Brigáda na Chlumu

V neděli po slavnostním setkání a zasedání VH Komitétu 1866 dne 30.10. 2022 pánové M. Suchý, R. Balcárek a M. Deml ml. společně upravili terén v obci Chlum u pomníků ev. č. 28 a 29.

1866 -brigáda na Chlumu – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Dušičky na náchodském bojišti

V sobotu 29.řijna Petr Havránek a Petr Tylš zapálili svíčky a položili věnce u pomníku a křížů evidenční čislo 36 49 50 51 55 56 68 69 70 72 na Vysokově a Vaclavicich připomínající bitvu u Náchoda z 27.června 1866

  

 

 

Severní Čechy: Ševčín - Mužský, Kuřívody.

V sobotu 15. října 2021 proběhlo sekání trávy na mnichovohradišťském a kuřívodském bojišti. Práce začaly za probíhajícího vydatnějšího deště, později přecházel v trvající mrholení, které odpoledne opět vystřídaly lokální srážky.
Brigádní oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Megela, J. Třešňák, P. Novák a M. Janoušek nejdříve společně zvelebili na bojišti u Mnichova Hradiště pomníky ev. č. 32 a 10 - 12. V další fázi brigády se zaměřil J. Třešňák, P. Novák a M. Janoušek v okolí obce na ev. č. 2 - 7, 13, 19 - 21, 24, 26 a 27. Zbývající brigádnici v této lokalitě zvelebili ev. č. 14 - 18, a potom se přesunuli ke Kuřívodám k pomníkům ev. č. 2, 3, 6, 7, 10 - 12. Společnou činností všech jmenovaných členů spolku se opět stal na prvně uvedeném bojišti pomník ev. č. 1. Následně opět nastalo rozdělení, kdy jmenovaná tříčlenná skupina působila u ev. č. 35, 41 a 42. Zbytek oddílu navštívil ev. č. 43, 44 a 52. Závěrečnou činností pro J. Náhlovského, P. Megelu a J. Třešňáka se stal pomník ev. č. 55.
 
 

Podzimní brigáda na náchodském bojišti


V sobotu 8.řijna Tylš Petr posekal a upravil okoli na náchodském bojišti připomínající bitvu u Náchoda z 27.června 1866 před plánovanou podzimní brigádou u pomníku a křížů evidenční číslo N 34 35 36 37 39 39 40 68 69 70 72 73 81 82 83 84 85

 

Podzimní brigáda u Hradce Králové

V sobotu 1. října 2022 se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové brigáda za účelem výměny další série stojanů naučných stezek, které se zúčastnili: Š. Demlová, B. Karešová, M. Deml,   J. Kozák, J. Musílek, M. Musílek, M. Suchý a J. Vilím.

Byly nahrazeny nejvíce postižené stojany zejména uvnitř obcí, stezky „Bitva u Hradce Králové 3.7. 1866 – jižní křídlo“ a sice: č. 9 u kostela v Dohaličkách, č. 20 u hřbitova na Probluzi, č. 21 na křižovatce ve Střezeticích, č. 22 u lipové aleje u Dlouhých Dvorů a č. 25 u kostela ve Světí. Tabule byly očištěny a stará plexiskla byla nahrazena novými. Materiál ze starých stojanů jsme odvezli, nebo byl zlikvidován obcemi.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-podzimni_brigada_u_Hradce_Kralove_2022/

 

 

156. výročí bitvy u Jičína

V sobotu 17.9. proběhla vzpomínková akce k 156. výročí bitvy u Jičína.

Pořadateli akcí bylo Muzeum přírody Český ráj z. s., obec Jinolice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s. a Klub vojenské historie Jičín z.s.
Projekt „Zažij historii na Jičínsku“ podaný Muzeem přírody Český ráj, jehož byla tato akce součástí, byl podpořen Královéhradeckým krajem.
Zasvěceným komentářem tuto akci provázel Martin Barus z Komitétu pro udržování památek z války roku1866.

Celého programu vzpomínkových akcí se účastnilo 82 vojáků v historických uniformách. Na Jičínsku bylo možné poprvé po 156 letech spatřit pruské dělo s obsluhou.

Dopolední program začal na návsi v obci Jinolice, kde ve spolupráci s obcí proběhl u pomníků pietní akt a veřejnost byla seznámena s děním v obci v roce 1866. V obci byla mimo jiné umístěna raketová baterie, která svou palbou zahájila bitvu u Jičína. U pomníků přivítal zúčastněné jednotky organizátor akce Petr Lazurko a všem poděkoval, že pomáhají připomínat naši historii, aby se povědomí o ni zachovalo pro další generace. Z návsi se vojáci pochodem přesunuli k rybníku Vražda, kde byl u Kříže obětem války 1866 proveden pietní akt.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/156._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Jinolice/

Následoval pochod historických jednotek na Prachov. Rakouské jednotky ustupovaly do středu rakouské obranné linie v Prachovském sedle, byly však pronásledovány Prusy, kterým pro potřeby ukázky museli pomoci saští myslivci. Docházelo tak k drobným bitevním střetům. Zajímavé je, že se vojáci pohybovali místy, kudy do skal v roce 1866 útočil 18. pruský pěší pluk, jehož pomník stojí v Prachovském sedle.

https://mpcr.rajce.idnes.cz/156._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Pochod_z_Jinolic_na_Prachov/

Po příchodu na Prachov se vojsko najedlo a byly zahájeny přípravy na odpolední pietní akt. Prostranství pomníku bylo tradičně vyzdobeno vlaječkami v barvách Rakouska, Saska a Pruska.
Ve 14:00 byl zahájen pietní akt, kde byla uctěna památka vojáků bojujících v Prachovském sedle. U pomníků promluvil předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý. Po projevu byly položeny kytice Muzea přírody Český ráj, Gardy města Hradce Králové a Komitétu pro udržování památek z roku 1866.
Celý pietní akt byl zakončen čestnými salvami všech zúčastněných armád.

https://mpcr.rajce.idnes.cz/156._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Prachov/

Následovala komentovaná bitevní ukázka na velmi autentickém místě. Prusové útočili do svahu proti pozicím rakouské armády. V ukázce bylo využito jak rakouské tak pruské dělostřelectvo a audiovizuální efekty, které dokreslily atmosféru bojového střetu. Bylo zde možné pozorovat nejen různé druhy vojska, ale i rozdílnou taktiku jednotlivých armád. Všechny druhy vojska pak plně využívaly zalesněný terén, který jim však působil i jisté nesnáze. Není divu, že vojáci, kteří tento boj zažili v roce 1866, o boji ve skalách mluví s velkým respektem. Zajímavé bylo i sledování nabíjení pušek rakouské a pruské armády, kdy Rakušané využívali předovky s delším dostřelem a přesností, oproti tomu Prusové zas využívali rychlejšího nabíjení svých zbraní.

https://mpcr.rajce.idnes.cz/156._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Prachov_-_bitevni_ukazka/

Po bitevní ukázce se shromáždily všechny historické jednotky z Čech i zahraničí k závěrečnému představení.

Jako první byla představena domácí jednotka 74. pěší pluk z Jičína se svou kadetní setninou (KVH Jičín). Akce se dále za rakouskou armádu zúčastnily: 13. hraničářský pěší pluk, 18. pěší pluk z Hradce Králové, 49. pěší pluk z Německa, 73. pěší pluk z Železnice, 6. prapor polních myslivců – Náchod a Rakouská dělostřelecká baterie Vimus.

Saskou armádu reprezentovaly:  1. saský myslivecký prapor z Německa, 2. saský myslivecký prapor (SVH Liberec), a Sanitní jednotka Saského armádního sboru.

Pruskou armádu zastoupovaly: Pruský 1. gardový pěší pluk - 7. Kompanie Hradec Králové (Garda města Hradce  Králové), Gardový granátnický pluk č. 2 císaře Františka (Českomoravský KVH Předměřice nad Labem) , 2. magdeburský pěší pluk č. 27, 6. východopruský pěší pluk č. 43. a 1. slezský polní dělostřelecký pluk č.6 von Paucker.

Organizátoři akce děkují všem těmto zúčastněným historickým jednotkám, s jejichž pomocí bylo možné uskutečnit důstojné připomenutí událostí války roku 1866 na Jičínsku. Jsme rádi, že si tato akce našla místo v srdci řady jednotek a láká i jednotky ze zahraničí.

Celá akce byla zakončena pietním zapálením svíček na hrobech padlých vojáků v Prachovském sedle.
První svíčku si přála zapálit nejmladší z přítomných Lucinka, je tedy naděje, že pomyslné světlo vzpomínkových akcí bude pokračovat do dalších generací.
Jednu ze svíček položila i Martina Vrbová – Hynková, která celou akci absolvovala v historické uniformně a se štábem České televize zde natáčela dokument s pracovním názvem „K poctě zbraň“, který brzy uvidíte v televizi.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/156._vyroci/

 

Dohaličky

Dne 21. 8. 2022 se v obci Dohaličky konal pietní akt a mše v kostele sv. Jana Křtitele, kterou sloužil Otec Marián Benko. Ožil tak opět jeden z příběhů rodiny, které na bojišti u Hradce Králové dne 3. července roku 1866, krutá bitva vzala syna. Matka nechala exhumovat a dopravit ostatky svého prvního zemřelého syna z Poznaňska, aby oba synové odpočívali spolu. Po léta potom vždy v létě trávila dlouhý čas v modlitbách u zemřelých. Křížová cesta v kostele je darem milující zlomené matky a připomíná nám tak důkaz mateřské lásky a citu. Tři památky ev. č. 177, pomník bratra Rudolpha Leonhardiho a pískovcový sokl s lit. křížem typu 302 A bez ev. č., byly opraveny a zrestaurovány členy Komitétu 1866 a Gardy města Hradce Králové, Miroslavem Suchým, Radkem Balcárek, Liborem Petrem, Šárkou Demlovou a Michalem Demlem ml. Náklady na opravu byly hrazeny z části z dobrovolného vstupného z výročí bitvy u Hradce Králové a dále finančními prostředky M. Suchého a R. Balcárka. Květiny k odhalení potom připravila Šárka Demlová.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Dohalicky_2022/

 

 

Olšany 2022

100. výročí úmrtí zakladatele Komitétu 1866 Jana Nepomuka Steinského (15. června 1848 – 31. července 1922) si 31. července 2022 na Olšanských hřbitovech připomněli členové Komitétu, aby tak uctili jeho památku. Krátký pietní akt, ve kterém předseda Komitétu Miroslav Suchý seznámil přítomné se životem J. N. Steinského byl zakončen položením věnce a rozsvícením svící. Poté následovala prohlídka vojenských hrobů, z velké většiny zaměřená právě na rok 1866, kterou zasvěceným slovem provedl Petr Megela. Přálo i počasí, a tak se všichni přítomní v popoledních hodinách rozcházeli v naději na další příležitostné setkání.

 

 

Brigáda v lese Svíbu

Dne 11.8. 2022 pánové M.Suchý. a R. Balcárek provedli brigádu ve Svíbskem lese u pomníku ev. č. 156. Pomník byl omyt a odstraněny nečistoty. Dále byl v okolí pomníku vysekán nálet a vzrostlá tráva. Potom se přesunuli do Nedělišť k pomníku ev. č. 328, kde v okolí památky vysekali a odstranili přerostlý porost.

   

 

 

Brigáda na bojišti u Mnichova Hradiště

V sobotu 6. srpna 2022 proběhla na celé ploše bojiště u Mnichova Hradiště brigáda zaměřená na sekání trávy, které se zúčastnil J. Náhlovský, D. Koral, P. Novák, J. Třešňák, Š. Novák a M. Janoušek. Společně nejdříve v Klášteře Hradišti n. J. pracovali u pomníku ev. č. 32, a potom v částečně propojených aktivitách pokračovali v okolí uvedené obce u pomníků ev. č. 9 - 16. Následně vznikly dvě samostatně operující skupiny, kdy prvně tři uvedení brigádníci zvelebili okolí pomníků ev. č. 1 - 5, 7, 9 a 35. U pomníku ev. č. 2 byla navíc odstraněna větší spadlá větev a narovnán jejím pádem vychýlený sokl s křížem. Druhá tříčlenná skupina působila u pomníků ev. č. 21, 24, 26, 27, 33, 34, 41 - 44, 51, 52 a 55.

1866-brigáda Mnichovohradíšťsko 2022 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM