Údržba pomníku v Lučanech nad Nisou

Dne 12.9.2021 využil D.Koral toho, že technické služby města Lučany n.N. posekaly travnatý prostor kolem pomníku e.č.42 u kostela Navštívení Panny Marie a provedl úržbu teto památky.Byl odstraněn lišejník a mech ze žulových částí a další nečistoty ze soklů,na závěr bylo ještě uhrabáno okolí pomníku.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-pomnik_Lucany_nad_Nisou/

 

 

Brigáda na bojišti u Náchoda

 P.Tylš a P.Havránek uskutečnili drobnou brigádu na náchodském bojišti , posekali  trávu u pomníku a křížů číslo 34 až 40 dále 43 68 69 72 76 a 79 až 82

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-bojiste_u_Nachoda_2021/

  

 

 

 

Brigáda na bojišti u HK

V neděli 5.9.2021 se uskutečnila při příležitosti sobotní akce „Rozsvícený Svíb“ brigáda v Probluzi na hřbitově, které se zúčastnili: Š. Demlová, B. Karešová, M. Deml, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek, M. Suchý a J. Vilím. Z hrobu ev.č. 172 pruského vojína Greefa byla odstraněna přebytečná zemina, plocha pokryta černou fólií a navezen kačírek, který nám obstaral a dovezl do Máslojed P. Sailer. Zemina byla, po dohodě se starostou Dolního Přímu rozprostřena do prohlubní na ploše hřbitova a oseta travním semenem. Zde byla předsedou zjištěna překvapivá skutečnost, že plochá nezdobená deska před nápisní deskou ev.č. 122 sas. mjr. Hamanna nese také ve spodním rohu toto číslo, takže je součástí pomníku spolu s deskou na kostelní zdi. B. Karešová bude jednat s kameníkem panem Soukupem o opravě této desky. Na dnešním předání díla bylo dohodnuto, že opravu desky v ceně cca. 10 000 Kč. uhradí obec Dolní Přím. Na hřbitově byli také přítomni dva členové Gardy Vladimír Švec a Jaroslav Kosař kteří průběžně opravují po dohodě s předsedou Komitétu písmo na pomnících. Tito dva muži, dokonce spali ve stanu přímo na hřbitově. Zbytek kačírku jsme odvezli k opraveným pomníkům u Dlouhých Dvorů, kde byla také posekána a uklizena tráva kolem souboru. Předseda poté zůstal na hřbitově, kde s rodinou a R. Balcárkem očistili poslední z neupravených pomníků ev.č. 45 obelisk rakouského 8. kyrysnického pluku a poté nás následovali do Svíbu, kde byly upraveny pomníky a posekáno a uklizeno jejich okolí při hřebenové cestě ev.č. 223, 272, 145, 149, 408, 152, 153, 146, 147, 383, pomníky na křižovatce ev.č. 148, 155, 157, 433 a při cestě k „Myslivcovi“ ještě ev.č. 7 a 269.

Šárce Demlové a Blance Karešové děkujeme za poskytnuté občerstvení. A všem přítomným za účast.

1866-brigáda u H.K. 2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

 

Beseda v Jičíně

V pátek 27. srpna 2021 v 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku pořádala Jičínská beseda přednášku nazvanou „Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce a bitvě u Jičína r. 1866“. Přednášejícími byli archeoložka, překladatelka z lužické srbštiny a odborná pracovnice Univerzity Karlovy PhDr. Zuzana Bláhova-Sklenářova, Ph.D. a historik a odborný pracovník Historického ústavu AV ČR, člen Komitétu 1866 Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. Lužickosrbští vojáci bojovali v roce 1866 jak v pruské armádě, tak i v saském armádním sboru. Ten se vyznamenal v bojích u Dílců a ve večerních hodinách přímo ve městě Jičíně. Prostřednictvím devíti svědectví prostých vojáků z obou válčících stran a jedné reportáže, se posluchači seznámili mimo jiné i s dosud neznámými pohledy na bitvu u Jičína dne 29. 6. 1866, jakož i lidskými osudy zúčastněných vojáků. Účastníci přednášky měli možnost zakoupit si i knihu obou přednášejících s názvem: „… a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat… Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866“

 

 

 

Brigáda Probluz

Dne 21., 22. a 25.8. proběhly brigády na hřbitově v Probluzi. Jednalo se o očištění pomníků ev. č. 52, 122, 46 a pomník faráře Františka Nováka. Pánové M. Suchý, J. Vorel, R. Balcárek a Martin Suchý se věnovali očištění a omytí památek a prořez křovin a stromů, které památky ohrožovaly.
  
 
 
 
 
 
 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové 21.8.2021.

V sobotu 21.8.2021 se uskutečnila neplánovaná narychlo svolaná brigáda zaměřená na instalaci (po dohodě s majitelem pozemku) 4 ks. patníků k pomníku č. 138 pruského por. Barbenese v poli u Svíbu. Dopravu patníků zajistil P. Sailer svým vozidlem. Druhou akcí bylo odstranění břečťanu z pomníku a zdi na hřbitově v Choustníkově Hradišti o čemž jsme již delší dobu na předsednictvech jednali, kde jsme si náležitě užili vedra. Tímto bych chtěl požádat Matouše (pokud se již vrátil z Ameriky nebo někoho z bližšího okolí) o postřik zdi z obou stran a okolí pomníků v obrubníku koncentrovanějším Roundupem. Postřik by chtělo realizovat cca. za 14 dní, na podzim až břečťan obrazí a ještě alespoň jednou na jaře. Třetí akcí bylo provizorní ošetření pyramidy č. 126 u Šrámova kříže podle rady kameníka pana Soukupa jím dodaným přípravkem na zpevnění kamene. Brigády se zúčastnili: B. Karešová, J. Kozák, J. a M. Musílkové, I. Stolín a J. Vilím.

1866-brigáda bojiště u Hradce Králové 2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Kunratice

V sobotu 31.7.2021 proběhla v obci Kunratice u Frýdlantu již tradiční vojensko historická akce Tongrund 1813, organizovaná místní samosprávou a SVH Liberec. Akce se skládala z dvojice pietních aktů. První proběhl v centru obce u torza pomníku padlých ve Velké válce 1914-1918. Druhý u obnoveného památníku tongrundské šarvátky z roku 1813. Za Komitét 1866 se akce v historických uniformách zúčastnili - Jiří Třešňák (rakouský sapér 1813), Štěpán Novák (saský myslivec 1866) a David Koral (rakouský trén 1866). Posledně jmenovaný položil u tongrundského pomníku kytici za Komitét 1866.

1866-akce Kunratice 1813-2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

 

Severní Čechy - Ševčín, Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Březina a Boseň.

V sobotu 24. července 2021 proběhla na celé ploše bojiště u Mnichova Hradiště brigáda zaměřená na sekání trávy. Celodenních prací se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, D. Koral, P. Megela, J. Třešňák, M. Janoušek a Š. Novák. Nejdříve se všichni zaměřili na rozsáhlejší plochu u pomníku ev. č. 32 v sousedství klášterského kostela. Další činnost prvních čtyř brigádníků byla přenesena k pomníkům ev. č. 7, 9, 17 - 20, 26 a 27. Zbývající brigádníci navštívili pomníky ev. č. 2 - 5, 10 - 16 a 24. Následovaly společné práce u pomníku ev. č. 1 v Ševčíně, kde navíc byly vyměněny dvě horní prkna dřevěného plotu, když stávající již ve větším rozsahu zasáhla hniloba. Pro dosažení dalších cílů vznikly opět dvě uvedené skupiny. První se zaměřila na pomníky ev. č. 21, 44, 42 a 55 a druhá na pomníky ev. 43, 44, 46 a 52. Při návratu od Mužského J. Třešňák pomohl se sekáním u pomníku ev. č. 55. Sraz všech zúčastněných následoval u pomníku ev. č. 35.

1866-brigáda Mnichovo Hradiště 24.7.2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Brigáda-Probluz

Dne 28.7. 2021 pánové M. Suchý, L. Petr a R. Balcárek provedli plánovanou brigádu na hřbitově v Probluzi. Důkladně očistili od mechu a nečistot památky ev. č. 48, 49, 50 a 233. Tyto byly potom důkladně omyty vodou. Tímto započali členové Komitétu 1866 sérii brigád před plánovanými Dušičkami, kde bude nutné očistit a opravit písmo atd. u zbylých pomníků. Dušičky budou spojeny i s odhalením opravených památek, které jsou nyní v odborné péči kameníků.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Probluz/

   

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM