Severní Čechy - Turnov

V neděli 15. listopadu J. Náhlovský odklidil spadlé listí a upravil okolí pomníků ev. č. 28 - 30 nacházející se v Turnově.

  

 

Severní Čechy

Den Válečných veteránů 11.11. si David Koral připomněl s hráběmi v ruce  a zvelebil dvě místa spjatá jak s válečným rokem 1866 tak s Velkou válkou. Veteránský pomník v Tanvaldě e.č.LB 20 , pomník padlých v první válce a vojáka padlého v bitvě u Hradce Králové v Lučanech nad Nisou e.č.LB 42. Oba pomníky byly zbaveny nečistot a v okolí uhrabáno spadané listí.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-11.11.2020/

  

 

Miletín

Krátkou brigádu provedl v pondělí 9. 11. 2020 J. Hanuš na hřbitově v Miletíně. Při ní došlo k úpravě hrobu sedmi pruských a jednoho rakouského vojáka, kteří v roce 1866 ukončili svoji pouť v místním lazaretu. Nakonec byla na hrobě zapálena svíčka. 

 

 

Olšany

Čas Dušiček je období, kdy vzpomínáme na mrtvé více nežli obyčejně. Je proto pochopitelné, že členové Komitétu se svými dětmi navštěvují hřbitovy i v tuto dobu. Na přiloženém snímku můžeme vidět Aničku Megelovou během dušičkové piety na hrobě setníka J. N. Steinského na Olšanských hřbitovech. Pochopitelně při té příležitosti došlo i k úpravě jeho hrobu.

 

Brigáda v Mikulově a v Čejči

V sobotu 7. 11. 2020 uskutečnil J. Synek s manželkou a dětmi krátkou brigádu v Mikulově, při níž byly očištěny pomníky na pruském cholerovém hřbitově od ptačího trusu a mechu, byla okolo nich vypleta tráva a také posbírány odpadky. Nakonec byla u centrálního kříže zapálena svíčka a při modlitbě za zemřelé bylo vzpomenuto na všechny pruské vojáky, jejichž ostatky spočívají v tomto kousku země. Na zpáteční cestě byl také od napadeného listí očištěn hrob pruského generálporučíka von Clausewitze v Čejči, který nedávno nechala obec restaurátorsky očistit a nakonzervovat. Městu Mikulov příkladně pečujícímu o stromy a travnaté plochy pruského cholerového hřbitova, i obci Čejč jenž nechala znovu uvést do důstojného stavu hrob pruského generála, patří velký dík.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Mikulovi_Cejc/

  

 

Dušičky-Dlouhé Dvory 24.10.2020

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Dusicky_Dlouhe_Dvory/

  

 

Drobná brigáda na Pruském hřbitově na Chlumu

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Prusky_hrbitov_Chlum/

 

 

Brigáda Les Svíb

Dne 17.10.se konala brigáda ve Svíbském lese.
Po sběru odpadků a množství vyhořelých svíček jsme se občerstvili opékání špekáčků. Přítomni byli Miroslav Suchý, Šárka Demlová, Michal Deml, Matyáš Deml, Vanesa Jarošová a Filip Jaroš.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Les_Svib_17.10.2020/

 

 

Tradiční Dušičky a další akce zrušeny

Vzhledem k současně platným vládním opatřením se Komitét 1866 v součinnosti s Gardou města Hradce Králové rozhodl zrušit vzpomínkové akce souvisejícím s tradičními Dušičkami na královéhradeckém bojišti 24. října 2020. Konkrétně se mělo jednat o slavnostní odhalení souboru 4 kompletně zrekonsturovaných pomníků u Dlouhých Dvorů a pietní akt u nově opravené typové pyramidy ve Střezeticích. Komitét 1866 zároveň ruší konání své valné hromady, která se měla rovněž uskutečnit 24. října. Individuální uctění památky padlých je však v tomto termínu přirozeně možné, a to jak na bojišti u Hradce Králové, tak i v jiných lokalitách.

 

Aleš Kubeš

Dne 12. září 2020 nás v tichosti opustil ve věku devadesáti tří let čestný člen Komitétu 1866 pan Aleš Kubeš. Vzpomeňme s úctou všichni, kteří jsme ho znali.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM