Závěr jubilejního roku na vojenském hřbitově v České Skalici

Poslední den jubilejního roku 2016 se nesl v duchu připomínky padlých vojáků z prusko-rakouské války roku 1866 i u Náchod a České Skalice. Člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Václav Hradil trávil - jako již tradičně - poslední den starého roku u České Skalice. Jako každý rok zapaloval svíčky a vzpomínal na padlé ve Václavicích a na Vysokově. Po vzoru akce Rozsvícený Svíb pak spolu se svými přáteli Majkou a Zdeňkem Fuchsovými a vnukem Ondrou "rozsvítil" také vojenský hřbitov v České Skalici, přičemž pietní atmosféru tohoto okamžiku přesně dokreslují přiložené fotky.

ZCS1  ZCS2  ZCS3

 

Závěr jubilejního roku na královéhradeckém bojišti

Dne 26. 12. 2016 V. Hladíková očistila od listí okolí pomníku e.č. 68 a pomníků v jv. rohu starého hřbitova u kostela sv. Gotharda v Hořicích. Dne 29. 12. 2016 navštívila V. Hladíková bojiště společně s P. Prokešem a očistili skupinu 4 pomníků v místě býv. ovčína v Dlouhých Dvorech; v okolí pomníků vysbírali odpadky, kterých výrazně ubylo. Zde, dále u Pomníku jezdecké srážky ve Střezeticích a na hřbitově u kostela v Probluzi posbíral P. Prokeš vyhořelé svíčky, jimiž naplnil menší odpadkový pytel. Oba jmenovaní také očistili soubor pomníků saských důstojníků v Dolním Přímu. Od spadané zeminy očistili zčásti i skupinu tří pomníků v obci Bříza. Poslední den jubilejního roku strávila jednatelka i předseda Komitétu 1866 v příjemném posezení v restauraci U polních myslivců na Chlumu, ve společnosti hostů reprezentujících převážně pruskou stranu. Tomuto posezení předcházela krátká pietní vzpomínka na padlé z rozhodující bitvy 3. 7. 1866, která proběhla v Rozběřicích u pomníku e.č. 343 Hoch- und Deutschmeister.

Zav1  Zav2  Zav3

 

Brigáda na mnichovohradišťském bojišti

V sobotu 26. listopadu 2016 na mnichovohradišťském bojišti byla uskutečněna brigáda zaměřená na sekání trávy, odstranění mechů z obrubníků a uhrabání listí v okolí zdejších 10 pomníků. Další činnost J. Náhlovského a D. Korala již bohužel přerušila nastupující tma zimního času.


Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_mnichovohradistskem_bojisti

 

Komitét 1866 s KVH-OSTRAVA nejen ve Slavkově

Dne 3. 12. 2016 obdržel technický referent pro bojiště u Náchoda Matouš Holas pamětní medaili Slavkov-Austerlitz 1805. Medaili obdržel od předsedy spolku KVH-OSTRAVA Lubomíra Partyky po bitevní ukázce u návrší Santon nedaleko Tvarožné. Zmíněný referent absolvoval s neohroženými granátníky nejen bitevní ukázku ale i tradiční týdenní pochod z Olomouce do Slavkova (cca 90 km), který KVH-OSTRAVA organizoval již po dvanácté přesně v místech kudy před 211 lety procházela 4. kolona pod velením podmaršálka hraběte Kolowrata v níž byl zařazen i rakouský 20. pěší pluk. Předáním medaile spolek ústy předsedy poděkoval Komitétu 1866 za spolupráci při renovaci Wimpffenova kříže na hrobě padlých z války roku 1866 (pam.č. 84–Náchod), kterou KVH-OSTRAVA v letošním roce finančně zajistil. Komitét 1866 tímto ostravskému spolku rovněž srdečně děkuje, přeje mu mnoho dalších úspěchů nejen na bitevním poli evropského reenactmentu ale i v jejich osvětové činnosti přibližující nám, jak naši předci před staletími žili, bojoval a umírali za hodnoty, které mnoho lidí dnes nezná a postrádá.

Aust16 1  Aust16 2

 

Oprava hrobů Viléma Dokoupila a Jana Nepomuka Steinského na Olšanských hřbitovech

Hroby dvou "spoluzakladatelů" organizované péče o válečné památky z prusko-rakouské války se dočkaly oprav. Oba se shodou okolností nacházejí na pražských Olšanských hřbitovech a zatímco hrob Jana Nepomuka Steinského má Komitét pro udržování památek z války roku 1866 v dlouhodobém nájmu, místo, kde je pohřben Vilém Dokoupil se mu formou tzv. adopce podařilo získat teprve v loňském roce.

Na podzim 2016 prošel pomník Viléma Dokoupila zásadní obnovou, když jej pražský kameník Petr Verich očistil, doplnil chybějící roh a následně jej hydrofobizoval. Díky tomuto odbornému zásahu, který byl umožněn díky dotaci města Hořice, a předchozím spolkovým brigádám zaměřeným především na úpravu celého hrobového místa, je tento hrob opět důstojnou památkou na Viléma Dokoupila.

Ve stejné době se Petr Verich zaměřil i na hrob Jana Nepomuka Steinského, který rovněž očistil, ale především obnovil jeho již mírně zašlý nápis.

 DaS 1  DaS 2  DaS 3

 

Obnovení cholerového hřbitova v Topolné

Pruská armáda, pronásledující po bitvě u Hradce Králové rakouské vojsko, přivlekla i do oblasti Uherského Hradiště epidemii cholery. Zvláště krutě tato zhouba dopadla na farnost Bílovice, zejména na obec Topolná, kde zemřelo 90 jejich obyvatel. Vzniklý cholerový hřbitov na pozemcích zvaných Na Hraničkách byl brzy oplocen a udržován. K jeho zániku došlo v období 2. světové války, kdy se z něho stala louka a pole. Zůstaly jen velké lípy.

V roce 2016, kdy si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války, došlo zásluhou autora publikace o historii Topolné, místního obyvatele pana Augustina Knota, za finančního přispění dvou dalších občanů a za výpomoci kamaráda, sochaře z Prachatic, k úpravě místa, kde cholerový hřbitov stával a k postavení kříže nesoucího jména všech, kteří v Topolné v roce 1866 na choleru zemřeli. Kříž byl dne 28. srpna 2016 posvěcen bílovickým farářem P. Jindřichem Peřinou. Hlavní proslov, za účasti stovky občanů, měl pan Augustin Knot. Komitét 1866 vysoce hodnotí tento čin obnovy,který dokládá, že i po mnoha letech se ani zde, na jižní Moravě, na oběti války z roku 1866 nezapomíná.

Topolna1  Topolna2

Předložená aktualita je stručným výtahem z připravovaného článku o této památce pro časopis Bellum 1866 z pera Pavla Krystýna, z jehož archivu pochází i příložené fotky.

 

Podzimní poměřování sil na bojišti u Náchoda

Den 19. listopad se zapsal do historie jako jeden z dalších dnů brigádních. Členové Komitétu 1866 a Spolku přátel vojenské historie (SPVH-Náchod) 6. praporu polních myslivců se i přes neblahé počasí pustili do dobrovolných prací kolem dvou památek na krvavé střetnutí ve válečném roce 1866 nedaleko Náchoda. Bojovníci z řad 6. praporu rakouských polních myslivců z Náchoda opět prokázali svůj zápal pro věc, který neovlivnil ani vytrvalý podzimní déšť.

Tak jak čelili příslušníci tohoto praporu před 150 lety dešti střel nedaleko Vysokova, tak neohroženě si počínali i členové SPVH při souboji s deštěm podzimním. Hlavní důraz byl kladen na úpravu okolního terénu u pomníku na hrobě dvou rakouských setníků rakouského pěšího pluku č. 20 v poli mezi lesem u Václavic a Brankou. Současně tak byly vyjmuty pískovcové obrubníky i blízký kořen náletového keře. Pomník je i po provedených úpravách terénu připraven na další zásahy spojené s jeho plánovanou renovací v následujícím roce.

Přesun k druhé památce na hrobě 23 důstojníků u kostela sv. Václava byl již poznamenán vytrvalým deštěm, který ale i tak morálku mužstva nepodlomil. Úspěšně bylo upraveno okolí pomníku formou odstranění náletového křoví, listí i odrostlé trávy.

Všem zúčastněným (Petr Böhm, Jan Čížek, David Horák, Kamila Metelková, Šimon Ptáček, Jaroslav Tvarůžek, Martin Štěpař, Petr Tylš s čtyřnohým doprovodem) patří velký dík!

Br Nach 2016 11 1  Br Nach 2016 11 2  Br Nach 2016 11 3

 

250. výročí narození maršála Radeckého

V neděli 13. ledna 2016 se v Praze sešlo na 200 účastníků vzpomínkové akce konané při příležitosti 250. výročí narození jednoho z nejúspěšnějších vojevůdců své doby Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče. Průvod převážně uniformovaných účastníků se seřadil na Staroměstském náměstí, aby pak prošel přes Mariánské náměstí a Karlův most na Malostranské náměstí, tedy do místa, kde stával až do roku 1919 pomník věnovaný právě maršálu Radeckému. Celá akce, kterou zorganizoval spolek Radecký Praha, který dlouhodobě usiluje o obnovení jeho pomníku na Malostranském náměstí, vyvrcholila před Lapidáriem Národního muzea, kde je sousoší uloženo. Akce se zúčastnilo i několik členů Komitétu 1866, a to jak v uniformách, tak i v civilu.

Rad1  Rad2  Rad3

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na počátku listopadu bylo dáno do distribuce nové číslo spolkového časopisu Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 "Bellum 1866". Z jeho obsahu lze zmínit kupř. sondy do průběhu prusko-rakouské války ve východočeských městech Chrudimi a Úpici, pojednání o problematice archeologie a válečných hrobů či přehled obětí války roku 1866 v Brně. V anotovaném čísle spolkového časopisu se může čtenář rovněž seznámit s dosud nejkomplexněji podaným životopisem legendárního "strážce" královéhradeckého bojiště Josefa Simona a nechybí zde ani nekrolog čestného člena Komitétu 1866 pana Miloslava Kročka. Kompletní obsah Bella lze nalézt ZDE.

2016 2

Časopis je možné zakoupit na různých vzpomínkových akcích nebo přímo v našem e-shopu.

 

 

Slavnostní požehnání opraveného pruského hrobu v Křenově u Svitav

V sobotu 29. října 2016 se na hřbitově v Křenově u Svitav uskutečnilo slavnostní žehnání zrestaurovaného hrobu v této obci zemřelých 15 pruských vojáků. Součástí hojně navštívené akce  byla i kulturní vložka s čestnou salvou v podání členů Historického klubu Záviš ze Svitav (v čele s členem Komitétu 1866 pan Miloslavem Štrychem) a Agentury Rex z Brna.

Krenov1  Krenov2  Krenov3

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM