Jarní brigáda: Náchod

Jarní brigáda byla provedena na bojišti u Náchoda členy SPVH-Náchod a Komitétu 1866 dne 25.3.2016. Velikonočně sváteční počasí nebylo sice více příznivěji nakloněno, na počtu a odhodlání zúčastněným dobrovolníkům (Šimon Ptáček,Veronika Stašková, David Horák, Rudolf Beňo, Ondřej Král, Martin Štěpař, Jan Čížek, Jaroslav Tvarůžek a Petr Tylš) to však neubralo.
Po předchozí domluvě byla pod dohledem restaurátorky P. Szabové vyjmuta a narovnána zadní část pískovcového obrubníku u tzv. Wimpffenova kříže (pam. ev. č. 84) . Celý obrubník byl následně upraven do podoby umožňující jeho úplnou renovaci. Pomník bude v následujících měsících kompletně zrenovován. Finanční zajištění poskytuje  Klub vojenské historie Ostrava (www.kvh-ostrava.cz) prostřednictvím darovaného finančního obnosu.
Brigádníky bylo dále očištěno okolí památek ev. čísel: 85, 83, 63, 64 a 112.

 
 

Severní Čechy - Kuřívody, Ploužnice, Mimoň

V neděli 27. března 2016 se uskutečnila první brigáda severočeského oddílu zaměřená po roce opět na sběr odpadků u Kuřívod podél silnice 268. Podařilo se naplnit 18 igelitových pytlů a za raritní "sbírkový předmět" byl vyhlášen soubor sklenic se zavařeninami. Jiná skupina provedla vybetonování základu pro připravený pomník a naučný panel v Ploužnici. Později natřela stojany naučných tabulí k roku 1866 v Mimoni a to včetně sousedního ke světové válce 1914 - 1918, nebo tří stojanů na kuřívodském bojišti. Krásného velikonočního počasí využil J. Náhlovský, M. Janoušek, D. Koral, P. Novák a Z. Studený.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Kurivody,_Plouznice,_Mimon_2016

 

Procházka Po stopách války 1866 v Mnichově Hradišti

V sobotu 2. dubna 2016 se v Mnichově Hradišti uskutečnila procházka "Po stopách války 1866 v Mnichově Hradišti", kterou organizovalo Muzeum města Mnichovo Hradiště ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Přibližně 65 zájemců se v 10:00 shromáždilo na zámeckém nádvoří, odkud se vydalo přes centrum města na místní hřbitov, kde byla akce krátce po 12. hodině zakončena. Procházka byla zaměřena přímo na události, které se v roce 1866 odehráli v Mnichově Hradišti, opomenuty nebyly ani dějiny péče o místní válečné hroby. Hlavním průvodcem zúčastněných byl M. Barus, jehož provázeli další členové Komitétu 1866 - J. Náhlovský a D. Koral v dobových uniformách, kteří přítomné informovali nejen o své výstroji a výzbroji, ale i o dalších zajímavostech z průběhu války či pruské okupace města. Za Komitét 1866 se akce dále zúčastnili P. Novák a F. Krásný.

VychMH1  VychMH2

Kompletní fotogaleire http://1866.rajce.idnes.cz/Komentovana_prochazka_-_Mnichovo_Hradiste_2016/

 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu 26.3. 2016 se uskutečnila brigáda, při které jsme zamýšleli natřít a upravit okolí tabulí naučných stezek na nejvíce navštěvovaných místech. Akce se zúčastnili: Pavel Mrkvička, Jiří Musílek s dětmi Kateřinou a Matyášem, Miroslav Suchý, Libor Petr se synem Antonínem a Jiří Vilím. Protože ještě v noci mírně pršelo, spálili jsme nejdříve na podzim pořezaný šípek u pomníku č.63 pruského setníka Bolschwingha v Horním Přímu. Pomník i jeho okolí bylo očištěno a upraveno. Mezitím se vyčasilo tak, že jsme mohli přistoupit k čištění a natírání tabulí. Začalo se u sv. Aloise, dále u autobusové zastávky v Dolním Přímu, poté u hřbitova v Probluzi, ve Střezeticích, kde byl také ořezán buxus, který zakrývá pyramidu č.241, u odbočky k lokalitě bývalého ovčína u Dlouhých Dvorů a nakonec u opravených pomníků u usedlosti Hejcmanka. Tedy celkem šest tabulí. U "Šrámova kříže" a u pomníku č.30 rakouského setníka Seeligera byl nátěr již proveden. Odpoledne jsme se zúčastnili slavnostního otevření muzea na Chlumu.

     Na Velikonoční pondělí 28.3.2016 vykonala brigádu kolegyně Věra Hladíková, zejména u pomníků ve Svíbu. Před východním vstupem do lesa byly očištěny pomníky č.6 a 103, dále pomník myslivce č.272, památky č.7 a 269, pomník č.383 rakouského 51. pěšího pluku a nakonec č.408, 30. praporu polních myslivců.

     V jarních měsících vykoná brigádu při níž budou natřeny tabule naučných stezek v exponovaných lokalitách severní části bojiště Jiří Kozák.

     Děkuji všem zúčastněným, Jiří Vilím


Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Jarni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2016

 

Brigáda na hrobě Viléma Dokoupila v Praze

V pátek 25. března 2016 se na pražských olšanských hřbitovech konala již v pořadí třetí brigáda zaměřená na údržbu hrobu prvního technického referenta původního královéhradeckého spolku pro udržování pomníků v války r. 1866 Viléma Dokoupila, jehož hrob má Komitét 1866, z.s. od loňského listopadu tzv. v adopci. Náplní brigády bylo především umístění náhrobku - jeho spodní i spadlé vrcholové části - na nový betonový základ, což se nakonec díky enormímu úsilí podařilo. Celému hrobu tak byl navrácen důstojný charakter, který je podrthnut ještě pietní úpravou jeho nejbližšího okolí. Brigády se zúčastnili členové Komitétu 1866, z.s. M. Suchý, M. Kuch-Breburda, M. Bratrych, V. Vávra, J. Kozák, L. Petr, M. Holas, J. Musílek a M. Barus.

Dok 03 2016 01  Dok 03 2016 02  Dok 03 2016 03

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_hrobe_Vilema_Dokoupila_v_Praze

 

Knihovna Komitétu 1866

Jednám z mnoha odvětví činnosti Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. je rovněž shromažďování historické i současné literatury, která se vztahuje k tématu prusko-rakouské války i péče o památky z tohoto vojenského konfliktu. Knihovna našeho spolku je vedle běžné a obecně dostupné produkce tvořena i mnoha poměrně unikátními tisky a jako celek přestavuje neopominutelný zdroj pro zájemce o uvedenou tématiku. Péčí spolkového knihovníka a archiváře Vojtěcha Kesslera byla knihovna zrevidována a našich webových stránkách byl publikován její aktuální soupis. Mnohé z publikací uvedených v tomto soupise jsou k dispozici také jako scany, které mohou být členům Komitétu por udržování památek z války roku 1866, z.s. poskytnuty zcela ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

Výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2015

V rámci níže anotovaného nového čísla spolkového časopisu Bellum 1866 byla rovněž publikována výroční zpráva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. za rok 2015. Tuto komplexní zprávu stejně jako starší výroční zprávu či další dokumenty si můžete rovněž přečíst ZDE.

 

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na valné hromadě Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s, která se (jak o tom pojednává předchozí aktualita) konala 19. března 2016 v Hradci Králové, bylo  představeno nové číslo spolkového časopisu Bellum 1866, tentokrát č. 1 ročníku 2016. Čtenáři se v něm mohou seznámit především s činností Komitétu 1866 v loňském roce ve všech oblastech jeho zájmu. Dále se zde čtenář může v podrobněji zpracovaných textech dozvědět informace o nově objevených, resp. nově opravených památkám. Jedná se kupř. o informace o projektu adopce hrobu Viléma Dokoupila na pražských olšanských hřbitovech, zprávu o další fázi opravy pruského hřbitova v Mikulově, text zabývající se vznikem tří nových památek v dubenské bažantnici na českoskalickém bojišti či sdělení o objevu nové památky u Bílé Třemešné. Přesný obsah celého čísla je ZDE.

2016 01

Uvedené čísla časopisu, stejně jako další publikace, si lze zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu.

 

39. VALNÁ HROMADA: 19. 3. 2016

V sobotu 19. března 2016 se v zasedacím sále Muzea východních Čech v Hradci Králové konala 39. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Její průběb byl v mnoha ohledech tradiční - předseda shrnul ve své zprávě předchozí rok, byl představen výsledek loňského hospodaření i letošní rozpočet a v podstatě hlavní a zřejmě nejzajímavější částí valné hromady byly zprávy technických referentů o práci vykonané na poli péče o válečné památky z prusko-rakouské války na jednotlivých bojištích. Vedle zprávy jednatelky Věry Hladíkové o úspěšné registraci spolku u rejstříkového soudu podle ustanovení "nového" občanského zákoníku, se další program valné hromady orientoval spíše k aktuálnímu 150. výročí války roku 1866. Přítomní členové Komitétu 1866, z.s. byli seznámeni s programem akcí a s radostí vyslechli zprávu Radka Teichmana o dalším vývoji prací na Pomníku jezdecké srážyk u Střezetic, který by měl být odhalen v pátek 1. července 2016 v rámci vzpomínkových akcí věnovaných 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Závěr valné hromady pak zpěstřilo promítání filmů z "dílny" kolegy Matouš Holase, který obdobným způsobem zdokumenoval i samotnou valnou hromadu, jak se lze přesvědčit na přiloženém videu.

 

Orlice ateliér

Ve dnech 10 a 11. 3 úspěšně proběhly v ateliéru sochařky Pauliny Skavové v Písku první práce na tvorbě forem potřebných k dalšímu postupu odlití plastiky orlice do bronzu pomocí metody ztraceného vosku uměleckou slévárnou z Horní Kalné HVH spol. s.r.o.
Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Orlice_atelier_2016

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM