Odhalení obnovených památek na hradeckém bojišti

Dne 28.9. 2023 členové Komitétu 1866 slanostně odhalili 9 opravených památek na bojišti u Hradce Králové za přitomnosti pana starosty Všestar M. Dernera, pana faráře M. Benka, členů Komitétu 1866, členů KVH a veřejnosti. Desítky hodin zaměřené na vyřezání náletových křovin a vzrostlé trávy, vyrovnání pomníků, odstranění nečistot, omytí a tmelení defektů kamenných částí, opravu písma a nátěry litinových částí a hydrofobizační nátěry, probíhaly v lokalitách U Šrámova kříže v Rozběřicích ev. č. 125, 126, 127, 208, 316, 317, dále ve Všestarech ev. č. 392, ve Svíbském lese ev. č. 156 a v Lípě ev. č 429. Těchto brigád se účastnili M.Suchý, R. Balcárek, L. Petr, Michal a Matyáš Demlovi a V. Milsimer.

1866-renovace památek na hradeckém bojišti 2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

1866-Svíb+Rozběřice+Všestary+Lípa 28.9.2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

 

Podzimní brigáda na bojišti u HK

V neděli 1. října se uskutečnila na královéhradeckém bojišti plánovaná brigáda, které se zúčastnili tito členové: B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek, I. Stolín a   J. Vilím. Omluveni byli Š. Demlová a M. Suchý. Dopoledne jsme přikročili k odstranění čtyř stromů a křovin v těsném okolí šachetního kříže ev.č. 336, který obec Máslojedy spolu s křížem ev.č. 335 právě opravuje. Až poté se obnažila velká suchá bříza nakloněná právě na prvně jmenovanou památku, kterou bylo třeba také pokácet. Spodek břízy se ukázal zcela shnilý tak, že hrozilo v nejbližší době zdemolování opraveného kříže. Po poledni jsme přejeli k Račicím na vrch Horka, kde bylo nejprve posekáno okolí zcela zarostlého pomníku ev.č. 2 na hrobě rakouského setníka Weilenfelda a upraven hrob samotný. Po dohodě se starostou obce Račice byly pokáceny a uklizeny tři akáty ohrožující památku. V této lokalitě je ještě několik stromů, které bude třeba ještě odstranit. Odpoledne jsme chvíli poseděli u restaurace na Chlumu, při pozdním obědě.

1866- podzimní brigáda u H.K. 1.10.2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

    

 

Václavice

28.zaří 2023 byla posekána tráva a upraveno okolí pomníku Na 84 u Wimpfena kříže v lese nad václavickém nádražím ve Vaclavicích připomínajícího velitele rakouského pěšího pluku číslo 20 koruní princ pruský.
 
 
 
 

157. výročí bitvy u Jičína

V sobotu 23.9. 2023 se na Jičínsku konala vzpomínková akce k 157. výročí prusko-rakouské války 1866

Letošní ročník byl zaměřen na dění ve středu rakouské obranné linie na Prachově a zároveň zde bylo připomenuto 110 let od postavení Pruského pomníku v Prachovských skalách.
Na tradiční vzpomínkové akci, kterou připravilo Muzeum přírody Český ráj z. s., Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s. a Klub vojenské historie Jičín z.s., bylo přítomno 92 vojáků v historických uniformách z Čech i zahraničí, aby si na autentických místech připomenuli historické události. Akce se konala v rámci projektu „Historie prožitkem“ podpořeného Královéhradeckým krajem.

V dopoledních hodinách se vojáci ve svém volném čase vydali na prohlídku Prachovských skal, kde vznikla řada zajímavých fotografií. Obdivovali zde nádhernou krajinu a prohlíželi si bojiště z roku 1866.

https://www.rajce.idnes.cz/mpcr/album/vychazka-do-skal-2023

Program pro veřejnost začal ve 14:00 pietním aktem u pomníků v Prachovském sedle. Celým programem prováděl Martin Barus z Komitétu 1866.
Prostranství pomníků bylo tradičně vyzdobeno vlaječkami v barvách Rakouska, Saska a Pruska. U pomníků promluvil Petr Lazurko, který veřejnost seznámil s historií památek a předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý.
V letošním roce prošel pruský pomník kompletní opravou.
Oprava pomníku byla provedena jako součást projektu „Podpora aktivit Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2023“, který byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem. Celá oprava stála celkem 147 620 Kč, opravu prováděl kameník Petr Verich, technický dozor za Komitét 1866 zajišťoval Jiří Náhlovský.
Po projevech byly položeny kytice Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, rodu Schliků, který měl kytice v tradičních rodových barvách, a Muzea přírody Český ráj.
Následovaly čestné salvy všech zúčastněných armád.
Celý pietní akt byl zakončen předáním pamětních listů rodině Schlikově předsedou Komitétu 1866.

https://www.rajce.idnes.cz/mpcr/album/157-vyroci-bitvy-u-jicina-pietni-akt-u-pomniku-v-prachovskem-sed

 

Následovala komentovaná bitevní ukázka na velmi autentickém místě. Prusové útočili do svahu proti pozicím rakouské armády. V ukázce bylo využito jak rakouské tak pruské dělostřelectvo a audiovizuální efekty, které dokreslily atmosféru bojového střetu. Bylo zde možné pozorovat nejen různé druhy vojska, ale i rozdílnou taktiku jednotlivých armád. Všechny druhy vojska pak plně využívaly zalesněný terén, který jim však působil i jisté nesnáze. Není divu, že vojáci, kteří tento boj zažili v roce 1866, o boji ve skalách mluví s velkým respektem. Zajímavé bylo i sledování nabíjení pušek rakouské a pruské armády, kdy Rakušané využívali předovky s delším dostřelem a přesností, oproti tomu Prusové zas využívali rychlejšího nabíjení svých zbraní.

Po bitevní ukázce se shromáždily všechny historické jednotky z Čech i zahraničí k závěrečnému představení. Byly jim předány pamětní listy k 110. výročí postavení pruského pomníku v Prachovských skalách a tradiční upomínkové předmětů v podobě zápalek.

https://www.rajce.idnes.cz/mpcr/album/157-vyroci-bitvy-u-jicina-bitevni-ukazka

Jako první byla představena domácí jednotka 74. pěší pluk z Jičína se svou kadetní setninou (KVH Jičín). Akce se dále za rakouskou armádu zúčastnily: 13. hraničářský pěší pluk, 18. pěší pluk z Hradce Králové, 49. pěší pluk z Německa, 73. pěší pluk z Železnice a Rakouská dělostřelecká baterie Vimus.

Saskou armádu reprezentovaly:  1. saský myslivecký prapor z Německa, 2. saský myslivecký prapor (SVH Liberec), a Sanitní jednotka Saského armádního sboru.

Pruskou armádu zastupovaly: Pruský 1. gardový pěší pluk - 7. setnina Hradec Králové (Garda města Hradce Králové), Gardový granátnický pluk č. 2 císaře Františka – 12. Setnina (Českomoravský KVH Předměřice nad Labem), Gardový fyzilírský pluk Brno (REX) a 1. slezský polní dělostřelecký pluk č. 6 von Paucker.

Organizátoři akce děkují všem zúčastněným historickým jednotkám, s jejichž pomocí bylo možné uskutečnit důstojné připomenutí událostí války roku 1866 na Jičínsku. Jsme rádi, že si tato akce našla místo v srdci řady jednotek a láká i jednotky ze zahraničí.

Celá akce byla zakončena pietním večerním zapálením svíček na hrobech padlých vojáků v Prachovském sedle.

 

https://www.rajce.idnes.cz/mpcr/album/157-vyroci-bitvy-u-jicina-zapaleni-svicek

 

Brigáda 16.9.2023

V sobotu 16. 9. 2023 proběhla brigáda na bojišti u Jičína. Během brigády byla posekána tráva, případně pouze uhrabáno okolí stojanů naučné stezky č. 6 Horní Lochov, č. 10 Dolní Podůlší, č. 11 Zámezí, č. 12 U Valchy, č. 13 Valchovská stráň, č 15 Pod Železným, č. 18 Pod Zebínem a č. 22 Žabínek. Dále byla posekána tráva případně pouze uhrabáno okolí pomníků e. č. 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 37, 38, 44, 51 a 52. Uvedené pomníky byly zároveň očištěny, případně byly odstraněny větve a upraveny keře v jejich okolí.
V neděli 17. 9. 2023 byl odstraněn starý stojanu NS č. 17 Na Horce, který již byl v havarijním stavu. Zároveň proběhlo sestavení nového stojanu a očistou původních patek a natřením jejích kovových částí byla provedena příprava k jeho osazení. Osazení bude po dohodě s obcí Dílce možné až po dokončení těžebních a úklidových prací v lese na Horce. Dále bylo posekáno a uhrabáno okolí pomníku e. č. 14.
Brigády se účastnil Jiří Třešňák.
 

Náchodské bojiště.

V sobotu 16. 9. 2023 byla snad naposledy v tomto roce posekána tráva na náchodském bojišti a to u pomníku a křížů připomínající bitvu u Náchoda z 27.června 1866 a to číslo 68, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 a 103.

1866 Náchodské bojiště 16.9.2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

   

 

Náchodské bojiště.

Dne 8.9.2023 byl navrácen po rekonstrukci pomník e.č.109 v obci Šeřeč.

  

 

 

Náchod

Ve středu 23. 9. 2023 byla navrácena na autobusové nádraží v Náchodě zastávka čílo 0 naučné stezky Náchod-Vysokov-Václavice, která provází návštěvníky po náchodském bojišti s nejvýznamnějšími pomníky z bitvy dne 27. 6. 1866. Tabule se stojanem byly odstraněny před deseti lety při rekonstrukci autobusového nádraží. Tímto děkuji MěÚ Náchod za poskytnutí místa, Královéhradeckému kraji za dotaci na stavbu informačního panelu s tabulí a Vladimíru Krausovi za jeho výrobu a osazení.

 

Lučany nad Nisou

Dne 23.8.2023 provedl D.Koral se synem Františkem drobnou brigádu u pomníku e.č. 42. Využil posekání travnatého prostoru pracovníky Technických služeb MěÚ Lučany .Bylo uhrabáno okolí památky a očištěny kamenné stupně a vyčištěny žlábky ,dále byl odstraněn vosk z rozteklé svíčky a nakonec byl odstraněn plevel z kačírku před pomníkem.

   

 

 

Historické soustředění

Historické soustředění 13.8.2023

Dnes po příjezdu účastníků jsme se seznámili s pravidly chování na soustředění.

Oživili jsme si historii našeho regimentu. Prošli si základní informace o Prusko - rakouské válce roku 1866.
Večerní výcvik jednotlivce všechny bavil. Vpravo, vlevo se nám ani po zrychlení povelů nepletlo.
Také jsme se rozdělili do dvou čet, které si zvolily své velitele.

Galerie

Historické soustředění 14.8.2023

Náš den začal zpěvem – učili jsme se totiž nové písničky k pochodu.
Poté jsme se přesunuli na louku, kde jsme trénovali pohyb ve formaci a cviky s puškami.
Po náročném trénování, kde jsme běhali ve formaci, jsme se posilnili obědem a po poledním klidu vyrazili k pomníkům v Horním Lochově.

Večer nás čekala přednáška „Všední tvář vojenského tažení v roce 1866 očima českých účastníků“
Pro odlehčení jsme si pak dali „Humor a armádu“
Na závěr nás čekalo ještě opékání buřtíků. Prostě den plný informací a zážitků.

Galerie

Historické soustředění 15.8.2023

V úterý přišel výcvik pro speciální funkce. Cvičili jsme praporečníky, tesaře, bubeníky a další potřebné funkce.  Dále pro nás byla připravena překážková dráha, na které kadeti museli zdolávat různé terénní nerovnosti a překážky.  Prošli i výcvikem pro boj v otevřeném pořádku.

Odpoledne následoval výlet za pomníky do Podůlší. U pomníku jsme si četli o Železné brigádě, které tento prostor bránila proti Prusům.  Zmíněna byla i legenda o souboji důstojníků v místní hospodě. Oba však zahynuli, když veleli mužstvu v otevřeném pořádku.

Večer pak následovalo povídání o druzích výcviku a povídání na téma co a kde nosila rakouská armáda.

Galerie

Historické soustředění 16.8.2023

Proběhlo rozřazení výzbroje a školili jsme se -  jak správně balit pláště do bandalírů na slavnost.

Pak nás čekal výcvik v setnině, kde jsme trénovali rozvíjení do linie, či do bojové kolony.

Odpoledne následoval výlet za Poutníkem.  Odkud jsme se vydali ještě zkoumat budoucí bojiště.

Byl ale vyhlášen poplach, který nám změnil program.
Ustrojili jsme se do slavnostních uniforem a vyrazili jsme na výpravu za účelem potlačení místních loupežníků.  Čekal nás dvoukilometrový přesun lesem, který byl zakončen výstupem do kopce u vrchu Brady. U Brad byl zpozorován, loupežník Rumcajs, kterému jsme domluvili, aby po nás při přesunech neházel žaludy.
Po návratu, nás čekala vzácná návštěva v podání generality, která nás přijela zkontrolovat.

Přijel předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý a ředitel projektu Königgrätz Radek Balcárek a Milan Cerman – všichni pánové v uniformách rakouské a pruské generality.
Pánové kadetů dovezli překvapení v podobě drobných dárečků a také několika cen, do vědomostní soutěže, která kadety čeká na Tažení 1866.  Velitel setniny obdržel velmi zajímavý dárek - knížku, kterou psal Radek Balcárek ve svých 19 letech. Radek Balcárek také obdaroval jednoho z kadetů, se kterým se pravidelně setkává v bitevních střetech.

Galerie

Historické soustředění 17.8.2023

Ve čtvrtek jsme pokračovali v procvičování pohybu v setnině. Kadeti si dokonce zkoušeli pohyb ve čtyřech četách a stavbu čtvercové obrany proti jízdě. Součástí nácviku byla i teorie střetu, kde se kadeti učili, jak se chovat při střetu s nepřítelem.

Odpoledne pak bylo zaměřeno na prohlídku expozice Muzea přírody Český ráj a na čištění zbraní a úpravy výstroje. 
Kadetům byly vydány i pracovní nástroje, aby upravili prostranství pomníků.
Večer nás pak čekaly přípravy na tažení, muselo se dohodnout, co kdo ponese a jak budeme rozmístěni.  Potom jsme si povídali o rekonstrukcích vojenských událostí v Dánsku a reenactmentu.

Galerie

Tažení 1866 - 18.8.2023

18.8. vyrazili účastníci historického soustředění spolu s kamarády z SVH Liberec v uniformách
2. saského mysliveckého praporu, vojákem 18. pěšího pluku z Hradce Králové a Prusem z 2. magdeburského pěšího pluku č. 27. na polní tažení.
Účastníky přepravil speciální autobus do obce Veliš, kde se vojsko sešikovalo před diváky z obce. Přihlížejícím byly představeny uniformy z války roku 1866.
Za vojáky přijely i redaktorky z Jičínského deníku a z Českého rozhlasu. V obci Veliš také proběhla kontrola zbraní policií ČR.

Z obce Veliš vojáci vypochodovali směrem k Schlikovské hrobce, kterou si prohlédli a zamířili do Podhradí, kde vyšplhali na vrchol Veliš.

Z Podhradí jsme pochodovali po žluté turistické značce do obce Ostružno. Cestou jsme šli v bitevním pořádku, kde fungovali přední stráže a probíhali přepady, které bylo nutné řešit. Cestou jsme se dostávali do různých zajímavých situací. Například se nám podařilo na lesní cestě zformovat karé, ve kterém jsme mohli střílet do čtyř směrů, proti nepříteli. Cestou jsme navštívili i Loretu.

Po příchodu do Ostružna jsme si odpočinuli na návsi a doplnili zásoby tekutin. Velmi děkujeme obci Ostružno za přístup k pitné vodě a možnost využít toalety.
V obci proběhl pietní akt u válečného hrobu z války 1866.

Vojáci pak vypochodovali z obce směrem na Dolní Lochov, který prošli za zpěvu dobových písní po červené turistické značce směrem na Svinčici a po zelené značce na Prachov.
U pomníků v Prachovském sedle došlo k ukončení pochodu a poděkování všem účastníkům za jejich nasazení při polním tažení. Všichni si tak vyzkoušeli čemu čelili na pochodu vojáci v období 1866 a jaké problémy na pochodu museli řešit.

Oni však na rozdíl od nás měli kompletní výzbroj o váze přibližně 25 kg a vzdálenost, kterou překonávali, nebyla jen 13 km, ale mnohem větší.

V Prachově proběhlo i vyhodnocení vědomostní soutěže, která probíhala na stanovištích, kde jsme odpočívali. Přes 80 odborných otázek připravili členové Komitétu pro udržování památek z války 1866. Za třetí místo obdržel Matyáš Musílek tričko, za druhé místi Ondra Franc brožuru „Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866“ a za první místo byla Vojtěchu Klapalovi předána knížka „Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866“.  Za ceny děkujeme předsedovi Komitétu 1866 Miroslavu Suchému a řediteli projektu Königgrätz Radeku Balcárkovi.

Galerie

Na Tažení 1866 byly pořízeny hned dvě reportáže:

Český rozhlas: https://hradec.rozhlas.cz/pochod-ceskym-rajem-v-historickych-uniformach-aneb-tazeni-1866-jako-ziva-9055487
Jičínský deník: https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/kluci-nosi-uniformy-i-zbrane-cisarskych-vojaku-vede-je-nadsenec-z-jicina-2023081.html

Historické soustředění 19.8.2023

Historické soustředění bylo zakončeno v sobotu čištěním výstroje a výzbroje. Pak jsme museli uklidit naše ubikace a připravit si věci k odjezdu.
Odpoledne byl už jen volnější program, kdy jsme prohlíželi fotky z předchozího dne a poslouchali signály na trubku, pokyny jako: vlevo, vpravo, zastavit palbu, rozvinout a podobně.
Táké jsme si zopakovali, jak se měnila hymna naší země a to od středověku do současnosti.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM