Spolková exkurze Komitétu 1866 na bojiště u Jičína

Dne 29.2.  se uskutečnila Spolková exkurze Komitétu 1866 na bojiště u Jičína vedená technickým referentem Petrem Lazurkem.
Část účastníků se sešla na vlakovém nádraží v Jičíně. Ve vlaku se setkali s dalšími členy exkurze. V Železnici pak byla zahájena vlastní vycházka. Vzhledem k faktu, že na bojiště ten den konečně dorazilo zimní počasí, byla exkurze tvořena i motorizovanou částí skupiny, která dle potřeby přejížděla na jednotlivé lokace a vyčkávala, než dorazí pěší část výpravy.
Exkurze byla tvořená členy Komitétu 1866, SVH Liberec a širokou veřejností. Jednalo se celkem o 20 statečných. Část trasy v kočárku absolvovala i dcera technického referenta Lucie Lazurková.
Exkurze se v Železnici přesunula kolem sochy sv. Václava ke kostelu, kde si účastníci prohlédli zdejší pomníky. Byly zde čteny i úryvky z plukovních dějin 18. pěšího pluku, který zda bojoval. Následně exkurze pokračovala ve směru útoku 18. pěšího pluku do prostoru rybníku Valcha, pak až do Zámezí. Zde bylo citováno,  jak  velitel V. pruské divize generál Tüpling dorazil na bojiště a vymyslel plán úroku na rakouské pozice.  Dále byl v Podůlší navštíven nový prototyp stojanu naučné stezky, odkud se pokračovalo  k pruským pomníkům v lokalitě „na Luňáčku“ a dále k pomníkům v okolí Dílců a do Ossaria v obci Kbelnice, kde byla věnována pozornost hlavně památkám  kolem Ossaria. V obci Kbelnice bylo zjištěno, že na panelu naučné stezky kdosi ukradl horní řadu šroubů.
V Jičíně samotném byla navštívena lokalita „Na Žabínku“ a „Letná“ kde je nejstarší pomník na Jičínském bojišti. Exkurze pokračovala po trase postupu pruských jednotek na Valdštejnovo náměstí, odkud se na přání části účastníků pokračovalo kolem kasáren 74. pěšího pluku na městský hřbitov prohlédnout si hrob jičínského starosty z roku 1866 a velký figurální pomník na hromadném hrobu, kde jsou pochováni vojáci z roku 1866.

Exkurze byla ukončena v 16:00, ti kteří absolvovali celou trasu pěšky, ušli celkem 18 km rozmanitým terénem od asfaltu, polních cest, až po podmáčené louky.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-exkurze_po_bojisti_u_Jicina/

 

Nový druh stojanu na Jičínském bojišti.

Dne 28.2. 2020 vyzvedl technický referent Jičínského bojiště prototyp nového stojanu naučné stezky. Pokud se nový typ stojanu osvědčí, je v plánu postupně těmito stojany osadit všechna bojiště 1866. Transport a umístění bylo provedeno narychlo tak, aby tabule stála 29. 2. 2020 na Spolkovou exkurzi Komitétu 1866 na bojiště u Jičína. Pro umístění byla vybrána lokalita v obci Dolním Podůlší u trati. Na tomto místě se totiž nacházel stojan v nejhorším technickém stavu.
Při instalaci stojanu musela být lehce rozšířena levá drážka na uchycení tabule a nového plexiskla, které na lokalitě scházelo. K zvýšení jeho bezpečnosti bylo plexisklo připevněno třemi druhy šroubů (šrouby i plexiskla se totiž na bojišti ztrácejí). U nového stojanu jsou výrazně širší nohy stojanu, navíc je o pár centimetrů jiná rozteč. Nešlo tedy stojan instalovat stejným způsobem, ale stojan byl uchycen z druhé strany zabetonovaných profilů. Nová tabule je výrazně těžší na manipulaci, což je způsobeno větší šíří použitých materiálů, ale i střechou s plechem. Instalace tabule ve dvou lidech byla hraniční. (Na přidržování tabule by byli vhodnější dva lidé a třetí na montáž.) Vzhledem k váze stojanu byl použit trám ze staré tabule, na který se tabule při instalaci postavila. Byla by možnost střechu na tabuli přidělat až na místě, znamenalo by to však při instalaci používat schůdky či štafle.

Fotogalerie: https://1866.rajce.idnes.cz/Novy_druh_stojanu_na_Jicinskem_bojisti

 

Nové logo spolku pro rok 2020

Pro letošní rok bylo zvoleno upravené logo spolku,které má připomenout třicáté výročí obnovy Komitetu 1866

nlog1

 

 

Přelouč

Krátce před koncem roku 2019 došla z Přelouče zpráva o opravě tamních náhrobků z roku 1866. Město nechalo na svoje náklady opravit náhrobek věnovaný 30 pruským vojínům na evangelickém hřbitově, na katolickém pak náhrobek na hrobě 22 pruských vojínů. Pomníky se tak dočkaly po létech důstojného vzhledu tak, jak si zaslouží. Děkujeme!

 

 

Navždy nás opustil pan Vratislav Pech

V pátek 29. listopadu 2019 opustil navždy řady Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 jeho dlouholetý a zasloužilý člen pan Vratislav Pech z Probluze.

Čest jeho památce!

received 583686392427907  Pech2

 

Náhrobek setníka Paumgartena v Opavě opraven

Statutární město Opava za pomoci dotace z Ministerstva obrany opravilo na městském hřbitově se nacházející hrob rakouského setníka Franze Maximiliana svobodného pána von Paumgartena od 18. praporu polních myslivců. Setník byl v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866 zraněn a dostal se do pruského zajetí. Dne 12. 7. 1866 byl přemístěn do lazaretu v Milovicích, kde po amputaci pravé nohy zemřel 8. 8. 1866. Jeho ostatky byly převezeny do Brna a zde slavnostně pohřbeny 11. 8. 1866 na městském hřbitově. Později byly ostatky na přání jeho manželky Augustiny von Paumgarten, rozené Meissner převezeny do Opavy a uloženy do rodinné hrobky na opavském městském hřbitově. Paumgartenům hrob byl dlouhodobě ve velmi špatném stavu, po letošní opravě je opět důstojným místem posledního odpočinku tohoto bojovníka od Hradce Králové.

 

Severní Čechy - Kuřívody, Ševčín, Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Boseň, Mužský.

V sobotu 23. listopadu 2019 severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, M. Janoušek, J. Třešňák a P. Megela shrabali listí a upravili okolí všech pomníků na kuřívodském bojišti a zdejších informačních tabulí naučné stezky z Mimoně. Po přejezdu na mnichovohradišťské bojiště stejnou činnost brigádníci provedli v rozsáhlém úseku od Ševčína až po Mužský. U pomníků ev. č. 2 a 11 byl ještě proveden nátěr křížů a u pomníků ev. č. 2 a 21 došlo k odstranění pařezů, které bránily plynulosti sekání trávy v jejich okolí.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_MH_23.11.2019/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Na podzimní valné hromadě Komitétu 1866, která se uskutečnila 26. října 2019 ve Všestarech, bylo členům spolku distribuováno nové číslo spolkového časopisu Bellum 1866. Čtenáři se v něm mohou dočíst o boji rakouského 46. pěšího pluku v bitvě u Hradce Králové, seznámí se se širším rodinným zázemím první rakouského padlého důstojníka prusko-rakouské války majora Panze, získají nové informace o okrajových bojích v okolí Svitav a připomenou si významné osobnosti z dějin péče o válečné památky z roku 1866, zejména klíčovou osobnost jičínského bojiště, pana Dominika Hudského. Aktuální číslo časopisu Bellum 1866 však přináší i další poutavé texty, o čemž se můžete přesvědčit v OBSAHU.

2019 2

Vydání obou letošních čísel časopisu Bellum 1866 bylo podpořeno Královéhradeckým krajem.

Toto číslo, stejně jako všechny starší dostupná čísla a ročníky si lze objenat prostřednictvím našeho E-SHOPU.

 

 

Rozhovor s předsedou Komitétu 1866

Předseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s., Miroslav Suchý poskytkl MF Dnes obsáhlý rozhovor, který byl nakonec publikován i v elektronické verzi tohoto deníku. Celý rozhovor si můžete přečíst zde https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/prusko-rakousko-1866-hradec-bitva-valka-pomniky-miroslav-suchy-komitet-kralovehradecky.A191104_511965_hradec-zpravy_tuu.

 

Odhalení opravených pomníků v Probluzi a u Horního Přímu

V sobotu 26. října 2019 v dopoledních hodinách proběhla v hostinci ve Všestarech valná hromada Komitétu 1866.
Odpoledne se od 14.00 hod. konalo u kostela v Probluzi slavnostní odhalení opraveného pomníku pěšího pluku č. 18, pořádané Komitétem 1866 a Historickým c.k. řadovým pěším plukem č. 18. Po krátkém úvodu moderátora J. Synka vystoupil s připomenutím tradice Dušiček na bojišti, v jejichž rámci se akce konala, velitel Gardy města Hradce Králové a ředitel vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radek Balcárek. Následoval projev velitele Historického c.k. řadového pěšího pluku č. 18 Ladislava Petráčka, ve kterém vyzdvihl úlohu tohoto pluku v bitvě u Hradce Králové a připomněl některé hrdinské skutky jeho příslušníků v bojích o Probluz. Po něm promluvil o odkazu předků a jeho vnímání dnešní dobou předseda Komitétu 1866 M. Suchý. Jako symbolické poděkování přispěvatelům na opravu pomníku byly předány dekrety pěšímu pluku č. 18 (převzal M. Klika) a Plicní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové (převzal přednosta MUDr. Vladimír Koblížek). Dalším významným donátorům (Královéhradecký kraj, obec Dolní Přím), jejichž zástupci nebyli přítomni, budou dekrety předány v náhradním termínu. Následovalo odhalení opravené památky, kterou poté požehnal farář římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko a pronesl modlitbu za padlé vojáky. Za zvuků pruské hudby byly k patě pomníku položeny věnce za Komitét 1866 a pěší pluk č. 18 a slavnost byla zakončena čestnou salvou rakouské jednotky (velel M. Klika), pruské (velel R. Dufek) a z děla (baterie ViMus).
Poté se všichni účastníci přesunuli k Hornímu Přímu, kde byl od 15.15 hod. slavnostně odhalen opravený pomník pěšího pluku č. 74. Po úvodu J. Synka, projevu velitele Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74 o účasti tohoto pluku v bojích u Horního Přímu a projevu předsedy Komitétu 1866 M. Suchého byl pomník odhalen a také požehnán farářem M. Benkou. Následovalo položení věnců za Komitét 1866 a pěší pluk č. 18 a čestné salvy rakouské a pruské jednotky a děla, které se díky blízkosti okraje lesa vracely v mohutném echu.
Krásná vzpomínková akce v rámci Dušiček na královéhradeckém bojišti byla zakončena přátelským posezením v hostinci v Dolním Přímu, které organizoval Historický c.k. řadový pěší pluk č. 18. Kromě královéhradeckého pěšího pluku se dušičkové vzpomínky zúčastnila také Garda města Hradce Králové (pod vedením Radka Balcárka a Adama Balcárka) spolu s pruskou hudbou (kapelnice Marta Korbelová), Gardový fyzilírský pluk z Brna (Radim Dufek), KVH Předměřice nad Labem (Lukáš Pultar), 5. prapor polních myslivců, SPVH – 6. prapor polních myslivců z Náchoda, Kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74 (P. Lazurko), saský 2. myslivecký prapor (J. Třešňák), dělostřelecká baterie ViMus a řada dalších jednotlivců v historických uniformách (např. pěšího pluku č. 73 nebo 2. magdeburského pěšího pluku č. 27).
Velké poděkování patří všem, kteří v průběhu roku 2019 přispěli na opravu pomníků na bojištích, členům Komitétu 1866 a klubům vojenské historie, které vzpomínkové akce podpořily.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_PROBLUZ_HORNI_PRIM_26.10.2019/

  

 

 

 

 

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM