Uctění památky Františka Nemeráda v Náměšti na Hané

V sobotu 16. ledna 2021 se na hřbitově v Náměšti na Hané uskutečnila pietní vzpomínka na bývalého člena Komitétu 1866 a historického 8. pěšího pluku Františka Nemeráda, od jehož úmrtí 15. 1. 2011 uplynulo 10 let. Setkání muselo být vzhledem k panujícím opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru značně omezené a tak byla vzpomínka na Františka uctěna položením květin se stuhou 27. polních myslivců, zapálením dvou svíček s krátkou promluvou. Akce se zúčastnili J. Juna, Z. Junová, J. Březina a J. Jemelka, kterým patří velký dík.

 

10 let od úmrtí Františka Nemeráda

V pátek 15. ledna 2021 uplynulo již 10 let od tragického a nečekaného úmrtí Františka Nemeráda, člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a vojenské historické jednotky 8. pěšího pluku.
František byl velmi přátelský, ihned připraven každému pomoci a stal se hybným prvkem skupinky členů 8. pěšího pluku v okolí Tovačova a Olomouce. Rád se účastnil všech pořádaných akcí, ať už to byly vycházky po bojišti u Tovačova, vzpomínkové akce u Hradce Králové nebo ve Slavkově. Pomáhal na všech brigádách pořádaných na Tovačovsku a Přerovsku a účastnil se oprav pomníků z roku 1866 v těchto lokalitách.
Jeho odchodem náš spolek na Moravě velmi utrpěl, neboť zde pozbyl člověka, který neváhal přiložit ruku k dílu a jehož dobrá nálada vždy přispívala k zdárnému dokončení jakékoli akce.
Kdykoli pojedete přes Náměť na Hané, zastavte se, prosím, na místním hřbitově a vzpomeňte u Františkova hrobu na tohoto jedinečného člověka, jehož život byl tak předčasně a zbytečně přerván.

    

 

PF 2021

PF 2021 1

 

Severní Čechy - Tanvald a Turnov.

V neděli 13. prosince 2020 uhrabal J. Náhlovský listí v prvně zmíněné lokalitě u pomníků připomínající zemřelé v 19. století a z Velké války. Stejnou činnost uskutečnil v sobotu 19. prosince v Turnově u pomníků související s rokem 1866.

 

 

 

Výměny stojanů naučných stezek po bojištích z roku 1866

Komitét 1866 se pečuje nejen o pomníky a hroby padlých z prusko-rakouské války, ale již krátce po roce 2000 začal rovněž budovat síť naučných stezek propojující jednotlivá historická bojiště. I těchto 137 zastávek (další několik desítek tabulí umístilo na královéhradecké bojiště Muzeum východních Čech a na trutnovském bojišti město Trutnov) potřebuje péči a vzhledem k postupné degradaci mnoha stojanů přistoupil letos Komitét 1866 s podporou Královéhradeckého kraje k výměně 25 stojanů na naučných stezkách Náchod – Vysokov – Václavice 1866, Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866, Josefov – Smiřice – Chlum 1866, Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo a Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866. Výměny dalších havarijních stojanů budou následovat v příštím roce.

Dubno 13 III 2019  Dubno 13 III 2020 Náchod zámek 1 2019  Náchod zámek 1 2020

Josefov 33 I 2019  Josefov 33 I 2020 1  Josefov 33 I 2020 2

Přiložené obrázky zachycují vždy stav stojanu před a po výměně (josefovský stojan je oboustranný).

 

Opravený soubor čtyř pomníků u Dlouhých Dvorů

Soubor čtyř pomníků nedaleko Dlouhých Dvorů, které se vztahují zejména k legendární jezdecké srážce u Střezetic, která se odehrála v rámci bitvy u Hradce Králové 3. července 1866, patřil již řadu let mezi nejohroženější památky na tomto historickém bojišti. Tento soubor je tvořen čtyřmi svébytnými památkami:

1) Pískovcový jehlanec rakouského majora Romualda rytíře von Dobruckiho velitele III. praporu 23. pěšího pluku, který byl 3. července 1866 smrtelně zasažen nepřátelským projektilem do břicha. Pohřben byl v polích mezi Horními Dohalicemi a Dlouhými Dvory poblíž železniční trati. Pomník zřízený důstojnickým sborem jeho pluku byl později přenesen na současné místo (válečný hrob ev. č. CZE5205-4046).

2) Jehlanec z leštěné žuly s bronzovým erbem s žulovou záklopní deskou je věnován rakouskému nadporučíku Edmundu von Salemfelsovi od 2. eskadrony 9. hulánského pluku, jenž byl v bitvě u Hradce Králové zabit pruskou kulkou. Pohřben byl do dnes již neznámého hromadného hrobu a rodina vztyčila alespoň na jeho památku v místech, kde bojoval, tento pomník zhotovený vídeňským sochařem Antonem Wasserburgerem (válečný hrob ev. č. CZE5205-4047).

3) Pískovcový jehlanec rakouského podporučíka Alexandra svob. pána von Bethmann od 4. kyrysnického pluku, který byl v průběhu jezdecké bitvy u Střezetic zasažen střelou do hlavy. Jeho tělo byl pohřbeno do hromadného hrobu u Dlouhých Dvorů, na počátku srpna 1866 pak došlo k jeho exhumaci a odvozu z bojiště. Na místě původního hrobu byl rodinou padlého vztyčen mohutný pomník, který byl v roce 1894 přenesen na současné místo (válečný hrob ev. č. CZE5205-4048).

4) Pískovcová typová pyramida označující hrob 30 rakouských a pruských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866, kterou zřídil krátce po válce pruský řád johanitů (válečný hrob ev. č. CZE5205-4049).

V letošním roce provedl kameník Jiří Soukup kompletní opravu těchto čtyř pomníků, spočívající v jejich úplném rozebrání, restaurování a konzervování, včetně dílčích obnov chybějících původních kovových oplůtků, a osazení na nové základy. Realizace akce byla provedena za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany, Zemědělského družstva Všestary, Obce Střezetice, Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a Statku Dlouhé Dvory, který je vlastníkem těchto uvedených pomníků.

Slavnostní odhalení těchto opravených pomníků bylo naplánováno na letošní Dušičky. S ohledem na vládní opatření jsme nakonec byli nuceni tuto akci zrušit a tuto vzpomínkovou akci odložit na vhodnější dobu. V tomto předvánočním čase jsme se však rozhodli seznámit i prostřednictvím tohoto informačního kanálu všechny zájemce s úspěšnou opravou těchto pomníku, a to i jako důkaz toho, že i v této nelehké době je možné uskutečňovat velké věci.

DlDvory 1  DlDvory 2

 

Severní Čechy - Březina, Svijany, Ptýrov, Ševčín a Kuřívody.

V sobotu 5. prosince 2020 zakončil severočeský oddíl pracovní sezónu brigádou uskutečněnou zároveň na 4 bojištích prusko-rakouské války. Nejdříve J. Náhlovský, M. Janoušek, D. Koral, P. Megela, J. Třešňák a Š. Novák na bojišti u Mnichova Hradiště v Březině posekali trávu u pomníku ev. č. 55, a potom se všichni přesunuli na bojiště Svijany-Podolí, kde shrabali listí u pomníků ev. č. 35 - 39. Následná pracovní činnost již probíhala ve dvou samostatně operujících skupinách. Prvně tři jmenovaní brigádníci na kuřívodském bojišti upravili okolí zdejších pomníků nacházejících se v lese. Druhá skupina po odjezdu ze Svijan zpět na michovohradišťském bojišti uhrabala okolí pomníku ev. č. 54 a obdobnou činnost provedla u pomníků ev. č. 1, 2 a 3, které tvoří lokalitu památek jičínského bojiště. Po jejím opětovném přejezdu k Mnichovu Hradišti došlo na úklid prostoru u pomníku ev. č. 1. Zde se obě skupiny opět spojily a mnichovohradišťské bojiště bylo opuštěno po úpravě okolí pomníků ev. č. 28 - 31, 33 a 34. 

1866-brigáda M.H.+K. 5.12.2020 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Drobné brigády u Hradce Králové

"Ve dnech 22.8. a 28.10.2020 v Dohalicích a na Chlumu V. Hladíková očistila pomník ev. č. 382, pomníky v okolí kostela v Dohaličkách, v Sadové za býv. cukrovarem, pomníky na vojenském hřbitůvku naproti hostinci "U kanonýra Jabůrka" v Sadové, v jejichž okolí vytrhala plevel, podobně jako v okolí pomníků 1.rak. armádního sboru na Chlumu, v okolí ossaria a Baterie mrtvých. Památky na Pruském hřbitově ometla od nečistot." 

"Protože on-line se pomníky čistit nedají, navštívila V. Hladíková (dnes již bývalá členka Komitétu 1866) ve dnech 14. a 22. 11. 2020 bojiště, od nečistot ometla některé pomníky na vojenském hřbitově v Máslojedech, dále památky ev. č. 5 - "Říman", ev. č. 192, 103 a 6, 219, 278 a zejména od listí ometla pomníky ve směru od V vstupu do lesa Svíb, podél Aleje mrtvých k J okraji lesa. Sebrala vyhořelé svíčky kromě skleněných lamp. V Dohalicích a podél silnice do Sadové opětovně zbavila nečistot pomníky ev. č. 382, 188, 190 a 191. Taktéž učinila na S okraji lesa Holá u památek ev. č. 9 a 247."

 

Severní Čechy - Turnov

V neděli 15. listopadu J. Náhlovský odklidil spadlé listí a upravil okolí pomníků ev. č. 28 - 30 nacházející se v Turnově.

  

 

Severní Čechy

Den Válečných veteránů 11.11. si David Koral připomněl s hráběmi v ruce  a zvelebil dvě místa spjatá jak s válečným rokem 1866 tak s Velkou válkou. Veteránský pomník v Tanvaldě e.č.LB 20 , pomník padlých v první válce a vojáka padlého v bitvě u Hradce Králové v Lučanech nad Nisou e.č.LB 42. Oba pomníky byly zbaveny nečistot a v okolí uhrabáno spadané listí.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-11.11.2020/

  

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM