Severní Čechy - Svijany, Žďár, Klášter Hradiště nad Jizerou a Ševčín

V sobotu 18. listopadu 2023 proběhla brigáda zaměřená na sekání trávy a hrabání listí, které se zúčastnil J. Náhlovský, D. Koral, J. Třešňák, P. Novák a M. Janoušek, při které byly navštíveny tři bojiště z roku 1866.
Nejdříve společně shrabali listí na ploše hřbitova ve Svijanech u pomníků ev. č. 35 - 38 a rovněž jejich další práce na břehu Jizery u pomníku ev. č. 39 se vztahovaly k památce související se srážkou u Podolí 26. června. Následně první dva jmenovaní brigádníci směřovali aktivity k pomníkům ev. č. 1 - 3 připomínající oběti srážky u Kosti 29. června. Stranou péče nezůstal pomník ev. č. 54, což již byla lokalita bojiště u Mnichova Hradiště z 28. června 1866. Pokud činnost u těchto čtyř pomníků doprovázelo polojasné počasí, tak zcela opačná situace byla na posledně uvedeném bojišti u pomníku ev. č. 1, kde již úprava okolí probíhala za deště.
Hlavní skupina, složená ze zbývajících tří pracovníků, po odjezdu ze Svijan na mnichovohradišťské bojiště se zaměřila na pomník ev. č. 55 v Březině, kde došlo k posekání trávy a P. Novák s M. Janouškem ještě upravili okolí zdejšího stojanu informačního panelu. Mezitím J. Třešňák pečoval o prostor u pomníku ev. č. 35, a potom společně pracovali u pomníků ev. č. 9 - 21, 26, 27 a 32 rozprostřené v Klášteře Hradišti n. J. a okolí. Po skončení byli nápomocni při závěrečném úklidu značného množství listí u pomníku ev. č. 1. V odpolední části dne J. Třešňák, P. Novák a M. Janoušek posekali trávu u pomníků ev. č. 2 - 5. Oddělenou akcí pro J. Třešňáka se stal pomník ev. č. 6 a pro P. Nováka s M. Janouškem pomník ev. č. 9. Souběžně D. Koral pracoval u pomníků ev. č. 28 - 31 a J. Náhlovský v těžko přístupném terénu u pomníků ev. č. 33 a 34. 
   
 

Kniha Jizerské hory – o historii a umění do roku 1914

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 byla vydána obsáhlá kniha Jizerské hory – o historii a umění do roku 1914, kterou s kolektivem napsal a vydal p. Roman Karpaš z Liberce. Celobarevná vázaná publikace velkého formátu 23 × 32 cm obsahuje 552 stran křídového papíru.
 
Křest knihy se uskuteční ve středu 22. listopadu 2023 v prostorách Krajské vědecké knihovny Liberec od 18 hodin.

Jedná se o pátý svazek edice zabývající se Libercem a územím Jizerských hor od počátku 19. století do roku 1914, což byla doba doslova nabitá různými událostmi nebo novými technickými prvky vyplývajícími z rozvoje zdejšího průmyslu zaměřeného převážně na textilní a sklářskou výrobu, což znamenalo dalekosáhlé změny ve všech společenských třídách. S výsledky všech odvětví činnosti tehdejších generací lidí se setkáváme v menší nebo větší míře i v dnešní době. V jednotlivých kapitolách se i na toto stránky knihy zaměřují v podobě reprodukcí muzejních exponátů nebo dochovaných stavebních, historických a architektonických prvků. Do popisu je zahrnuta také polská část Jizerských hor. V knize s podrobným textem našlo svoje místo přes tisíc reprodukcí historického obrazového materiálu s doplněním početného souboru současných fotografií.
 
Nezanedbatelným obdobím Liberecka a Jablonecka, trvající pouze několik měsíců, ale značně ovlivňující život zdejších lidí, ale i vývoj mezinárodní politiky, byla prusko-rakouská válka roku 1866. Zmíněnému válečnému období jsou věnovány stránky 212 až 229. Samozřejmě nešlo vynechat reprodukci obrazu Fritze Neumanna s motivem smrtelného zranění četaře Emericha Berty z rakouského husarského pluku č. 10 v podvečerní Stráži nad Nisou dne 23. června nebo obraz Wilhelma Emelého znázorňující střet pruského durynského hulánského pluku č. 6 s rakouským husarským plukem č. 9 u Dlouhého Mostu 24. června 1866. Oba obrazy mohli návštěvníci shlédnout v Severočeském muzeu v Liberci v roce 2016 na výstavě k 150. výročí roku 1866. V kapitole se prolínají vojenské záležitosti s civilními událostmi a na některých místech doplněné citacemi dobového tisku. Nešlo vynechat zmínku o Pardubicko-liberecké dráze, která svým úsekem ze Dvora Králové nad Labem do Liberce a dále s návazností přes Sasko do Pruska sehrála pro vítěznou stranu velmi významnou úlohu. Svoje místo našly také řádky popisující střelné zbraně obou nepřátelských stran z hlediska jejich rozdílného nabíjecího postupu. Nedílnou součástí knihy se stala část věnovaná pomníkům, z nichž některé mají podrobné medailonky. Zvláštní pozornost je věnována 7. pěší divizi a zvláště 2. magdeburskému pěšímu pluku č. 27. Jedná se o zážitky samotného velitele pluku z cesty vlakem ze Dvora Králové nad Labem v části věnované železnici, ale také obsáhlejší vzpomínky jeho podřízeného vojáka, kterého věk spojený s mobilizací zavedl na půdu habsburské monarchie.
  
 

Den válečných veteránů v Tovačově

V sobotu 11. 11. 2023 se u Tovačova uskutečnila poslední letošní brigáda, při níž J. Březina, V. Hradil, J. Jemelka a J. Synek očistili kříže u starého mlýna a na Olomoucké ulici a poté i ústřední rakouskou mohylu, kde byla také zapálena svíčka. Den válečných veteránů v Tovačově byl zakončen dlouhým přátelským posezením v restauraci U Tří králů zpestřeným svatomartinskou husou, při kterém byli také vzpomenuti kamarádi, kteří opustili naše řady (F. Nemerád, J. Juna, F. Sklenář), po kterých navždy zůstane prázdné místo.

 

 

Dušičky v na Olšanských hřbitovech

Ani letošního roku nezůstaly hroby sledované Komitétem 1866 na Olšanských hřbitovech o Dušičkách zapomenuty. V odpoledních hodinách 2. 11. se o to postarala Petra Grulichová. A tak po setmění zářily svíčky nejenom na hrobě Jana Nepomuka Steinského a Jaroslava Červinký, Viléma Dokoupila a Serváce Hellera, ale i na hrobech Josefa Blažiny, svobodného pána Böck von Greissau, Emanuela Salomona Mírohorského, Antona Oberbachera, Rudolfa Ottenfelda, Ignáce Waagnera, Emanuela hr. Waldstein-Wartenberga, a dalších.

   

 

Dušičky na Tovačovsku

V úterý 2. 11. 2023 navštívil v rámci dušiček V. Hradil pomníky na tovačovském bojišti a také v jeho okolí (Čechůvky, Hrubčice) a u všech zapálil svíčky a posbíral odpady.

 

 

Dvě brigády na jičínském bojišti

Ve středu 25. 10. 2023 proběhla brigáda na bojišti u Jičína. Brigáda začala v Podůlší posekáním okolí pomníku 6 husarů. Na vojenském hřbitově na Kbelnici došlo k očištění a následnému ošetření pomníků, které se nacházejí v zadní části hřbitova. Následně byly ostříhány křoviny okolo plotu hřbitova, které již tímto plotem prorůstaly a poškozovaly jej. Bylo zdokumentováno poškození jedné z kamenných laviček vlevo od ossaria, část jejího vodorovného kamene je ulomená. Byly tedy vykopány kameny, na kterých lavička leží a poté byla znovu osazena. Nakonec byla očištěna spodní část centrálního pomníku před budovou ossaria. V závěru brigády byl chemicky ošetřen pomník ev. č. 45 na Holínském předměstí. Brigády se účastnili členové Komitétu 1866 Milan Trakal, Josef Votrubec, Zdeněk Studený, Karel Peregrin, dopoledne také Miroslav Malach a odpoledne pak Martin Drapák.

Následně v neděli 29. 10. 2023 proběhl drobný podzimní úklid pomníků ev. č. 108 – 114 na hřbitově v Lomnici nad Popelkou. Pomníky byly očištěny a jejich okolí uhrabáno. Byly odstraněny větve keřů a stromků umístěných mezi a za pomníky ev. č. 109 – 114, které se již dotýkaly těchto pomníků. Ze spár podstavce centrálního pomníku byly odstraněny zbytky rostlin. Brigády se účastnil Jiří Třešňák.

podz brig Jicin 1  podz brig Jicin 2  podz brig Jicin 3

 

 

Nově opravený vojenský hřbitov v České Skalici

V sobotu 4. listopadu se na vojenském hřbitově z roku 1866 v České Skalici konala vzpomínková akce, která byla spojena se slavnostním předáním nově opraveného vojenského hřbitova. Zásadní úpravou podle původního stavu z roku 1867 prošla zadní (tedy nejstarší) část tohoto ústředního pietního místa bojiště u České Skalice z 28. června 1866, přičemž na základě zejména fotografické dokumentace byla obnovena jak struktura cestiček na hřbitově, která při pohledu z ptačí perspektivy připomíná stylizovaný tvar lebky, tak i zdobeného dřevěného oplocení a pískovcových sloupků. Součástí celého projektu byla i oprava tří památek, a sice pomníku rakouského generálmajora Fragnerna, hromadního hrobu 480 rakouských vojáků a pomníku rakouského pěšího pluku č. 77. Investorem celé akce bylo město Česká Skalice za významné dotační podpory Ministerstva obrany.

S projektem obnovy hřbitova přítomné seznámila místostarostka města Česká Skalice Gabriela Jiránková, technické detaily projektu přiblížil pracovník Muzea Boženy Němcové v České Skalici a člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Tomáš Vondryska, komplexnější pohled na celou problematiku oprav válečných hrobů pak přinesl vedoucí Sekce pro válečné hroby a pietní místa Ministerstva obrany Pavel Kugler a pietní rozměr úcty k padlým připomněl předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý, který ještě děkovnými diplomy za provedenou opravu ocenil město Česká Skalice, Tomáše Vondrysku a autorku celé opravy Pavlu Szabovou. Následovalo položení věnců k opraveným pomníkům i k pomníku centrálnímu, načež památku padlých připomněla salva příslušníků vojenských historických jednotek. Následně starosta města Česká Skalice Zuzana Jungwirthová pozvala všechny přítomné, jichž se ve sluném dnu shromáždila takřka stovka, k prohlídce opraveného hřbitova.

V roce 2024 na toto dílo naváže oprava celkem 18 válečných hrobů v obou částech hřbitova a na rok 2025 město Česká Skalice připravuje projekt na úpravu přední části vojenského hřbitova a opravu zbývajících pomníků.

 Skalice 2023 11 04 1  Skalice 2023 11 04 2  Skalice 2023 11 04 3

Odkaz na kompletní fotogralerii.

 

bojiště u Náchoda 2023

V sobotu 4.11.2023 proběhla tradiční podzimní brigáda na náchodském bojišti členů Komitétu 1866 a SPVH Náchod-6.prapor polních myslivců kde bylo pořezáno křoví v okolí typového kříže Na 48 ve Vysokově dále byli pokáceny 2 uschlé duby u pomníku Na 81 a 82 a dále bylo pohrabáno listí v okolí Václavic Brigády se zúčastnili Jan Čížek, Martin Štěpař,Rudolf Beňo,Jaroslav Tvarůžek,Šimon Ptáček,Kamila Metelková,Petr Havránek,Petr Tylš.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dušičky na náchodském bojišti - 2023

Ve čtvrtek 2.listopadu 2023 na den památky zesnulých na náchodském bojišti byli ve Vaclavicích a Vysokově Petrem Havránkem a Petrem Tylšem položeny věnce a zapáleny svíčky u pomníku a hrobů připomínající padlé z bitvy u Náchoda z 27.června 1866 e.č.36,49,50,51,68,69,70,72,81,82,86. Věnce vyrobil pan Miroslav Grošek z Čibuzi

https://www.rajce.idnes.cz/daviduskoral/album/1866-dusicky-na-nachodskem-bojisti-2023

 

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Před několika dny vyšlo nejnovější číslo časopisu Bellum 1866, tedy spolkového periodika Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Druhé číslo ročníku 2023 obsahuje mj. pojednání o rodině Leonhradi a památkách s ní spojených, které se váží (nejen) k prusko-rakouské válce, precizní sondu do složení důstojnického sboru rakouského pěšího pluku č. 18 v roce 1866, další z příspěvků o cholerové epidemii na Moravě, příběh písemného dokumentu spjatého s pomníkem pěšího pluku č. 40 v Hoříněvsi či vzpomínku na zesnulého spolubojovníka Jana Junu. Celý obsah najdete ZDE

Toto číslo stejně jako všechna starší lze objednat prostřednictvím našeho e-shopu.

2023 2

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM