Tišnov - úprava hrobu dvou gardových dragounů

V sobotu 2. května 2015 TR spolu s manželkou upravil hrob dvou gardových dragounů na hřbitově v Tišnově, z jehož rovu vyrůstal břečťan a jehož stav byl již neúnosný, neboť tato rostlina vrůstala pod nápisní desku a znečisťovala i sousední hrob. Břečťan byl vytrhán i s kořeny, byla odkopána část zeminy, po celé délce rovu byla položena zahradnická folie. Ve spodní čtvrtině rovu byla vysazena levandule a obsypána mulčem, zbylá část rovu byla vysypána drceným vápencem. Nakonec byla očištěna i mramorová nápisní deska.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Tisnov_-_uprava_hrobu_dvou_gardovych_dragounu

 

Břeclav - pruský kříž na hřbitově

V sobotu 25. dubna 2015 TR spolu s rodinou v Břeclavi u kříže na hrobě pruských vojáků vytrhal plevel, očistil vlastní kříž a zalil výsadbu, kterou v loňském roce realizovala Správa břeclavských hřbitovů (vysázení levandulí, růží a habrů, zřízení nového přístupu ke kříži).

 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu 18. dubna proběhla na královéhradeckém bojišti plánovaná brigáda, které se zúčastnili tito členové Komitétu: Věra Hladíková, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek, Miroslav Suchý a Jiří Vilím. Před devátou hodinou jsme se sešli v Střezeticích u soklu na            připravovaný pomník jezdecké srážky. Parcelu bylo třeba vyznačit v terénu, což se stalo zatlučením osmi kusů ocelových trubek a jejich propojení šňůrou. Pozemek byl urovnán a uhrabán. Poté jsme přejeli do Dolního Přímu, kde byl upraven saský hřbitov a posekáno kolem oplocení. V Horním Přímu byly upraveny pomníky ev.č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala a ev.č. 63 pruského setníka Bolschwingha. Zkontrolován byl také stav pomníku ev.č. 320 rakouského 74. pěšího pluku, kde obec nechala vysadit v dostatečné vzdálenosti v podélné ose pomníku dvě lípy.

     Z Přímu jsme přejeli k jižnímu vstupu do Svíbu, kde byly ošetřeny tyto pomníky a upraveno jejich okolí: ev.č. 292 kde byla natřena i rezavá litinová deska a pyramida ev.č. 156, č. 7 a 269, na křižovatce ev.č. 148, 155, 157 a 488, dále pomník rakouského 51. pěšího pluku ev.č. 383 a přilehlé pyramidy ev.č. 146 a 147, litinová tabule ev.č. 187 a pyramidy ev.č. 152 a 153 v lese, kde byl také pořezán pilou a křovinořezem nálet, který bránil viditelnosti těchto památek z cesty. Poté byl ošetřen stejným způsobem pomník ev.č. 408 rakouských třicátých myslivců, pyramidy ev.č. 149 a 145 včetně jejich okolí a nakonec pomníky u východní brány do lesa ev.č. 223, 272 a 219. Po celé trase bylo ošetřeno i okolí tabulí naučné stezky.

     Od Svíbu jsme přejeli do Vrchovnice, kde bylo posekáno okolí pomníku ev.č. 132 očištěn a natřen litinový kříž a natřena Luxolem tabule naučné stezky. V následujícím týdnu ještě přilepil a vyspároval uvolněný sokl kříže kolega Suchý.

     Nakonec se pokračovalo k "Hořiněveským lipám" kde byly očištěny oba pomníky ev.č. 4 a 469 od mechu a upraveno okolí obou památek, včetně pokácení menší lípy, která svými větvemi ohrožovala druhý z pomníků a rozřezání větrem pokáceného akátu, který padl přes cestu.

     Již cestou domů jsme zastavili u pomníku ev.č. 30 rakouského setníka Seeligera pod Chlumem, kde jsme ještě dlužili odstranit zbytky šalování sloupků oplocení. I zde byl upraven svah a okolí památky.

Fotogalerie:http://1866.rajce.idnes.cz/Jarni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove

 

Severní Čechy - Kuřívody, Klášter Hradiště n. J.

V neděli 12. dubna 2015 proběhla již tradiční brigáda zaměřená hlavně na sběr odpadu všeho druhu na bojišti u Kuřívod podél obou stran silnice E268. Podařilo se naplnit 17 pytlů a mezi zajímavější věci patřily řidítka od kola, 10 litrový kanystr, péřový polštář a plyšový slon, který byl zároveň vyhlášen kuriozitou letošního sběru. Zároveň bylo upraveno okolí všech pomníků a zdejší naučné tabule a také tabule v Mimoni byly očistěny od zapadlého hmyzu a nečistot. Další aktivity se přesunuly na mnichovohradišťské bojiště, kde bylo uhrabáno okolí u pomníku ev.č. 1 a ořezány větve stromů, které se již nakláněly k pomníkům ev.č. 13 - 16. Brigády se zúčastnil J. Náhlovský, M. Janoušek, D. Koral, P. Novák a Z. Studený.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Severni_Cechy_-_Kurivody

 

Očištění hrobu pruského generálporučíka Clausewitze v Čejči

V neděli 19. dubna 2015 očistil J. Synek s manželkou hrob pruského generálporučíka Clausewitze v Čejči. Nejprve byl odstraněn plevel a náletové dřeviny z okolí hrobu. Vlastní náhrobek byl omyt a byla z něj odstraněna vrstva mechu. Nakonec bylo očištěno i oplocení hrobu a na pískovec byl aplikován postřik proti růstu mechů a řas.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Ocisteni_hrobu_pruskeho_generalporucika_Clausewitze_v_Cejci

 

Jarní brigáda na bojišti u Náchoda

Plánovaná brigáda na náchodském bojišti byla realizována 11. dubna. Naplánované práce byly především u památky ev. č. 69, hrob rakouského poručíka 41. pěšího pluku J. E von Anthoinyho, kde bylo demontováno, za přítomnosti restaurátorky P. Szabové, kovové oplocení společně s kamennými obrubníky. Pomník je tak připraven k celkové renovaci, která proběhne do konce listopadu. Rovněž byl sejmut kříž na památce ev. č. 80, hrob svobodníka F. A. Beiera z pruského dolnoslezského p. pl. č. 46, který byl uvolněn nedávným pádem stromu na pískovcovou část pomníku. Závěrem dne byla úprava okolí památek ev. čísel: 100 – 92 a 34 – 38. Jarní brigády se zúčastnily, jako každoročně, členové SPVH-Náchod a Komitétu 1866 : O. Král, J. Čížek, M. Štěpař, R. Beňo, K. Metelková, J. Tvarůžek a M. Holas.

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Jarni_brigada_na_bojisti_u_Nachoda

 

Nové číslo časopisu Bellum 1866

Jako obvykle u příležitosti jarní valné hromady bylo členům Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 distribuováno nové číslo časopisu Bellum 1866 - jednalo se tedy o první číslo ročníku 2015, který je již v pořadí 24., resp. 26. pokud počítáme i dva ročníky spolkového Bulletinu, který našemu časopisu předcházel. Obsah anotovaného čísla se z větší části obrací do loňského roku - jsou zde především publikovány zprávy technických referentů z jednotlivých bojišť, které detailně informují o práci, kterou náš spolek v uplynulém roce vykonal na poli péče o pomníky a válečné hroby z prusko-rakouské války. Téma odborných článků nás zavádí především na Moravu, a to např. na nově opravený pruský hřbitov do Mikulova či k náhrobku pruského poručíka Franckenberga do Prostějova.

Toto číslo vyšlo za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu "15KPG03 - Podpora publikační činnosti a literatury".

Kompletní obsah celého časopisu lze prohlédnout ZDE, aktuální číslo, stejně jako mnohá starší, lze zakoupit mj. i prostřednictvím našeho E-SHOPU.

2015-1

 

Výroční zpráva Komitétu 1866

Dovolujeme si upozornit, že Komitét pro udržování památek z války roku 1866 sepsal v předcházejících měsících svou výroční zprávu za rok 2014, která plně informuje o jeho činnosti v uplynulém roce, a to zejména na poli ochrany památek z prusko-rakouské války. Zprávu si lze přečíst ZDE.

 

 

Valná hromada a nové vedení spolku

V sobotu 28. března 2015 se ve velkém zasedacím sále Muzea východních Čech v Hradci Králové konala valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Vzhledem k tomu, že již uplynulo dvouleté volební období předsednictva, byla jedním ze stěžejních bodů celé valné hromady volba nového vedení spolku. Dosavadní předseda Jiří Jemelka se rozhodl již nekandidovat, novým předsedou Komitétu 1866 se tak po volnách stal Miroslav Suchý, určité změny proběhly i v dalších funkcích v předsednictvu - kompletní přehled ZDE.

Další program valné hromady byl již obvyklý, tj. zpráva předsedy o fungování spolku, informace o jeho hospodaření či zprávy jednotlivých technických referentů o péči o památky na všech bojištích. Dlouholetí členové Komitétu 1866 byli oceněni pamětními diplomy a valná hromada pak byla především příležitostí pro členy spolku sejít se a probrat téma společného zájmu.

VH 2015-1  VH 2015-2

 

Nominace člena Komitétu 1866 na cenu za kulturní činnost v jičínském okrese

25. 2. 2015 došlo v sokolovně v Lázních Bělohradě k ocenění za kulturní činnost na území okresu Jičín „Jivínský Štefan“. V letošním 19. ročníku byl za dlouhodobé zásluhy mezi 126 nominovanými i člen Komitétu 1866 Martin Drapák. Jak si mohli přítomní přečíst v seznamu nominovaných, nominován byl: „Za práci, která je důležitá k sepsání podrobné historie bitvy u Jičína v roce 1866 a vyžaduje čas strávený při studiu archivních dokumentů a četbě odborné literatury i návštěvu různých míst.

Mezi nominovanými „za činnost v Tradiční historické jednotce c. k. 73. pěšího pluku Železnice, která dbá na připomínání bitvy u Jičína v roce 1866 a pečuje o hroby padlých“, byl i Rudolf Koldovský.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM