Odhalení opraveného pomníku pruského poručíka Sperlicha

V sobotu 26. května 2018 byl u Spáleného mlýna nedaleko od Račic nad Trotinou odhalen opravený pomník pruského poručíka Emila Sperlicha od 3. dolnoslezského pěšího pluku č. 50. Památka byla v roce 2010 silně poškozena neznámým vandalem a díky dotaci Královéhradeckého kraje a finančnímu příspěvku Komitétu 1866 se ji nyní podařilo opravit. Náročného restaurování se s výborným výsledkem zhostil kameník Jiří Soukup.

Vlastního odhalení památky, které organizoval Komitét 1866 spolu s Gardou města Hradce Králové, se zúčastnilo 13 vojáků v pruských uniformách (příslušníci Gardy města Hradce Králové a KVH Předměřice nad Labem), 9 členů Komitétu 1866 (J. Hanuš, V. Hladíková, P. Mrkvička, Z. Pátek, M. Suchý, J. Synek, P. Šolcová, J. Vilím, J. Vorel) a 22 diváků. Po krátkém uvítání a projevech předsedy Komitétu 1866 M. Suchého a ředitele projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárka byl slavnostně odhalen opravený pomník. Následně k němu byly položeny 3 kytice za Komitét 1866, Gardu města Hradce Králové a obec Habřinu, na jejímž katastru se pomník nachází. Celá velmi zdařilá akce byla zakončena čestnou salvou z jehlovek.

Sperlich 1  Sperlich 2  Sperlich 3  Sperlich 4

 

Návštěva zahraničního člena Komitétu 1866 na bojišti u Tovačova

Na konci měsíce dubna 2018 zavítal na bojiště prusko-rakouské války 1866 zejména v severních Čechách člen Komitétu 1866 ze Skotska pan Gerard W. Henry (jen pro připomenutí - dárce sádrové busty generálmajora Poschachera umístěné v chlumském kostelíku). Mimo tuto oblast projevil host také zájem navštívit Moravu. Proto jednatelka spolku Věra Hladíková požádala moravského kolegu Jiřího Jemelku o průvodcovství a spolupráci. Návštěva pana Henryho na Moravě se uskutečnila v sobotu 28. dubna. Zde si nejprve, za přispění našeho příznivce pana Bartoška, prohlédl pozoruhodný poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Následovalo zastavení u ústředního pomníku v Tovačově a výklad průvodce k událostem z roku 1866. Poté (s ohledem na přístupnost památek a časové omezení hosta) proběhla krátká prohlídka tovačovského zámku, v němž zaujala nejen expozice věnovaná bitvě u Tovačova z 15. 7. 1866, vzniklá za přispění Jiřího Synka, technického referenta Komitétu 1866 pro Moravu a Slezsko, ale také zámecká kaple a část interiérů. Po obědové pauze se skupina přesunula na přerovský hřbitov, kde si účastníci prohlédli místní památky zemřelých obětí vojenských i civilních, a to nejen těch, které se vztahovaly k onomu osudnému roku 1866.

Na tomto místě náleží upřímné díky oběma českým průvodcům, Věrce Hladíkové i Jiřímu Jemelkovi, stejně tak i jeho vnučce, gymnazistce Lence, která se obětavě postarala o tlumočení výkladu do angličtiny. Jednatelka Komitétu 1866 pak s panem Henrym pokračovala do Olomouce, kde si prohlédli Prachárnu - Muzeum Olomoucké pevnosti a zde návštěvu Moravy ukončili.

Henry T1  Henry T2  Henry T3

 

Výroční zpráva za rok 2017

V rámci nového čísla spolkového časopisu Bellum 1866 byla uveřejněna i výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2017. V případě zájmu si ji můžete rovněž přečíst ZDE.

 

Rudoltice – obnovený pomník dvou pruských husarů

Asi třicet diváků se v pátek 11. 5. 2018 v 17 hodin před kostelem sv. Petra a Pavla v Rudolticích zúčastnilo slavnostního žehnání obnoveného pomníku dvou pruských husarů X. Reicha a R. Flexe, kteří padli 8. července 1866 v jezdecké srážce nedaleko Rudoltic.

Miloslav Štrych seznámil přítomné jednak s okolnostmi srážky, ale také s osudy samotného pomníku. Ten nechala zřídit místní porodní bába Karolina Janischová na zdejším hřbitově. Zatímco ostatky vojáků byly v červenci 1904 převezeny na hřbitov v Lanškrouně, náhrobek stál až do roku 1938 vzadu za kostelem. Odtamtud byl v témže roce přemístěn na svah před kostel. Nyní se opravený pomník nachází opět před kostelem, ovšem o několik metrů vpravo.

Kromě několika dobových písní si přítomní z úst členů historického klubu Záviš vyslechli jména zemřelých vojáků. Vlastní žehnání provedl jáhen Ing. Mgr. Josef Macháček. Pietní akt zakončila čestná salva a troubená večerka.

V podobném stylu proběhl i pietní akt na bývalém hřbitově v Lanškrouně, který nepokazila ani krátká dešťová přeháňka.

Za Komitét 1866 se akce zúčastnili J. Hanuš, Z. Pátek, I. Stolín, P. Šolcová a M. Štrych.

Rudolt 1  Rudolt 2  Rudolt 3

 

Začátek května na náchodském bojišti

Dne 5. května proběhla jako každoročně pravidelná jarní brigáda na bojišti u Náchoda. Prací se zúčastnili členové Komitétu 1866 a SPVH-Náchod (J. Čížek, M. Holas, K. Metelková, J. Tvarůžek, P. Böhm a Š. Špaček). V souboji s vegetací nakonec brigádníci opět dostáli svých kvalit. Zbaveny náletových dřevin, nečistot a vegetace byly památky ev. č. 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 52, 63, 64 a 65. U památky ev. č. 52 byly vystříhány z jehličnanů a opět v činnost uvedeny dvířka oplocení.

Věra Hladíková st. očistila památky (ev. č. 25-30) na hřbitově v Náchodě-Starém Městě, za což jí patří dík, místní památky budou takto udržovány i nadále.

K. Metelková vyjednala na lesní správě pro oblast Rychnov nad Kněžnou zařazení finančních nákladů na opravu památky ev. č. 64 u Starkoče do rozpočtu vlastníka pozemku (Lesy ČR) na rok 2019. Další body postupu renovace bude projednávat s místním revírníkem a garantem místních oprav a údržeb. Torzo pomníku bude proto v nejbližší době z místa odvezeno.

Na kv18 1  Na kv18 2  Na kv18 3

 

Severní Čechy - Mimoň, Kuřívody 2018

V pátek 4. května 2018 uskutečnil J. Náhlovský a D. Koral nátěr stojanů informačních tabulí v Mimoni, Ploužnici a Kuřívodech u kostela. V prvně uvedené lokalitě byl zároveň natřen stojan související s historií 1. světové války.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Mimon,_Kurivody_2018

 

Brigáda na pruském cholerovém hřbitově u Mikulova

V úterý 1. května 2018 očistil J. Synek s rodinou náhrobky na pruském cholerovém hřbitově na okraji Mikulova a zároveň vyplel trávu, která hroby obrůstala. Na závěr byly zapáleny svíčky u centrálního pomníku i u obou mramorových křížů na hrobech poručíků Fabricia a Schrödera z 1. magdeburského pěšího pluku č. 26.

Mik br 18 1  Mik br 18 2  Mik br 18 3

 

Brigáda Komitétu v Ossariu v obci Kbelnice 2018

V úterý dne 9.4.2018 se uskutečnila plánovaná brigáda Komitétu v Ossariu v obci Kbelnice zaměřená na úpravu zeleně a to zejména na likvidaci ztrouchnivělého jasanu. Z Jičínska byli přítomni oba techničtí referenti Petr Lazurko a Josef Votrubec. Oba technici začali stahovat z prostoru Ossaria větve spadlé vlivem větru a provádět lehčí úpravy zeleně. Během této práce však byla přelomena pila Fiskars, čímž byla činnost tohoto typu vážně narušena. Situaci zachránil plánovaný příjezd oddílu ze severních Čech (Jiřího Náhlovského a Davida Korala) vybaveného kvalitní technikou a navyklého pracovat v extrémních podmínkách.
Díky nim jsme se mohli pustit do výškových prací. Navzdory místy nebezpečně padajícím větvím skupina neohroženě pokračovala v práci, až zcela odstranila stopy o tom, že v místě nějaký strom kdy rostl, a upravila větve dalších stromů a keřů v oblasti Ossaria. Všechny větve byly odtahány mimo prostor Ossaria a budou odvezeny lidmi z obce. Větší kusy dřeva pak skončily jako válečná kořist zúčastněných.
 

Severní Čechy - Kuřívody, Ševčín 7.4.2018

V sobotu 7. dubna 2018 uskutečnil severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, M. Janoušek, P. Novák a Z. Studený sběr veškerých odpadků podél silnice E268 na kuřívodském bojišti. Celkem bylo naplněno "pouze" 12 igelitových pytlů a důvodem tak malého počtu, oproti předcházejícím rokům, bylo patrně uzavření uvedené silnice na několik týdnů v létě loňského roku. Děkujeme MÚ Ralsko za poskytnutí pytlů a jejich následný odvoz na sběrné místo, což zajistil pracovník úřadu. Rovněž okolí zdejších pomníků bylo uhrabáno a upraveno. Stejným zákrokem prošlo i okolí pomníku u Ševčína v lokalitě bojiště u Mnichova Hradiště.

 

Vídeň 24. března 2018

V sobotu 24. března 2018 uskutečnil severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek a J. Kůrka spolu s J. Synkem jednodenní výlet do hlavního města bývalé habsburské monarchie. Při návštěvě centrálního hřbitova byly shlédnuty náhrobky známých osobností – Hess, John, Tilgner, Holub, Beethoven, Strauss, Brahms a Mohs, pomník obětem revolučního roku 1848 a litinová kostka, připomínající saské vojáky zemřelé v roce 1866 ve Vídni. V nedaleké ulici Zehngrafweg došlo u kamenného kříže k uctění památky vojáků IV. praporu jičínského pěšího pluku č. 74 a také několika sanitních vojáků, kteří v roce 1866 zemřeli na choleru. Poté se výprava přesunula do Arsenalu a víc jak tři hodiny strávila mezi sbírkami vojenského muzea, kde zlatým hřebem bylo monumentální Sochorovo plátno Baterie mrtvých. Nejen pro zájemce o rok 1866 je velká škoda, že poslední úprava expozice 19. století přesunula druhý mistrův obraz Jezdecká srážka u Střezetic do depozitáře, takže již není vystavován.
Dalším bodem se stala Kapucínská hrobka s rakvemi příslušníků domu habsburského. V kostele vedle hrobky bylo několik zajímavých pamětních desek, včetně jedné věnované padlým důstojníkům hulánského pluku č. 13. Následovala prohlídka jezdeckých soch arcivévody Albrechta, Evžena Savojského a arcivévody Karla, soch císařů Josefa II. a Františka I. a také návštěva Augustiniánského kostela, kde se nachází hrob vítěze od Kolína z roku 1757 maršála Dauna. Po prohlídce monumentálního pomníku Marie Terezie byla expedice příznačně ukončena u sochy císaře Františka Josefa I.

Wien 1  Wien 2  Wien 3

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM