152. výročí bitvy u Hradce Králové

Již v pátek 29. června 2018 byly vzpomínkové akce zahájeny v Hradci Králové na náplavce Eliščina nábřeží kulturním pásmem nazvaným Dostaveníčko s rokem 1866. Večer se uskutečnil pochodňový průvod obcí Chlum a pietní akt na pruském hřbitově.

V sobotu 30. června se na Chlumu konala rozsáhlá vzpomínková akce u příležitosti 152. výročí bitvy u Hradce Králové, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků. V 11 hodin byl zahájen pietní akt u pomníku Baterie mrtvých připomínající oběti bitvy u Hradce Králové, kterého se mimo jiné zúčastnili starosta Všestar M. Derner, hejtman Královéhradeckého kraje J. Štěpán, náměstkyně hejtmana M. Berdychová, náměstek primátora města Hradec Králové J. Vedlich, poslanec Evropského parlamentu T. Zdechovský, ředitel Muzea východních Čech P. Grulich, ředitel krajského vojenského ředitelství plk. K. Filip, starostka obce Máslojedy B. Karešová, herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, zástupci rakouského rytířského řádu Ferdinandus Orden 1561 a předseda Komitétu 1866 M. Suchý. V rámci piety byla předsedou Komitétu 1866 M. Suchým pozvaným hostům předána pamětní stuha ke 130. výročí založení spolku jako poděkování za spolupráci v péči a ochraně památek z války roku 1866.

V odpoledních hodinách byla uspořádána rozsáhlá bitevní scéna nazvaná „Osudová chyba“ na motivy skutečných událostí na královéhradeckém bojišti. Na jejím konci předal M. Suchý zúčastněným vojenským jednotkám pamětní stuhu jako poděkování za spolupráci při popularizaci historických událostí z prusko-rakouské války.

V úterý 3. července 2018 se v kostele Proměnění Páně na Chlumu konala mše za vojáky zemřelé v bitvě u Hradce Králové. Před mší byla na hřbitově za kostelem odhalena obnovená deska dvou pruských důstojníků.

  Chlum152 2  Chlum152 3  Chlum152 1

 

Výstava Post Bellum 1866 v Jeseníku

Ve středu 26. června 2018 proběhla ve Vlastivědném muzeu Jesenicka vernisáž výstavy "Post Bellum 1866". Ta přibližuje nejen průběh ozbrojeného konfliktu, ale především jeho "druhý život" - tedy osudy veteránů, stavbu pomníků a v neposlední řadě vojenskou archeologii a její nálezy. Autoři připomněli také důležitou regionální událost, a to smrt husara Szötköste 22. června 1866 u Písečné, tedy prvního padlého války na našem území. Právě bojům v okolí Písečné a Širokého Brodu bude věnována také vlastivědná vycházka, kterou muzeum plánuje na 21. července tohoto roku.

Jes 01  Jes 02  Jes 03

 

Slavnostní odhalení opraveného pomníku Spící lva na českoskalickém bojišti

V sobotu 23. června 2018 jsme si připomněli 150. výročí od zřízení jedné z nejvýznamnějších památek z prusko-rakouské války r. 1866 na bojišti u České Skalice, kterou je umělecky cenný pomník Spícího lva v Dubenské bažantnici.

Celkové náklady na obnovu pietního místa s pomníkem dosáhly 390 000 Kč. Město Česká Skalice na tuto opravu ze svého rozpočtu uvolnila 300 000 Kč. Částkou 30 000 Kč se podílela také obec Provodov-Šonov. Zmíněné obce dlouhodobě podporují péči o válečné památky, za což jim náleží mimořádné poděkování. Opravu podpořil i Královéhradecký kraj částkou 30 000 Kč a stejnou sumu poskytl Komitét 1866.

Opravený památník se veřejnosti představil 23. června 2018 během slavnostní akce pořádané městem Česká Skalice a členy 5. praporu polních myslivců. Jeho znovuvysvěcení provedl Mons. ICLic. Mgr. Václav Hegr. Pro návštěvníky byl připraven bohatý celodenní program, který vyvrcholil bitevní ukázkou na téma boje rakouské armády proti pruské přesile v lese Dubno.

K příležitosti letošního výročí vytvořila sochařka BcA. Pavla Szabová detailní sádrový model pomníku připevněný k dřevěné podložce. Vznikl jako projev uznání městu Česká Skalice za významnou finanční podporu, bez níž by se oprava pomníku neuskutečnila. Před slavnostní ceremonií byl předán do rukou starosty Martina Staňka spolu s pamětní stuhou Komitétu 1866.

Potřebné zázemí pro opravu pomníku a výraznou pomoc s přípravou akce poskytnula farma Dubno. Na její realizaci se dále podíleli pracovníci městského úřadu, informačního centra a zástupci Komitétu 1866.

S Lev 1  S Lev 2  S Lev 3

 

Rozvícený Svíb 2018

Nejprve rozsvítit světla na všech hrobech a pomnících ve Svíbu, poté pietní akt, občerstvení jakož i možnost zakoupení drobných suvenýrů a nakonec komentovaná procházka rozsvíceným lesem. Tak to byl program již XII. ročníku vzpomínkové akce na padlé v boji o les Svíb v bitvě u Hradce Králové, která se uskutečnila 9. června 2018. Novinkou letošního ročníku bylo nejen rozsvícení světel u všech hrobů a pomníků v oblasti lesa, ale i na dalších 12  hrobech bojovníků o Svíb i v dalších lokalitách.

Tuto akci za podpory Komitétu 1866, obcí Benátky, Hoříněvsi, Máslojed a Všestary, uspořádal Muzejní historický klub Záviš Svitavy a Sbor dobrovolných hasičů Čistěves. Komorní akce byla tradičně zakončena půlnočním troubením večerky a čestnou salvou, o kterou se postarali členové historického c. k. řadového pěšího pluku č. 18.

Sv m 1  Sv m 3  Sv m 4

 

 

Jablonec nad Nisou - Kokonín

V sobotu 23. června 2018 byl uskutečněn pietní akt v Jablonci nad Nisou - Kokoníně k uctění památky Carla Gustava Pählkeho z pruského 4. magdeburského pěšího pluku č. 67. Pomník byl postaven v roce 1874 a v roce 1894 přibyla jména kokonínských občanů - Johanna Hübnera, pěšáka 36. pěšího pluku padlého u Custozzy 24. června a Johanna Schöffela, trubače 1. polního mysliveckého praporu padlého u Hradce Králové 3. července 1866. Pomník prošel v roce 2017 nákladnou opravou a to včetně náročného statického zajištění svahu. Další program pokračoval v jabloneckém Eurocentru, kde se uskutečnila přednáška zaměřená nejen na všeobecnou historii války roku 1866, ale hlavně na jednotky c.k. armády, ve kterých sloužili obyvatelé Jablonecka. Stranou nezůstal ani Adolf Benda, který narukoval ke 4. praporu pěšího pluku č. 36 a v roce 1877 vydal první dějiny Jablonce nad Nisou. Rovněž důležitou součástí přednášky se stala samotná osoba C. G. Pählkeho, letošní 130. výročí Komitétu 1866 a po jejím skončení následovalo otevření výstavy Via Belli. Zástupce magistrátu náměstek primátora JUDr. Ing. Lukáš Pleticha obdržel od Komitétu 1866 děkovací dekret a pozlacenou verzi medaile ke 150. výročí války roku 1866 jako poděkování za zajištění opravy pomníku v Kokoníně. Pietní akt a přednáška proběhly ve spolupráci Statutárního města Jablonec nad Nisou a Komitétu 1866.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Jablonec_nad_Nisou_2018

 

Brigáda na bojišti u Tovačova 20. června 2018

Ve středu 20. června 2018 proběhla na bojišti u Tovačova brigáda zaměřená na očistu pomníků, které se zúčastnili Petr Hradil, Václav Hradil, Jiří Jemelka a Jiří Synek. Nejprve bylo upraveno okolí pomníku na hrázi Skašovského rybníka a památka byla komplet očištěna tlakovou vodou. Poté následovalo očištění pomníku podplukovníka Behra. Zde se nacházející zastávka naučné stezky byla nalezena silně poškozená větrem nebo vandalským zásahem – vlastní informační tabule byla ze stojanu vyrvána a naštěstí byla nedaleko nalezena nepoškozená (následně byla předána do úschovy kastelánce tovačovského zámku K. Zajícové). Tlakovou vodou byl očištěn i pomník u Bezedného dolu, kde byly upraveny přerostlé větve nedaleko rostoucí vrby, a pomník setníka Souczka a kříž vedle něho. Před kompletní očistou kříže na Olomoucké ulici bylo jeho okolí okopáno a byl vytrhán přerostlý plevel. Brigáda, při které bylo spotřebováno více jak 200 litrů vody na tlakové čištění, byla zakončena očistou kříže u starého mlýna. Je třeba poděkovat vedení města Tovačova v čele se starostou L. Bouchalem za vzorné vysekání okolí všech pomníků v předstihu před brigádou a kastelánce zámku za doplnění zásob vody pro tlakovou myčku. Všechny pískovcové části očištěných pomníků budou na začátku července hydrofobizovány. Zvláštní dík patří Petru a Václavu Hradilovi za zajištění tlakové myčky a nezbytné elektrocentrály.

Tov br 2018 06 1  Tov br 2018 06 2  Tov br 2018 06 3

 

Publikace o Janu Nepomuku Steinském v e-shopu

V souvislosti s letošním 130. výročím vzniku původního královéhradeckého komitétu a 170. výročí narození jeho zakladatele Jana Nepomuka Steinského nabízí Komitét 1866 v rámci svého e-shopu unikátní monografii z pera Jaroslava Dvořáka, která se plně věnuje osobnosti tohoto "otce válečných hrobů z roku 1866". Vedle podrobného Steinského životopisu lze v publikaci najít zcela zásadní informace k vývoji dějin péče o válečné pomníky z prusko-rakouské války. Publikaci lze zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu -. ZDE ODKAZ.

Steinsky kniha

 

Návrat desky prince ze Schaumburg-Lippe

Ve čtvrtek 14. června 2018 převzali předseda Komitétu 1866 M. Suchý a hospodář M. Barus z rukou člena spolku pana Josefa Maštrly z Varnsdorfu originální bronzovou desku s reliférním zobrazením poprsí prince Viléma ze Schaumburg-Lippe, která byla z jeho pomníku (ev.č. 416) poblíž Ossaria na Chlumu odcizena v roce 1997 a později nahrazena replikou.

Jedná se takřka neuvěřitelný příběh, v nějž snad již nikdo nedoufal. Z pomníků z prusko-rakouské války bylo odcizeno značné množství originálních kovových artefaktů a považovaly jsme je za navždy ztracené. Panu Maštrlovi se však podařilo na jedné ze starožitnických burz tuto desku objevit a nyní ji věnoval Komitétu 1866. Deska, jíž zhotovil v roce 1908 Mořic Černil, je obecně v dobrém stavu, pouze v místech, kde byla přichycena ke kameni, jsou čtyři otvory způsobené strhnutím desky z pomníku; deska je dále na několika místech mírně zohýbána. Komitét 1866 zamýšlí zapůjčit desku Muzeu východních Čech k jejímu vystavení v rámci Muzea války 1866 na Chlumu.

V rámci návštěvy severních Čech navštívili M. Suchý a M. Barus ještě Skalici u České Lípy, Krásnou Lípu, Chřibskou a Volfartice, aby se seznámili s aktuálním stavem tamních památek vztahujících se k prusko-rakouské válce.

Sch L 1  Sch L 2  Sch L 3

 

Jarní brigády na bojišti u Hradce Králové

Tradiční jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové se uskutečnila dne 5.5.2018. Práce tentokrát probíhali ve znamení údržby tabulí naučných stezek. Jelikož se sešel dostatečný počet členů, jmenovitě: J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek, I. Stolín, Z. Studený, M. Suchý s přítelkyní Šárkou, J. Šrámek, J. Vorel, J. Vilím, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Omluvena byla Věra Hladíková.

První skupina se věnovala tabulím naučné stezky "Bitva u Hradce Králové 3.7.1866 - jižní křídlo", druhá stezce "Josefov - Smiřice - Chlum 1866". Z první skupinou jsme tudíž započali v Sadové poté v Cerekvici, kde byla natřena i tabulka u hřbitova patřící již spojce mezi jičínským a hradeckým bojištěm. Následovala tabule v Hněvčevsi, kde byl vyměněn spodní hranol. V Sověticích nechala obec vyrobit tabuli novou natřenou lazurou. Ve Mžanech si tabule žádá výměnu za novou. Dále jsme ošetřili tabule v Dohalicích, Horních Dohalicích, u lesa Holá, v Mokrovousech, Třesovicích, Popovicích, Horním Přímu u sv. Aloise kde jsme museli odstranit větev z lípy která svou nalomenou částí ničila opravenou kovovou svatozář světce. Poté jsme pokračovali na Dolní Přím, Probluz, Střezetice a akci jsme ukončili tabulí u Dlouhých Dvorů. U všech ošetřených tabulí jsme sejmuli plexi a desku s textem, umyli jarovou vodou a připevnili spět novými šrouby s podložkami.

Druhá skupina začala tabulemi ve Vlkově, dále tabulí u zámku ve Smiřicích kde došlo v loňském roce prostřednictvím tamního městského úřadu k velice neodborné opravě desky za pomocí izolepy a podobných prostředků. Další ošetřená tabule u nádraží bude přemístěna kvůli stavbě zídky (zde bude nutno pohlídat kdy, kdo a kam tabuli přemístí). Další ošetřené tabule se nacházejí v Rodově, Račicích nad Trotinou, pod vrchem Horka kde se bude měnit deska s texty a tři tabule v Hořiněvsi, z nichž tabule na návsi a u Hankova domu bude třeba vyměnit za nové. Dále skupina pokračovala ke skupině pomníků na jižním okraji vsi, kde ošetřila tamní tabuli a dále se přesunula do Rozběřic ke Šrámovu kříži a poté k tabulím u Úvozu mrtvých a pomníku poručíka Hohenzollerna, které byli také ošetřeny, ač nejsou majetkem Komitétu 1866. Nakonec ještě skupina objela tabule ve Světí a Rosnicích, ovšem již bez nátěru, neboť došel materiál. I tato skupina snímala plexi i s textovou deskou a oboje omyla. Po těchto kontrolách lze konstatovat, že textové desky jsou, až na malé výjimky, v překvapivě dobrém stavu a nemají vybledlé barvy či jiné poškození.

HK18j1   HK18j2  HK18j3  HK18j4

Ve dnech 29. 4. a 8. 5. 2018 navštívila V. Hladíková areál bojiště na Chlumu, vytrhala plevel v okolí památky e.č. 296 (pomník rakouského 1. armádního sboru), dále v okolí Ossaria, u něhož zároveň ometla základové stupně; ometla památku e.č. 416 (žulová skála s mramorovou deskou - Vilém princ ze Schaumburg-Lippe), na Pruském hřbitově očistila tamní památky, na hřbitově u chlumského kostelíka očistila hrob rakouského generálmajora Ferdinanda Poschachera von Poschach (e.č. 26) a ve Všestarech odstranila mech z hrobu e.č. 290 - Franz Kögler. Na uvedených místech zároveň posbírala vyhořelé svíčky.

13. 5. 2018 navštívila V. Hladíková vojenský hřbitov na Pouchově, kde odstranila mech a lišejník na stupních památek ev.č. 87, 284 a 285 a po odhalení pomníku por. Sperlicha 26. května odpoledne očistila pomník ev.č. 382 Knebelovy brigády v Dohalicích.

15. 5. 2018 předseda spolku M. Suchý vyspároval desku na pomníku ev.č.459 prince Hohenzollerna v Rozběřicích a 23. 5. vysekal před slavnostním odhalením svah pod pomníkem pruského poručíka Emila Sperlicha u Spáleného mlýna.

 

Úprava hrobu v Litomyšli

Ani horké počasí nebrání členům Komitétu 1866, aby se nestarali o pomníky. Na fotografiích vidíme pomník na hromadném hrobě v Litomyšli před a po návštěvě Ivana Stolína.

Ltmsl1  Ltmsl2

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM