Zemřel dr. Pavel Mertlík

S lítostí oznamujeme, že nás v úterý 16. listopadu 2021 navždy opustil čestný člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 PhDr. Pavel Mertlík. Tento někdejší vedoucí jaroměřského muzea a po roce 1989 i starosta Jaroměře vedl od roku 2001 takřka neuvěřitelných 15 let odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, přičemž nezanedbatelným způsobem přispěl k ochraně památek z prusko-rakouské války. Josefovu a Jaroměři se rovněž věnoval ve své publikační činnosti.

Mertlík Parte

Čest jeho pamáce!

 

Slavnostní odhalení opraveného pomníku ve Volfarticích

V sobotu 13. listopadu 2021 se ve Volfarticích na Českolipsku uskutečnilo slavnostní odhalení pomníku připomínajícího tamní obyvatele padlé v prusko-rakouské válce. Tato památka, která byla zřízena v roce 1892 z iniciativy tamního veteránského spolku a která se tařka zázračně dochovala do současnosti v úplnosti včetně původního litinového oplůtku, byly v letošním roce opravena na náklady obce Volfartice s dotační podporou Ministerstva obrany ČR. Vzpomínková akce, jíž se zúčastnili také členové vojenských historických jednotek v dobových uniformách, byla zahájena ve 14 hodin průvodem, který od směřoval od obecního úřadu k tamnímu kostelu, před nímž se pomník nachází. Zde přítomné uvítala starostka obce Marie Bernátová a po projevu předsedy Komitétu pro uzdržování památek z války roku 1866 Miroslava Suchého, který zároveň předal starostce Bernátové děkovný list za opravu této památky, byl pomník slavnostně požehnán trvalým jáhnem Petrem Jurkulákem. Zástupci obce i Komitétu 1866 položili k pomníku věnce a členové vojenských historických jednotek uctili padlé čestnou salvou. Další bod programu představovala přednáška M. Baruse z Komitétu 1866, která přibližila historické souvislosti vzniku této památky a jíž doplnili výkladem o své výzbroji a výstroji také členové vojenských historických jednotek. Vzpomínkové akce se zúčastnilo na 50 osob, za Komitét 1866 byli přítomni M. Suchý, P. Lazurko, Z. Studený, P. Grulichová, M. Macek a M. Barus.

Volf 1  Volf 2

Kompletní fotogralerie https://1866.rajce.idnes.cz/Volfartice_u_C._Lipy_-_odhaleni_pomniku/1515493302

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou, Bílá Hlína, Mnichovo Hradiště, Boseň a Mužský

Dne 28. října 2021 proběhla na bojišti u Mnichova Hradiště brigáda zaměřená na podzimní sekání trávy. Společně se J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, P. Megela, J. Třešňák a Š. Novák nejdříve zaměřili na plochu u pomníku ev. č. 32 v Klášteře Hradiště n. J., a potom již práce probíhaly v okolí této obce. U pomníků ev. č. 13 - 20, 24, 26, 27, 33 a 34 působil J. Třešnák, M. Janoušek a Š. Novák. Zbývající tři brigádníci zvelebili okolí u pomníků ev. č. 2, 4 - 7, 9 - 12 a po přejezdu k Mnichovu Hradišti rovněž ev. č. 41 a 42. Mezi tím prvně uvedená skupina působila v okolí Bosně a Mužského u pomníků ev. č. 43, 44, 46, 51 a 52. 

1866-brigáda M.H. – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Lučany nad Nisou

V předvečer Dne veteránu upravil David Koral pomník věnovaný lučanským občanům padlých ve Velké válce a prusko rakouské válce 1866.Pomník byl očištěn  a bylo pohrabáno spadané listí.Na závěr byly zapáleny svíčky u všech čtyř tabulí se jmény padlých a nezvěstných.

   

 

 

Podzimní brigáda na náchodském bojišti

Dne 7.11. členové komitetu v soudružske spolupráci s SPVH Náchod ve složení Jan Čížek,Martin Štěpař, Jaroslav Tvarůžek ,Petr Tylš provedli podzimní brigádu na nachodskem bojišti kde schrabali listí a upravili okolí pomníku číslo 47 48 49 50 51 52 55 56 57 68 69 70

1866-podzimní brigáda na náchodsku – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

  

 

Dušičková návštěva pomníků v okolí Tovačova a Přerova 2. listopadu 2021

V den Památky zesnulých 2. 11. 2021 navštívil Václav Hradil s přítelkyní pomníky připomínající oběti prusko-rakouské války v Tovačově, Věrovanech, Dluhonicích, Rokytnici a u Čechůvek. U všech hrobů zapálil svíčku a provedl drobný úklid okolí.

  

   

 

 

Praha

Předdušičkový čas využila Petra Grulichová k úpravě některých hrobů na Olšanských hřbitovech. Konkrétně šlo o hroby Viléma Dokoupila, Rudolfa Ottenfelda, setníka Ignáze Waagnera, majora Emanuela hr. Waldstein-Wartenberga, generála Jaroslava Červinky a setníka Steinského. Neočištěn a bez rozsvícené svíčky nezůstal ani hrob s ostatky vojáků z Invalidovny, který leží hned naproti Dokoupilova hrobu.

  

 

Druhé letošní číslo časopisu Bellum 1866

Před několika málo dny bylo vydáno druhé letošní čísloa časopisu Bellum 1866, který jako svůj spolkový časopis vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Jako první ho obdrželi ti členové spolku, kteří se zúčastnili podzimní valné hromady, dalším členům bude distribuováno v průběhu dalších týdnů. Z obsahu, který si můžete prohlédnout také ZDE, lze zmítnit především články věnované konkrétním památkám na rok 1866 v Širokém Brodu na Jesenicku, v Nových Kocbeřích či v rakouském Walterskirchenu. Zaujme nepochybně také článek o votivním obrazu rakouského důstojníka Sauer-Csákyho, jemuž byla v letošním roce věnována pozornost hned několikát, přehledné vylíčení válečných událostí roku 1866 v Lomnici nad Popelkou či životopisná črta prvního jednatele královéhradeckého komitétu Antonína Tvrzského. Nové číslo časopisu Bellum 1866 lze rovněž zakoupit v našem E-SHOPU.

2021 2

 

Mikulov a Čejč 29. října 2021

V pátek 29. 10. 2021 J. Synek s rodinou vypleli pruský hřbitov u Mikulova (památky ev. č. 28–30, 54–56, 64, 67, 68, 71), očistili pomníky a ostříhali břečťan zasahující do dvou krajních křížů. Plocha hřbitova byla posekána a uklizena technickými službami Mikulov. Na zpáteční cestě byl očištěn náhrobek generálporučíka Clausewitze v Čejči (ev. č. 26)

  

 

Valná hromada Komitétu 1866 v Probluzi a odhalení opravených pomníků

V sobotu 23. 10. 2021 proběhla v hostinci v Probluzi již 47. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.Odpoledne se od 12.30 hod. konalo u kostela Všech Svatých v Probluzi slavnostní odhalení opraveného souboru osmi pomníků z války roku 1866 (památky ev. č. 47, 54–59 a 172) na hrobech pruských, rakouských a saských vojáků padlých v boji o tuto obec. Po krátkém úvodu moderátora J. Synka vystoupili s projevy místostarosta obce Dolní Přím Roman Fejfar a předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý. Jako symbolické poděkování za podíl na financování oprav byl předán pamětní dekret obci Dolní Přím a Ministerstvu obrany ČR, z jehož dotace byla získána většina finančních prostředků, bude dekret předán v náhradním termínu. Následovalo položení kytice k opraveným památkám a poté je požehnal farář římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko a pronesl modlitbu za padlé vojáky. Slavnost byla zakončena čestnou salvou smíšené rakousko-saské jednotky (velel M. Klika).

Po poradě velitelů uniformovaných jednotek se v rámci Dušiček na královéhradeckém bojišti se část účastníků vydala k centrálnímu saskému pomníku v Dolním Přímu a pomníku saského korunního prince Alberta, kde byla vykonána krátká pieta. Někteří účastníci se pak ještě vydali k saskému hřbitovu na okraji Dolního Přímu, k památkám u sv. Aloise poblíž Horního Přímu a k hrobu saského nadporučíka Stieglitze u Probluze.

 

 

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM