Oprava hrobů Viléma Dokoupila a Jana Nepomuka Steinského na Olšanských hřbitovech

Hroby dvou "spoluzakladatelů" organizované péče o válečné památky z prusko-rakouské války se dočkaly oprav. Oba se shodou okolností nacházejí na pražských Olšanských hřbitovech a zatímco hrob Jana Nepomuka Steinského má Komitét pro udržování památek z války roku 1866 v dlouhodobém nájmu, místo, kde je pohřben Vilém Dokoupil se mu formou tzv. adopce podařilo získat teprve v loňském roce.

Na podzim 2016 prošel pomník Viléma Dokoupila zásadní obnovou, když jej pražský kameník Petr Verich očistil, doplnil chybějící roh a následně jej hydrofobizoval. Díky tomuto odbornému zásahu, který byl umožněn díky dotaci města Hořice, a předchozím spolkovým brigádám zaměřeným především na úpravu celého hrobového místa, je tento hrob opět důstojnou památkou na Viléma Dokoupila.

Ve stejné době se Petr Verich zaměřil i na hrob Jana Nepomuka Steinského, který rovněž očistil, ale především obnovil jeho již mírně zašlý nápis.

 DaS 1  DaS 2  DaS 3

 

Obnovení cholerového hřbitova v Topolné

Pruská armáda, pronásledující po bitvě u Hradce Králové rakouské vojsko, přivlekla i do oblasti Uherského Hradiště epidemii cholery. Zvláště krutě tato zhouba dopadla na farnost Bílovice, zejména na obec Topolná, kde zemřelo 90 jejich obyvatel. Vzniklý cholerový hřbitov na pozemcích zvaných Na Hraničkách byl brzy oplocen a udržován. K jeho zániku došlo v období 2. světové války, kdy se z něho stala louka a pole. Zůstaly jen velké lípy.

V roce 2016, kdy si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války, došlo zásluhou autora publikace o historii Topolné, místního obyvatele pana Augustina Knota, za finančního přispění dvou dalších občanů a za výpomoci kamaráda, sochaře z Prachatic, k úpravě místa, kde cholerový hřbitov stával a k postavení kříže nesoucího jména všech, kteří v Topolné v roce 1866 na choleru zemřeli. Kříž byl dne 28. srpna 2016 posvěcen bílovickým farářem P. Jindřichem Peřinou. Hlavní proslov, za účasti stovky občanů, měl pan Augustin Knot. Komitét 1866 vysoce hodnotí tento čin obnovy,který dokládá, že i po mnoha letech se ani zde, na jižní Moravě, na oběti války z roku 1866 nezapomíná.

Topolna1  Topolna2

Předložená aktualita je stručným výtahem z připravovaného článku o této památce pro časopis Bellum 1866 z pera Pavla Krystýna, z jehož archivu pochází i příložené fotky.

 

Podzimní poměřování sil na bojišti u Náchoda

Den 19. listopad se zapsal do historie jako jeden z dalších dnů brigádních. Členové Komitétu 1866 a Spolku přátel vojenské historie (SPVH-Náchod) 6. praporu polních myslivců se i přes neblahé počasí pustili do dobrovolných prací kolem dvou památek na krvavé střetnutí ve válečném roce 1866 nedaleko Náchoda. Bojovníci z řad 6. praporu rakouských polních myslivců z Náchoda opět prokázali svůj zápal pro věc, který neovlivnil ani vytrvalý podzimní déšť.

Tak jak čelili příslušníci tohoto praporu před 150 lety dešti střel nedaleko Vysokova, tak neohroženě si počínali i členové SPVH při souboji s deštěm podzimním. Hlavní důraz byl kladen na úpravu okolního terénu u pomníku na hrobě dvou rakouských setníků rakouského pěšího pluku č. 20 v poli mezi lesem u Václavic a Brankou. Současně tak byly vyjmuty pískovcové obrubníky i blízký kořen náletového keře. Pomník je i po provedených úpravách terénu připraven na další zásahy spojené s jeho plánovanou renovací v následujícím roce.

Přesun k druhé památce na hrobě 23 důstojníků u kostela sv. Václava byl již poznamenán vytrvalým deštěm, který ale i tak morálku mužstva nepodlomil. Úspěšně bylo upraveno okolí pomníku formou odstranění náletového křoví, listí i odrostlé trávy.

Všem zúčastněným (Petr Böhm, Jan Čížek, David Horák, Kamila Metelková, Šimon Ptáček, Jaroslav Tvarůžek, Martin Štěpař, Petr Tylš s čtyřnohým doprovodem) patří velký dík!

Br Nach 2016 11 1  Br Nach 2016 11 2  Br Nach 2016 11 3

 

250. výročí narození maršála Radeckého

V neděli 13. ledna 2016 se v Praze sešlo na 200 účastníků vzpomínkové akce konané při příležitosti 250. výročí narození jednoho z nejúspěšnějších vojevůdců své doby Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče. Průvod převážně uniformovaných účastníků se seřadil na Staroměstském náměstí, aby pak prošel přes Mariánské náměstí a Karlův most na Malostranské náměstí, tedy do místa, kde stával až do roku 1919 pomník věnovaný právě maršálu Radeckému. Celá akce, kterou zorganizoval spolek Radecký Praha, který dlouhodobě usiluje o obnovení jeho pomníku na Malostranském náměstí, vyvrcholila před Lapidáriem Národního muzea, kde je sousoší uloženo. Akce se zúčastnilo i několik členů Komitétu 1866, a to jak v uniformách, tak i v civilu.

Rad1  Rad2  Rad3

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na počátku listopadu bylo dáno do distribuce nové číslo spolkového časopisu Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 "Bellum 1866". Z jeho obsahu lze zmínit kupř. sondy do průběhu prusko-rakouské války ve východočeských městech Chrudimi a Úpici, pojednání o problematice archeologie a válečných hrobů či přehled obětí války roku 1866 v Brně. V anotovaném čísle spolkového časopisu se může čtenář rovněž seznámit s dosud nejkomplexněji podaným životopisem legendárního "strážce" královéhradeckého bojiště Josefa Simona a nechybí zde ani nekrolog čestného člena Komitétu 1866 pana Miloslava Kročka. Kompletní obsah Bella lze nalézt ZDE.

2016 2

Časopis je možné zakoupit na různých vzpomínkových akcích nebo přímo v našem e-shopu.

 

 

Slavnostní požehnání opraveného pruského hrobu v Křenově u Svitav

V sobotu 29. října 2016 se na hřbitově v Křenově u Svitav uskutečnilo slavnostní žehnání zrestaurovaného hrobu v této obci zemřelých 15 pruských vojáků. Součástí hojně navštívené akce  byla i kulturní vložka s čestnou salvou v podání členů Historického klubu Záviš ze Svitav (v čele s členem Komitétu 1866 pan Miloslavem Štrychem) a Agentury Rex z Brna.

Krenov1  Krenov2  Krenov3

 

Návštěva císaře Františka Josefa I. na bojištích

Ve dnech 5.-6. listopadu se uskutečnila jedna z posledních akcí spojených se 150. výročím prusko-rakouské války. V několika východočeských městech jsme si připomněli návštěvu císaře Františka Josefa I. na bojištích, kterou uskutečnil na podzim roku 1866. V sobotu 5. listopadu dorazilo Jeho Apoštolské Veličenstvo parním vlakem na nádraží v Hradci Králové, kde bylo přivítáno "historickými" zástupci města a pevnosti, stejně jako početným obecenstvem. Císař se posléze přesunul na královéhradecké bojiště, konkrétně na Chlum, kde se ve 13 hodin uskutečnil slavnostní pietní akt u nově opraveného Ossaria. Po krátkém pochodu bojištěm zamířili přítomní do chlumského kostela Proměnění Páně, kde byla sloužena mše s pietní vzpomínkou na padlé vojáky. Program posléze pokračoval v Hradci Králové, konkrétně byl císař v 16 hodin přivítán před Muzeem východních Čech, v jehož prostorách následně spoluzahájil výstavu věnovanou 150. výročí "své" návštěvy (nejen) východních Čech a 100. "výročí" svého úmrtí. Za hojné účasti byl pak v muzeu promítnut dokumentární film mapující vzpomínkové akce na královéhradeckém bojišti ve dnech 1.-3. července tohoto roku. Program byl zakončen slavnostní boholužbou v katedrále sv. Ducha.

Navsteva FJI na bojisti 1866 024  Navsteva FJI na bojisti 1866 130  Navsteva FJI na bojisti 1866 139

V neděli 6. listopadu si císařovu návštěvu připomněli rovněž v Jaroměři, České Skalici, Starkoči, Červeném Kostelci a Malých Svatoňovicích. Do všech těchto měst a obcí zavítalo Jeho Apoštolské Veličenstvo opět prostřednictvím parního vlaku. Na jednotlivých nádražích bylo vítáno "historickými" představiteli místních samospráv i početným publikem. Vzpomínkové akce se rovněž v hojné míře zúčastnili členové vojenských historických jednotek a celý program byl doplněn kulturními vystoupeními.

II Navsteva cisare FJI 2016 028  II Navsteva cisare FJI 2016 043

Kompletní fotogalerie z obou akcí ZDE a ZDE.

 

Severní Čechy - Boseň

V sobotu 15. října 2016 byl v Bosni uskutečněn pietní akt ke 150. výročí událostí, které obec postihly ve válečném roce 1866. V místní Hospodě Ve škole nejdříve proběhla přednáška zaměřená nejen na všeobecnou historii prusko-rakouské války roku 1866, ale hlavně na boje v okolí Mužského a Bosně 28. června a následnou pruskou okupaci. V rámci promítání se také posluchači dozvěděli, že 2. magdeburský pěší pluk č. 27 byl první jednotkou z pruské 1. armády, která po skončení střetnutí vstoupila do Bosně a dále i to, že jeho velitel plukovník von Zychlinski se ubytoval na zdejší faře, která se zachovala do dnešních dnů. Následně byl starostkou Bosně Hanou Maudrovou a administrátorem římskokatolické farnosti v Mnichově Hradišti R.D. Mgr. Pavlem Machem vysvěcen obnovený pomník připomínající památku 3 rakouských vojáků. Zakončením slavnostního odpoledne se stal pietní akt na místním hřbitově u pomníku, kde jsou pohřbeni vojáci obou nepřátelských stran. 
 

 

Září navšteva bojiště

V září navštívila V. Hladíková Rozběřice, kde zejména od lišejníku očistila soubor pomníků U Šrámova kříže. V Máslojedech vytrhala plevel v okolí památky ev. č. 297, na severových. okaji lesa Svíbu očistila pomník ev. č. 5 - "Říman", kříž ev. č. 338 "V končinách", okolí pomníku ev. č. 192 (1. magdebur. pěší pluk č. 26). Na vých. vstupu do lesa Svíbu zčásti očistila pomníky ev. č. 223 a 272. Dále v lese samotném ometla od spadaného listí památku ev. č. 145 (prus. npor. L. Schmidt od magdebur. mysliv. prap.č.4); od listí ometla také památku ev. č. 408 (pomník rak. 30. praporu pol. myslivců), okolí pyramidy ev. č. 152 a částečně ometla okolí pomníku ev. č. 383 (rak. 51. pěšího pluku). U většiny těchto památek jednatelka zároveň sesbírala vyhořelé svíčky, ponechala jen skleněné lampy, do nichž lze umístit malou svíčku (např. o Dušičkách).


Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Zari_navsteva_bojiste_2016

 

Vzpomínková akce v Tovačově 23.-24. září 2016

Město Tovačov si ve dnech 23. a 24. září 2016 připomnělo válečné události, jež se před 150 lety zapsaly krvavým písmem do jeho historie.

V pátek 23. září proběhl v 17 hodin v obřadní síni tovačovského zámku křest nové knihy Tovačovsko ve válečném roce 1866, jež na celkem 288 stranách popisuje nejen události horkého léta roku 1866 na Tovačovsku, Prostějovsku a Olomoucku, ale všímá si i těžkých životních podmínek obyvatelstva postiženého pruskou okupací a mapuje památky na tuto dobu, které se na střední Hané nacházejí. Kniha byla slavnostně pokřtěna starostou města Tovačova L. Bouchalem, místostarostou M. Svobodou a J. Synkem a J. Jemelkou z Komitétu 1866, za asistence kastelánky zámku K. Zajícové. Autor knihy Jiří Synek poté v krátké přednášce seznámil shromážděné hosty s některými momenty válečných střetnutí v okolí Kralic na Hané, Biskupic, Tovačova a Přerova.

Tov16 01  Tov16 02  Tov16 03

Od 18. hodiny byla v kostele sv. Václava celebrována farářem F. Urbanem zádušní mše za vojáky padlé v roce 1866, při níž bylo připomenuto lidské utrpení a oběti válečných konfliktů, ale také poukázáno na nutnost smíření. V závěru bylo čtením připomenuto 425 kněží vězněných či zavražděných v době 2. světové války, kteří se stali oběťmi nacismu, z nichž mnozí, kteří přežili, byli později i oběťmi komunismu.

Hlavní program vzpomínkových akcí však začal až v sobotu 24. září vystoupením vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda v 9.30 hodin na pódiu v zámeckém parku. V 10 hodin byli v obřadní síni zámku starostou města L. Bouchalem a místostarostou M. Svobodou přivítáni velitelé vojensko-historických jednotek pruské a rakouské armády, které se letošních vzpomínkových akcí účastnili. Byly jim předány pamětní stuhy a poté se zapsali do pamětní knihy města Tovačova. Dopolední program byl završen ukázkami výcviku vybraných vojenských jednotek v zámeckém parku moderovanými J. Synkem. Před několika sty návštěvníků zámku tu předvedli pořadová cvičení a ukázky střelby zástupci rakouské i pruské pěchoty, svou bravuru při předvádění jezdeckých útoků prokázali huláni z 1. hulánského pluku Merveldt a na závěr všechny ohlušila svou palbou obsluha rakouského 4-liberního děla.

Odpolední program byl zahájen ve 13 hodin koncertem dechové hudby polních myslivců tentokrát uspořádaným na tovačovském náměstí, kde se poté také shromáždilo přibližně 100 příslušníků klubů vojenské historie v dobových uniformách. Ve 13.45 vyšel z náměstí dlouhý průvod vojska, představitelů města a hostí, který zamířil k ústřednímu pomníku tovačovského bojiště ležícímu při silnici na Věrovany severně od města.

Zde od 14.30 hodin proběhl pietní akt moderovaný M. Barusem z Komitétu 1866, při němž bylo vzpomenuto četných obětí válečného konfliktu roku 1866, jež v těchto místech prolily svou krev a položily své životy. Před mohutnou tovačovskou mohylou nejprve přivítal četné diváky starosta města L. Bouchal a poté k nim krátce promluvil R. Teichman za Komitét 1866. Poté farář F. Urban pronesl modlitbu za zemřelé a k patě pomníku byly za zvuků chorálu položeny věnce. Slavnostní náladu tohoto aktu završila dechová hudba. Zazněla naše státní hymna i hymny tehdejšího Rakouska a Pruska. Čestné salvy vypálené vybranými vojenskými jednotkami pak celý pietní akt důstojně ukončily.

Tov16 05  Tov16 06  Tov16 07

Vrcholem celých vzpomínkových akcí k 150. výročí prusko-rakouské války na Tovačovsku pak byla rozsáhlá bitevní ukázka komentovaná M. Barusem, kterou na poli naproti ústřednímu pomníku po pietním aktu uspořádali příslušníci klubů vojenské historie. Před více jak tisícem přítomných diváků zde defilovalo přibližně 65 příslušníků pěchoty, 16 jezdců a ze svých hlavní pálila 3 děla. Bitevní ukázka byla uspořádána na motivy skutečných událostí, které se 15. července 1866 v těchto místech odehrávali. Diváci tak mohli sledovat odhodlaný bodákový útok rakouské pěchoty krvavě odražený vražednou pruskou rychlopalbou, překvapivé přepadení rakouských děl pruským jezdectvem i zoufalou obranu rakouského hlavního štábu s vrchním velitelem polním zbrojmistrem Ludwigem von Benedekem v čele. Pruské jednotky nakonec opanovaly bojiště a z jejich strany byl také připomenut okamžik, kdy byl smrtelně zraněn pruský podplukovník Eduard von Behr. Diváci, jež se v oblacích spáleného střelného prachu a za mohutného dunění děl mohli na chvíli přenést do doby před 150 lety a pocítili alespoň částečně atmosféru nelítostných bojů prusko-rakouské války, nakonec odměnili vojáky v historických uniformách zaslouženým potleskem.

Je třeba vyjádřit dík všem členům klubů vojenské historie, kteří do Tovačova přijeli v dobových uniformách a podpořili tak vzpomínkovou akci a také Radku Teichmanovi, Jiřímu Synkovi a Martinu Barusovi, členům Komitétu 1866, na jejichž bedrech ležela organizace celé akce a také její moderování. V neposlední řadě patří dík těm členům našeho spolku, kteří prodávali spolkové publikace na nádvoří tovačovského zámku – Věře Hladíkové, Martinu Barusovi a Václavu Hradilovi, dále Davidu Koralovi, který stál za logistickým zajištěním prodeje a také Petru Lazurkovi, který celou akci svědomitě dokumentoval.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM