Drobná brigáda v Lučanech nad Nisou

V neděli 15.5. provedl David Koral se synem Františkem drobnou brigádu u pomníku Velké války 1914-1918 a prusko-rakouské války 1866 e.č.42 v Lučanech nad Nisou. Bylo uhrabáno okolí  a v prostoru kačírku vytrhán plevel, smetákem pak byl očištěn i celý pomník.Nedaleko památníku byl upraven terén, který hrabáním poškodilo hejno uprchlých slepic.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Lucany_nad_Nisou/

  

 

Jinolice 5.5.2022.

Ve čtvrtek 5.5.2022. děti z Historického kroužku a kadetní setniny 74. pěšího pluku vyrazily do Jinolic, aby zde provedly pravidelnou údržbu křížku u rybníku Vražda. Děti očistily kříž a vyhrabaly listí z okolí pomníku.

https://1866.rajce.idnes.cz/Jinolice_5.5.2022/

 

Rozhovor s předsedou Komitétu 1866

V dubnovém čísle oficiálního zpravodaje Královéhradeckého kraje "U nás v kraji" byl uveřejněn rozhovor s předsedou Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Miroslavem Suchým o činnosti našeho spolku a plánech nejen na letošní rok. Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE případně na tomto OKDAZU (str. 7).

 

Jarní brigáda na Náchodském bojišti

Petr Tylš
O tomto víkendu zahájil Tylš Petr sečení trávy u pomníku a křížů upominajicí na bitvu u Náchoda z 27.června roku 1866 za krásného a slunečného počasí osekal trávu v prostoru Václavic a Starkoče u pomníku a křížů evidenční číslo 63 64 66 68 69 70 72 73 79 80 81 82 83 84 85 98 99 100 106 dále zkontroloval stav křížů číslo 107 a 136 které tam byli před 3 týdny ve spolupráci s Petrem Havránkem členy komitetu a SPVH Náchod 6 prapor polních myslivců navráceny

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-jarni_brigada_na_nachodskem_bojisti_2022/

  

 

Brigáda severní Čechy

V pátek 15. dubna 2022 bylo na hřbitově ve Svijanech z kameninových zásypů pomníků ev. č. 35 – 38 odstraněno listí pomocí vysavače a konečnou fází se stalo uhrabání travnaté plochy celého hřbitova. Uhrabání proběhlo ve zdejší lokalitě také u samostatně stojícího pomníku ev. č. 39. Následný přejezd k pomníku ev. č. 54 mnichovohradišťského a pomníku ev. č. 3 jičínského bojiště a zvelebení jejich okolí splnilo další naplánovaný bod prací. Na bojišti u Mnichova Hradiště proběhla úprava pietního místa ještě u pomníku ev. č. 1. Potom již následovala hlavní činnost programu, která spočívala ve sběru odpadků na kuřívodském bojišti podél obou stran silnice E268 mezi pomníky ev. č. 1 a č. 12. Souběžně se sběrem bylo upraveno okolní zdejších památek. K pomníku ev. č. 13 se sběr neuskutečnil z důvodu stavebních prací nové trasy silnice směrem na Dolní Krupou. Celkem bylo naplněno 9 pytlů, které odvezl pracovník Městského úřadu Ralsko a Komitét 1866 děkuje uvedené samosprávě za jejich poskytnutí a následnou likvidaci. Brigády se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, D. Koral a J. Třešňák.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_na_trech_severoceskych_bojistich_15.4.2022/

  

 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

Na bojišti u Hradce Králové se uskutečnila v pátek 15. dubna 2022 tradiční jarní brigáda. Počet zúčastněných byl vyšší než obvykle, proto bylo možno vytvořit dvě skupiny. První pod vedením předsedy spolku se věnovala sanaci dělostřeleckého okopu č. VI. baterie setníka Kuhna. Tato parta sestávala z těchto členů: R. Balcárek, Š. Demlová, M. Deml, S. Hladíková, V. Hladíková, R. Hynek, P. Mrkvička, M. Musílek, L. Petr, Š. Staněk (za kadety), M. Suchý a Z. Zakl. Na valu byly vykáceny náletové dřeviny, keře a ponechány jen vzrostlé duby. Celý val byl pohrabán a upraven. Silnější kusy dřevní hmoty byly odvezeny ostatní sklizeny na hromady, které budou následně odvezeny technikou Zemědělského družstva Všestary, kolegou M. Dubickým. O tom, kolik bylo odvedeno práce svědčily čtyři ohromné kupy větví.
Druhá skupina se členy: B. Karešová, J. Kozák, J. Musílek, I. Stolín a J. Vilím odjela po naložení dvou kusů stojanů NS v Máslojedech do Hořiněvsi, kde byla plánována výměna stojanů na jižní straně obce. Nejdříve bylo třeba ořezat větve neudržované vrby, které clonily oběma tabulím. Po zdárné instalaci a přípravě bylo zjištěno, že plexi jsou uříznuta o 5 cm větší, než jsou desky s texty, proto musely být oříznuty. Po dovozu vypadlé tabule bylo zjištěno, že je nepoužitelná z důvodu rozlámání a chybějícího rohu, což nám ovšem nebylo předem nahlášeno. Vzhledem k tomu, byla deska předána pracovníkům muzea na Chlumu. Až bude vyrobena nová, nainstalujeme ji do stojanu. Poté jsme přejeli do Dohalic. Zde bylo třeba vykácet křoví a suché stromy na zahradě kde je umístěn hromadný hrob s pomníkem ev. č. 298, který již nebyl v zarostlé zahradě z ulice vidět. Odpad byl umístěn v zadní části zahrady u náhonu na dvou hromadách. Pomník samotný byl ošetřen a dle možností zbaven mechu ve spodní části soklu. Posledním úkolem, kterého se zúčastnili všichni přítomní, bylo nahrazení zaniklého kříže ev. č. 396 v areálu bažantí líhně v Boru. Kříž se soklem věnoval Komitétu prostřednictvím M. Suchého bývalý předseda J. Komárek. Kříž byl umístěn podle starších fotografií před kamennou stélu ev. č. 143.
Na závěr jsme poseděli při dobrém jídle v hospůdce na Chlumu. Všem zúčastněným a zejména nečlenům Komitétu patří náš dík.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Velikonocni_brigada_H.K./

 

 

Brigáda na pruském cholerovém hřbitově v Mikulově

V neděli 17. 4. 2022 uskutečnili J. Synek a M. Svoboda brigádu na pruském cholerovém hřbitově v Mikulově. Byl vytrhán plevel z prostoru okolo náhrobků a všechny kovové části pomníků omyty. Hlavní pozornost byla věnována mramorovým křížům ev. č. 67 a 68 (vicešikovatel Albert Fabricius a poručík Friedrich Schröder, oba od 1. magdeburského pěšího pluku č. 26), u nichž byla v prostoru mezi obrubníky odkopána zemina, poté položena geotextilie a nakonec rozprostřen štěrk. Při návratu J. Synek očistil náhrobek generálporučíka Clausewitze v Čejči ev. č. 26.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-cholerovy_hrbitov_Mikulov/

  

 

Velikonoční brigáda na náchodském bojišti.

Tradiční velikonoční brigáda na nachodském bojišti která se konala v pátek 15.dubna se nesla ve slavnostním duchu díky svařečskému umění pana Tomáše Michalce byl navrácen ulomený typizovaný kříž evidenční číslo 107 a dále typizovany kříž nalezeny panem Petrem Tylšem kterému technický referent pro bojiště Nachod pan Matouš Holas přidělil evidenční číslo 136 poté se členové komitetu a SPVH 6 prapor polních myslivců přesunuli k pomníkum a křížům připomínajicich bitvu u Náchoda dne 27.června 1866 číslo 66 - 75 80 - 85 93- 100 112 113 na Vaclavicich a okolí brigady se zúčastnili technicky referent pro bojiště Náchod Matouš Holas Jan Čížek Martin Štěpař Jaroslav Tvarůžek David Horák Šimon Ptáček Petr Havránek Kamila Metelková Ondřej Král se svojí manželkou Veronikou a Tylš Petr.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-velikonocni_brigada_na_nachodskem_bojisti/

  

 

48. valná hromada Komitétu 1866

V sobotu 9. dubna 2022 se v restauraci Naše hospoda ve Všestarech konala v pořadí již 48. valná hromada Komitétu 1866, které se zúčastnilo 48 řádných členů našeho spolku, 1 čestný člen a jako hosté Mgr. V. Doležalová z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a restaurátorka P. Szabová.
Hned v úvodu byla minutou ticha uctěna památka zemřelých čestných členů P. Mertlíka a E. Tichého a po nezbytných organizačních záležitostech předseda M. Suchý seznámil přítomné s činností spolku v loňském roce. Poté hospodář M. Barus přednesl zprávu o hospodaření v roce 2021 a představil rozpočet na rok 2022 a předseda kontrolní komise J. Kozák všechny seznámil se svou zprávou shrnující předchozí rok. P. Lazurko krátce představil kalendář plánovaných akcí a jednotliví techničtí referenti pohovořili o problematice svých oblastí, které spravují. Po dalších kratších zprávách týkajících se spolkového webu nebo generálního katalogu vystoupila v odpolední části programu restaurátorka P. Szabová s přednáškou o údržbě památek z války roku 1866, kterou byla valná hromada ukončena.
Ve 14.00 hod. se část účastníků přesunula k Muzeu války 1866 na Chlumu, kde bylo vzpomenuto 130. výročí založení Ústředního spolku v roce 1892 a při pietním aktu byla u pomníku J. N. Steinského položena spolková kytice. Poté byly navštíveny pomníky u osária a na Pruském hřbitově, a nakonec byla uctěna památka obětí bitvy u Hradce Králové položením další kytice u monumentálního pomníku rakouského I. armádního sboru na okraji chlumského návrší.

 VH 2022 04 09 1  VH 2022 04 09 2  VH 2022 04 09 3  

 

Seminář Údržba a ochrana památek prusko-rakouské války r. 1866

V pátek 8. dubna 2022 se v přednáškovém sále Muzea války 1866 konal seminář Údržba a ochrana památek prusko-rakouské války r. 1866 pořádaný Královéhradeckým krajem (Mgr. Věra Doležalová), Komitétem 1866 (J. Synek, M. Suchý) a Muzeem východních Čech (Mgr. Jan Hrubecký). V dopolední části si účastníci semináře vyslechli následující přednášky:
1. Postavení Ministerstva obrany v systému péče o válečné hroby – Ing. Imrich Vetrák (Ministerstvo obrany ČR)
2. Koordinace a péče o válečné hroby v Královéhradeckém kraji – Mgr. Věra Doležalová (Královéhradecký kraj)
3. Úvod do památkové péče – Mgr. Pavla Laštůvková (NPÚ Josefov)
4. Památky 1866 pohledem archeologa - Mgr. Matouš Holas (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
5. Údržba pomníků prusko-rakouské války, metody a postupy – BcA. Pavla Szabová (restaurátor)

Odpoledne byla uspořádána komentovaná vycházka po okolí Chlumu, při níž restaurátorka P. Szabová u jednotlivých pomníků uváděla správné metody péče o jednotlivé druhy kamene a další materiály. Za Komitét 1866 se semináře zúčastnili: R. Balcárek, Š. Demlová, P. Grulichová, M. Holas, B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, L. Petr, M. Suchý, J. Synek, J. Šrámek, J. Vilím.
Velký dík patří vedoucímu Muzea války 1866 na Chlumu panu J. Hrubeckému za poskytnutí prostor a technickou podporu, Královéhradeckému kraji zastoupenému paní V. Doležalovou za zorganizování semináře a podporu v celém jeho průběhu a obci Máslojedy za pomoc s občerstvením.

 

seminar 1  seminar 2  seminar 3

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM