Velikonoční brigáda na náchodském bojišti.

Tradiční velikonoční brigáda na nachodském bojišti která se konala v pátek 15.dubna se nesla ve slavnostním duchu díky svařečskému umění pana Tomáše Michalce byl navrácen ulomený typizovaný kříž evidenční číslo 107 a dále typizovany kříž nalezeny panem Petrem Tylšem kterému technický referent pro bojiště Nachod pan Matouš Holas přidělil evidenční číslo 136 poté se členové komitetu a SPVH 6 prapor polních myslivců přesunuli k pomníkum a křížům připomínajicich bitvu u Náchoda dne 27.června 1866 číslo 66 - 75 80 - 85 93- 100 112 113 na Vaclavicich a okolí brigady se zúčastnili technicky referent pro bojiště Náchod Matouš Holas Jan Čížek Martin Štěpař Jaroslav Tvarůžek David Horák Šimon Ptáček Petr Havránek Kamila Metelková Ondřej Král se svojí manželkou Veronikou a Tylš Petr.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-velikonocni_brigada_na_nachodskem_bojisti/

  

 

48. valná hromada Komitétu 1866

V sobotu 9. dubna 2022 se v restauraci Naše hospoda ve Všestarech konala v pořadí již 48. valná hromada Komitétu 1866, které se zúčastnilo 48 řádných členů našeho spolku, 1 čestný člen a jako hosté Mgr. V. Doležalová z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a restaurátorka P. Szabová.
Hned v úvodu byla minutou ticha uctěna památka zemřelých čestných členů P. Mertlíka a E. Tichého a po nezbytných organizačních záležitostech předseda M. Suchý seznámil přítomné s činností spolku v loňském roce. Poté hospodář M. Barus přednesl zprávu o hospodaření v roce 2021 a představil rozpočet na rok 2022 a předseda kontrolní komise J. Kozák všechny seznámil se svou zprávou shrnující předchozí rok. P. Lazurko krátce představil kalendář plánovaných akcí a jednotliví techničtí referenti pohovořili o problematice svých oblastí, které spravují. Po dalších kratších zprávách týkajících se spolkového webu nebo generálního katalogu vystoupila v odpolední části programu restaurátorka P. Szabová s přednáškou o údržbě památek z války roku 1866, kterou byla valná hromada ukončena.
Ve 14.00 hod. se část účastníků přesunula k Muzeu války 1866 na Chlumu, kde bylo vzpomenuto 130. výročí založení Ústředního spolku v roce 1892 a při pietním aktu byla u pomníku J. N. Steinského položena spolková kytice. Poté byly navštíveny pomníky u osária a na Pruském hřbitově, a nakonec byla uctěna památka obětí bitvy u Hradce Králové položením další kytice u monumentálního pomníku rakouského I. armádního sboru na okraji chlumského návrší.

 VH 2022 04 09 1  VH 2022 04 09 2  VH 2022 04 09 3  

 

Seminář Údržba a ochrana památek prusko-rakouské války r. 1866

V pátek 8. dubna 2022 se v přednáškovém sále Muzea války 1866 konal seminář Údržba a ochrana památek prusko-rakouské války r. 1866 pořádaný Královéhradeckým krajem (Mgr. Věra Doležalová), Komitétem 1866 (J. Synek, M. Suchý) a Muzeem východních Čech (Mgr. Jan Hrubecký). V dopolední části si účastníci semináře vyslechli následující přednášky:
1. Postavení Ministerstva obrany v systému péče o válečné hroby – Ing. Imrich Vetrák (Ministerstvo obrany ČR)
2. Koordinace a péče o válečné hroby v Královéhradeckém kraji – Mgr. Věra Doležalová (Královéhradecký kraj)
3. Úvod do památkové péče – Mgr. Pavla Laštůvková (NPÚ Josefov)
4. Památky 1866 pohledem archeologa - Mgr. Matouš Holas (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
5. Údržba pomníků prusko-rakouské války, metody a postupy – BcA. Pavla Szabová (restaurátor)

Odpoledne byla uspořádána komentovaná vycházka po okolí Chlumu, při níž restaurátorka P. Szabová u jednotlivých pomníků uváděla správné metody péče o jednotlivé druhy kamene a další materiály. Za Komitét 1866 se semináře zúčastnili: R. Balcárek, Š. Demlová, P. Grulichová, M. Holas, B. Karešová, J. Kozák, P. Mrkvička, L. Petr, M. Suchý, J. Synek, J. Šrámek, J. Vilím.
Velký dík patří vedoucímu Muzea války 1866 na Chlumu panu J. Hrubeckému za poskytnutí prostor a technickou podporu, Královéhradeckému kraji zastoupenému paní V. Doležalovou za zorganizování semináře a podporu v celém jeho průběhu a obci Máslojedy za pomoc s občerstvením.

 

seminar 1  seminar 2  seminar 3

 

74. pěší pluk v Jičíně 2022

V neděli 3. dubna Jičínem pochodovali členové historických jednotek. Jednalo se o 13 členů Klubu vojenské historie Jičín ve slavnostních uniformách 74. pěšího pluku a dva členy SVH Liberec. Slavnosti se zúčastnili také hosté z Rakouska.
Vojáci s rozvinutou zástavou zamířili Husovu ulicí na Valdštejnovo náměstí ke kostelu sv. Jakuba Většího. Seřadili se před kostelem a následně zamířili do kostela. V kostele jsou totiž umístěny desky se jmény padlých vojáků z této jednotky. O historii jednotky a nutnosti historii připomínat zde promluvil předseda KVH Jičín Petr Lazurko: „74. pěší pluk byl zřízen roku 1860. Vznikl příchodem vycvičených vojáků z Prahy, Boleslavi a z Brzeżan na dneštní Ukrajině. Pluk dokonce získal od manželky Františka Josefa I. císařovny Alžběty válečnou stuhu, kterou nosil na svém praporu. V pluku začali sloužit vojáci z okresů, jako je Náchod, Trutnov, Dvůr Králové, Česká Skalice, Jičín a další. Zajímavé je, že právě uvedené města se stala dějištěm Prusko- rakouské války 1866. Samotný Jičín, kde měl pluk kasárna, se stal dokonce dějištěm druhé největší bitvy celé války. Vojáci tedy byli povoláni, aby bránili nejen svou zem, ale i domovy, kde žily jeich rodiny.
74. pěší pluk absolvoval bitvy u České Skalice, a Hradce Králové. Ne každý voják se z války bezpečně vrátil, proto na bojištích vznikaly památníky připomínající padlé, i proto jsou v kostele sv. Jakuba Většího desky se jmény důstojníků této historické jednotky, místní občané na ně nechtěli nikdy zapomenout
Je důležité připomínat si dějiny našeho národa. Snad proto, že od tohoto válečného konfliktu uplynulo téměř 156 let, nebo snad právě proto, vzdáváme podctu oběma válečným stranám tohoto konfliktu. Uvědomujeme si totiž, že ať na sobě měl voják jakoukoli uniformu, pořád to byl jen člověk, který bojoval pro svou vlast, za svou rodinu, za vše, co zná a co mu je drahé.. Války nejsou a nebyly rozhodnutím vojáků, ale především těch, co vládnou. Nelze tedy obvinit národ, ale jen jeho jednotlivce. Ve válkách se často zvýrazní vlastnosti člověka, které jsou stejně jako lidé dobré i špatné. Co je však a bylo stejné je, že válkou nejvíce trpí civilní obyvatelstvo."
Po proslovu se vojáci vyfotografovali u desky padlých z roku 1866. Poté před kostelem provedli čestnou salvu k uctění památky vojáků, kteří se již domů nikdy nevrátili.
Od kostela vojáci šli ke kasárnám 74. pěšího pluku, kde byly připomenuty tradice této jednotky. Po proslovu u kasáren, zaměřeném na vysvětlení postavení kadetů a nutnost, aby právě mladá generace aktivně připomínala tuto historii ,se vojáci přesunuli do zámeckého parku, kde začaly manévry.
Manévrů se mohla zúčastnit i široká veřejnost, zkusit se postavit do tvaru a vyzkoušet si povely, které v roce 1866 používala rakouská pěchota. Děti společné cvičení zaujalo a mohly se hodně dozvědět. Například se učily salutovat a jak se německy řekne vlevo či vpravo. Jičínská kadetní setnina zde také prošla znalostním testem, kde byly otázky zaměřené na uniformy a dějiny 74. pěšího pluku.
Kadetní setnině zde bylo předáno i nové vybavení. Jednalo se o vak, který nosili plukovní sluhové, kteří v roce 1866 nosili modrou barvu uniformy. Dále byly klubu předány válečky střelců, které zabraňují sjíždění pušky z ramene a dále várnice vz. 1863 pro pěší jednotky. Tyto várnice nosili vojáci připevněné na torně a připravovali si v nich stravu pro 5 osob. Navíc Pro kadety Luboš Drnec vyrobil repliky rakouských svěráků k pušce vz. 1854, které u sebe budou nosit kadeti, kteří znalostmi a schopnostmi dosáhli na poddůstojnickou hodnost.
Klub tak bude moci veřejnosti lépe a názorněji přibližovat výstroj a výzbroj řadové pěchoty z roku 1866.
Protože provádění povelů a taktika se v průběhu dějin měnila a mění následovalo cvičení povelů se zbraněmi a bezpečnosti práce s nimi, nácvik taktiky, kdy se trénoval postup v linii, obrana proti jezdectvu nebo bodákové útoky.
Akce byla podpořena Královéhradeckým krajem v rámci projektu „Zažíj historii na Jičínsku“ a městem Jičínem.
 

Brigáda na Chlumu

V neděli dne 27.3. se sešli pánové M. Suchý, R. Balcárek a M. Deml, aby ořezali větve a náletový porost kolem stromů u cesty vedoucí od muzea k obci Chlum a dále na valech u Khunovi baterie.

  

 

Drobná brigáda na Mnichovohradišťském bojiši

V sobotu 26.3.provedl D.Koral se synem Františkem drobnou brigádu na bojišti u Mnichova Hradiště. Několik křížů na hrobech padlých vojáků bylo zbaveno nečistot po zimě a v okolí bylo uhrabáno listí a tráva. Jednalo se o památky evidenční čísla 6.7.8.9.26.27 a 35.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_brigada_Mnichovohradistske_bojiste/

  

 

Svíb

Poslední zimní víkend 12. – 13. března využili Petra Grulichová a Lukáš Kalista k dokumentaci památek nacházejících se ve Svíbském lese. Při té příležitosti se postarali o úklid v okolí pomníčků. Šlo především o sesbírání zbytků rozbitého skla z popraskaných lampiček, které zde zbyly z minulých ročníků akce Rozsvícený Svíb. Díky tomu vstoupí tento památný les do jarního období bez zbytečného nepořádku.

  

 

Dokončení brigády u Baterie mrtvých na Chlumu

Dne 18.3. 2022 členové Komitétu 1866 Šárka Demlová a M. Suchý odklidili zbytky větví z pořezaných náletových křovin, které byly ořezány při předešlé společně brigádě u Baterie mrtvých.

 

Drobná brigáda na nachodskem bojišti

V sobotu dne 19 března Petr Tylš se psem Baltazarem schrabal listí zbytky trávy a větví na nachodskem bojišti v katastru obce Šonov u Nového města a Václavice upominajicich na bitvu u Náchoda z 27.června 1866 a to u pomníku a křížů číslo 79 88 92 95 96 97 98 99 100 101 102 103 u pomníku tzv.Wimpfenova kříže evidenční číslo N 84 se k němu připojil Petr Havranek a spolu dodělali brigádu u pomníku číslo 68 69 70 80 81 82 83 85

1866-jarní brigáda na náchodském bojišti – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

     

 

Brigáda na odstranění dřevin u Ossaria v obci Kbelnice

V sobotu 12. 3. se uskutečnila na Jičínsku brigáda Komitétu 1866 a KVH Jičín.
Brigáda byla zaměřena na vojenský hřbitov v obci Kbelnice. Obec zde pokácela několik stromů, ze kterých padaly větve, které ohrožovaly válečné hroby, které se tam nachází. Členové Komitétu se zaměřili na přerostlý živý plot, který na čelní straně a straně směrem k Podůlší zcela odstranili. Důvodem byla příliš velká výška a přestárlost tohoto porostu. V minulosti zde byla prováděna parková úprava keřů, která však vyžaduje pravidelnou údržbu. Úplným odstraněním umožníme keřům znovu obrazit, avšak budou nižší a hustší, podobně jako je to na historických fotografiích tohoto místa. Díky tomuto zásahu se areál vojenského hřbitova podstatně otevřel a láká tak k návštěvě tohoto unikátního místa, což dokládá i návštěva turistů během probíhající brigády. Kolem poledne dorazili brigádníci z obce, kteří dopoledne pracovali v jiné části obce. Obec sem přivezla těžkou techniku jako štěpkovač, traktory a především spoustu lidí. Díky štěpkovači byly zpracovány všechny vyřezané větve. Došlo i k rozřezání a odvezení všech kmenů pokácených dřevin z prostoru vojenského hřbitova.
Poté se členové Komitétu a KVH zaměřili na úklid přední části před Ossariem, kde bylo shrabáno a odvezeno všechno spadané listí.
Brigády se za Komitét účastnili: J. Náhlovský, P. Lazurko, M. Janoušek, M. Trakal, J. Třeňák, J. Votrubec
Za Klub Vojenské historie Jičín: R. Kaván, M. Kaván, R. Knobloch, V. Knobloch

 

https://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_odstraneni_drevin_u_Ossaria_v_obci_Kbelnice/

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM