Vzpomínkové akce ke 156. výročí bitvy u Hradce Králové

Ve dnech 1. a 2. července 2022 proběhly tradiční vzpomínkové akce připomínající 156. výročí bitvy u Hradce Králové. Jejich zahájení proběhlo v podvečer 1. července v Hradci Králové na náplavce u Eliščina nábřeží, kde se divákům představily vojenské historické jednotky, které pak šly v průvodu centrem města až na Velké náměstí. Ve večerních hodinách se pak na Chlumu, tedy v srdci samotného královéhradeckého bojiště, konal na Pruském hřbitově pietní akt s pochodňovým průvodem.
Vrcholem vzpomínkových akcí pak byla sobota 2. července. V 11 hodin se u pomníku Baterie mrtvých na Chlumu konal centrální pietní akt, jehož se mj. zúčastnili zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje, města Hradce Králové, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové a obcí na bojišti. Tradiční projev zde přednesl předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý.
Ve 12:30 se u Muzea války 1866 na Chlumu konalo slavnostní předávání plaket Ministerstva obrany za péči o válečné hroby, jíž byly za svou angažovanost týkající se památek z prusko-rakouské války dekorování zástupci města Mnichovo Hradiště, města Krásné Lípy a obce Máslojedy a dva duchovní - arciděkan Římskokatolické farnosti-arciděkanství Liberec Radek Jurnečka a farář Římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko. Následně byli stejnou plaketou oceněni také členové Komitétu 1866 - Blanka Karešová, Jiří Hanuš, Václav Hradil, Jiří Jemelka, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Petr Novák, Zdeněk Studený, Jiří Vilím a Josef Votrubec. Dále pak Jan Čížek, Horst Großmann, Ivan Stolín, Zdeněk Studený a Jiří Třešňák, všichni také členové Komitétu 1866, obdrželi medaili za péči o válečné hroby, kterou uděluje Řád křižovníků s červeným srdcem - cyriaci. Posledním bodem této části programu pak byl slavnostní křest nové publikace Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém), kterou vydal Komitét 1866 - více o publikaci ZDE.
Ve 14 hodin pak byla zahájena bitevní ukázka na téma "Král Wilhelm I.: cesta k vítězství", jíž se zúčastnilo více jak 400 příslušníků historických vojenských jednotek a které přihlíželo několik tisíc diváků.
Celé vzpomínkové akce byly 3. července symbolicky zakončeny zádušní mší v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

Chlum2022 01  Chlum2022 02  Chlum2022 03

Odkazy na kompletní fotogalerie https://www.1866.cz/fotogalerie/category/465-156-vyroci-bitvy-u-hradce-kralove

 

Vycházka po stopách bojů do Jičína 2022

V pondělí 27.6.2022 se uskutečnila „Vycházka po stopách bojů do Jičína“
Akce začala u pomníků v Prachovských skalách, kde byly zapáleny svíčky. Z Prachova vedlo putování po trase vojáků, kteří ustupovali z Prachovských skal směrem na Jičín. Nejprve se šlo k památkám v obci Brada-Rybníček, které byly opraveny v minulém roce. Další zastávkou byl vojenský hřbitov ve Kbelnici, kde byla zapálena svíčka u centrálního pomníku. Dále byla navštívena lokalita na Žabínku, kde v roce 1866 skončila cesta mnohých vojáků z Prachovských skal. Na závěr byla navštívena i Letná, kde se nachází ústřední památník Jičínského bojiště..

Od pondělí 4. 7. startují „Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně“ kde se budete moci od 18:00 na Valdštejnově náměstí dozvědět spoustu zajímavostí ze závěrečné fáze bitvy u Jičína.

https://1866.rajce.idnes.cz/Vychazka_po_stopach_boju_do_Jicina_2022/

 

 

Nové publikace 1866 - stánkový prodej

Při každoročních vzpomínkových akcích k výročí bitvy u Hradce Králové otevírá Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. svůj prodejní stánek, kde nabízí literaturu a další materiály vztahující se k prusko-rakouské válce.
V letošním roce spolkový stánek naleznete
- v pátek 1. července od 16 do 17,30 hod. v Hradci Králové na náplavce u Eliščina nábřeží,
- v sobotu 2. července od 9 do 16 hod. na Chlumu u Hradce Králové poblíž Muzea války 1866.

Letošní novinky jsou tyto:

Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém) - jedná se o legendární vzpomínky Josefa Volfa, který zažil prusko-rakouskou válku přímo na královéhradeckém bojišti a později stál u vzniku dnešního Muzea války 1866 na Chlumu. Vzpomínky jsou vydané jako komentovaná edice s množství vysvětlivek a poznámek.

Volf přední obálka

Katalog k expozici Bitva u České Skalice 28. 6. 1866 - unikátní průvodce ke stálé expozici Bitva u České Skalice 28. 6. 1866, která je instalována v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici, doplněný velkým množstvím kvalitních fotografií.

Katalog Skalice obalka

Pamětní plaketa ke 156. výročí prusko-rakouské války a 130. výročí vzniku Ústředního spolku pro udržování válečných pomníku z r. 1866 v Čechách.

plaketa web

 

Nové publikace z roku 2021

Jindřich Kudrna – Jana Vaňková: Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866
Zuzana Bláhová-Sklenářová – Vojtěch Kessler: ... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866
Jaroslav Dvořák: Velké dny hradecké pevnosti za války 1866
Jiří Synek – Radek Balcárek: Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866
Naučné stezky: Po stopách bitvy u Tovačova 1866, Po stopách války z roku 1866 na Přerovsku

Na stánku je dále možno zakoupit veškerou produkci, jejíž přehled je k dispozici na e-shopu https://www.1866.cz/obchod.

 

Záchrana hrobu malíře Ottenfelda pokračuje

Hrob slavného malíře zejména vojenských motivů a válečných scén Rudolfa Otto von Ottenfeld (1856–1913), jehož otec padl v bitvě u Hradce Králové, se nachází na pražských olšanských hřbitovech v havarijním stavu. Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s. chce vrátit místu posledního odpočinku této významné osobnosti důstojný vzhled.

První kroky v tomto směru podnikl již v roce 2021, kdy začal jednat se Správou pražských hřbitovů a na základě dohody s touto organizací členové Komitétu 1866 v rámci spolkové brigády odstranili letité nánosy hlíny z bezprostředního okolí pomníku, čímž zabránily jeho další degradaci vhlhkem. V letoším roce je v plánu vyjmutí náhrobku pomocí mechanizace, vybetonování nového základu, osazení náhrobku zpět a jeho finální restaurování. Celkem by měla tato oprava stát přibližně 30 000 Kč. Vzhledem k právní situaci kolem hrobového místa bude jediným investorem opravy Komitét 1866, jemuž se zatím podařilo na tento projekt získat necelých 4000 Kč.

Na opravu můžete přispět také Vy!

Zakupte si pohlednice (50 Kč) či grafické listy (100 Kč) s reprodukcemi slavných Ottenfeldových maleb. Tyto předměty bude možné zakoupit 2. července 2022 na Chlumu v rámci vzpomínkových akcí k 156. výročí bitvy u Hradce Králové, nebo také kdykoliv na e-shopu. Případně lze na opravu Ottenfeldova hrobu přispět libovolnou částkou na účet Komitétu 1866 175240807/0300 (VS: 18561913).

Ottenfeld leták 2022

 

Nová publikace - edice Volfových pamětí

Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. se u příležitosti 156. výročí prusko-rakouské války rozhodl znovu vydat legendární publikaci z roku 1934 "Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém)". Nejedná se o prostý reprint, ale o edici opatřenou značným množstvím vysvětlivek a poznámek, které čtenáři umožní lepší pochopení textu a upozorní ho i na dílčí Volfovy nepřesnosti, dále předmluvou s Volfovým životopisným medailonkem a odborným úvodem zařazujícím tyto paměti do dobového a historiografického kontextu. Výsledných více jak 100 stran je doplněno četnými obrazovými přílohami.

Slavnostní představení a křest této publikace se uskuteční v rámci vzpomínkových akcí k 156. výročí bitvy u Hradce Králové 2. července 2022 od 12:30 hod. u Muzea války 1866 na Chlumu po krátkém předchozím kulturním programu. Publikaci bude možné následně zakoupit ve stánku Komitétu 1866, po tomto datu i na e-shopu Komitétu 1866.

Volf plakátek

 

Exkurze Komitétu 1866 do severních a severozápadních Čech

Ve dnech 28. a 29. května podnikli členové Komitétu 1866 spolkovou exkurzi do severních a severozápadních Čech, tedy do oblastí, jichž se prusko-rakouská válka sice dotkla jen částečně, zejména průchody vojsk obou znepřátelených stran, či prakticky vůbec. I v těchto lokalitách se však nachází řada památek, které události roku 1866 připomínají. Jedná se v drtivé většině o tzv. veteránské pomníky, tedy památky, které v jednotlivých obcích na památků svých spoluobčanů padlých v prusko-rakouské válce, ale také ve válkách v letech 1848-1849, 1864 a 1878, zřizovali místní veteránské spolky. Dělo se tak v období od 70. let 19. do prvního desetiletí 20. století, často při příležitosti kulatého výročí panování císaře Františka Josefa I. Valná většina těchto veteránských pomníků však zanikla po roce 1945, kdy v příhraničních oblastech, odkud bylo odsunuto původní německé obyvatelstvo, vadily jejich německé nápisy a obecně vůbec smysl jejich zřízení.

První den se cílem exkurze postupně staly veteránský pomník z roku 1892 ve Volfarticích, veteránská deska z roku 1906 ve Skalici u České Lípy, veteránský pomník z roku 1899 ve Šluknově, hrob pruského podplukovníka Fragsteina v Lipové u Šluknova (zemřel zde v září 1866 na choleru), veteránský pomník z roku 1908 v Krásné Lípě, veteránský pomník z roku 1875 v Chřibské, veteránský pomník z roku 1896 v Arnolticích, dvě zachráněné desky z veteránského pomníku v Děčíně z roku 1893 a rovněž pouze dochovanou desku z veteránského pomníku v Chbařovicích z roku 1874. Vzhledem k tomu, že jsme se dostali až do okolí Ústí nad Labem, navštívili jsme také několik pomníků vztahujícím se k bitvám u Chlumce a Varvažova v roce 1813. V neděli jsme se pak dostali již do Krušnohoří a navštívili veteránské pomníky z roku 1898 v Litvínově-Chudeříně, Nové Vsi v Horách a Blatně u Chomutově, dále veteránský pomník z roku 1898 v Brandově, veteránský pomník z roku 1897 v zaniklé vsi Rusové a veteránský pomník ze stejného roku v nedalekém Výsluní. U každého z pomníků jsme položili symbolickou kytičku jako vzpomínku na padlé vojáky. 

Kromě této pietní a také čistě poznávací roviny bylo cílem exkurze podrobnější zdokumentování některých památek pro účely generálního katalogu památek vztahujících se k válečnému roku 1866. Exkurze se zúčastnili M. Suchý, Š. Demlová, M. Deml, P. Grulichová, P. Megela, Z. Studený, P. Hudeček, J. Kozák, I. Stolín, P. Šolcová, Z. Pátek a M. Barus, poouze v sobotu pak také J. Náhlovský, P. Novák a M. Janoušek.

S SZ 1  S SZ 2  S SZ 3

 

Drobná brigáda na náchodskem bojišti

16.5 a 19 .5 Petr Tylš posekal trávu podél hlavní silnice z Nového Města nad Metuji do Náchoda evidenční číslo 34 35 36 37 38 39 40 a dále posekal trávu u pomníku a křížů v okolí Václavic číslo 68 69 72 79 81 82 84 85 88 92 95 96 97 98 99 připomínající padlé vojáky a důstojniky z bitvy u Náchoda z 27.června roku 1866.

1866-brigáda bojiště u Náchoda – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Brigáda na Tovačovsku a Přerovsku

V sobotu 21. 5. 2022 proběhla na Tovačovsku a Přerovsku brigáda, při níž byly očištěny pomníky v Čechůvkách (ev. č. 11), Hrubčicích (ev. č. 10), Tovačově (ev. č. 1–8), Věrovanech (ev. č. 9), Rokytnici (ev. č. 15) a Dluhonicích (ev. č. 12). U všech pomníků bylo také upraveno jejich okolí a posbírány odpadky. U ústředního tovačovského pomníku byla vytrhána tráva mezi kameny celé mohyly a byly prořezány lípy uvnitř areálu této památky. Brigády se zúčastnili za Komitét 1866 V. Hradil, J. Jemelka, J. Synek a za 27. prapor polních myslivců J. Březina, Z. Junová a J. Juna. Městu Tovačov patří poděkování za vysekání trávy u ústředního pomníku v předstihu před brigádou.

  

 

 

Drobná brigáda v Lučanech nad Nisou

V neděli 15.5. provedl David Koral se synem Františkem drobnou brigádu u pomníku Velké války 1914-1918 a prusko-rakouské války 1866 e.č.42 v Lučanech nad Nisou. Bylo uhrabáno okolí  a v prostoru kačírku vytrhán plevel, smetákem pak byl očištěn i celý pomník.Nedaleko památníku byl upraven terén, který hrabáním poškodilo hejno uprchlých slepic.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Lucany_nad_Nisou/

  

 

Jinolice 5.5.2022.

Ve čtvrtek 5.5.2022. děti z Historického kroužku a kadetní setniny 74. pěšího pluku vyrazily do Jinolic, aby zde provedly pravidelnou údržbu křížku u rybníku Vražda. Děti očistily kříž a vyhrabaly listí z okolí pomníku.

https://1866.rajce.idnes.cz/Jinolice_5.5.2022/

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM