Dvě brigády na Tovačovsku

V neděli 24. 3. 2020 V. Hradil zrenovoval plastiky Krista na křížích u ústředního pomníku (ev. č. 3) a u starého mlýna (ev. č. 7) v Tovačově. Obě kovové plastiky sejmul z křížů, očistil, obnovil jejich stříbrný nátěr a po zaschnutí barvy je upevnil na původní místo. Kříže tím získaly opět svůj důstojný vzhled. Další brigádu provedl V. Hradil spolu se svým synem Petrem v úterý 26. 5. 2020, kdy očistili tlakovou vodou kříž u Čechůvek (ev. č. 11). Díky silnému znečištění povrchu památky bylo nutno opakovaně dovážet nezbytnou vodu ze 4 km vzdálených Hrdibořic. Kříž je nyní připraven na plánovanou hydrofobizaci.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Tovacovsko/

 

 

 

Válečný hřbitůvek 1866 v Kocbeřích

Dne 23.5.2020. proběhla na válečném hřbitůvku u obce Nové Kocbeře brigáda spolku Burkersdorf 1745.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/k1866-HRBITOV_KOCBERE/

 

 

Akce v Krásné Lípě

Z důvodu virovému onemocnění Covid-19 a následných opatřeních vlády České republiky se ruší akce 6. června v Krásné Lípě. Náhradní termín byl stanoven na sobotu 29. srpna 2020.

 

Květnová brigáda na bojišti u Hradce Králové.

V pátek 8. května 2020 proběhla s omezeným počtem zúčastněných z důvodu epidemie, na bojišti u Hradce Králové brigáda. Akce se zúčastnili: B. Karešová, děti N. Sailerová a M. Musílek, J. Musílek a J. Vilím. Den jsme započali ve Smiřicích, nátěrem a očištěním nově instalované tabule naučné stezky u nádraží ČSD. Přejeli jsme ke kříži ev.č. 323 na Zderaze, který jsme vyprostili z keře černého bezu, posekali trávu, sebrali odpadky a kříž narovnali. Poté jsme se věnovali lokalitě nad Rodovem u pyramidy ev.č. 268. Zde jsme ořezali splývající větve obou lip, pomník byl po několika letech zezadu opět odkopán, očištěn a celá lokalita posekána. Před odjezdem byl ještě odstraněn vzrostlý keř černého bezu, který zakrýval pohled na památku od silnice. Po svačině jsme se věnovali úklidu spadaných větví suchých bříz a posekání okolí loni opravené památky ev.č. 2 na hrobě rakouského setníka Weilenfelda a úpravě jeho rovu. Cestou k hrobu ev.č. 138 pruského por. Barbenese jsme se zastavili u loni opravených pomníků na návsi v Benátkách kde právě probíhá parková úprava okolí památek. Obec také letos nechala opravit kříž v jejich těsné blízkosti. U hrobu poručíka jsme odkopali zeminu, která byla každoroční orbou přihrnována až na sokly litinového oplocení, čímž jsme snížili terén v okolí. Byl ošetřen pomník a vyplet vnitřek rovu. Loni vysazená lípa se zdárně ujala. Nakonec jsme přejeli do Střezetic k pyramidě ev.č. 241, která zarůstala letitým buxusem a bude letos opravena. Ten byl po dohodě se starostou obce odstraněn a jeho části odneseny do kontejneru na bioodpad.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Hradec_Kralove_kvetet_2020/

  

 

Brigáda na Tovačovsku a Přerovsku 8. května 2020

V pátek 8. 5. 2020 proběhla na Tovačovsku a Přerovsku jarní brigáda, které se zúčastnili J. Březina (27. prapor polních myslivců), V. Hradil a J. Synek. Nejprve byla věnována péče všem pomníkům na katastru Tovačova (ev. č. 1-8). Pomníky byly očištěny od ptačího trusu a prachu, některé z nich kompletně omyty. Velmi náročná byla již tradičně očista pomníku pruského podplukovníka Behra (ev. č. 4), který je oblíbeným stanovištěm dravců a byl jimi brutálně znečištěn. U všech památek bylo upraveno jejich okolí – vyplet plevel, vysbírány odpadky a staré svíčky, terén okopán a pohrabán. Z mohyly ústředního pomníku bojiště (ev. č. 1) sestavené z vápencových balvanů byla kompletně vytrhána tráva a plevel vyrůstající ze spár mezi kameny. Všechny stojany a tabule tovačovské naučné stezky byly omyty a byly dotaženy spojovací šrouby. Následovala drobná očista pomníku na hřbitově v Hrubčicích (ev. č. 10) a poté odkopání naplavené hlíny a trsů trávy okolo kříže na místě jezdecké srážky u Čechůvek (ev. č. 11) a jeho kompletní omytí. Následoval přesun na Přerovsko, kde byl nejprve upraven hromadný hrob v Rokytnici (ev. č. 15), kde byl odstraněn plevel a ostříhán skalník, který hrob porůstá. V nedalekých Dluhonicích bylo pohrabáno a vypleto okolí pomníku jezdecké srážky (ev. č. 12) a odstraněny staré svíčky. Brigáda byla zakončena očistou okolí votivního kříže ve Věrovanech (ev. č. 9).

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Tovacov_8.5.2020/

  

 

Severní Čechy - Mimoň, Kuřívody, Ševčín, Boseň a bojiště u Jičína

V pátek 1. května 2020 proběhla první brigáda severočeského oddílu a z důvodu vývoje situace virového onemocnění Covid-19 v České republice, resp. možnosti shromáždění alespoň 10 osob, musel být zvolen pozdější termín oproti předcházejícím rokům. Hlavní náplň již tradičně spočívala ve sběru veškerých odpadků na kuřívodském bojišti podél silnice E268. Dvě skupiny - první ve složení P. Novák a M. Janoušek a druhá, ve které byl P. Megela, J. Třešňák a nový rekrut našeho spolku Š. Novák naplnily 18 igelitových pytlů. K nim přibylo autosklo, 3 pneumatiky a rozměrná železná trubka. Bohužel množství odpadků na pietním místě se ani po dalším roce nezmenšilo a skutečnost je horší, protože podél silnice není větší parkovací plocha.

Komitét 1866 děkuje Městskému úřadu Ralsko za poskytnutí pytlů a jejich následný odvoz provedený vzápětí po skončení sběru.

V době, kdy probíhala výše uvedená činnost, J. Náhlovský a D. Koral provedli drobné opravy nátěru textové tabulky a plastiky Krista u pomníku ev. č. 22 v Ploužnici a zároveň byl natřen stojan blízké informační pavézy. V Mimoni natřeli stojan informační tabule 1866 a sousední tabule 1914-1918. U zdejšího pomníku ev. č. 21 upravili dřeviny zakrývající text. Další jejich práce spočívala v nátěru stojanu tabule 1866 v Kuřívodách u kostela sv. Havla spojeném s odstraněním nečistot mezi plexisklem a samotnou tabulí. Rovněž byly očištěny další dvě informační tabule zdejšího bojiště. Následně uhrabali travnatou plochu a vytrhali plevel z vnitřního prostoru obrubníku centrálního pomníku ev. č. 1 a po zimním období upravili okolí pomníků ev. č. 4 - 10, 14 a 15. Plochu u pomníků ev. č. 2 a 3 zvelebil P. Novák a M. Janoušek. Okolí pomníků ev. č. 11 - 13 upravili P. Megela, J. Třešňák a Š. Novák.

Po přesunu na mnichovohradišťské bojiště J. Náhlovský uhrabal plochu u pomníku ev. č. 1. Ve zdejší lokalitě v úterý 28. dubna P. Novák a M. Janoušek natřeli kříže pomníků ev. č. 17, 18 a rovněž ev. č. 10 - 12, takže se v pátek opětovně u těchto třech namontovaly textové tabulky. Na kříž pomníku ev. č. 11 byla použita tabulka s novou samolepkou, protože předcházející byla již silně poškozená povětrnostními vlivy. U pomníku ev. č. 47 došlo k odstranění dřevěných klínků, které musely být použity při osazení kamenného soklu při jeho obnově na podzim loňského roku, a jejich místo se vyplnilo tmelem. Rozloučení s místem pruského vítězství 28. června 1866 znamenalo očištění pomníku ev. č. 54 od vrstvy mechu.

Následný přesun k dalším památkám války roku 1866 souvisel již s lokalitami spadajícími na bojiště u Jičína. Jednalo se o pomníky postavené na památku zemřelých ve srážce u Kosti 29. června 1866. Nejdříve byl u Žehrova navštíven pomník ev. č. 3, kde došlo k odstranění spadlého listí, mechu a nežádoucích plevelů. U křižovatky do Libošovic z obrubníku ohraničujícího plochu pomníků ev. č. 1 a 2 byla odstraněna vrstva hlíny a mechu. V těsném okolí došlo k vysekání náletových dřevin a k vykopání 2 pařezů. Závěrečnou fází se stalo uhrabání celého prostoru.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Ralsko_Mnichovo_Hradiste_Kost_5.5.2020

  

 

 

 

 

Hrob 1866 v Červeném Kostelci - oprava

 Pár fotek z opravy pomníku, resp. terénní úpravy hrobového
místa, na hřvitově v Č. Kostelci. Těchto prací se ujal spolek MPO (Manové Přemysla Otakara)
Červený Kostelec, Město přispělo částkou cc 5.000 Kč na materiál. Nyní
je ve výrobě kovaný řetěz, který propojí slopky

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Cerveny_Kostelec-hrob/

  

 

Předběžné informace ke vzpomínkové akci na Chlumu

Vzhledem k celospolečenské situaci způsobené epidemií nemoci Covid-19 a z ní vyplývajících omezení je již nyní zřejmé, že klasický kalendář vzpomínkových akcí s tématikou prusko-rakouské války r. 1866 se letos neuskuteční podle obvyklých a tradičních scénářů. V dohledných týdnech se tedy žádné vzpomínkové akce neuskuteční.

Organizátor tradičních vzpomínkové akce na Chlumu projekt Königgrätz 1866 vydal v současné době tiskovou zprávu (v náhledu ZDE), podle níž se letošní vzpomínková akce na Chlumu v sobotu 4. července pravděpodobně uskuteční, ovšem její program bude zásadním způsobem redukován. Měla by zůstat zachována pietní složka vzpomínkové akce, bitevní ukázka nebude uskutečněna. Jedná se však o předběžné informace, které budou na základě vládních nařízení dále upravovány. Aktuální informace budou zveřejněny také na portálu 1866.cz.

Předběžný program 154. výročí bitvy u Hradce Králové 1866

3. července 2020 - pátek

14.00 - Slavnostní odhalení opraveného památníku padlých pruského 7. westfálského pěšího pluku na kostelním hřbitově na Probluzi

18.00 - Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866 v kostele proměnění Páně na Chlumu

22.15 - Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově (podle aktuálních omezení)

4. července 2020 – sobota

11.00 - Pietní akt u Baterie mrtvých

14.00 - Pochod vojáků k lesu Svíb (podle aktuálních omezení)

14.45 - Pietní akt u pomníku 8. praporu polních myslivců u lesa Svíbu

 

Mikulov-Čejč

V sobotu 25. 4. 2020 ráno vyčistil M. Svoboda a J. Synek s rodinou pruský cholerový hřbitov nedaleko Mikulova. Byl vytrhán plevel v okolí náhrobků, všechny pomníky a kříže byly očištěny od mechu, lišejníku a omyty od nečistot. Byly posbírány odpady a prostor hřbitova byl po zimě celkově upraven. Při návratu byl částečně očištěn náhrobek pruského generálporučíka Clausewitze v Čejči. Při tom bylo zjištěno, že zmizela informační tabule, která se nacházela vedle náhrobku. Předpokládá se, že byla odstraněna z důvodu poškození a bude po opravě vrácena zpět.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_Mikulov-Cejc_25.4.2020/

 

 

 

 

 

 

Chlum

Dne 18.4.2020 proběhla další individuální brigáda na bojišti u Hradce Králové a to přímo v obci Chlum.Doslova v duchu hesla VIRIBUS UNITIS/SPOJENÝMI SILAMI se sešli Miroslav Suchý za Komitét 1866 s Radkem Balcárkem za Gardu města Hradce,aby pokračovali v přípravách pro opravu pomníku ev. č 28.V dopoledních hodinách se obcí Chlum nesl zvuk sbíjecího kladiva a palice při odsekávání betonového nálitku. Další člen Gardy města Hradce Králové Pavel Urban zaměřil místo pro plánované usazení šalovacích desek. Přítomní byli také Šárka, Michal a Matyáš Demlovi.

   

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM