Brigáda U Tovačova a Dluhonic 3. června 2023

V dopoledních hodinách 3. 6. 2023 J. Synek spolu s rodinou aplikoval hydrofobizační prostředek na pyramidy u Skašovského rybníka (ev. č. 8) a u Bezedného dolu (ev. č. 5) na tovačovském bojišti, které byly očištěny 20. května. V obou lokalitách byly také znovu natřeny barvou stříšky stojanů zastávek naučné stezky. Odpoledne byla provedena hydrofobizace pomníku ev. č. 12 u hřbitova v Dluhonicích.

  

 

 

Další brigáda na Chlumu a okolí

Dne 2.6. 2023 Miroslav Suchý, Martin Suchý a Michal Deml, posekali vzrostlou trávu a natřeli litinové kříže na bojišti u Hradce Králové v lokalitě u Hejcmanky. Jednalo se o pom. ev. č. 16, 17, 18, 298, 302, 314 a 396. Potom se přesunuli k pomníkům ev. č. 30 a 43, kde křovinořezem, kosou a srpem vysekali vzrostlý porost.
   
 

Další brigáda na Chlumu.

Dne 1.6. M.Suchý a R. Balcárek provedli závěrečné terénní úpravy u pomníků ev. č. 28 a 29 v obci Chlum. Navezení hlíny a osetí trávou a zpevnění krajnice navezeným asfaltovým recyklátem.

  

 

 

květnové brigády v obci Chlum

Pánové M. Suchý, R. Balcárek a M. Deml v měsíci květnu, provedli několik brigád v obci Chlum, které spočívali ve vykopání výkopů a usazení obrubníků do betonu. Dále vysypání prostoru mezi pomníky kačírkem a navezení hlíny k okolní úpravě. Dále se budou věnovat zatravnění okolí pomnímů ev.č. 28 a 29.

1866-brigády v obci Chlum – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Jarní brigáda v Praze na Olšanských hřbitovech 20. 5. 2023

Sobotu 20. 5. využili Petra Grulichová a Jiří Hanuš k brigádě na Olšanských hřbitovech. V časných ranních hodinách začali s úklidem a úpravou hrobů setníka Jana Nepomuka Steinského, a jen o několik metrů níže položeném hrobě brigádního generála Ferdinanda Lemingera Chodenburba. Oba hroby byly omyty od přischlého prachu a zbaveny rozbujelé zeleně. Podobnou procedurou prošel i hrob setníka Antona Oberbachera. U hrobu setníka Ignaze Waagnera stačilo omést loňské listí a odstranit břečťan vrůstající do prostoru hrobu. Nejpracnějším úkolem bylo zbavit nechtěné zeleně hrob Viléma Dokoupila, a to jak na hrobě samotném, tak i jeho okolí. Trávy, břečťanu a kopřiv bylo nakonec na půl kontejneru. Příjemné bylo i zjištění, že barvínek ze Svíbu, který byl na jaře symbolicky na hrobě vysazený, se má čile k světu .Na všech ošetřených památkách byly k uctění těchto zemřelých rozsvíceny svíčky. Během brigády se osvědčila dávná zkušenost, že památky nestačí jen opravovat, ale musí se i udržovat.

 

  

 

Brigáda na Tovačovsku a Přerovsku 20. 5. 2023

V sobotu 20. května 2023 se na bojišti u Tovačova uskutečnila brigáda zaměřená na úpravu okolí pomníků z války roku 1866, které se zúčastnili Jan Březina (27. prapor polních myslivců), Václav Hradil, Petr Hradil, Jiří Synek a na začátku přijel brigádníky podpořit i Jiří Jemelka. Nejprve bylo upraveno okolí křížů u starého mlýna a na Olomoucké ulici a také byl vytrhán plevel z mohyly ústředního pomníku tovačovského bojiště. Poté jsme přejeli na hráz Skašovského rybníka, kde byla tlakovou vodou omyta pyramida na hrobě rakouského vojáka a stejně byla očištěna také pyramida u Bezedného dolu. Zároveň byly na jednotlivých stanovištích a také u pomníku pruského podplukovníka Behra očištěny stříšky stojanů naučné stezky Po stopách bitvy u Tovačova 1866, které nejvíc trpí povětrnostními vlivy, a poté byly natřeny barvou. Tabule naučné stezky byly omyty a stojany byly zbaveny stop po ptačím trusu. Následoval přejezd do Věrovan a Rokytnice, kde jsme konstatovali, že místní obyvatelé o oba hroby vzorně pečují, za což jim patří náš dík. Brigáda byla zakončena u hřbitova v Dluhonicích, kde byl tlakovou vodou omyt pomník tří rakouských a čtyř pruských vojáků a očištěna zastávka naučné stezky Po stopách války z roku 1866 na Přerovsku.

1866-brigáda na tovačovsku 20.5.2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Pavel Urban

Odešel další uniformovaný kamarád.Pavla Urbana -Turba jsme znali asi všichni z Chlumu i dalších akcí  1866. Čest jeho památce ! 

 

Exkurze po památkách z války roku 1866 na česko-moravském pomezí a na jižní Moravě

Ve dnech 6. a 7. května 2023 se uskutečnila exkurze po památkách česko-moravského pomezí a na jižní Moravu, které se zúčastnilo celkem 19 členů našeho spolku, 6. praporu polních myslivců a dalších zájemců o vojenskou historii (Barus Martin, Deml Matyáš, Deml Michal, Demlová Šárka, Dvořák Jaroslav, Hanuš Jiří, Hudeček Petr, Karešová Blanka, Kozák Jiří, Král Ondřej, Mrkvička Pavel, Musílek Matyáš, Stolín Ivan, Studený Zdeněk, Suchý Miroslav, Synek Jiří, Štrych Miloslav, Urban Martin, Vilím Jiří). Trasu exkurze připravili a svým výkladem na jednotlivých zastávkách účastníky provázeli J. Synek a M. Štrych.
V sobotu 6. května byla exkurze zahájena za deštivého počasí na náměstí ve Vysokém Mýtě a na nedalekých městských hradbách byly zhlédnuty desky připomínající významné události v dějinách města. Poté všichni přejeli k nedalekému kříži připomínajícímu starostu E. Meyera, který se stal obětí pruských okupačních vojsk a dále ke kříži na místě skonu pruského vojáka na hrázi rybníka Chobot, kde také ustal déšť a od této chvíle již bylo velmi příznivé počasí. Následovala návštěva hrobu pruského svobodníka F. Pinglera v Nedošíně a poté prohlídka litomyšlského hřbitova s hroby vojáků zemřelých v roce 1866 v místních lazaretech i obětí cholery nebo účastníka bojů v letech 1859 a 1866 J. Vandase. Na okraji Litomyšle jsme navštívili také jehlanec v místě hrobů vojáků zemřelých na následky zranění z bitev u Aspern a Wagramu v roce 1809. Následoval přesun do Rudoltic ke kříži připomínajícímu dva pruské husary padlé ve srážce v okolí obce a do Lanškrouna, kde jsme mohli obdivovat mohutný jehlanec na místě hrobů pruských a rakouských vojáků a jedné markytánky. Další zastávkou byly Svitavy, kde jsme si nejen prohlédli městský hřbitov s hroby z roku 1866, ale také poobědvali v restauraci Sahir. Poté následoval přesun do Moravské Třebové, kde je několik hrobů obětí cholery z roku 1866, mezi nimi i pruský setník Dobschütz. V nedalekém Křenově jsme mohli obdivovat pěkně opravený pomník na hromadném hrobě pruských vojáků, v Lavičné kříž na památku války s Pruskem a Itálií v roce 1866 a v Chrastové Lhotě nedávno obnovený pomník pruského vojáka A. Kargera. Po prohlídce hřbitova v Doubravici nad Svitavou, kde je kříž na hrobě gardového střelce F. Klennera se poslední zastávkou tohoto dne stal Tišnov, kde jsme si prohlédli náměstí, na němž 11. 7. 1866 došlo ke srážce jezdců 2. gardového dragounského pluku a rakouského hulánského pluku č. 5 a navštívili jsme hrob dvou pruských dragounů, obětí tohoto boje. Přenocovali jsme v tišnovském hotelu Červený mlýn, v jehož restauraci jsme také ochutnali pivo značky Roger z místního pivovaru.
Ráno 7. května jsme přes Veverskou Bítýšku zamířili do Brna a na Ústředním hřbitově si prohlédli několik pomníků z let 1805, 1864 a 1866 a pohřebiště obětí 1. a 2. světové války. Přes Rajhrad a Židlochovice jsme zamířili do obce Ivaň, kde je na hřbitově hrob pruského kyrysníka W. Bülowa, který zde v roce 1866 zemřel na choleru, a poté jsme navštívili pruský cholerový hřbitov na okraji Mikulova, kde poutavým výkladem o Prusech v Mikulově a Břeclavi exkurzi obohatil náš kolega Miroslav Svoboda. Následoval přejezd do Břeclavi, kde je na hřbitově na okraji města pískovcový kříž na hrobech pruských obětí cholery a poté jsme se přesunuli do Čejče, kde jsme si prohlédli hrob velitele pruské 2. pěší divize generálporučíka Clausewitze. Odtud jsme zamířili ke Slavkovu a u Spáleného mlýna u Násedlovic fotografovali pamětní desku připomínající uzavření francouzsko-rakouského příměří 4. 12. 1805 po bitvě u Slavkova. V nedaleké Silničné jsme se zastavili u kříže na místě původního hrobu oběti slavkovské bitvy hraběte F. von Tiesenhausena a poté jsme přejeli do Slavkova u Brna, kde jsme si na hřbitově prohlédli pamětní desku nadporučíka T. Benesche padlého 3. 7. 1866 u Hradce Králové i jeho bratra, který padl v roce 1867 v Mexiku. Exkurzi jsme zakončili obědem v příjemném prostředí restaurace U Kostela v Újezdu u Brna. Část účastníků si ještě zajela k nedaleké Mohyle míru nad obcí Prace a odtud jsme se již rozjeli do svých domovů.
Rád bych poděkoval všem účastníkům exkurze, neboť bez nich by tato akce nemohla proběhnout v tak příjemném a přátelském duchu. Zvláštní dík patří také Š. Demlové za přípravu malých kytiček se stuhami, které jsme pokládali u jednotlivých válečných hrobů.

 Exk2023 01  Exk2023 02  Exk2023 03

 

Jarní brigáda na náchodském bojišti 1.5.2023

1.5.2023 proběhla na náchosdkém bojišti jarní brigáda.

1866-NÁCHOD 1.5.2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Brigáda na bojišti u Jičína- 1. 5. 2023

V pondělí 1. 5. 2023 proběhla brigáda na bojišti u Jičína. Během brigády byl dokončen jarní úklid vojenského hřbitova v Kbelnici. Byla uhrabána zadní část areálu a také prostor před hřbitovem u silnice. V Holíně u pomníku ev. č. 44 byly odkopány drny zakrývající jeho dolní část. Byla očištěna plexiskla tabulí NS č. 4 Holín a č. 5 Nad Ohavčí znečištěná barvou. Na závěr proběhla instalace nového stojanu a již značně poškozené tabule NS č. 11 Zámezí, zároveň byly odstraněny náletové dřeviny v jeho okolí.
Brigády se účastnili Jiří Třešňák a Jiří Náhlovský.
 
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM