Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

     Dne 17.11.2017 se uskutečnila odložená podzimní brigáda, které se zúčastnili tito kolegové: Jiří Kozák, Pavel Mrvička, Jiří Musílek, Matyáš Musílek a Jiří Vilím. Omluvili se Miroslav Suchý a Blanka Karešová. Věra Hladíková vykonala brigádu spolu se Zdeňkem Studeným na původní termín tj. 28. října, kdy očistili a upravili většinu pomníků ve Svíbu a jeho okolí.

     Akci jsme započali u Dlouhých Dvorů v lokalitě "U bývalého ovčína" kde jsme posekali trávu a odstranili náletové dřeviny včetně výhonů pokáceného jasanu. Dle možnosti, díky odumírajícímu pařezu byly částečně uvolněny ze sevření dřeva zarostlé litinové plůtky. Okolí bylo uklizeno. Bude třeba řešit opravy těchto pomníků, neboť zejména pomník ev.č. 20 rakouského npor. Salemfelse je činností rozrůstajícího se jasanu silně nahnutý.

     Od Dlouhých Dvorů jsme se přemístili k bažantí líhni v Boru. Zde byl potřeba odstranit porost psího vína z plotu, neboť pomníky již nebylo vidět a ořezat větve na stromkách, které rostou hned za pomníky a již do nich zasahovaly. Na přívěsném vozíku jsme s P. Mrkvičkou odvezli dvě fůry materiálu na skládku do Probluze. Lze konstatovat, že členové tamního mysliveckého spolku se o areál s pomníky starají dobře a jejich okolí je celoročně posekáno. Byl také zkontrolován pomníček ev.č.228 saského vojína, který se nachází na s. okraji protilehlé zahrady.

     Další náš záměr, osekat okolí památek na sz. okraji lesa Holá skončil neúspěchem kvůli nepřístupnému terénu. Louka od silnice byla silně zvodnělá a lesní cesta od Horních Dohalic byla rozježděna traktory kvůli probíhající těžbě dřeva.

     Poté jsme se přemístili k pomníku ev.č.3 rakouského 40. p. pluku na jv. okraj Hořiněveské bažantnice. Kolem památky se odstranily výhony mlází, spadané větve a s pomníku samotného mech rostoucí na dolních stupních.

     Dále jsme pokračovali na vrch Horku nad Račicemi kde jsme se věnovali hrobu ev.č.2 rakouského setníka Weilenfelda. Hrob byl upraven, odstraněny zbytky květin a pomník dle možnosti očištěn od mechů a lišejníků. Širší okolí pomníku bylo vyřezáno od keřů černého bezu a posekáno.

     Na závěr, již za vydatnějšího deště, jsme odjeli k pyramidě ev.č.268 v serpentinách nad Rodovem. Zde byly ořezány dolní větve obou lip, které se skláněly až k zemi. Za pyramidou byla odkopána sesouvající se zem, v okolí posekány kopřivy a odklizeny spadané suché větve.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Podzimni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2017

 

Prusové v Brně - kapitola v nové knize

FILIP, Vladimír: Prusové v Brně. Baťa v Brně. Začátky létání v Brně. Historie ulice Anenské. Brno 2017, 151 s.

Již osmý díl edice Brno-Brünn: Město-lidé-události, kterou vydává nakladatelství Josef Filip, přináší mimo jiné i rozsáhlou studii o pruské armádě v Brně roku 1866. Jejím přínosem je nejen vylíčení událostí července – září 1866 v Brně, ale především 15 fotografií zachycujících pruské vojáky v Brně, Olešnici, Nedvědicích a Kunštátě a 5 historických fotografií pomníků v Brně a v Moravském Krumlově. Text je dále doplněn velkým množstvím barevných litografií zachycujících nejen jednotlivé boje prusko-rakouské války, ale také Prusy v Letovicích, Černé Hoře, Brně a Mikulově. Bohužel zabírá samotná studie o Prusech v Brně pouze 42 stran z celkového rozsahu knihy a jsou k ní přidány další kapitoly s tímto tématem zcela nesouvisející, díky nimž narůstá nejen rozsah celé publikace, ale také i výrazně její cena.

PrusovéBrno1  PrusovéBrno2  PrusovéBrno3

 

Severní Čechy - Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště nad Jizerou, Ševčín, Kuřívody

V sobotu 11. listopadu 2017 severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák a D. Koral znovu pozvedl nářadí k boji s vegetací a navíc ještě uhrabal spadlé listí na mnichovohradišťském bojišti u pomníků ev. č. 1 - 4, 10 - 16, 17 - 20, 41 a 42. Někde byl náročně srovnán terén po rozrytí divokými prasaty. Úprava okolí u některých pomníků byla provedena také na kuřívodském bojišti, kde byly ještě zkontrolovány pomníky po nedělní vichřici z 29. října. Doslova zásahem vyšší moci v kladném slova smyslu, a s patřičným poděkováním, nebyl zcela zničen pomník ev. č. 2. Na začátku brigádního dne prošli zúčastnění vydatnou přeháňkou, která samozřejmě nemohla snížit jejich nadšení. Odpoledne se přidal M. Janoušek, když nejdříve musel splnit závazky v zaměstnání, takže byla posekána tráva nad předem stanovený plán. Nicméně rychle postupující tma ukončila všechny práce.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Mnichovo_Hradiste,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou,_Sevcin,_Kurivody.

 

Pracovní uctění památky válečných veteránů u Náchoda

Dalším nekonečným bojem s bujnou vegetací byla uctěna památka všech válečných veteránů v den jejich vzpomínky 11. listopadu. Členové SPVH-Náchod a Komitétu 1866 (J. Tvarůžek, M. Štěpař, O. Král, A. Slezák, Š. Ptáček a P. Tylš) upravili (výřez náletových dřevin) okolí památek na bojišti u Náchoda ev.č. 79, 106, 100, 99 a 97. Všem patří velký dík!

N11 01  N11 02  N11 03

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na 41. valné hromadě Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. bylo představeno nové číslo spolkového časopisu Bellum 1866 (konkrétně druhé číslo 26. ročníku). Jeho obsah je obdobně pestrý, jako u předcházejících. Drobný doplněk k líčení jezdecké srážky u Střezetic předchází popisu detilního pátrání vztahujícího se k úmrtí Ludwiga Karla prince Hohenlohe-Langenburg. Obdobně zaujme článek zaobírající se přípravami zřízení muzea války 1866 na Chlumu a především obsáhlá charakteristika polního zbrojmistra Benedeka z pera Salomona Friedberga-Mírohorského. Dále je představen nově objevený pomník v polské Nowe Rudě, detailně přiblížen průběh válečných událostí na Sobotecku a jistě zaujmou i zprávy o loňské výstavě vztahující se k roku 1866 v libereckém muzeu či o průzkumu nálezů z ossaria na Chlumu. Kompletní obsah nového čísla naleznete ZDE.

2017 2

Časopis lze zakoupit jednoduše v našem E-SHOPU.

 

Valná hromada Komitétu 1866

V sobotu 4. listopadu 2017 se ve Střezeticích konala 41. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. Ještě před jejím započetím se členové spolku setkali u nedalekého Pomníku jezdecké srážky u Střezetic, kde proběhl důstojný pietní akt, při němž bylo vzpomenuto na všechny padlé nejen z královéhradecké bitvy. Samotná valná hromada se nesla spíše ve slavnostním a společenském duchu. Byli na ní oceněni členové, kteří jsou ve spolku již 20 či dokonce 25 let. Dále byly uděleny děkovné diplomy za spolupráci s Komitétem 1866, a to konkrétně Ing. Mgr. Ivaně Římnáčové z Magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou, akad. sochaři Petru Novákovi a grafikovi Jiřímu Blahušovi. Poté bylo referováno o některých spolkových akcích (setkání na Křečhoři u Kolína, exkurze na tovačovské bojiště) a především pomocí obrazových materiálů byly představeny zásadní opravy památek na některých bojištích. Předseda spolku Miroslav Suchý přednesl i stručný výhled na rok 2018, kdy si budeme připomínat 130. výročí vzniku našeho spolku a zároveň 170. výročí narození Jana Nepomuka Steinského. Po plodné diskuzi byla valná hromada zakončena a neformální setkání pokračovalo dále oběděm.

Od 15 hodin se v kostele Proměnění Páně na Chlumu konala zádušní bohoslužba za padlé, při níž byl slavnostně požehnán nový prapor Gardy města Hradce Králové.

VH 3 11 2017 01  VH 3 11 2017 02  VH 3 11 2017 03

 

Drobná brigáda na bojišti u Jičína 3. listopadu 2017

V rámci prohlídky jičínského bojiště v pátek 3. listopadu 2017 očistili Jiří Hanuš a Jiří Synek několik památek od mechu a lišejníku. Jednalo se o pomník Piretovy brigády (ev. č. 6) a hroby setníka Kovaříka (ev. č. 4) a faráře Müllera (ev. č. 5) v Železnici a dvě pyramidy (ev. č. 16 a 17) v Zámezí. Dále byly na vojenském hřbitově u Kbelnice o čištěny náhrobky saského portepé junkera Schreibera (ev. č. 99), pruského poručíka Blüchera (ev. č. 103), rakouského nadporučíka Grollera von Mildensee (ev. č. 107) a saská kostka (ev. č. 100). Větve stromů popadané díky vichřici mezi náhrobky byly přeneseny k oplocení hřbitova. Na židovském hřbitově v Libosadu nedaleko Jičína bylo zjištěno, že náhrobek šikovatele Grimma (ev. č. 48) od rakouského 18. pěšího pluku je v havarijním stavu (spodní část čelní strany i s nápisem odpadává) a vyžaduje nutnou opravu. Na kótě Luňáček nad obcí Dílce byl u pomníku 1. braniborského tělesného granátnického pluku č. 8 nalezen jeden přeražený pískovcový sloupek oplocení. Nakonec byl zkontrolován a očištěn od mechu pomník na okraji Jičína v Žabínku (ev. č. 52), kde je do budoucna nutná radikální úprava přerostlých habrů v bezprostředním okolí hrobu. Zároveň s pomníky byl na jednotlivých místech také kontrolován technický stav stojanů a tabulí naučné stezky.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Drobna_brigada_na_bojisti_u_Jicina_3._listopadu_2017

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové 28.10.2017

Za pravého podzimního počasí podnikli ve sváteční den 28. října Z. Studený a V. Hladíková výpravu do lesa Svíbu, kde u pomníků směrem od Čistěvsi a dále v Aleji mrtvých, podél JV okraje lesa a u památky ev.č. 5 posbírali vyhořelé svíčky, pomníky očistili od listí i mechu. Taktéž učinili podél komunikace vedoucí z Čistěvsi do Máslojed a na vojenském hřbitově v Máslojedech.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_28.10.2017

 

Zemřel člen Komitétu 1866 Andreas Krahn

S lítostí a smutkem oznamujeme, že naše řady 14. října tohoto roku navždy opustil Andreas Krahn. Do Komitétu 1866 vstoupil již v roce 1991 a byl tak dnes nejen jedním ze služebně nejstarších členů spolku, ale zároveň nejstarším členem pocházejícím ze zahraničí. Právě v 90. letech se stal erudovaným průvodcem našich členů po německých bojištích prusko-rakouské války. Čest jeho památce!

Krahn

 

Miroslav Svoboda - přednáška Prusko-rakouská válka roku 1866 na Břeclavsku

V úterý 17. října 2017 se od 17.00 hod. konala v břeclavské synagoze přednáška Prusko-rakouská válka roku 1866 na Břeclavsku, kterou pořádalo Městské muzeum a galerie Břeclav. Ředitel archivu v Mikulově a člen Komitétu 1866 Miroslav Svoboda seznámil několik desítek návštěvníků nejprve s okolnostmi vzniku prusko-rakouského konfliktu a poté s hlavními událostmi války roku 1866 na našem území, ale i v Německu a Itálii. Pozornost věnoval také srovnání výzbroje, organizace i taktiky nasazení armád obou hlavních znepřátelených stran. V další části přednášky se zaměřil na události roku 1866 na jižní Moravě, zvláště v Břeclavi a okolí. V závěru podrobně popsal okolnosti vzniku cholerové epidemie a její dopad na pruskou armádu i domácí obyvatelstvo v Břeclavi. Návštěvníky také seznámil s památkami na rok 1866, které se na jižní Moravě nacházejí.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM