišejníku, byla u něho odkopána naplavená zemina a odstraněny drny obrůstající nejnižší pískovcový stupeň památky. Odlomené bočnice nápisní desky umístěné před křížem byly očištěny a opět přilepeny na svá místa a okraje desky byly vyspárovány. Nakonec byl v Dluhonicích pískovcový jehlanec věnovaný padlým v jezdecké srážce (ev. č. 12), před čtyřmi dny očištěný tlakovou vodou, hydrofobizován prostředkem Repesil. Brigáda byla zakončena krátkým posezením v tovačovské restauraci U tří králů.                                                                                                                                                                                                        

    

 

 

Brigáda v Dluhonicích u Přerova 11. června 2019

V úterý 11. 6. provedl V. Hradil spolu se synem Petrem menší brigádu na bojišti u Tovačova v Dluhonicích. Jednalo se o očištění pomníku, na který se nedostalo při čištění v loňském roce, aby byl připraven na plánovanou sobotní brigádu, kdy bude provedena jeho hydrofobizace. Zároveň bylo uklizeno okolí pomníku. Pomník byl očištěn tlakovou vodou za pomoci elektrocentrály a wapky. Přestože bylo tropické vedro, práce šla od ruky, neboť pomník se nachází ve stínu okolních stromů.

  

      

 

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM