brigáda na bojišti u Jičína

V sobotu 3. 6. 2023 proběhla brigáda na bojišti u Jičína. Během brigády byla posekána tráva v okolí stojanů naučné stezky č. 5 Nad Ohavčí, č. 6 Horní Lochov, č. 10 Dolní Podůlší, č. 11 Zámezí, č. 12 U Valchy, č. 13 Valchovská stráň, č 15 Pod Železným, č. 17 Na Horce, č. 18 Pod Zebínem a č. 22 Žabínek. Dále byla posekána tráva v okolí pomníků e. č. 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 37, 38, 44, 51 a 52. Uvedené pomníky byly zároveň očištěny, případně byly odstraněny větve a upraveny keře v jejich okolí.
Brigády se účastnil Jiří Třešňák.
  
 
 

sečení trávy na českoskalickém bojišti

Na českoskalickém bojišti posekal P.Tylš trávu u památek z bitvy 1866 mezi Starkočem a lesem Dubno

1866 brigáda na českoskalicku – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Brigáda na severu Čech

V sobotu 27. května 2023 bylo provedeno sekání trávy na bojišti u Mnichova Hradiště a Kuřívod. Nejprve se zúčastnění členové spolku J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, J. Třešňák a P. Megela s aktivním hostem J. Krouským zaměřili na katastru Kláštera Hradiště n. J. na některé pomníky, konkrétně se jednalo o ev. č. 32 a 10 - 20. Pro zajištění plnohodnotného využití techniky vznikly následně dva samostatné oddíly. Prvně tři jmenovaní brigádníci na mnichovohradišťském bojišti navštívili pomníky ev. č. 6, 7 a 9. Po následném přejezdu na sousední bojiště posekali trávu u pomníků ev. č. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 a upravili terén v širším prostoru okolo pomníku č. 13. Po opětovném návratu k Mnichovu Hradišti se zaměřili na pomník ev. č. 35. Druhý oddíl zvelebil na prvně uvedeném bojišti okolí pomníků ev. č. 1 - 5, 21, 26, 27, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52 a 55.

1866-brigáda severní Čechy 27.5.2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Brigáda U Tovačova a Dluhonic 3. června 2023

V dopoledních hodinách 3. 6. 2023 J. Synek spolu s rodinou aplikoval hydrofobizační prostředek na pyramidy u Skašovského rybníka (ev. č. 8) a u Bezedného dolu (ev. č. 5) na tovačovském bojišti, které byly očištěny 20. května. V obou lokalitách byly také znovu natřeny barvou stříšky stojanů zastávek naučné stezky. Odpoledne byla provedena hydrofobizace pomníku ev. č. 12 u hřbitova v Dluhonicích.

  

 

 

Další brigáda na Chlumu a okolí

Dne 2.6. 2023 Miroslav Suchý, Martin Suchý a Michal Deml, posekali vzrostlou trávu a natřeli litinové kříže na bojišti u Hradce Králové v lokalitě u Hejcmanky. Jednalo se o pom. ev. č. 16, 17, 18, 298, 302, 314 a 396. Potom se přesunuli k pomníkům ev. č. 30 a 43, kde křovinořezem, kosou a srpem vysekali vzrostlý porost.
   
 

Další brigáda na Chlumu.

Dne 1.6. M.Suchý a R. Balcárek provedli závěrečné terénní úpravy u pomníků ev. č. 28 a 29 v obci Chlum. Navezení hlíny a osetí trávou a zpevnění krajnice navezeným asfaltovým recyklátem.

  

 

 

květnové brigády v obci Chlum

Pánové M. Suchý, R. Balcárek a M. Deml v měsíci květnu, provedli několik brigád v obci Chlum, které spočívali ve vykopání výkopů a usazení obrubníků do betonu. Dále vysypání prostoru mezi pomníky kačírkem a navezení hlíny k okolní úpravě. Dále se budou věnovat zatravnění okolí pomnímů ev.č. 28 a 29.

1866-brigády v obci Chlum – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Jarní brigáda v Praze na Olšanských hřbitovech 20. 5. 2023

Sobotu 20. 5. využili Petra Grulichová a Jiří Hanuš k brigádě na Olšanských hřbitovech. V časných ranních hodinách začali s úklidem a úpravou hrobů setníka Jana Nepomuka Steinského, a jen o několik metrů níže položeném hrobě brigádního generála Ferdinanda Lemingera Chodenburba. Oba hroby byly omyty od přischlého prachu a zbaveny rozbujelé zeleně. Podobnou procedurou prošel i hrob setníka Antona Oberbachera. U hrobu setníka Ignaze Waagnera stačilo omést loňské listí a odstranit břečťan vrůstající do prostoru hrobu. Nejpracnějším úkolem bylo zbavit nechtěné zeleně hrob Viléma Dokoupila, a to jak na hrobě samotném, tak i jeho okolí. Trávy, břečťanu a kopřiv bylo nakonec na půl kontejneru. Příjemné bylo i zjištění, že barvínek ze Svíbu, který byl na jaře symbolicky na hrobě vysazený, se má čile k světu .Na všech ošetřených památkách byly k uctění těchto zemřelých rozsvíceny svíčky. Během brigády se osvědčila dávná zkušenost, že památky nestačí jen opravovat, ale musí se i udržovat.

 

  

 

Brigáda na Tovačovsku a Přerovsku 20. 5. 2023

V sobotu 20. května 2023 se na bojišti u Tovačova uskutečnila brigáda zaměřená na úpravu okolí pomníků z války roku 1866, které se zúčastnili Jan Březina (27. prapor polních myslivců), Václav Hradil, Petr Hradil, Jiří Synek a na začátku přijel brigádníky podpořit i Jiří Jemelka. Nejprve bylo upraveno okolí křížů u starého mlýna a na Olomoucké ulici a také byl vytrhán plevel z mohyly ústředního pomníku tovačovského bojiště. Poté jsme přejeli na hráz Skašovského rybníka, kde byla tlakovou vodou omyta pyramida na hrobě rakouského vojáka a stejně byla očištěna také pyramida u Bezedného dolu. Zároveň byly na jednotlivých stanovištích a také u pomníku pruského podplukovníka Behra očištěny stříšky stojanů naučné stezky Po stopách bitvy u Tovačova 1866, které nejvíc trpí povětrnostními vlivy, a poté byly natřeny barvou. Tabule naučné stezky byly omyty a stojany byly zbaveny stop po ptačím trusu. Následoval přejezd do Věrovan a Rokytnice, kde jsme konstatovali, že místní obyvatelé o oba hroby vzorně pečují, za což jim patří náš dík. Brigáda byla zakončena u hřbitova v Dluhonicích, kde byl tlakovou vodou omyt pomník tří rakouských a čtyř pruských vojáků a očištěna zastávka naučné stezky Po stopách války z roku 1866 na Přerovsku.

1866-brigáda na tovačovsku 20.5.2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Pavel Urban

Odešel další uniformovaný kamarád.Pavla Urbana -Turba jsme znali asi všichni z Chlumu i dalších akcí  1866. Čest jeho památce ! 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM