Rokytnice

Čas dovolené v Orlických horách využila Petra Grulichová nejen k návštěvě hřbitova v Rokytnici v Orlických horách, ale i k očištění pomníku věnovaném padlým z roku 1866. Jak je vidět z přiložených fotografií, od poslední údržby v roce 2000, bylo co dělat.

Kdo chce pracovat pro Komitét 1866, práci si vždycky najde. Děkujeme!

   

 
 

Česká Skalice - Výstava

28. 6. 2021 se konala v České Skalici slavnostní vernisáž nové expozice výstavy: „Bitva u České Skalice“.

Akce byla zahájena v 16:30 hodin u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po pietním kladení věnců na hrobech padlých vojáků, následovala prohlídka pamětních desek umístěných v kostele a věnovaných kadetu Constantinu Nádhernému z Borotína od 5. praporu polních myslivců a poručíku 4. kyrysnického pluku Adalbertu rytíři Pithovi. Poté se zúčastnění přesunuli do Jiřinkového sálu k vlastní vernisáži. V 17:15 hod. pak celá akce pokračovala komentovanou prohlídkou nové expozice, které se ujal kurátor výstavy Tomáš Vondryska. Celá akce proběhla za účasti členů vojensko-historických jednotek v dobových uniformách.

Ti, kteří se vydařené akce účastnili, se shodli na tom, že výstavu v budoucnosti určitě navštíví znovu. Návštěvu výstavy rozhodně doporučujeme!  

  

 

Podpořte záchranu náhrobku malíře Ottenfelda v našem e-shopu

Jak jsme již na těchto stránkách před nedávnem informovali, Komitét 1866 usiluje o záchranu zanedbaného náhrobku malíře Rudolfa Otto von Ottenfeld na pražských Olšanských hřbitovech. Tento umělec se specializoval především na vojenská témata a jeho zpodobnění vojáků z roku 1866 dosahuje takřka ikonických rozměrů. Komitét 1866 vydal číslované grafické listy a pohlednice s reprodukcemi Ottenfeldových obrazů, přičemž výtěžek jejich prodeje bude určen jako příspěvek na opravu malířova náhrobku. Poté, co se tyto materiály úspěšně prodávaly v rámci vzpomínkových akcí ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové, jsou nyní k dispozici všem zájemcům také na našem e-shopu.

Nebuďte lhostejní a symbolickou částkou přispějte na záchranu této ohrožené památky!

 Ottenfeld graficky list  Ottenfeld hrob  Ottenfeld pohlednice final

 

Knižní novinky na e-shopu

Na e-shopu Komitétu 1866 si lze ode dneška objednat knižní novinky, které byly vydány u příležitosti 155. výročí prusko-rakouské války a o nichž jsme již podrobnější informace přinesli níže. Jedná se o tyto publikace:

Jindřich Kudrna – Jana Vaňková: Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866

Zuzana Bláhová-Sklenářová – Vojtěch Kessler: ... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866

Jaroslav Dvořák: Velké dny hradecké pevnosti za války 1866

Kudrna Vankova kniha obal titul  Lužice1866 obalka  Dvorak

Zároveň lze přes e-shop objednat také plaketu, která byla vydána pří příležitosti 155. výročí prusko-rakouské války.

medaile 155 1

 

 

 

Nová informace k turistickým vizitkám

Turistické vizitky, které Komitét 1866 vydal při příležitosti 155. výročí prusko-rakouské války, lze nově zakoupit v Muzeu přírody Český ráj v Prachově na Jičínsku a také na našem spolkovém e-shopu.

vizitka 1  vizitka 2

 

Vzpomínkové akce ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové

Již v pátek 2. července 2021 byly vzpomínkové akce zahájeny slavnostním odhalením čtyř opravených pomníků u Dlouhých Dvorů a poté byl v chrámu sv. Ducha v Hradci Králové od 17 hodin vystaven zapomenutý obraz Virginie Sauer-Csáky von Nordendorf a od 18 hodin bylo zahájeno slavnostní zvonění na zvon Augustin. Ve 22 hodin se pak konal tradiční pietní akt spojený s pochodňovým průvodem na pruském hřbitovu na Chlumu.

V sobotu 3. července se na Chlumu konala rozsáhlá vzpomínková akce u příležitosti 155. výročí bitvy u Hradce Králové, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků.

Od 10 hodin proběhlo v Muzeu války 1866 na Chlumu připomenutí 85. výročí vzniku této instituce, za níž stál tehdejší Spolek pro udržování pomníků na bojišti královéhradeckém a především jeho člen Josef Volf z Máslojed. V rámci této připomínky byly veřejnosti představany tři nové publikace vztahující se k prusko-rakouské válce - k výročí muzea se vztahující brožura Josefa Šrámka Muzeum války 1866 a areál bojiště u Hradce Králové. Místo vzpomínky na oběti prusko-rakouské války, kniha Jany Vaňkové a Jindřicha Kudrny Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866 a publikace Zuzany Bláhové-Sklenářové a Vojtěcha Kesslera ... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866.

V 11 hodin byl zahájen pietní akt u pomníku Baterie mrtvých připomínající oběti bitvy u Hradce Králové, kterého se mimo jiné zúčastnili hejtman Královéhradeckého kraje M. Červíček, náměstkové hejtmana M. Berdychová, P. Bulíček a A. Štěpánek, náměstek primátora města Hradce Králové J. Bláha, ředitel Muzea východních Čech P. Grulich, vedoucí Muzea války 1866 na Chlumu J. Hrubecký, zástupce krajského vojenského ředitelství majorka M. Urbánková, místostarosta obce Všestary V. Fof, starostka obce Máslojedy B. Karešová a místostarosta P. Sailer, starostka obce Hoříněves a předsedkyně Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 J. Kuthanová, herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, zástupce rakouského Ferdinandova řádu 1561 I. Dubec, předseda Österreichische Kameradschaftsbund v Guntramsdorfu u Vídně K. Fleischhacker, předseda Komitétu 1866 M. Suchý a čestný člen tohoto spolku A. Chvojka a jeden ze zakladatelů vzpomínkových akcí v roce 1974 P. Bernatík.
V odpoledních hodinách byla uspořádána rozsáhlá komentovaná bitevní ukázka na motivy skutečných událostí na královéhradeckém bojišti s tématem „Korunní princ Albert Saský v bitvě u Hradce Králové.“

Od 18. hodin pak v kostele Proměnění Páně na Chlumu sloužil administrátor všestarské farnosti J. Brožek mši za vojáky padlé v královéhradecké bitvě.

Chlum2021 1  Chlum2021 2  Chlum2021 3

 

Kompletní fotogalerie z jednotlivých částí výročního dne naleznete na následujících odkazech:

https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-Dlouhe_Dvory/

https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-_Nocni_pietni_akt/

https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-_Pietni_akt/

https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-_Bitva/

 

 

Slavnostní odhalení pomníků u Dlouhých Dvorů 2. července 2021

V pátek 2. července 2021 se od 14 hodin konalo slavnostní odhalení čtyř opravených pomníků z války roku 1866 nedaleko Dlouhých Dvorů. Jednalo se o pískovcový jehlanec rakouského majora Romualda von Dobruckiho, náhrobek z leštěné žuly rakouského nadporučíka Edmunda von Salemfelse, pískovcový jehlanec rakouského podporučíka Alexandra svob. pána von Bethmann a pískovcovou pyramida označující hrob 30 rakouských a pruských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové. Oprava těchto památek, kterou provedl restaurátor Jiří Soukup, stála 607.699 Kč, přičemž 480.000 Kč poskytlo Ministerstvo obrany z dotace na péči o válečné hroby. Zemědělské družstvo Všestary přispělo částkou 80.000 Kč, obec Střezetice věnovala 40.000 Kč a Statek Dlouhé Dvory doplatil zbývající částku 7.699 Kč. Terénní úpravy uhradil Komitét 1866 a jeho členové zde odpracovali řadu brigádnických hodin.
Mezi hosty, kteří se na slavnost dostavili, byla místostarostka obce Střezetice Ilona Bramborová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová, náměstkové primátora města Hradce Králové Monika Štayrová a Pavel Marek, vedoucí Muzea války 1866 Jan Hrubecký, ředitel statku Dlouhé Dvory Jiří Černý, starostka obce Máslojedy Blanka Karešová, místostarosta Pavel Sailer, starosta obce Třesovice Pavel Mrkvička, předseda Österreichische Kameradschaftsbund v Guntramsdorfu u Vídně Karl Fleischhacker, zástupce armády ČR major Rudolf Beňo, zástupce zemědělského družstva Všestary Martin Košťál a ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radek Balcárek.
Jako symbolické poděkování předali zástupci Komitétu 1866 dekrety a pamětní medaile ke 155. výročí prusko-rakouské války za finanční podporu opravy těchto památek (Ministerstvu obrany ČR, zemědělskému družstvu Všestary, obci Střezetice, statku Dlouhé Dvory) a za významnou pomoc při opravě těchto památek (P. Sailerovi a M. Košťálovi). Dále byly děkovné dekrety uděleny restaurátorovi Jiřímu Soukupovi, který na vlastní náklady opravil typovou pyramidu ve Střezeticích, Jiřímu Holečkovi, který se podílel na opravě kříže na hromadném hrobě obětí královéhradecké bitvy v Benátkách a Františku Vondryskovi za brigádnickou činnost a péči o památky na Českoskalicku.
Spolková medaile ke 155. výročí prusko-rakouské války byla udělena také všem, kdo se brigádnicky podíleli na úpravě okolí pomníků u Dlouhých Dvorů (B. Karešová, Šárka Demlová, Jiří Vilím, Jiří Musílek, Jiří Kozák, M. Suchý, P. Mrkvička, Natálie Sailerová, Matyáš Musílek, Matyáš Deml a Michal Deml).
Při této slavnostní příležitosti Komitét 1866 také předal několik spolkových ocenění. Čestné členství Komitétu 1866 bylo uděleno Radku Balcárkovi, pod jehož vedením se vzpomínkové akce na Chlumu staly nejvýznamnější připomínkou prusko-rakouské války pro veřejnost a rok od roku přitahují více diváků a zájemců o vojenskou historii. Ocenění za zásluhy o Komitét 1866 bylo především za údržbu pomníků na Náchodsku uděleno Spolku Přátel Vojenské Historie – 6. praporu polních myslivců. Další ocenění na svou činnost převzali i někteří členové spolku. Pamětním dekretem vyjádřil Komitét 1866 poděkování za dlouhodobou péči o válečné hroby z roku 1866 C. k. řadovému pěšímu pluku č. 18, Gardě města Hradce Králové, Spolku vojenské historie Liberec – saskému 2. mysliveckému praporu a Kadetní setnině jičínského pěšího pluku č. 74. Následně pak představitel řádu Křižovníků s červeným srdcem – Cyriaků Petr Enc předal Medaili cti za péči o válečné hroby několika členům Komitétu 1866 a obdobně své poděkování vyjádřil také předseda Österreichische Kameradschaftsbund v Guntramsdorfu u Vídně Karl Fleischhacker, který další členy Komitétu 1866 dekoroval stříbrným pamětním křížem saského pomníku v Guntramsdorfu.

DL.Dv.2021 07 02

Kompletní fotogalerie https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-Dlouhe_Dvory/

 

 

Les Holá

V předvečer výročí bitvy u Hradce Králové položili Wolfgang Hess a  Alexander Noe z rakouského pesiho pluku no. 49 von Hess věnec u pomníku pesiho pluku no. 49 von Hess a dále položili kytici k pomníku padleho velitele pěsího pluku no. 49 von Hess plukovnika barona Bindera v lese Holá.

    

 

Představení nových publikací na Chlumu

V sobotu 3. července 2021 se v rámci vzpomínkových akcí ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové uskuteční v Muzeu války 1866 na Chlumu od 10 hodin slavnostní představení tří nových publikací vztahujících se k prusko-rakouské válce. 

Jindřich Kudrna – Jana Vaňková: Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866
Publikace vydaná Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 představuje moderní zpracování této úzce specializované faleristické tématiky. Ve své první části podává kompletní přehled oficiálních dekorací, které vydaly jednotlivé státy účastnící se tohoto konfliktu pro příslušníky svých jednotek. Druhá část je zaměřena na tzv. neoficiální dekorace, tedy medaile vydané různými organizacemi nebo spolky, medaile k odhalení památek, plakety, odznaky a jiné ražby - pro všechny je však společný vztah k území České republiky. Na 164 stranách jsou všechny tyto faleristické památky představeny podrobným popisem a barevnými fotografiemi.

Zuzana Bláhová-Sklenářová – Vojtěch Kessler: ... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866
Publikace, vydaná ve spolupráci Společnosti přátel Lužice a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, přináší netradiční pohled na válečný konflikt z roku 1866 optikou malého národa Lužických Srbů. Lužice, jedna z historických zemí Koruny české, byla za této války rozdělena mezi Prusko a Sasko, a muži z jednoho národa, často z jedné rodiny, tak mnohdy rukovali do navzájem nepřátelských armád. Tomuto paradoxu se v knize věnuje nejen několik současných textů, ale především samotní účastníci války, neboť publikace přináší ediční zpracování a překlady devíti bezprostředních svědectví prostých vojáků z obou válčících stran a jedné reportáže na pokračování, které již v roce 1866 vycházely v týdeníku Serbske nowiny.

Josef Šrámek: Muzeum války 1866 a areál bojiště u Hradce Králové. Místo vzpomínky na oběti prusko-rakouské války
Brožura je vydána Muzeem východních Čech v Hradci Králové u příležitosti 85. výročí vzniku Válečného musea na Chlumu – kauzálního předchůdce dnešního Muzea války 1866 coby pobočky Muzea východních Čech. Válečné museum bylo svého druhu ojedinělou institucí v Československu – zaměřené výlučně na problematiku jediného válečného konfliktu, stojící v místě jeho největší a rozhodující bitvy. Jeho vznik u příležitosti 70. výročí bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1936 je důkazem nejen o mimořádné důležitosti a nadčasovém významu prusko-rakouského konfliktu, ale i o pěstování historické paměti v regionu.

Po slavnostním představení těchto publikací, jemuž budou přítomni také jejich autoři, bude možné tyto knižní novinky také zakoupit. K dispozici budou rovněž na prodejním stánku Komitétu 1866, který bude stát během vzpomínkových akcí na tradičním místě u Muzea války 1866 a kde si bude zájemcům k dispozici i další letošní nová publikace vztahující se k roku 1866

Jaroslav Dvořák: Velké dny hradecké pevnosti za války 1866
Kniha poskytuje ojedinělý, chronologicky ucelený popis událostí ve městě a pevnosti Hradec Králové během válečného roku 1866. Autor při své práci vycházel jak z odborné vojenské literatury, tak z hojných pamětnických vzpomínek publikovaných v dobovém regionálním tisku. Díky této skutečnosti neztrácí kniha čítající 712 stran i přes množství faktických informací na čtivosti. Zapracování autentických vzpomínek a příběhů obohacuje text a napomáhá čtenáři navodit atmosféru tehdejší doby, vtahuje ho do dění ve městě a umožňuje mu vcítit se do prožitků obyvatel města, kteří zůstali v obležené pevnosti. Podrobné komentáře zase pomáhají čtenáři zorientovat se v historických souvislostech.

Kudrna Vankova kniha obal titul  Lužice1866 obalka  Sramek brozura  Dvorak

Všechny tyto publikace bude rovněž možné po 3. červenci zakoupit na e-shopu Komitétu 1866.

 

Vzpomínkové akce ke 155. výročí bitvy u Trutnova

Na den přesně v neděli 27.6. proběhla vzpomínková akce ke 155. výročí války 1866 také v Trutnově a okolí.
Město Trutnov spolu s Muzejním spolkem, KVH a pozvanými vojensko-historickými uniformovanými skupinami uspořádalo pro své občany kulturní program na Krakonošově náměstí a odpoledne na Janském kopci.
V 11 hodin trutnovští ostrostřelci v zelených uniformách natřeli načerno pamětní desku s datem bitvy a připomněli události z doby před 155 lety, když Prusové obsadili poklidné a do letního rána se probouzející městečko.
Odpoledne pak, ve 14 h, další program zahájil proslov pana starosty Mgr. Adamce na prostranství u Janské kaple. Po něm následovalo představení jednotlivých vojenských útvarů a krátká bitevní ukázka, jejímž tématem bylo dobytí Janského kopce pěchotou Kneblovy brigády a vytlačení pruského vojska z trutnovských výšin.
Vyvrcholením programu se stala bohoslužba slova a položení věnců u vojenských pomníků, doprovázené čestnými salvami.
Na závěr byl pro veřejnost a vojáky uspořádán odpočinkový program s hudebním doprovodem u památníku generála Gablenze.

Počasí přálo, akce se celkem vydařila, podpořena účastí veřejnosti v počtu necelých 400 přihlížejících. Programu se zúčastnilo asi 95 vojáků a gardistů v historických uniformách, s převahou Prusů.

Po celé odpoledne byla rovněž otevřena i expozice k válce 1866 v Janské kapli, ostatně tak, jako každý víkendový den.

Fotogalerie https://trutnovinky.cz/foto/2021/cerven/155-vyroci-prusko-rakouske-bitvy-1866/

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM