Severní Čechy - Přepeře, Svijany, Mnichovo Hradiště, Ševčín a Klášter Hradiště na Jizerou

V sobotu 20. října využil J. Náhlovský, P. Novák a D. Koral v Přepeřích krásného podzimního počasík odstranění větví nad souborem pomníků ev. č. 31 - 33 a zároveň byly vystříhány výhonky břečťanu obrůstající základové stupně těchto pomníků. Další činnost se věnovala pomníku ev. č. 39 na bojišti u Svijan-Podolí. Poté následoval přejezd na bojiště u Mnichova Hradiště, kde byla posekána tráva a upraveno okolí u pomníků ev. č. 1, 2, 3, 6, 9, 35, 41 a 42. Závěrečné práce spočívaly ve zhotovení nového základu u pomníků ev. č. 28 a 29, kde byl nápomocný M. Janoušek.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Prepere,_Svijany,_Mnichovo_Hradiste,_Sevcin_a_Klaster_Hradiste_na_Jizerou_2018

 

Některé z pomníků na Olšanských hřbitovech se dočkaly

Dne 28. září očistil některé pomníky na oddělení IX-10b technický referent Komitétu 1866 pro Čechy mimo bojiště Jiří Hanuš. Konkrétně se jednalo o hroby generálmajorů Philipa v. Weisse a Mählera Bernharda v. Mählersheima, plukovníka Josefa Harrera, majora Benoista de Limoneta a setníka Antona Oberbachera.

Dne 11. října pak člen našeho spolku Petr Megala upravil hroby zakladatele Komitétu majora Jana Nepomuka Steinského. Na hrobě setníka Ignaze Waagnera zlikvidoval malou náletovou břízu a u hrobu Viléme Dokoupila odstranil náletový keřík šeříku na levé straně hrobu.

Ols brig 1  Ols brig 2  Ols brig 3

 

Návštěva bojiště u Lamače

O víkendu 12. až 14. října 2018 navštívili členové Komitétu 1866 Petra Šolcová a Zdeněk Pátek historické bojiště u Lamače na předměstí Bratislavy. V sobotu 13. října se zde totiž konaly bitevní ukázky spojené se 152. výročím posledního bitvy prusko-rakouské války. Zmínění členové spolku však využili výjezdu k prohlídce historických bratislavských hřbitovů, kde mj. objevili hroby některých rakouských důstojníků, kteří se zúčastnili války v roce 1866, konflikt však přežili a zemřeli až v následujících desetiletích. Na samotném bojišti u Lamače pak navštívili všechny tamní památky (včetně vzdálených pomníků na vrších Klanec a Kamzík) a provedli jejich aktuální fotodokumentaci.

Lamač 1  Lamač 2  Lamač 3

 

Severní Čechy - Jablonec nad Nisou

V pátek 21. září 2018 náměstek primátora JUDR. Ing. Lukáš Pleticha a náměstek primátora Ing. Miloš Vele společně slavnostně odhalili pamětní desku na kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou věnovanou padlým občanům města v roce 1849 a 1866. Vlastní požehnání provedl pátek Josef Peňáz. Nejednalo se o novou památku, ale o obnovení desky, kterou v roce 1905 odhalil I. Vojenský veteránský podpůrný spolek pro Jablonec a okolí. Původní deska byla umístěna uvnitř kostela, ale události po roce 1945 a hlavně odstranění veškerého církevního vybavení s největší pravděpodobností stály za jejím zánikem. Jelikož kostel již neplní svoji původní funkci a rovněž není po celý rok přístupný bylo na jaře 2018 rozhodnuto obnovenou desku umístit na jeho venkovní stranu. Odhalení se uskutečnilo v rámci Podzimních slavností a přítomni byli také zástupci partnerských měst z Kaufbeurenu, Zwickau a Jelenie Góry. Přítomní diváci mohli shlédnout slavností výstroj z roku 1866 u rakouských pěších pluků č. 73 a č. 74 a také pruského 2. magdeburského pěšího pluku č. 27. Stranou nezůstalo ani starší vojenské období, kdy rok 1849 prezentoval v polní výstroji myslivec polního mysliveckého praporu č. 5. Za Komitét 1866 se zúčastnil Josef Votrubec, Pavel Daníček, Miroslav Malach, Petr Lazurko, David Koral, Zdeněk Studený a Jiří Náhlovský. Dále byl přítomný Milan Cerman a Jiří Doležal.
Komitét 1866 děkuje Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou za finanční podporu, s kterou se podařilo zaniklou památku obnovit a připomenout dnešní generaci starší historii města skla a bižuterie. Pan L. Pleticha obdržel od technického referenta pro oblast severních Čech J. Náhlovského výroční publikaci ke 130. výročí našeho spolku.
 
 
 

Čištění hrobu kontradmirála Lehnerta v Olomouci

V sobotu 22. září 2018 se na hřbitově v Olomouci – Neředíně uskutečnila brigáda zaměřená na očištění hrobu rakouského kontradmirála Josefa rytíře von Lehnerta (1841-1896), který se účastnil 9. 5. 1864 námořní bitvy u Helgolandu a 20. 7. 1866 bitvy u ostrova Vis. Žulový náhrobek byl kompletně zarostlý břečťanem a menšími náletovými dřevinami. Všechen tento nežádoucí rostlinný pokryv byl odstraněn a celý náhrobek byl omyt vodou. Poškozená lucerna byla z hrobu demontována a bude zajištěna její oprava. Dále byl od břečťanu a trávy očištěna hrobka viceadmirála Karla Löflera (1860-1931). Brigády se zúčastnila za Komitét 1866 Václav Hradil, Jiří Jemelka a Zdeněk Otruba a za 27. prapor polních Myslivců Jan Březina, Jan Juna a Zdena Junová. Všem jim patří náš velký dík.

Lehnert 1  Lehnert 2  Lehnert 3  Lehnert 4

 

Odhalení pamětní desky na kostele sv. Anny

V pátek 21. září 2018 proběhne v 10 hod. v Jablonci nad Nisou slavnostní odhalení pamětní desky na kostele sv. Anny připomínající zemřelé občany města v letech 1849 a 1866. Akci zahrnulo Statutární město Jablonec n. N. do programu Podzimních slavností, které se uskuteční ve dnech 21. - 22. září 2018.

 

Severní Čechy - Březina, Mužský, Boseň 2018

V sobotu 8. září 2018 provedl Jiří Náhlovský, Petr Novák a David Koral v Březině u pomníku ev.č. 55 další etapu jeho opravy spočívající v osazení 3 kamenů čelní strany obrubníku, který byl tímto celý dokončen. Nové kameny opracované na potřebný tvar a rozměr dodal J. Náhlovský. Za pomoci p. Dany Drázské byla vnitřní plocha obrubníku vysypána štěrkem a plán stanoví dokončit dílo doplněním ozdobného kačírku. Další práce u tohoto pomníku spočívaly v posekání trávy. Stejná činnost s úpravou okolí se následně uskutečnila v lokalitě Mužský-Boseň u pomníků ev.č. 44, 46, 47, 51 a 52, při které již asistoval Milan Janoušek.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Brezina,_Muzsky,_Bosen_2018

 

Publikace ke 130. výročí Komitétu 1866

BARUS, Martin – GROF, Vlastimil – HOLAS, Matouš – JÁNSKÝ, Zdeněk – KESSLER, Vojtěch – MATOUŠEK, Josef NÁHLOVSKÝ, Jiří – SYNEK, Jiří – ŠRÁMEK, Josef – VONDRYSKA, Tomáš: 130 let Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (1888-2018). Hradec Králové 2018, 112 s.

Kniha mapuje historii organizované péče o památky z prusko-rakouské války od založení prvního spolku na Královéhradecku Janem Nepomukem Steinským v roce 1866 až po současný Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány lokálním spolkům v severních Čechách, na bojištích u Náchoda, Trutnova, Starého Rokytníku, České Skalice, Dvora Králové nad Labem, Mnichova Hradiště, Jičína, Hradce Králové. Pozornost je věnována i oblasti Moravy a Slezska, éře Ústředního spolku pro udržování válečných pomníků z roku 1866 v Čechách a veteránským spolkům, které také zřizovaly památky týkající se prusko-rakouské války. Zvláštní pozornost je věnována památkové péči v letech 1950-1989, obnovení Komitétu 1866 v roce 1990 a jednotlivým etapám jeho vývoje až do současnosti.

Publikace je na rozdíl od knihy Komitét 1866 Péče o válečné památky v běhu staletí vydané v roce 2003 zaměřena především na významné členy jednotlivých spolků a jim jsou také věnovány četné medailonky, které kromě bohatého obrazového doprovodu doplňují text knihy.

Kniha je první publikací plánované Knižnice Komitétu 1866, ve které bude spolek vydávat knihy s tématikou prusko-rakouské války.

Obsah knihy si je možné prohlédnout ZDE.

Publikace je možné objednat v našem E-SHOPU.

Kniha 130 vyroci obalka

 

 

 

 

Jan Nepomuk Steinský v Dohalicích

V sobotu 1. září 2018 za deštivého počasí pořádal Komitét pro udržování památek z války roku 1866 ve spolupráci s obcí Dohalice vzpomínkovou akci u příležitosti 130. výročí založení prvního spolku, který systematicky pečoval o památky z prusko-rakouské války - Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Královéhradeckém, založeného 2. prosince 1888 Janem Nepomukem Steinským.

Od 9 hodin se v budově sokolovny v Dohalicích konalo krátké zasedání předsednictva Komitétu 1866 a po něm od 10.30 hod. J. Šrámek poutavě přednášel o Otci památek z války roku 1866 J. N. Steinském a historii péče o válečné hroby na královéhradeckém bojišti. Přednášku navštívilo celkem 62 zájemců o vojenskou historii a sál sokolovny byl téměř zaplněn.

V závěru přednášky pokřtil J. Synek, J. Šrámek a předseda Komitétu 1866 M. Suchý novou knihu s názvem 130 let Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 (1888-2018), která shrnuje historii jednotlivých spolků pečujících o památky z prusko-rakouské války. Mapuje jejich vývoj na jednotlivých bojištích od založení v 80. letech 19. století až po zánik posledních z nich po druhé světové válce. Samostatné kapitoly jsou věnovány péči o památky v období let 1945-1989, obnovení Komitétu 1866 v roce 1990 a jeho činnosti až do současnosti. Kniha klade zvláštní zřetel na jednotlivé významné členy těchto spolků a jejich životní osudy přibližuje v řadě podrobných medailonků. Tato publikace se také stala první knihou plánované Knižnice Komitétu 1866, ve které by v budoucnu měly vycházet knihy zaměřené na historii prusko-rakouské války.

Vrcholem dne bylo od 13.30 hod. odhalení pamětní desky z černého kamene se zlaceným nápisem a medailonem věnované Janu Nepomuku Steinskému na domě čp. 23 v Dohalicích. Vzhledem k tomu, že J. N. Steinský v letech 1900-1901 pobýval v Dohalicích právě v tomto domě a zároveň zde bylo dočasně i sídlo královéhradeckého komitétu, rozhodl se Komitét 1866 umístit na jeho zeď pamětní desku, která by připomínala tyto události budoucím pokolením. Desku zhotovil kameník Jiří Soukup a vlastník domu pan Jan Růžička ji osadil na zeď.

Po krátkém úvodu moderátorem J. Synkem a přivítání významných hostí, mezi nimiž byli poslanci Parlamentu České republiky P. Sadovský a M. Ratiborský, starostové obcí Dohalice (M. Enderlová), Máslojedy (B. Karešová), Hoříněves (J. Kuthanová), Třesovice (P. Mrkvička), místostarosta obce Mžany (J. Pršala) a majitel domu s pamětní deskou J. Růžička pronesl projev předseda Komitétu 1866. V něm vyzdvihl pohnuté osudy J. N. Steinského v bitvě u Hradce Králové, jeho zásadní přínos pro vývoj organizované péče o válečné hroby a jeho odkaz pro budoucí generace.

Poté M. Suchý společně se starostkou Dohalic M. Enderlovou odhalil dosud zahalenou pamětní desku, aby ji mohli poprvé spatřit četní diváci, kteří se této události účastnili. Následovala krátká vzpomínka na vojáky padlé 3. července 1866 v obvodu obce, při níž byl položen věnec uvitý z dubových ratolestí z památného lesa Svíb k figurálnímu pomníku lva věnovanému rakouské Knebelově brigádě stojícímu naproti barokního špýcharu.

Jako poděkování za dosavadní spolupráci při opravách a ochraně památek předal Komitét 1866 zúčastněným zástupcům obcí z královéhradeckého bojiště pamětní stuhy vydané ke 130. výročí založení spolku a také k 170. výročí narození J. N. Steinského.

Nakonec náš spolek ocenil také dlouhodobou brigádnickou činnost a další spolkovou práci některých svých členů předáním dekretu Ocenění za zásluhy o Komitét 1866. Toto ocenění přijali: J. Čížek, M. Drapák, V. Hradil, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, P. Novák, Z. Studený, J. Vilím a J. Votrubec. Dalším pěti oceněným, kteří nebyli na akci přítomni (M. Janoušek, J. Jemelka, M. Malach, P. Skalský, M. Trakal) bude dekret předán při nejbližší vhodné příležitosti.

Celá vzpomínková akce byla zakončena krátkou bitevní ukázkou představující střet předních hlídek obou znepřátelených stran v bitvě u Hradce Králové, která se uskutečnila na louce za špýcharem v Dohalicích. V rámci ukázky komentované J. Synkem mohli diváci zhlédnout výzbroj a výstroj rakouské, saské a pruské pěchoty, ukázky střelby z historických zbraní a byli seznámeni s událostmi v Dohalicích v průběhu bitvy u Hradce Králové. Zlatým hřebem bylo rakouské 4-liberní dělo, které svou palbou neohroženě podporovalo postup vlastní pěchoty a v závěru také krylo její ústup až do hořkého konce.

Vzpomínkové akce v Dohalicích se účastnilo celkem 24 příslušníků klubů vojenské historie v dobových uniformách, kteří zajišťovali čestnou stráž u pomníku Knebelovy brigády, položení věnce a následné vystřelení čestné salvy a nakonec se střetli v bitevní ukázce. Z Historického c. k. řadového pěšího pluku č. 18 z Hradce Králové pod velením J. Šmída a M. Kliky to byli M. Rybák, L. Dolana, J. Němec, J. Šmíd ml., A. Prouza, M. Dubický, M. Hornych, T. Mikolášek a J. Šitina. Dále byli zastoupeny SPVH-6. prapor polních myslivců z Náchoda (J. Čížek, P. Mrkvička), Kadetní setnina pěšího pluku č. 74 z Jičína (M. Kaván, M. Deml), Baterie ViMus (J. Vilím, J. Musílek, M. Musílek) a rakouský trén husarského pluku č. 9 (D. Koral). Pruskou armádu zastupoval Klub vojenské historie Předměřice nad Labem (L. Pultar a A. Havrda) v uniformách gardového granátnického pluku č. 2 císaře Františka. Sasové byli reprezentováni Spolkem vojenské historie Liberec (M. Veverka, P. Fiala a P. Wondrák) v uniformách 2. mysliveckého praporu. Všem patří náš velký dík a Komitét 1866 ocenil jejich účast na této akci předáním nově vydané knihy ke 130. výročí a také publikace Requiem za rytíře - Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866.

Poděkování patří obci Dohalice za finanční příspěvek na tuto akci a Sokolu Dohalice za poskytnutí krásných prostor sokolovny a také za zajištění občerstvení pro uniformované vojáky a členy Komitétu 1866.

Nemalý dík náleží také všem členům Komitétu 1866, kteří se na přípravě a organizaci vzpomínkové akce podíleli – kromě již zmíněných především P. Lazurkovi za zajištění ozvučení a dále P. Mrkvičkovi, V. Hladíkové, D. Koralovi, M. Suchému.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Jan_Nepomuk_Steinsky_v_Dohalicich_2018

 

Severní Čechy - Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, Liberec

V úterý 21. srpna 2018 J. Náhlovský a D. Koral ostříhali v Turnově ze stromů výhonky, které již zarůstaly do plotu u pomníků z války roku 1866 a shrabali spadlé listí. V Hodkovicích n. M. odstranili výhonky přísavníku a břečťanu zasahující na plochu pomníků 1866 a 1914/18 a rovněž ostříhali různě rostoucí buxusový pás na stejnou výšku a šířku. V Liberci byly odstraněny výhonky břečťanu pokrývající přístupový chodník k velkému pomníku 1866 a další, které rostly na jeho základových stupních a spodních částí okolních sloupků.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Turnov,_Hodkovice_nad_Mohelkou,_Liberec_2018

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM