Centrální akce Svitavy

Ve dnech 5. a 6. září 2015 se ve Svitavách konala centrální akce Komitétu 1866. Sobotní program byl veden v pietním duchu. V podvečerních hodinách se uskutečnila nejprve vzpomínka na padlé u hrobu 180 pruských vojáků, a poté i vzpomínkové setkání a svěcení pomníku na nově zrekonstruovaném protestantském hřbitově. Účastníci akce si pak mohli na náměstí vyslechnout koncert skupiny Kantoři.

Nedělní pouť ke sv. Jiljí byla ozvláštněna přítomnosti vojáků v uniformách z roku 1866. Místním tak byly připomenuty dramatické události z tohoto válečného roku v jejich městě.

CA Sv-1 CA Sv-2 CA Sv-3

 

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 12. září 2015

V sobotu 12. září 2015 se po delší letní pauze opět konala schůze předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Po ohlédnutí za letošními vzpomínkovými akcemi, včetně centrální akce Komitétu 1866, která se konala ve dnech 5. a 6. září ve Svitavách, a zhodnocení aktivit v péči o pomníky na jednotlivých bojištích za uplynulé měsíce, byla značná pozornost věnována přípravě podzimní valné hromady našeho spolku. Tato se uskuteční v sobotu 31. října 2015 od 9:30 hod. v restauraci U Zadrobílků v Hradci Králové-Pouchově. Po jejím skončení bude následovat vzpomínka na druhého předsedu původního královéhradeckého Komitétu Františka Waldeka u jeho hrobu na pouchovském hřbitově, posléze proběhne i u tamních vojenských pomníků tradiční dušičkový pietní akt. Projednávány byly rovněž spolkové aktivity, které se již obracejí ke 150. výročí prusko-rakouské války, a to jak z hlediska oprav památek, tak i konání vzpomínkových akcí.

 

Severní Čechy - Boseň, Březina, Klášter Hradiště nad Jizerou

Krásným ránem začala neděle 30. srpna 2015 a vycházející slunce ukazovalo na pěkný den právě končících prázdnin. Během dne teplota vystoupala až na 36°C, ale ani spalující sluneční paprsky nebyly překážkou ve splnění předem stanovených cílů J. Náhlovského, M. Janouška a P. Nováka, takže na konci brigády byly mozoly a pot dosaženy v plné míře. V určitém odpočinkovém duchu lze nazvat dopolední natěračské práce na stojanech naučných tabulí v obci Boseň a Mužský. Poté již přišlo ke slovu daleko těžší nářadí při terénních pracech u pomníku ev.č. 52, kde nejdříve byla vysekána tráva a odkopány drny v těsné blízkosti obrubníku. Do nově vykopaného základu byla osazena spodní část kamenného soklu a jeho druhý odlomený díl byl přilepen flexibilním lepidlem, stejně tak i kousky vrchní části, navíc stáhnuté železnou obručí. Podobné terénní a zednické práce byly rovněž provedeny u pomníku ev.č. 6. Obnovujícím nátěrem prošel také stojan naučné tabule v Březině. Brigáda skončila u pomníku ev.č. 7 posekáním trávy a stovnáním terénu.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Bosen,_Brezina,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou

 

Náchodsko 2015- z průběhu pracovní sezony

Dne 10. srpna byly nově osazeny kamenné obrubníky u památky ev. č. 69 ve Václavicích. Pomník je tak připraven ke konečnému osazení zrenovovaného kovového oplocení. Práce financuje obec Provodov-Šonov. Restaurátorské a kamenické práce provádí P. Szabová, renovaci oplocení zajišťuje R. Černohorský.

Dne 14. srpna započaly práce na renovaci dvou válečných památek na Staroměstském hřbitově v Náchodě formou očištění pam.ev.č. 30 a odejmutí litinového oplocení u pam.ev.č. 25. Rovněž započala renovace náhrobku knížecího lékaře Ignáce Mullera, 19.8 byl náhrobek, pod dohledem zástupce státního památkového ústavu, odejmut ze zdi kostel sv. Jana Křtitele a odvezen do atelieru restaurátorky. Veškeré práce financuje město Náchod a provádí P. Szabová.

V průběhu července proběhla generální oprava výplně oplocení na vojenském hřbitově v aleji Kateřiny Zaháňské. Výplně byly provedeny z impregnovaného akátového dřeva. Včetně drobných oprav kovových konstrukcí provedl zakázku za bezmála 170 tisíc korun pan Zbyněk Nyč z Náchoda. Za podnět městu k tomuto zásahu lze děkovat členu Komitétu 1866 R. Teichmanovi.

Dne 24. července započaly práce na renovaci tří památek (ev.č. 115-117) na místním hřbitově v Novém Městě nad Metují. U památky ev. č. 112 byly demontovány a nově sestaveny kamenné stupně a 19.8 byly památky kompletně očištěny tlakovou vodou a tak připraveny k dalším krokům renovace, na jejichž financování se podílí město a MO. Práce provádí Petr Tomáš.

Veškeré restaurátorské práce na válečných památkách mohli být realizovány díky iniciativě uvedené obce a měst, rovněž však z podnětů zdejšího TR Komitétu 1866, Matouše Holase.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Nachodsko_2015-_z_prubehu_pracovni_sezony

 

Severní Čechy - Kunratice, Liberec a Hodkovice nad Mohelkou

V sobotu 1. srpna 2015 využili členové Komitétu 1866 J. Náhlovský, D. Koral, M. Macek a Z. Studený pozvání Spolku vojenské historie Liberec k uctění památky obětí srážky v roce 1813 u pomníku u Tongrundu, který byl postaven v roce 1913 také za přispění Lokálního spolku pro udržování válečných pomníků v okrese Liberec, na jehož činnost Komitét 1866 navazuje. Další program pokračoval v obci Kunratice, kde nejdříve diváci shlédli krátkou ukázku srážky mezi francouzskými a rakouskými vojáky z období konce napoleonských válek. Na místním hřišti proběhlo představení jednotlivých historických uniforem a závěrečným bodem se stal pietní akt u torza pomníku padlých z Velké války. Cestu do frýdlantského výběžku využil J. Náhlovský s D. Koralem k natření stojanů naučných tabulí v Liberci a Hodkovicích nad Mohelkou, kde byly zároveň odstraněny šlahouny přísavníku rostoucí na levé části pomníku.

Fotogalerie z akce: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Kunratice%2C_Liberec_a_Hodkovice_nad_Mohelkou/

 

Brigada na královéhradeckém bojišti 2015

Ani na královéhradeckém bojišti v létě pracovní činnost nezahálí. Zejména od nečistot, mechů a lišejníků očistila V.Hladíková v uplynulých týdnech některé památky v těchto lokalitách: Rosnice, Bříza, Probluz, Chlum, Máslojedy (vojenský hřbitov) a les Svíb. Zvláštní důraz položila na očištění památky ev.č.5 - Říman. Rovněž byly odstraněny vyhořelé svíčky.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_kralovehradeckem_bojisti_2015

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou, Kuřívody, Mnichovo Hradiště.

Sobotní dopoledne 25. července 2015 začalo u Mnichova Hradiště vydatnou letní přeháňkou, která ovšem P. Nováka a J. Náhlovského ani v nejmenším neodradila od nějakého časového prodlení v sekání trávy u pomníku ev.č. 35. Zde začala další letošní brigáda severočeského oddílu v této činnosti, i když v méně početním stavu. V následující době se počasí již celkem umoudřilo a tak bylo pokračováno bez větších překážek v lokalitě mnichovohradišťského bojiště u pomníků ev.č. 21, 26, 27, 9 a 1. Další práce brigádníků se přesunuly ke Kuřívodám, kde u pomníku ev.č. 1 a v blízkosti umístěné naučné tabule, proběhlo další sekání trávy, doplněné navíc o aplikaci přípravku proti růstu nežádoucí vegetace mezi vlastním pomníkem a obrubníkem. Po té bylo opět pokračováno u Mnichova Hradiště u pomníků ev.č.  2, 4, 5, 10 - 12, 14 - 16 a 46. V neděli 26. června očistil P. Novák v Mnichově Hradišti kříže pomníků ev.č. 36 - 39 od ptačího trusu.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou,_Kurivody,_Mnichovo_Hradiste.

 

Brigáda na pražských Olšanech

V sobotu 11. července 2015 se na proslulých pražských olšanských hřbitovech uskutečnila brigáda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, které se zúčastnili M. Suchý, M. Bratrych, M. Kuch-Breburda a M. Barus. Hlavním cílem této brigády byla práce na hrobu Viléma Dokoupila, zakladatele kameno-sochařské školy v Hořicích a prvního technického referenta původního královéhradeckého Komitétu. Jeho zásluhy o památky z prusko-rakouské války jsou tedy nezpochybnitelné. Po více jak dvou hodinách bylo hrobové místo zbaveno břečťanového porostu a mírně bylo upraveno i jeho okolí.

Milá procházka olšanskými hřbitovy byla "zpestřena" úpravou dalších dvou Komitétem 1866 evidovaných památek, a sice hrobu setníka Ignaze Waagnera, který padl v bitvě u České Skalice, a hrobu zakladatele královéhradeckého Komitétu Jana Nepomuka Steinského. Obě pietní místa byla očištěna a upravena do důstojné podoby.

DOK-1  DOK-2 DOK-3

Kompletní fotogalerie ZDE.

 

Vycházka po bojišti u Tovačova 11. července 2015

            U příležitosti 149. výročí prusko-rakouské války se v sobotu 11. července 2015 uskutečnila již v pořadí 23. vycházka po bojišti u Tovačova pořádaná městem Tovačov a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. Návštěvníci se v jejím průběhu mohli podrobně seznámit nejen s událostmi 15. července 1866 na Tovačovsku a Přerovsku, kde v tento památný den došlo k největšímu bojovému střetnutí války roku 1866 na Moravě, ale i s památkami a válečnými hroby na tomto bojišti a historií péče o ně.

Vycházku vedl, jako již v mnoha předchozích letech, člen Komitétu 1866 Jiří Jemelka a podával návštěvníkům, kterých se sešlo více než 30, na jednotlivých zastávkách odborný výklad. Účastníky vycházky doprovázeli i čtyři členové spolků vojenské historie v dobových uniformách 8. pěšího pluku (V. Kosina, M. Uher) a 27. praporu polních myslivců (J. Juna, J. Březina), kteří zajišťovali čestnou stráž u pomníků a také vystřelení čestných salv z historických zbraní. Přítomno bylo i šest členů Komitétu 1866 (D. Fína, J. Hanuš, V. Hradil, J. Jemelka, Z. Studený, J. Synek).

Program vycházky byl zahájen v 10.30 hod. u kříže nedaleko bývalého mlýna, kde byla vystřelena první čestná salva a kde byli přítomní také seznámeni technickým referentem Komitétu 1866 pro oblast Moravy a Slezska Jiřím Synkem s průběhem bojů přímo ve městě Tovačově a s osobou podporučíka Roberta Abeleho, který zde utrpěl smrtelné zranění.

Odtud se všichni přesunuli k zámku a poté ke kříži na Olomoucké ulici. Podrobné vylíčení bojů u Tovačova podal J. Jemelka u pomníku u Bezedného dolu a dále u pomníku pruského podplukovníka Behra, kde byl také k uctění památky padlých položen věnec věnovaný městem Tovačov. Zde bylo také krátce referováno o moravských památkách na válku roku 1866 opravených v letech 2014-2015.

Poslední zastávka vycházky byla okolo 14.30 uskutečněna u ústředního pomníku tovačovského bojiště, kde J. Jemelka seznámil přítomné s jeho historií a náročnou opravou, která byla uskutečněna v roce 2010. Na tomto místě měli také návštěvníci možnost zakoupit publikace z produkce Komitétu 1866 a města Tovačova. Poté se již účastníci vycházky přesunuli zpět do Tovačova, kde byla vycházka v hostinci U Tří králů zakončena.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Tovacov_2015/

 

Vzpomínkové akce ke 149. výročí bitvy u Hradce Králové

Ve dnech 2. až 4. července 2015 proběhly na Královéhradecku vzpomínkové akce spojené se 149. výročím bitvy u Hradce Králové, která byla rozhodujícím střetnutím prusko-rakouské války roku 1866.

Již odpoledne 2. července se přímo v Hradci Králové odehrálo úvodní „Dostaveníčko s rokem 1866“.

Výroční den bitvy, pátek 3. července, byl ve znamení tradičního pochodu historických vojenských jednotek bojištěm, který tentokráte začal v Sendražicích, kde byl nejprve při pietním aktu položen věnec k pomníku obětí války na hřbitově u kostela a následně byla pro diváky uspořádána krátká bitevní ukázka. Poté se v horkém letním počasí členové spolků vojenské historie přesunuli do Hoříněvsi, kde byl uspořádán pietní akt u pomníku 40. pěšího pluku v hoříněveské bažantnici, po kterém následovala ukázka boje pro obyvatele Hoříněvsi. V odpoledních hodinách Garda města Hradce Králové ve spolupráci s dalšími historickými jednotkami uspořádala ukázku dobytí obce Chlum, po níž následoval „útok“ směrem k pomníku Baterie mrtvých. Ve večerních hodinách se také uskutečnila mše v chlumském kostele Proměnění Páně celebrovaná administrátorem všestarské farnosti P. Janem Šlégrem za padlé v bitvě u Hradce Králové. Program celého dne ukončil noční pochodňový průvod Chlumem a pietní akt na Pruském hřbitově.

CH 15-01   CH 15-02

Vzpomínkové akce tradičně vyvrcholily v sobotu 4. července, přičemž jejich centrem se jako každoročně stalo bezprostřední okolí Muzea války roku 1866 u obce Chlum. Oficiální program byl zahájen pochodem historických jednotek k pomníku Baterie mrtvých, kde se od 11 hodin uskutečnil pietní akt za padlé, jehož se vedle členů vojenských historických jednotek a množství dalších přihlížejících zúčastnili také starostové obcí ležících na bojišti, zástupce statutárního města Hradce Králové, zástupce Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové a tajemník velvyslanectví Rakouské republiky. Projev s důrazem na pietní ráz celého setkání zde prones předseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Miroslav Suchý. Odpolední program byl již ve znamení bitevní ukázky, jejímž tématem se tentokráte stala účast saského armádního sboru v bitvě u Hradce Králové.

CH 15-03  CH 15-04

Předsednictvo Komitétu 1866 by touto cestou rádo vyjádřilo svůj velký dík všem členům našeho spolku, kteří se na přípravě a realizaci letošních vzpomínkových akcí jakýmkoliv způsobem podíleli.

Fotogalerie :

http://1866.rajce.idnes.cz/Chlum-bitva_2015/
http://1866.rajce.idnes.cz/Chlum_2015/
http://1866.rajce.idnes.cz/Nocni_Chlum_2015/http://1866.rajce.idnes.cz/Mse_Chlum_2015/
http://1866.rajce.idnes.cz/Zivy_obraz/
http://1866.rajce.idnes.cz/Boj_o_chlum_3.6.2015/
http://1866.rajce.idnes.cz/Ustupova_kolona_2015/

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM