Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou, Ševčín, Mimoň 2019

V sobotu 18. května 2019 proběhla brigáda zaměřená na sekání trávy v lokalitě Kláštera Hradiště nad Jizerou. Dopoledne se členové Komitétu 1866 David Koral, Milan Janoušek a Jiří Náhlovský zaměřili s pomocí člena Spolku vojenské historie Liberec Jiřího Třešňáka na pomníky ev. č. 32 a 10 - 20. Po plánovaném odjezdu J. Třešňáka v 11,30 hod. na akci u pomníku obětí válečných let 1914 - 1918 v Rudolfově výše uvedení členové našeho spolku pokračovali u pomníků ev. č. 26 a 27. 

Po následném přejezdu do Mimoně k pomníku ev. č. 20 proběhlo u pietního místa pohřbených pruských a rakouských vojáků zemřelých ve zdejších lazaretech ostříhání dřevin, odstranění nežádoucích plevelů a uhrabání okolí. Při návratu na mnichovohradišťské bojiště byla tráva rovněž posekaná u pomníků ev. č. 1, 4 - 6, 9 a 21. V neděli 19. května M. Janoušek stejnou činnost na tomto bojišti provedl u pomníku ev. č. 3. 
 
 

Obnova pomníku v obci Březina - jaro 2019

Z podnětu technického referenta pro bojiště v severních Čechách J.Náhlovského byla Obecním úřadem v Březině zafinancovaná kompletní rekonstrukce pískovcové pyramidy na hrobě tří rakouských vojáků padlých v bitvě u Mnichova Hradiště.Po několika brigádách byla oprava dokončena na jaře roku 2019

BŘEZINA 2012BŘEZINA 2019

 

Představení knihy Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866

„Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866“, to je název knihy Bc. Matouše Holase, kterou dne 6. května 2019 autor představil ve Studijní vědecké knihovně v Hradci Králové.

Zájemci o problematiku prusko-rakouské války v roce 1866, tak mohou obohatit svoji knihovničku o další zajímavou publikaci. 

 

kniha 1866

 

Valná hromada 2019-Všestary

Volební valná hromada Komitétu 1866 13. dubna 2019

V sobotu 13. dubna 2019 se ve Všestarech konala 44. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s. Předseda spolku Miroslav Suchý přednesl stručný přehled loňského roku a v následujících referátech byli členové spolku seznámeni s výsledkem hospodaření za rok 2018, návrhem rozpočtu na rok 2019, zprávou kontrolní komise, aktuálním plánem akcí a také s děním na jednotlivých bojištích. Jednou z hlavních náplní této valné hromady byly volby do předsednictva spolku na období let 2019-2023, jejichž výsledkem bylo nové složení řídících orgánů Komitétu 1866:

Předsednictvo Komitétu 1866:

Miroslav Suchý – předseda

Jiří Synek – místopředseda

Martin Barus – hospodář

Josef Šrámek – jednatel

Petr Lazurko – člen předsednictva

Kontrolní komise Komitétu 1866:

Jiří Kozák – předseda

Věra Hladíková – místopředsedkyně

Miroslav Malach – člen kontrolní komise

Po skončení valné hromady se konal pietní akt u hrobu B. Tuhého na všestarském novém hřbitově a také u hrobů z války roku 1866 vedle kostela. Na obou místech byl za Komitét 1866 položen věnec. U hrobu B. Tuhého krátce seznámil přítomné s životem tohoto badatele a sběratele zbraní J. Šrámek.

     VH 2019 02  

 

Jarní brigáda na bojišti u HK 2019

Dne 19. dubna 2019 se na bojišti u Hradce Králové uskutečnila za krásného slunečného počasí plánovaná jarní brigáda, které se zúčastnilo celkem 17 členů Komitétu a jejich rodinných příslušníků. Vzhledem k velkému počtu účastníků byly vytvořeny dvě pracovní skupiny. V první skupině, kterou si řídili V. Hladíková a J. Kozák, byli kolegové Z. Studený a noví členové Komitétu M. Erbenová, M. Jakoubek a P. Vrba.

            Tato skupina se věnovala práci na údržbě pomníků a úpravě jejich okolí v lese Svíb. Práce započaly u památky ev.č. 408 - 30. prap. pol. myslivců očištěním tělesa pomníku od mechů a lišejníků a shrabáním listí a suchých větví v okolí pomníku. Stejné úkony byly provedeny u ev.č. 383 - rak. 51. pěšího pluku a připojených pyramid. Práce pokračovaly u čtyř památek na křižovatce cest a na pomníku ev.č. 292 - Myslivce a vedle umístěné pyramidy na hrobě pruského vojína Wieganda. Po krátké přestávce práce pokračovaly po jižním okraji Svíbu a byly upraveny památky ev.č. 158 - prus. 4. magd. pěšího pluku č. 67, ev.č. 159 pyramida na společném hrobě, ev.č. 276 rak. 26. pěš. pluku, ev.č. 278 rak. 13. prap. pol. myslivců i tři pomníky ev.č. 219, 223 a 272 u východního vstupu do lesa. Poté skupina pokračovala k hrobu prus. npor. Schmidta a dvěma pyramidám ev.č. 150 a 151 na jižním svahu pod tímto hrobem. Nakonec účastníci brigády ještě očistili většinu křížů a jejich soklů v této lokalitě.

Druhá, početnější skupina odjela do Rosnic hned po té, co místostarosta Máslojed P. Sailer dovezl ze skladu v Hořiněvsi 7 ks. stojanů naučných stezek, které nechala starostka paní J. Kuthanová natřít Luxolem, na Chlum. V této skupině bylo 11 členů a sice: B. Karešová + 1, P. Mrkvička, J. Musílek + 1, L. Petr, I. Stolín, M. Suchý s přítelkyní Šárkou, J. Šrámek a J. Vilím.

            V Rosnicích byl vyměněn starý neopravitelný stojan za nový, znovu natřen a opatřen tabulí s krycím plexisklem. Také byly ošetřeny obě pyramidy. Po přejetí k východnímu okraji obce Horní Dohalice bylo totéž provedeno s tamním stojanem. Poté se skupiny rozdělily. Jedna odjela do Nechanic ke Komárovské bažantnici, kde byl vyměněn u stojanu zadní hranol, který již úplně chyběl, zkráceny uhnilé stojky a vše natřeno a uvedeno do náležitého stavu. Druhá skupina se přemístila do Mžan na náves, kde byl také vyměněn zadní hranol, stojan natřen a poté co starosta obce přinesl desku, která vypadla z poškozeného stojanu, byla tato nainstalována. Obě skupiny přejely do Hořiněvsi. Jedna se věnovala výměně hranolu a nátěru stojanu u Hankova domu, druhá výměně celého stojanu na návsi a opět obě skupiny, výměně a nátěru stojanu a očištění pomníku ev.č. 4 na "Tumplace". Nakonec jsme přejeli do Račic nad Trotinou, kde jsme opravili a natřeli tabuli na úpatí vrchu Horka, kde jsme také obdrželi malé občerstvení z rukou kolegyně B. Karešové. Zamýšlená výměna poškozené tabule se neuskutečnila, neboť až tam jsme zjistili, že grafik omylem nechal vyrobit tabuli jinou. Poté byl vyměněn stojan v obci na křižovatce a jako ve všech předchozích případech tabule i krycí plexi očištěny vodou se saponátem.

Bylo tedy celkem instalováno 5 kusů nových tabulí a ve třech případech nahrazeny napadené zadní hranoly novými.

V podvečer se sešly obě skupiny na Chlumu u rozhledny při přátelském posezení při opékání klobás, které donesl předseda Suchý.

Dne 23. 3. 2019 vykonala brigádu ve Svíbu Věra Hladíková. U pomníku Myslivce očistila sokl, oplocení a uklidila okolí památky. Pokračovala s údržbou památek ev.č. 7 a 269 při cestě na křižovatku a také očištění čtyřech pomníků na křižovatce lesních cest.

Dne 1. 5. 2019 navštívila pomník lva, rakouské Knebelovy brigády v Dohalicích kde také provedla základní údržbu památky a jejího okolí.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Jarni_brigada_na_bojisti_u_HK_2019

 

Velikonoce na bojišti u Náchoda

Opět v den největšího křesťanského smutku se skupina dobrovolníků z SPVH-Náchod a Komitétu 1866 (R. Beňo, Š. Ptáček, D. Horák, M. Holas, K. Metelková, P. Tylš, J. Čížek, M. Štěpař, J. Tvarůžek a restaurátorka P. Szabová) vydala na údržbu okolí pomníků na bojišti u Náchoda.

Skupina se po setkání v klubovně SPVH-Náchod rozdělila na dvě družstva. Jedno družstvo se vydalo po bojišti k okolí památek v Zádolí u Šonova a následovně k památkám v okolí Václavic. Pomníky byly v těchto místech očištěny, okolí zbaveno vegetace a náletových dřevin. 

Druhá skupina se vydala do Václavického lesa s cílem rozebrat zde umístěný pomník, tak aby mohl být následně zrestaurován. Památka upomínající na zde pohřebné muže byla minulý rok částečně poničena během těžebních prací a ztratila tak i svou statiku. Po rozebrání a vyhloubení výkopu pro nový základ pomníku, což provedli vmžiku v těchto prací zběhlí členové družstva v dokonalé souhře s restaurátorkou, se členové družstva ještě zaměřili na očistění okolí u pomníků nedaleko obce Studnice.

Všem zúčastněným patří velký dík!

Brig Na Vel19 01  Brig Na Vel19 02  Brig Na Vel19 03

 

Brigáda na bojišti u Kuřívod

V sobotu 23. března 2019 uskutečnil M. Janoušek, P. Novák, D. Koral a J. Náhlovský na bojišti u Kuřívod sběr veškerých odpadků podél silnice E268, které naplnily 17 igelitových pytlů, což byl počet převyšující o 5 kusů loňský sběr. Kromě různých obalů, igelitů, kelímků, plechovek, skleněných a umělohmotných lahví atd. byly také objeveny daleko větší předměty a to rozpadlá dřevotřísková skříňka a autosklo. Děkujeme Městskému úřadu Ralsko za poskytnutí pytlů a následný odvoz odpadků. Zároveň okolí zdejších pomníků bylo upraveno po zimním období, což se týkalo také 2 pomníků na sousedním mnichovohradišťském bojišti.    

https://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_bojisti_u_Kurivod_2019

 

Brigáda u Kbelnice 2019

Ve čtvrtek 7. března se sešlo 6 členů historického kroužku a kadetní setniny Jičínského pěšího pluku č. 74 na autobusovém nádraží. Spolu s Petrem Lazurkem vyrazili autobusem do Dílců, kde se setkali s druhým technickým referentem jičínského bojiště Josefem Votrubcem. Společně se vydali k Ossariu, kde se seznámili s pomníky, které se zde nacházejí, a zastavili se u pomníků některých z hrdinů jičínské bitvy.

Následně začali před Ossariem stahovat z celého hřbitova popadané větve.
Také se věnovali odřezávání větví, které za větru narážely do budovy Ossaria. Kadeti na to využívali pilu na provázku, která umožňuje řezat ve vysokých výškách. Přehodili větev provazem, díky kterému tam dotáhli ohebnou pilku a následním taháním za provazy větev odřízli.
Cestou do Jičína kluci objevili, že kdosi na tabuli naučné stezky v obci Kbelnice ukradl všechny šrouby, které bude nutné nahradit.
V Jičíně na lokalitě „Na Žabínku“ Technické služby města Jičína odstranily vzrostlé habry a místo znatelně prokouklo.

https://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_u_Kbelnice_2019

 

 

Dne 21.2.2019 se konala inspekce na Jičínském bojišti.

Za mírného deště se na autobusovém nádraží v Jičíně sešlo 6 členů historického kroužku a kadetní setniny Jičínského pěšího pluku č. 74. S vedením technického referenta pro Jičínské bojiště Petra Lazurka vyrazili autobusem do Podůlší, kde navštívili pomník za hostincem „Na Jívě“ věnovaný Karlu Schimczikovi poručíkovi .c.k. 38. pěšího pluku a  svobodnému pánu  z Ledenburga poručíku královslého pruského 48. pěšího pluku, kteří padli hrdinskou smrtí v katastru obce. Kadeti zde odstranili dřeviny, které se přímo dotýkaly pomníku.
Po návštěvě šachetního kříže v obci skupina zamířila zkontrolovat stav pomníků na lokalitě „Luňáček„ věnovaných pruskému granátnickému pluku č. 8 a pruskému pěšího pluku č. 48, které v tomto prostoru útočily na Dílce, kam směřovala i další cesta výpravy.

V obci Dílce byl navštíven i hrob setníka Subeho od 4. saského pěšího praporu. Odtud se pokračovalo k centrálnímu pomníku saského armádního sboru, nejvyššího pomníku na Jičínském bojišti. Z prostoru pomníku bylo vyhrabáno listí a rozhrabány krtičince.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Dne_21.2.2019_se_konala_inspekce_na_Jicinskem_bojisti.

 

Vyšla publikace z konference ke 150. výročí války 1866

V těchto dnech se dostává do distribuce publikace, která má formu tzv. kolektivní monografie a je výstupem z konference, která se konala v Hradci Králové u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války. Kniha "Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie" představuje unikátní počin, neboť více než tři desítky autorů (z České republiky, Německa, Rakouska, Maďarska i Spojených států amerických) jednotlivých příspěvků nahlédly válečný rok 1866 skutečně z velkého mnžství perspektiv. Podrobnější informace o knize lze získat ZDE, obsah publikace je k nahlédnutí ZDE.

Publikaci vydalo ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové Muzeum východních Čech v Hradci Králové, avšak vzhledem k rekonstrukci jeho hlavní budovy lze knihu zakoupit (za 315,-Kč) v Muzeu války 1866 na Chlumu, případně objednat na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Členové Komitétu 1866 budou mít možnost publikaci zakoupit na valné hromadě, která se bude konat 13. dubna 2019 ve Všestarech.

mlhy na chlumu obalka

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM