Havranec II

Dne 9. 4. 2015 provedl Miroslav Suchý a nový člen komitétu Libor Petr brigádu ve Svíbském lese, kde odkopali zeminu a vyčistili terén v okolí pomníků ev. č. 140 a 141. Uhrabali též okolí pomníků od spadaného listí a suché trávy a taktéž očistili pomníky od mechu. Mech odstranili také z pískovcových kamenů nalézajících se před zmíněnými památkami.

 

Fotografie: http://1866.rajce.idnes.cz/Havranec_II

 

Havranec I

Po vykácení lesní parcely Havranec, které proběhlo v únoru tohoto roku, bylo zjištěno Miroslavem Suchým, že pomník ev. č. 472 byl povalen nejspíš při stahování dřeva v tomto prostoru. Dne 8. 4. 2015 byl pomník Miroslavem Suchým podbetonován a usazen na původní místo. Taktéž bylo upraveno okolí pomníku ev. č. 139 pohrabáním listí a úprava zeminy uvnitř oplocení. Byla provedena úprava okolního terénu uhrabáním a odklizením hromady větví před pomníky.

Fotografie: http://1866.rajce.idnes.cz/Havranec_I

 

Tišnov - úprava hrobu dvou gardových dragounů

V sobotu 2. května 2015 TR spolu s manželkou upravil hrob dvou gardových dragounů na hřbitově v Tišnově, z jehož rovu vyrůstal břečťan a jehož stav byl již neúnosný, neboť tato rostlina vrůstala pod nápisní desku a znečisťovala i sousední hrob. Břečťan byl vytrhán i s kořeny, byla odkopána část zeminy, po celé délce rovu byla položena zahradnická folie. Ve spodní čtvrtině rovu byla vysazena levandule a obsypána mulčem, zbylá část rovu byla vysypána drceným vápencem. Nakonec byla očištěna i mramorová nápisní deska.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Tisnov_-_uprava_hrobu_dvou_gardovych_dragounu

 

Břeclav - pruský kříž na hřbitově

V sobotu 25. dubna 2015 TR spolu s rodinou v Břeclavi u kříže na hrobě pruských vojáků vytrhal plevel, očistil vlastní kříž a zalil výsadbu, kterou v loňském roce realizovala Správa břeclavských hřbitovů (vysázení levandulí, růží a habrů, zřízení nového přístupu ke kříži).

 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu 18. dubna proběhla na královéhradeckém bojišti plánovaná brigáda, které se zúčastnili tito členové Komitétu: Věra Hladíková, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek, Miroslav Suchý a Jiří Vilím. Před devátou hodinou jsme se sešli v Střezeticích u soklu na            připravovaný pomník jezdecké srážky. Parcelu bylo třeba vyznačit v terénu, což se stalo zatlučením osmi kusů ocelových trubek a jejich propojení šňůrou. Pozemek byl urovnán a uhrabán. Poté jsme přejeli do Dolního Přímu, kde byl upraven saský hřbitov a posekáno kolem oplocení. V Horním Přímu byly upraveny pomníky ev.č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala a ev.č. 63 pruského setníka Bolschwingha. Zkontrolován byl také stav pomníku ev.č. 320 rakouského 74. pěšího pluku, kde obec nechala vysadit v dostatečné vzdálenosti v podélné ose pomníku dvě lípy.

     Z Přímu jsme přejeli k jižnímu vstupu do Svíbu, kde byly ošetřeny tyto pomníky a upraveno jejich okolí: ev.č. 292 kde byla natřena i rezavá litinová deska a pyramida ev.č. 156, č. 7 a 269, na křižovatce ev.č. 148, 155, 157 a 488, dále pomník rakouského 51. pěšího pluku ev.č. 383 a přilehlé pyramidy ev.č. 146 a 147, litinová tabule ev.č. 187 a pyramidy ev.č. 152 a 153 v lese, kde byl také pořezán pilou a křovinořezem nálet, který bránil viditelnosti těchto památek z cesty. Poté byl ošetřen stejným způsobem pomník ev.č. 408 rakouských třicátých myslivců, pyramidy ev.č. 149 a 145 včetně jejich okolí a nakonec pomníky u východní brány do lesa ev.č. 223, 272 a 219. Po celé trase bylo ošetřeno i okolí tabulí naučné stezky.

     Od Svíbu jsme přejeli do Vrchovnice, kde bylo posekáno okolí pomníku ev.č. 132 očištěn a natřen litinový kříž a natřena Luxolem tabule naučné stezky. V následujícím týdnu ještě přilepil a vyspároval uvolněný sokl kříže kolega Suchý.

     Nakonec se pokračovalo k "Hořiněveským lipám" kde byly očištěny oba pomníky ev.č. 4 a 469 od mechu a upraveno okolí obou památek, včetně pokácení menší lípy, která svými větvemi ohrožovala druhý z pomníků a rozřezání větrem pokáceného akátu, který padl přes cestu.

     Již cestou domů jsme zastavili u pomníku ev.č. 30 rakouského setníka Seeligera pod Chlumem, kde jsme ještě dlužili odstranit zbytky šalování sloupků oplocení. I zde byl upraven svah a okolí památky.

Fotogalerie:http://1866.rajce.idnes.cz/Jarni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove

 

Severní Čechy - Kuřívody, Klášter Hradiště n. J.

V neděli 12. dubna 2015 proběhla již tradiční brigáda zaměřená hlavně na sběr odpadu všeho druhu na bojišti u Kuřívod podél obou stran silnice E268. Podařilo se naplnit 17 pytlů a mezi zajímavější věci patřily řidítka od kola, 10 litrový kanystr, péřový polštář a plyšový slon, který byl zároveň vyhlášen kuriozitou letošního sběru. Zároveň bylo upraveno okolí všech pomníků a zdejší naučné tabule a také tabule v Mimoni byly očistěny od zapadlého hmyzu a nečistot. Další aktivity se přesunuly na mnichovohradišťské bojiště, kde bylo uhrabáno okolí u pomníku ev.č. 1 a ořezány větve stromů, které se již nakláněly k pomníkům ev.č. 13 - 16. Brigády se zúčastnil J. Náhlovský, M. Janoušek, D. Koral, P. Novák a Z. Studený.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Kurivody

 

Očištění hrobu pruského generálporučíka Clausewitze v Čejči

V neděli 19. dubna 2015 očistil J. Synek s manželkou hrob pruského generálporučíka Clausewitze v Čejči. Nejprve byl odstraněn plevel a náletové dřeviny z okolí hrobu. Vlastní náhrobek byl omyt a byla z něj odstraněna vrstva mechu. Nakonec bylo očištěno i oplocení hrobu a na pískovec byl aplikován postřik proti růstu mechů a řas.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Ocisteni_hrobu_pruskeho_generalporucika_Clausewitze_v_Cejci

 

Jarní brigáda na bojišti u Náchoda

Plánovaná brigáda na náchodském bojišti byla realizována 11. dubna. Naplánované práce byly především u památky ev. č. 69, hrob rakouského poručíka 41. pěšího pluku J. E von Anthoinyho, kde bylo demontováno, za přítomnosti restaurátorky P. Szabové, kovové oplocení společně s kamennými obrubníky. Pomník je tak připraven k celkové renovaci, která proběhne do konce listopadu. Rovněž byl sejmut kříž na památce ev. č. 80, hrob svobodníka F. A. Beiera z pruského dolnoslezského p. pl. č. 46, který byl uvolněn nedávným pádem stromu na pískovcovou část pomníku. Závěrem dne byla úprava okolí památek ev. čísel: 100 – 92 a 34 – 38. Jarní brigády se zúčastnily, jako každoročně, členové SPVH-Náchod a Komitétu 1866 : O. Král, J. Čížek, M. Štěpař, R. Beňo, K. Metelková, J. Tvarůžek a M. Holas.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Jarni_brigada_na_bojisti_u_Nachoda

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Jako obvykle u příležitosti jarní valné hromady bylo členům Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 distribuováno nové číslo časopisu Bellum 1866 - jednalo se tedy o první číslo ročníku 2015, který je již v pořadí 24., resp. 26. pokud počítáme i dva ročníky spolkového Bulletinu, který našemu časopisu předcházel. Obsah anotovaného čísla se z větší části obrací do loňského roku - jsou zde především publikovány zprávy technických referentů z jednotlivých bojišť, které detailně informují o práci, kterou náš spolek v uplynulém roce vykonal na poli péče o pomníky a válečné hroby z prusko-rakouské války. Téma odborných článků nás zavádí především na Moravu, a to např. na nově opravený pruský hřbitov do Mikulova či k náhrobku pruského poručíka Franckenberga do Prostějova.

Toto číslo vyšlo za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu "15KPG03 - Podpora publikační činnosti a literatury".

Kompletní obsah celého časopisu lze prohlédnout ZDE, aktuální číslo, stejně jako mnohá starší, lze zakoupit mj. i prostřednictvím našeho E-SHOPU.

2015-1

 

Výroční zpráva Komitétu 1866

Dovolujeme si upozornit, že Komitét pro udržování památek z války roku 1866 sepsal v předcházejících měsících svou výroční zprávu za rok 2014, která plně informuje o jeho činnosti v uplynulém roce, a to zejména na poli ochrany památek z prusko-rakouské války. Zprávu si lze přečíst ZDE.

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM