Sychrov+Jičín

Čas dovolené využili Petra Šolcová a Zdeněk Pátek k tomu, aby dne 5. 9. zdokumentovali pamětní desku na zámku Sychrov (e. č LB 23) a dne 9. 9. provedli očistu pomníku c. k. šikovatele Grimma (e. č. J 48) na jičínském židovském hřbitově.

   

 

Krásná Lípa

V sobotu 29. srpna 2020 proběhlo v Krásné Lípě slavnostní odhalení opraveného pomníku Lva připomínající zemřelé občany v polním tažení v roce 1859 proti armádě Sardinsko-piemontského království a v roce 1866 proti Pruskému království. Program začal přednesem písně Čechy krásné, Čechy mé od Krásnolipského komorního sboru. Hraná scénka rumburského divadla Hraničář, z.s. vztahující se k roku 1870, tedy do doby doručení povyšujícího dekretu, volně navazovala na uvítání císaře Františka Josefa I. s císařovnou Alžbětou. Následoval projev současného starosty města Jana Koláře a předsedy Komitétu 1866 M. Suchého. Látkové zahalení části kamenného podstavce Lva bylo odstraněno p. Kolářem a prezidentem polského města Zyrardowa p. Lucyanem Krzysztofem Chrzanowskim a před všemi přítomnými se opravený pomník ukázal v celé své kráse, jako v době svého vzniku v roce 1908. Na kamenném podstavci byla znovu umístěna deska související s 60. výročím vlády císaře Františka Josefa I. a Carlem Dittrichem, čestným členem Vojenského veteránského spolku v Krásné Lípě, a deska se jmény padlých vojáků u Solferina v roce 1859 a u Jičína a Hradce Králové v roce 1866. Čelní stranu podstavce opět ozdobil medailon císaře. Všechny tyto části byly vyrobeny z umělé hmoty na bázi pryskyřice. Generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek s krásnolipským farářem Antonínem Sedlákem provedli žehnání a stejně tak v sousedství umístěného nového praporu Krásné Lípy. Po salvě a přednesení písně Kde domov můj následovalo předání darů městu Krásná Lípa ze strany Komitétu 1866 jako poděkování za provedenou opravu. Ovšem nebylo to jediné předávání darů a tentokráte byli obdarování zúčastnění vojáci a dobově oblečené dámy. Všichni dostali pamětní minci, kterou nechala vyrobit Krásná Lípa u firmy Zinako, s. r. o., Valašské Meziříčí. Lícní stranu zdobí pomník s německým textem, vycházející z originální medaile z roku 1908, a doplněný rokem 1859 a 1866. Rubovou stranu vytváří text: 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město, lipový list a letopočet 1870 - 2020. Posledním bodem se stalo vysazení stromu česko-polského partnerství, které provedl p. J. Kolář a p. L. K. Chrzanowski. Poblíž pomníku instalovalo město informační tabuli s českým a německým textem. Celá akce proběhla v rámci dvoudenních oslav 150. výročí povýšení Krásné Lípy na město.
Uvedenému odhalení předcházela oprava kamenného podstavce a obrubníků, kterou od května do srpna uskutečnil restaurátor BcA. Miloš Kubišta z Krásné Lípy. 

 

Komitét 1866 velmi děkuje městu Krásná Lípa za finanční podporu, se kterou byla provedena oprava pomníku!

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Krasna_Lipa_29.8.2020/

 
 

Brigáda v Cerekvici nad Bystřicí

V sobotu 15.8. za umorného vedra očistili Z. Pátek a P. Šolcová pomníky vojáků zemřelých na zranění z bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1866 na hřbitově v Cerekvici nad Bystřicí. Zároveň byla upravena i hrobová místa před jednotlivými pomníky a výsadba na nich.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Cerekvice_nad_Bistrici/

 

Historické soustředění 1866/2020 na Prachově

Historické soustředění 16.8.2020

V neděli17.7.2020 začalo Historické soustředění 1866 pořádané Muzeem přírody Český ráj. Lektory tohoto soustředění byli členové Komitétu 1866 Mgr. Petr Lazurko a Zdeněk Studený.
Děti se seznámily s režimem soustředění, jeho pravidly a byla jim zapůjčena výstroj KVH Jičín.
Vybraly si čepice a zbrusu nové brotsaky a opasky, které byly zakoupeny díky dotaci Královéhradeckého kraje. Po večeři byla připravena prezentace o kadetní setnině, po které byly děti pro potřeby výcviku rozděleny do dvou čet, a byl zahájen výcvik nástupu čety a výcvik jednotlivce. Velitelem první čety se stal kadet IV. třídy Vojtěch Klapal a velitelem druhé čety kadet III. třídy Adam Lejček. Oba kadeti dostali úplně nové poddůstojnické šavle vz. 1862 (pořízené díky nadaci Kde domov můj) jako odznak své hodnosti.

Fotogalerie

Historické soustředění 17.8.2020

V pondělí začal den budíčkem a snídaní, potom děti šly stavět historický přístřešek. Po stavbě se  rozdělily do dvou čet. První četa se pod přístřeškem zabývala morseovkou, která bude potřeba pro plnění dalších úkolů. Zatím druhá četa cvičila s puškou a učila se pohyb ve formaci. Poté co se obě čety prostřídaly, byl přístřešek složen a děti se přesunuly na oběd.
Po obědě následovala cesta za hradišti v Prachovských skalách. Děti se učily zaměřovat podzemní objekty nebo v krajině hledat stopy osídlení našimi předky. Po návratu z výletu byla připravena večeře, pak bylo promítání o válce 1866. Po prezentaci si děti mohly vzít do ruky repliky zbraní používané v té době. Nebo si prohlédnout a potěžkat střely staré více než 150 let. Asi nejvíce zaujal rakouský granát pocházející z bitvy u Hradce Králové.

Fotogalerie

Historické soustředění 18.8.2020

V úterý jsme měli hodně deštivo, proto  dopoledne začalo ukázkami výzbroje a výstroje, se kterými se děti  naučily zacházet.. Novinkou bylo vydání nových zbraní, které byly v letošním roce pořízeny díky projektu Královéhradeckého kraje a nadačního fondu Tesco. Jednalo se o bajonety včetně řemení, aby šly bezpečně nosit na uniformě. Děti se dozvěděly jaká jsou pravidla bezpečnosti práce s těmito zbraněmi a že se z pouzdra smí vyndat pouze na rozkaz velitele. Vzhledem k tomu, že těchto bajonetů je celkem devět, velitelé čet si určí kadety, kteří se umí náležitě chovat a ovládají zbraň a pouze ti budou moci bajonet nosit. Děti si mohly vyzkoušet i práci s vybavením nosiče raněných, tesaře, bubeníka a dokonce i praporečníka.
Pokračoval také výcvik vedení čety.Děti se ustrojily do pláštěnek a na prázdném parkovišti byla připravena dráha, kterou  musely ve formaci prokličkovat. Navíc si všichni vyzkoušeli i běh ve formaci a bodákový útok.
Po obědě dorazila zakódovaná zpráva, kterou bylo nutné vyluštit. Obsahovala informace o postupu pruské armády a hlášení o Fořtu ze Střelče.
Poté následoval výlet za tajemnými rytinami ve skalách. Děti navštívily hlavu obra, nebo místo, kde byl podle pověstí zakopán poklad.
Na večer bylo připraveno povídání o druzích výcviku, děti se detailně seznámily s chováním rakouských jednotek v boji a to od malých jednotek až po velké celky. Po veřeři děti velmi potěšilo téma hudba a armáda, seznámily se s užitím různých hudebních nástrojů v průběhu dějin.

Fotogalerie

Historické soustředění 19.8.2020

Ve středu byla předána nová výstroj. Jednalo se o spinky chránící kalhoty a botu. Děti zároveň vyfasovaly další vybavení pořízené

díky nadaci Kde domov můj Jednalo se o 10 zbrusu nových polních plášťů vyrobených dle dobových předpisů. Děti se učily, jak se plášť nosit v poli, jak se nosil v zimě a jak plášť pomocí řemínku zabalit do bandalíru na slavnost.
Pak jsme na louce začali zkoušet, jak pracuje setnina, tedy jak se v poli chová několik čet najednou. Trénován byl i boj v otevřeném pořádku. Mimo jiné se stavěy z pušek pyramidy.
Odpoledne následoval výlet k válečným pomníkům v obci Jinolice.
Po návratu si mnozí chtěli znovu trénovat povely se zbraněmi. Vše však změnilo nalezení rozkazu, který bylo nutno vyluštit a splnit!
Byly v něm inst

rukce o vyhlášení poplachu a pochodu na Bradu. Děti si tedy vzaly kompletní výbavu a pod velením setníka od 14. praporu polních myslivců vyrazily na podvečerní pochod. Cestou provedly přepad Jeskyně loupežníků. Rumcajs čelící přesile se rozhodl kadetům vzdát.
Po obsazení vrchu Brada byla u kříže zapálena svíčka a bylo zde povídáni o Jičínské bitvě.
Po návratu však bylo zjištěno, že trén nedorazil a že je nutno postarat se o večeři. Obě čety vyfasovay svá ohniště, kde si připravily večeři, která všem velmi chutnala

Fotogalerie

Historické soustředění 20.8.2020

Ve čtvrtek dopoledne následovalo další společné cvičení. ,Odstraňovaly se nedostatky zjištěné na nočním pochodu zejména rozvinutí po četách a vytvoření kolony. Na nácviku byl přítomen i bubeníky IR 74, který učil zájemce, jak správně bubnovat. Všechny zaujal nácvik obrany proti jízdě, zejména stavba čtvercové obranné formace. Navíc se trénovala i stavba pyramid z pušek, mezi kterými byl zavěšen prapor. Dále probíhal nácvik, jak se provádí pietní akt u pomníku 1866.
Odpoledne se pak konal výlet na Přivýšinu.

Po večeři bylo připraveno povídání „Co a kde nosila rakouarmáda“ kde se děti seznámily s nejrůznějšími zajímavostmi, které armáda nosila na tažení.

Fotogalerie

Historické soustředění 21.8.2020

V pátek soustředění vrcholilo „Tažením 1866“. Ráno dorazilo pár stačečných vojáků od SVH Liberec v uniformách saských myslivců, jeden voják od 18. pěšího pluku z Hradce Králové, důstojník od rakouského 73. pěšího pluku a jeden Prus z 2. Magdenburského pluku č. 27. Společně jsme byli přepraveni autobusem do Újezdu pod Troskami, kde jsme navštívili Válečné muzeum a provedli drobný pietní akt u kžížku věnovanému dvěma vojákům 18. Pruského pěšího pluku, kteří zde podlehli zraněním utrženým v Prachovských skalách.
Poté nás autobus zavezl na Trosky, kde na jedné z věží zavlál prapor 74. pěšího pluku. Následoval pochod dlouhý 14 km na Prachov. Obce nám cestou povolily střelbu a tak část cesty probíhaly přepady. Všichni účastníci soustředění se snažili udržovat formace a pravidelně se střídali jako hlídka. Jednou byla proti jízdě (cyklistům) zformována kruhová obrana proti jezdectvu. Na polovičce cesty v obci Mladějov byla připravena občerstvovací stanice se zásobami jídla a pití.
Nutno říci, že navzdory velké vzdálenosti a velkému teplu všichni účastníci hrdinně pochodovali obtěžkáni veškerou výzbrojí a výstrojí. Za celou dobu pochodu nepadlo jediné slovo o únavě nebo o váze věcí, což zaslouží obdiv zejména u nejmladších účastníků pochodu. Starší členové kadetní setniny si a pochodu pochvalovali zbrusu nové polní pláště. Zejména se jim líbilo, že v nich není takové teplo, jako ve slavnostní uniformě. Kolem 18:00 za vítězného volání Hurá všichni dopochodovali do cíle.

Fotogalerie

Historické soustředění 22.8.2020

Poslední den soustředění v sobotu byl připraven uvolněnější program, hlavním úkolem bylo vše si sbalit a nic nezapomenout (což se ne každému podařilo). Dále se mladí účastníci učili, jak se starat o zbraně a jak se vlastně čistí puška nebo orel na čaku. Všechny zaujala i malá ukázka výroby munice. Po obědě si pak někteří přáli naposledy zabubnovat na buben. Děti čekala na závěr i prohlídka Muzea přírody Český ráj.

Fotogalerie

 

Severní Čechy - Bílá Hlína, Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Boseň a Mužský.

V sobotu 15. srpna 2020 byla na celé ploše bojiště u Mnichova Hradiště uskutečněna brigáda zaměřená na sekání trávy. Severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, D. Koral, J. Třešňák a Š. Novák se nejdříve společně zaměřili na rozsáhlejší plochu u pomníku ev. č. 32 nacházející se na bývalém hřbitově u kostela v Klášteře Hradiště nad Jizerou. Další lokalitou se stal směr na Jívinu, kde J. Náhlovský s D. Koralem zvelebili pomníky ev. č. 13 - 16 a zbývající brigádníci pomníky ev. č. 10 - 12. V okolí uvedené obce M. Janoušek, J. Třešňák a Š. Novák se zaměřili na pomníky ev. č. 6, 7, 9, 18 - 21, 26 a 27. Další brigádníci zde navštívili pomník ev. č. 17 a pomníky nacházející se v okolí Bílé Hlíny ev. č. 2, 3 - 5. U všech těchto pěti památek byl ještě obnoven nátěr křížů. U Mnichova Hradiště M. Janoušek, J. Třešňák a Š. Novák posekali trávu u pomníků ev. 43, 50 a 51. Druhá tříčlenná skupina stejnou činnost provedla u Bosně u pomníků ev. č. 44 a 46. Závěrečné pracovní nasazení J. Náhlovského, J. Třešňáka a Š. Nováka bylo u Mužského u pomníku ev. č. 52.
Ve středu 19. srpna P. Novák a M. Janoušek natřeli kříž posledně zmíněného pomníku. Následující práce v této části bojiště byly u pomníku ev. č. 48, 49 a 51 a spočívaly v úpravě okolí a rovněž v nátěru křížů. 
 
 

Brigáda Dlouhý Dvůr

V úterý 11. 8. uskutečnili B. Karešová a J. Vilím s mládeží dopolední brigádu na rozvoz zeminy kolem položených obrubníků u pomníků v Dlouhých Dvorech. Rozvezena byla čtvrtina z hromady hlíny podél tří stran souboru. Bude třeba v rozvozu pokračovat zejména na jižní a zadní straně, o čemž se ještě s dalšími členy domluvíme. Celá hromada se rozhodně kolem památek dá rozprostřít. Zároveň s námi pracovali kameníci na instalaci posledních dvou památek, čímž je soubor úplný. Zbývá jen osadit oplocení u pomníku npor. Salemfelse.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_-_brigada_Dlouhy_Dvur/

 

 

Severní Čechy-Březina

V sobotu 1. srpna 2020 se součástí letní slavnosti obce Březina stala i společenská akce vztahující se k válce roku 1866. Nejdříve přítomní diváci byli v krátkosti seznámeni s historií tohoto válečného konfliktu ve spojitosti s Březinou. Následovalo představení účastníků v dobových uniformách. Návštěvníci měli možnost poznat z pruské strany podplukovníka 1. gardového pěšího pluku a poddůstojníka 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 s dodatkem, že právě tento pluk 28. června 1866 postupoval od blízkého Žďáru na Mužský a Boseň. Z rakouské strany se jednalo o příslušníky pěšího pluku č. 73, bubeníka pěšího pluku č. 74, příslušníka trénu a dělostřelce. U posledně jmenovaného bylo zdůrazněno, že takto ustrojení vojáci obsluhovali děla střílející od kopce Mužský na Prusy postupující od Svijan a Žďáru. Spojeneckou saskou stranu zastupovali vojáci 2. mysliveckého praporu. Mluvené slovo zakončila zmínka o pomníku ev. č. 55 vedle budovy obecního úřadu a o pomníku ev. č. 53 na hřbitově u kostela sv. Vavřince. Konečnou tečkou se stalo poděkování obci za přispění na opravu prvně uvedeného pomníku v roce 2018. Technický referent Komitétu 1866 pro oblast severních Čech J. Náhlovský předal starostce obce ing. Dagmaře Svobodové děkovný dekret, publikaci a pamětní stuhu ke 130. výročí našeho spolku s propagačními materiály. 

Následoval pietní akt u pomníku ev. č. 55 připomínajícího 3 rakouské vojáky a po dalším přesunu také pieta u pomníku ev. č. 53 postaveného na památku 6 vojáků pruského 1. durynského pěšího pluku č. 31 s upozorněním, že jejich jména jsou uvedena na naučném panelu, který se nachází před vstupem na hřbitov. U obou pomníků starostka D. Svobodová položila kytici za obec a stejně tak provedl i Komitét 1866. 

Členové Spolku vojenské historie Liberec v uniformách saských myslivců provedli před kulturním programem v Březině pietní akt u pomníku ev. č. 35 u Sychrova, který byl postaven na památku jezdce Hofmanna ze saského 1. jezdeckého pluku.

Za Komitét 1866 se březinské akce zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, M. Macek, P. Daníček, M. Malach, D. Koral, J. Třešňák a Š. Novák.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-AKCE_BREZINA_-2020/

  

 

Severní Čechy - Kunratice, pomník 1813 - Tongrund a pomníky 1866.

V sobotu 25. července 2020 proběhl v obci Kunratice u Frýdlantu v Čechách pietní akt u dochované části pomníku připomínající zemřelé občany obce v 1. světové válce. Po přejezdu k pomníku vztahující se na válečné události v roce 1813 v lokalitě Tongrund byl i zde proveden pietní akt. Za Komitét 1866 se akce zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, D. Koral, J. Třešňák a Š. Novák. Na zpáteční cestě J. Náhlovský s P. Novákem navštívili několik pomníků z války roku 1866 na Liberecku. Posekali trávu u pomníku ev. č. 1 u Dolního Vítkova a vytrhali plevel u pomníků ev. č. 6 ve Stráži nad Nisou, ev. č. 13 v Liberci-Vesci, ev. č. 14 v Dlouhém Mostě a ev. č. 17 - 19 v Hodkovicích nad Mohelkou.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-akce_Kunratice_2020/

  

 

Staronová publikace v e-shopu

Komitétu 1866 se podařilo získat ještě několik zbylých výtisků průvodce po naučné stezce "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště". Tuto publikaci vydal Komitét 1866 již před deseti lety společně s obcemi, na nichž se uvedená vojenská střetnutí odehrála, přičemž jeho vlastní zásoby byly během několika mála let vyprodány.

Publikaci je možné zakoupit v našem e-shopu, případně i na vybraných akcích v našem spolkovém stánku.

NS MH

 

Vzpomínka na dva olomoucké admirály

Dne 25. července 2020 byl v komorním duchu připomenut v Olomouci rok 1866 a námořní bitva u ostrova Vis (Lissa), která se odehrála dne 20. července 1866. Při této příležitosti se konala vzpomínková akce u hrobu kontradmirála Josefa von Lehnerta, který se přímo této bitvy zúčastnil a je zde v Olomouci pochován se svou ženou Fanny von Lehnert. Vzpomínka byla věnována i druhému olomouckému rodáku viceadmirálu Franzi Löflerovi, který má rovněž náhrobek v Olomouci. Akci zorganizovali Jan Juna, Zdena Junová a Jan Březina od 27. praporu polních myslivců. Přítomni byli rovněž Ondřej Král (6. prapor polních myslivců) s manželkou, za Komitét 1866 Jiří Jemelka a Václav Hradil. V průběhu vzpomínky se přidali i náhodní diváci z řad veřejnosti.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Olomouc_2020

 

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM