Severní Čechy - Kuřívody, Ševčín 7.4.2018

V sobotu 7. dubna 2018 uskutečnil severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, M. Janoušek, P. Novák a Z. Studený sběr veškerých odpadků podél silnice E268 na kuřívodském bojišti. Celkem bylo naplněno "pouze" 12 igelitových pytlů a důvodem tak malého počtu, oproti předcházejícím rokům, bylo patrně uzavření uvedené silnice na několik týdnů v létě loňského roku. Děkujeme MÚ Ralsko za poskytnutí pytlů a jejich následný odvoz na sběrné místo, což zajistil pracovník úřadu. Rovněž okolí zdejších pomníků bylo uhrabáno a upraveno. Stejným zákrokem prošlo i okolí pomníku u Ševčína v lokalitě bojiště u Mnichova Hradiště.

 

Vídeň 24. března 2018

V sobotu 24. března 2018 uskutečnil severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek a J. Kůrka spolu s J. Synkem jednodenní výlet do hlavního města bývalé habsburské monarchie. Při návštěvě centrálního hřbitova byly shlédnuty náhrobky známých osobností – Hess, John, Tilgner, Holub, Beethoven, Strauss, Brahms a Mohs, pomník obětem revolučního roku 1848 a litinová kostka, připomínající saské vojáky zemřelé v roce 1866 ve Vídni. V nedaleké ulici Zehngrafweg došlo u kamenného kříže k uctění památky vojáků IV. praporu jičínského pěšího pluku č. 74 a také několika sanitních vojáků, kteří v roce 1866 zemřeli na choleru. Poté se výprava přesunula do Arsenalu a víc jak tři hodiny strávila mezi sbírkami vojenského muzea, kde zlatým hřebem bylo monumentální Sochorovo plátno Baterie mrtvých. Nejen pro zájemce o rok 1866 je velká škoda, že poslední úprava expozice 19. století přesunula druhý mistrův obraz Jezdecká srážka u Střezetic do depozitáře, takže již není vystavován.
Dalším bodem se stala Kapucínská hrobka s rakvemi příslušníků domu habsburského. V kostele vedle hrobky bylo několik zajímavých pamětních desek, včetně jedné věnované padlým důstojníkům hulánského pluku č. 13. Následovala prohlídka jezdeckých soch arcivévody Albrechta, Evžena Savojského a arcivévody Karla, soch císařů Josefa II. a Františka I. a také návštěva Augustiniánského kostela, kde se nachází hrob vítěze od Kolína z roku 1757 maršála Dauna. Po prohlídce monumentálního pomníku Marie Terezie byla expedice příznačně ukončena u sochy císaře Františka Josefa I.

Wien 1  Wien 2  Wien 3

 

Brigáda Jičín 1.3.2018

Dne 1.3.2018 se konala drobná brigáda na jičínském bojišti. Akce byla uskutečněna v rámci historického kroužku Muzea přírody Český ráj. Na brigádu i přes značnou nemocnost mužstva dorazili 4 členové kadetní setniny. V slunečném leč mrazivém počasí (-4°C) skupina přejela autobusem do Sedliček, odkud vyrazila směrem k Zebínu, pod kterým se nachází pomník na místě saského obvaziště. Na lokalitě byly odstraněny náletové dřeviny, vyhrabáno listí a pomník byl očištěn kartáčem. U pomníku byla zjištěna 2 relativně čerstvá poškození nápisní strany způsobená pravděpodobně střelbou ze vzduchovky. Pak jsme se kolem malebně namrzlé Cidliny přesunuli k hrobu saského setníka Karla Oskara Fickelscheerera, kde proběhl úklid v okolí pomníku.

Navštívili jsme zastávku č. 18 a zjistili její vážné poškození v důsledku trouchnivění dřeva. Na lokalitě Žabínek probíhala úprava keřů, do kterých pomník zarůstá. Jeden habr byl úplně odstraněn, protože rostl před pomníkem. Je otázkou, zda habry na této lokalitě úplně neodstranit. I když všichni usilovně pracovali, nestihli jsme keře upravit všechny a museli jsme se stáhnout do Jičína.

  

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/JC_1.3.2018

 

Zaměření polního opevnění pro dělostřelectvo č. 3 pomocí magnetometru

Ve čtvrtek 8. února archeologové a členové Komitétu 1866 (Petr Hejhal, Matouš Holas) provedli zcela unikátní prospekci části bojiště u Hradce Králové. Jejich cílem se stala přesná lokalizace zaniklého polního opevnění pro dělostřelectvo č. 3, které se mělo údajně nacházet v polích mezi obcemi Chlum a Neděliště. Po analýze terénu a historických zdrojů byl vytyčen prostor, který byl podroben měření magnetometrem (princip identifikace změn v geologickém podloží na základě anomálií magnetického pole Země). Provedení prospekce zajistily kolegové z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovi univerzity v Brně, které vedl Peter Milo. Měření bylo zařazeno v projektu specifického výzkumu s názvem Archeologický nedestruktivní průzkum na bojišti prusko-rakouské války roku 1866 u Hradce Královéafinančně tak zajištěno Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Po několikahodinovém měření byl konečně nalezen hledaný prostor, kde bylo před více než 150 lety vybudováno polní opevnění pro pěchotu, jenž bylo součástí celého opevnění č. 3 (z opevnění pro dělabyl lokalizován pouhý kus pravého boku). Anomálie byly díky měření identifikovány v podobě dvou rovnoběžných linií přesně ve tvaru odpovídajícímu známému předpisu. Měření tak potvrdilo možnost zkoumání těchto zaniklých objektů podobnými metodami. V budoucnu se tak stane stěžejním a naprosto průkopnickým způsobem, kterým bude možné zkoumat podobná místa legendárního bojiště z roku 1866 u Hradce Králové.

Arch3 1  Arch3 2  Arch3 3

Zde je také odkaz na VIDEO.

A zde podrobná reportáž České televize ZDE.

 

Sborník z XXXIII. Mikulovského sympozia - Rok 1866 na Moravě

V závěru prosince 2017 byl vydán sborník z konference, která se ve dnech 5. - 6. října 2016 konala na zámku v Mikulově. Sborník o rozsahu 375 stran, který vyšel v nákladu 350 výtisků a jeho redaktorem byl Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D., obsahuje řadu článků týkajících se válečného roku 1866 na Moravě – viz obsah.

Prodejní cena: 149 Kč + balné a poštovné

Sborník je možno zakoupit na adrese:

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

Pavlovská 2
692 24 Mikulov

tel.: 519 500 061

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MS 2016 Titul

Sborník bude možno zakoupit také na jarní valné hromadě Komitétu 1866, která se bude konat v sobotu 14. dubna 2018 ve Střezeticích.

 

Povánoční inspekce východočeských pomníků

Dne 28. 12. 2017 provedli členové Komitétu 1866 Z. Pátek a P. Šolcová inspekci pomníků v okolí Pardubic - okruh cca 200 km (Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Třebechovice pod Orebem, Smiřice, Plotiště nad Labem, Svobodné Dvory, Dolany a Přelouč). U vybraných památek zjistili jejich stav, vyfotili je a zaměřili přes GPS.

Insp1  Insp2  Insp3

 

Úprava hrobů na pražských Olšanech

V sobotu 23. prosince 2017 uskutečnil člen Komitétu 1866 Miroslav Bratrych drobnou brigádu na pražských olšanských hřbitovech spočívající v úpravě a očištění hrobů malíře Rudolfa Ottenfelda (jehož obrazy vojáků z roku 1866 jsou velmi populární) a ředitele kamenosochařské školy v Hořicích Viléma Dokoupila, který byl prvním technickým referenten královéhradeckého komiétut i pozdějišího Ústředního spolku. Právě o Dokoupilův hrob pečuje Komitét 1866 v rámci projektu adopce hrobů význačných osobností na pražských Olšanech - podrobnosti zde.

 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

     Dne 17.11.2017 se uskutečnila odložená podzimní brigáda, které se zúčastnili tito kolegové: Jiří Kozák, Pavel Mrvička, Jiří Musílek, Matyáš Musílek a Jiří Vilím. Omluvili se Miroslav Suchý a Blanka Karešová. Věra Hladíková vykonala brigádu spolu se Zdeňkem Studeným na původní termín tj. 28. října, kdy očistili a upravili většinu pomníků ve Svíbu a jeho okolí.

     Akci jsme započali u Dlouhých Dvorů v lokalitě "U bývalého ovčína" kde jsme posekali trávu a odstranili náletové dřeviny včetně výhonů pokáceného jasanu. Dle možnosti, díky odumírajícímu pařezu byly částečně uvolněny ze sevření dřeva zarostlé litinové plůtky. Okolí bylo uklizeno. Bude třeba řešit opravy těchto pomníků, neboť zejména pomník ev.č. 20 rakouského npor. Salemfelse je činností rozrůstajícího se jasanu silně nahnutý.

     Od Dlouhých Dvorů jsme se přemístili k bažantí líhni v Boru. Zde byl potřeba odstranit porost psího vína z plotu, neboť pomníky již nebylo vidět a ořezat větve na stromkách, které rostou hned za pomníky a již do nich zasahovaly. Na přívěsném vozíku jsme s P. Mrkvičkou odvezli dvě fůry materiálu na skládku do Probluze. Lze konstatovat, že členové tamního mysliveckého spolku se o areál s pomníky starají dobře a jejich okolí je celoročně posekáno. Byl také zkontrolován pomníček ev.č.228 saského vojína, který se nachází na s. okraji protilehlé zahrady.

     Další náš záměr, osekat okolí památek na sz. okraji lesa Holá skončil neúspěchem kvůli nepřístupnému terénu. Louka od silnice byla silně zvodnělá a lesní cesta od Horních Dohalic byla rozježděna traktory kvůli probíhající těžbě dřeva.

     Poté jsme se přemístili k pomníku ev.č.3 rakouského 40. p. pluku na jv. okraj Hořiněveské bažantnice. Kolem památky se odstranily výhony mlází, spadané větve a s pomníku samotného mech rostoucí na dolních stupních.

     Dále jsme pokračovali na vrch Horku nad Račicemi kde jsme se věnovali hrobu ev.č.2 rakouského setníka Weilenfelda. Hrob byl upraven, odstraněny zbytky květin a pomník dle možnosti očištěn od mechů a lišejníků. Širší okolí pomníku bylo vyřezáno od keřů černého bezu a posekáno.

     Na závěr, již za vydatnějšího deště, jsme odjeli k pyramidě ev.č.268 v serpentinách nad Rodovem. Zde byly ořezány dolní větve obou lip, které se skláněly až k zemi. Za pyramidou byla odkopána sesouvající se zem, v okolí posekány kopřivy a odklizeny spadané suché větve.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Podzimni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2017

 

Prusové v Brně - kapitola v nové knize

FILIP, Vladimír: Prusové v Brně. Baťa v Brně. Začátky létání v Brně. Historie ulice Anenské. Brno 2017, 151 s.

Již osmý díl edice Brno-Brünn: Město-lidé-události, kterou vydává nakladatelství Josef Filip, přináší mimo jiné i rozsáhlou studii o pruské armádě v Brně roku 1866. Jejím přínosem je nejen vylíčení událostí července – září 1866 v Brně, ale především 15 fotografií zachycujících pruské vojáky v Brně, Olešnici, Nedvědicích a Kunštátě a 5 historických fotografií pomníků v Brně a v Moravském Krumlově. Text je dále doplněn velkým množstvím barevných litografií zachycujících nejen jednotlivé boje prusko-rakouské války, ale také Prusy v Letovicích, Černé Hoře, Brně a Mikulově. Bohužel zabírá samotná studie o Prusech v Brně pouze 42 stran z celkového rozsahu knihy a jsou k ní přidány další kapitoly s tímto tématem zcela nesouvisející, díky nimž narůstá nejen rozsah celé publikace, ale také i výrazně její cena.

PrusovéBrno1  PrusovéBrno2  PrusovéBrno3

 

Severní Čechy - Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště nad Jizerou, Ševčín, Kuřívody

V sobotu 11. listopadu 2017 severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák a D. Koral znovu pozvedl nářadí k boji s vegetací a navíc ještě uhrabal spadlé listí na mnichovohradišťském bojišti u pomníků ev. č. 1 - 4, 10 - 16, 17 - 20, 41 a 42. Někde byl náročně srovnán terén po rozrytí divokými prasaty. Úprava okolí u některých pomníků byla provedena také na kuřívodském bojišti, kde byly ještě zkontrolovány pomníky po nedělní vichřici z 29. října. Doslova zásahem vyšší moci v kladném slova smyslu, a s patřičným poděkováním, nebyl zcela zničen pomník ev. č. 2. Na začátku brigádního dne prošli zúčastnění vydatnou přeháňkou, která samozřejmě nemohla snížit jejich nadšení. Odpoledne se přidal M. Janoušek, když nejdříve musel splnit závazky v zaměstnání, takže byla posekána tráva nad předem stanovený plán. Nicméně rychle postupující tma ukončila všechny práce.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Mnichovo_Hradiste,_Klaster_Hradiste_nad_Jizerou,_Sevcin,_Kurivody.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM