Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 9. ledna 2016

V sobotu 9. ledna 2016 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo první letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Hlavní osou celého jednání bylo přirozeně 150. výročí prusko-rakouské války, a to ať již v ohledu organizace a financování vzpomínkových akcí, tak i přípravy různých publikací či výstav. Členové předsednictva byli zároveň seznámeni s výsledky loňského hospodření spolku i s prvotním návrhem rozpočtu pro rok 2016. Na pořad jednání se vedle dalších témat dostaly také informace o právě probíhající aktualizaci našich internetových stránek, zejména pokud jde o podobu kalendáře akcí i historického kalendária, stejně jako zprávy technických referentů z jednotlivých bojišť.

 

Jak jinak přivítat nový - jubilejní - rok

Jak jinak přivítat nový - jubilejní - rok, než vycházkou po bojišti? První lednový víkend r. 2016 navštívila V. Hladíková několik lokalit na královéhradeckém bojišti. Ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech očistila od sněhu některé památky, a v jejich okolí vysbírala odpadky.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Jak_jinak_privitat_novy_-_jubilejni_-_rok

 

Komitét 1866, renovace válečných památek-NÁCHODSKO 2015

 

Komitét 1866 adoptoval hrob Viléma Dokoupila

Vilém Dokoupil (1852-1927) je znám především jako zakladatel a první ředitel hořické kamenické a sochařské školy. Již od roku 1888 byl však také členem "Komitétu pro udržování pomníků na bojišti Kráové-hradeckém", přičemž zde zastával klíčovou roli tzv. technického referenta. Mezi hlavní náplň Dokoupilovy činnosti pro tento spolek byla kontrola stavu památek, návrhy a dozorování jejich oprav i přípravy na budování nových pomníků. V prvních letech činnosti královéhradeckého komitétu tedy Vilém Dokoupil hrál skutečně klíčovou roli, a je proto pochopitelné, že se nástupce uvedeného spolku, tedy současný Komitét pro udržování památek z války roku 1866, k jeho osobnosti hrdě hlásí.

Po působení ve funkci inspektora průmyslového školství při vídeňském ministerstvu kultu a vyučování pobýval Vilém Dokoupil od roku 1912 v Praze, kde také o 15 let později zemřel a byl pochován na Olšanských hřbitovech. Po takřka 90 letech již však o jeho hrob nikdo nepečoval a hrozil tak jeho zánik. Správa pražských hřbitovů však s vědomím důležitosti Dokoupilovy osobnosti zařadila jeho hrob do programu Adopce významných hrobů. Po delším jednání uzavřela Správa pražských hřbitovů s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 smlouvu o dočasné adopci Dokoupilova hrobu. Jejím podpisem se Komitét 1866 zavázal nejen platit tzv. adopční nájem, ale zejména dát Dokoupilův hrob do důstojného stavu. O to se naši členové snažili již v rámci dvou brigád, o nichž zde bylo rovněž referováno. V tomto úsilí budeme v následujících měsících a letech pokračovat.

Certifikát Dokoupil  Dokoupil - 9.7. web

 

Brigáda u Mnichova Hradiště

V neděli 8. listopadu 2015 byla na bojišti u Mnichova Hradiště uskutečněna brigáda, zaměřená hlavně na posekání trávy a shrabání spadlého listí. Prioritní činností pracovní skupiny ve složení M. Janoušek, D. Koral, P. Novák a J. Náhlovský se však stala instalace kříže s nápisní tabulkou u pomníku ev. č. 52. Za kolmou polohu kříže ke kamennému soklu odpovídal P. Novák, který s nadšením a pečlivostí kontroloval pohyb vzduchové bubliny na vodováze. Další hodiny krásného podzimního dne již plně naplnila výše uvedená činnost u pomníků ev. č. 43, 41, 1, 2, 13, 10 - 12 a 14 - 16. Ke smutku všech brzké stmívání okolo 16. hodiny přerušilo veškeré práce, ale to neznamenalo ukončení setkání členů severočeského oddílu. První tři jmenovitě uvedení mezi sebou soutěžili ve vědomostech související s rokem 1866 a po zodpovězení několika otázek se stal vítězem D. Koral, který vyhrál hodnotné ceny.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_u_Mnichova_Hradiste_2015

 

Brigáda na hrobě Viléma Dokoupila v Praze

V sobotu 7. listopadu proběhla na pražských olšanských hřbitovech další brigáda věnovaná hrobu prvního technického referenta královéhradeckého komitétu a zakladatele hořické kamenosochařské školy Viléma Dokoupila. Poté, co byl v letních měsících odstraněn letitý břečťanový porost, bylo nyní přistoupeno k vybudování nového betonového základu, na který bude členitý náhrobek umístěn. Vzhledem k tomu, že původní náhrobní kámen stál částečně na pískovcovém obrubníku a částečně na betonovém základu, který byl umísten za ním, došlo během desetiletí k rizikovému naklonění celého náhrobku. Tento byl tedy posunut a za obrubníkem byl vybudován zcela nový betonový základ pro budoucí umístění pomníku. Náročná práce proběhla za nečekaně příznivého listopadového počasí za účasti členů Komitétu 1866 M. Suchého, J. Kozáka, M. Holase a M. Baruse.

DOK 2 - 01  DOK 2 - 02  DOK 2 - 03

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na valné hromadě Komitétu 1866, která se konala 31. října v Hradci Králové-Pouchově, bylo členům našeho spolku rovněž distribuování nové číslo našeho časopisu Bellum 1866 - konkrétně se jednalo o č. 2 ročníku 2015. Obsah tohoto čísla je rovněž částečnou připomínkou 25 let obnovené existence Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. V úvodní studii je vzpomenuto na okolnosti vzniku našeho spolku, následující texty se z různých perspektiv věnují jedné z nepřehlédnutelných postav péče o válečné hroby na Královéhradecku Josefu Volfovi z Benátek. Článek Jiřího Synka pak přináší informace o dosud nepříliš známých saských památkách na rok 1866 a čtenář v anotovaném čísle nalezene ještě nějakolik dalších poutavých článků, včetně historického Kalendária pro rok 2015. Celý obsah je ZDE.

2015-2

Toto číslo časopisu Bellum 1866, stejně jako starší čísla či další spolkové publikace si lze objednat v našem e-shopu.

 

38. valná hromada Komitétu 1866 a tradiční Dušičky

V sobotu 31. října se uskutečnila již 38. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, která se tentokrát konala v Hradci Králové-Pouchově. Jedním z hlavních bodů jejího programu byla připomínka 25. výročí obnovené existence Komitétu 1866, v jejímž rámci byly předávány pamětní listy těm členům, jejichž členství trvá po celou existenci našeho spolku, tedy takřka neuvěřitelné čtvrt století.

Místo valné hromady nebylo zvleno náhodně, neboť na pouchovském hřbitově je pohřben František Waldek, který zastavával po odstoupení Jana Nepomuka Steinského v letech 1911-1930 post předsedy královéhradeckého komitétu. V této funkci také 29. listopadu 1930, tedy před 85 lety, zemřel. U jeho hrobu byl také v rámci tradičních Dušiček vykonán pietní akt (s příslušným vzpomínkovým projevem předsedy Komitétu 1866 Miroslava Suchého), a to za přítomnosti Waldekových potomků. Letošní dušičková připomínka padlých v královéhradecké bitvě i celé prusko-rakouské válce pak vyvrcholila pietním aktem u centrálního pomníku na pochovském vojenském hřbitově.

D 15-01  D 15-02  D 15-03

Celá fotogralerie ZDE.

 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

   V sobotu 24. října se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové za pěkného počasí podzimní brigáda, které se zúčastnili: Věra Hladíková, Kateřina Musílková, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek a Jiří Vilím. Miroslav Suchý se omluvil.

   Sešli jsme se v 9 hodin u hřbitova v Probluzi, kde jsme chtěli upravit hřbitov kvůli exkurzi hradeckého Gardecorpsu avizované na dušičkové setkání. Hřbitov jsme nalezli v bezvadném stavu takže našeho zásahu zde nebylo třeba. K našemu milému překvapení jsme zjistili, že pomník faráře Nováka, který byl těžce poškozen při ořezávání větví přilehlých stromů je odborně opraven. Ze hřbitova je ještě potřeba odvést zbytky litinového oplocení. Přemístili jsme se k ústřednímu saskému pomníku ev.č. 60, který je po celkové opravě, včetně schodiště a osazení nových před časem zcizených koulí. Upravili jsme saský hřbitov v Dolním Přímu a pokračovali jsme do Horního Přímu, kde jsme shledali upravenou posekanou lokalitu "U sv. Aloise". Odstranili jsme trávu v okolí i uvnitř plůtku u pomníku ev.č. 63 pruského setníka Bolschwingha a pořezali jsme šípek v jeho blízkosti, který na jaře spálíme. Stejnou údržbu prodělal i pomník ev.č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala. Přejeli jsme k lesu Holá kde bylo posekáno a pořezáno křoví u pomníků ev.č. 9 a 247, pomníky očištěny a ometeny.

   Po obědě jsme odjeli k lesu Svíb kde jsme očistili a upravili pomníky a v jejich okolí ořezali nálety. Památky byly ošetřeny v tomto pořadí: ev.č. 219, 278, 276, 159, 158, 292 a 156. Nakonec se přejelo do Břízy k pomníkům ev.č. 273, 274 a 398, byly zkontrolovány šachetní kříže při silnici do Rosnic a osekáno křoví u křížů na dělostřeleckém okopu u Žižkova stolu. Cestou domů jsme ještě navštívili pomníky ev.č. 143, 396 a 397 v areálu bažantích líhní a ošetřili pomník ev.č. 67 pruského npor. Belowa u Stěžírek.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Podzimni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove

 

Vysvěcení nově zrenovovaného pomníku na hrobě poručíka Julia šlechtice z Anthoine

Dne 17. října 2015, proběhlo slavnostní vysvěcení nově zrenovovaného pomníku na hrobě poručíka Julia šlechtice z Anthoine, který zde padl v nedožitých dvaceti letech, zasažen několika střelami do hrudi v průběhu bitvy u Náchoda, která se zde odehrála mezi pruským V. armádním sborem a rakouským VI. armádním sborem 27. června roku 1866. Pomník byl zrenovován za finanční podpory obce Provodov-Šonov. Vzpomínky na padlé se zúčastnili společně s členy Komitétu 1866 rovněž členové SPVH-Náchod, zástupci Gardy města Hradce Králové a mnoho dalších představitelů jednotlivých historických spolků a jednotek zabývajících se prusko-rakouskou válkou z roku 1866. Organizátoři tímto děkují obci i všem, kteří se zapojili do renovace pomníku a současně svou přítomností podpořili vzpomínku na padlé, kteří zemřeli před 149. lety během prudkých bojů v okolí Václavic.


Fotogalerie:http://1866.rajce.idnes.cz/Provodov-Sonov

 

  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM