Výstava Kamenné zprávy z bojiště

Rád bychom Vás tímto pozvali na výstavu fotigrafií bývalého člena Komitétu 1866 Ladislava Michálka. Tento excelentní fotograf doprovázel v letech 1992-1995 svými fotografiemi spolkový časopis Bellum 1866 a na tematikou prusko-rakouské války se zabýval i v monografii Kamenů hlas, opět vybavené řadou povedených snímků. Uvedená výstava opět s tematikou památek na válku roku 1866 je nazvána symbolicky "Kamenné zprávy z bojiště" a zájemci ji mohou navštívit v Galerii Ztichlá klika v Praze (Betlémská 10), a sice od pondělí do pátku v době od 13 do 19 hodin.

Pozvanka 1  Pozvanka 2

 

Brigáda v severních Čechách - Boseň, Přepeře a Hodkovice nad Mohlekou

V sobotu 12. října 2013 zhotovili M. Janoušek, D. Koral a J. Náhlovský nový základ pro pomník e.č. 45 v Bosni. Další práce všech jmenovaných se soustředily na pomník v Březině e.č. 55 a soubor pomníků v Přepeřích e.č. 31-33, kde byl vytrhán plevel a trsy trávy. Poslední dva členové ještě v Hodkovicích n. M. u pomníku e.č. 16 rovněž vytrhali plevel, prostor dosypali mulčovací kůrou a navíc odstranili bujně rozrůstající se popínavé rostliny. Ovšem tyto práce se již děly za podvečerního šera a stále sílícího deště, ale to nebylo pro oba sebemenší překážkou pro dokončení díla.

MH 13-10-01  MH 13-10-02  MH 13-10-03

 

Termín podzimní valné hromady Komitétu 1866

Podzimní valné hromada Komitétu pri udržování památek z války roku 1866, původně plánovaná na sobotu 26. října, se z důvodu konání parlamentních voleb (k nimž jsou vázáni mnozí členové našeho spolku) přesouvá netradičně a výjimečně na neděli 27. října 2013. Místo i čas zůstávají stejné - audiosál Muzea války 1866 na Chlumu od 10 hodin.

Program:

10:00 Valná hromada Komitétu 1866

     1. Připomínka 125. výročí založení našeho spolku

     2. Stručná informace o činnosti v roce 2013

     3. Diskuze

Ukončení valné hromady do 11:45 hod.

Následují tradiční Dušičky, tentokrát konané v Hořiněvsi, kde se od 12:30 uskuteční prohlídka památek v areálu zdejšího hřbitova a následně o 13:00 pietní akt u památníku 2. praporu polních myslivců.

Od 14:00 hod. se v hostinci U polních myslivců na Chlumu uskuteční pravidelná konference velitelů a zástupců jednotek.

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 5. října 2013

V sobotu 5. října 2013 se v budově Muzea východních Čech v Hradi Králové sešlo ke svému dalšímu jednání předsednictvo Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Mimo obvyklých zpráv z bojišť, ze kterých za zmínku zejména aktivita našeho nového technického referenta pro Náchodsko či informace o novém dokumentárním filmu s tematikou války r. 1866 (autor Petr Lazurko), byly na pořadu jednání zejména různé procesní záležitosti. Za stěžejní lze bezpochyby považovat dotvoření finální verze nových stanov Komitétu 1866, které budou na jaře předloženy ke schválení valné hromadě. Důkladně prodiskutována byl mj. i budoucí stránkový rozsah spolkového časopisu Bellum 1866. Předseda Jiří Jemelka rovněž informoval přítomné o připravovaném memorandu o spolupráci, které Komitét pro udržování památek z války roku 1866 podepíše s Muzeem východních Čech v Hradci Králové. Definitivně byl rovněž schválen nový termín podzimní valné hromady, která proběhne v neděli 27. října (viz výše).

 

Nová korespondenční adresa Komitétu 1866

Rádi bychom na totmo místě znovu upozornili všechny členy Komitétu 1866, naše příznivce, spřátelené spolky a instituce, úřady i širokou veřejnost na nově používanou korespondenční adresu:

RNDr. Tomáš Kaláb, jednatel
Komitét pro udržování památek z války roku 1866
Sídliště Hegerova 934
572 01 Polička

Stávající korespondenční adresa (Eliščino nábřeží 465, Muzeum východních Čech, 500 01 Hradec Králové) zůstává i nadále v platnosti, ovšem pro urgentnější potřeby využívejte, prosím, aktualizovanou adresu.

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 7. září 2013

V sobotu 7. září 2013 se v prostorách Základní školy Úprkova v Hradci Králové uskutečnilo další letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Jednalo se o první setkání výkonného orgánu uvedeného spolku po letní "pauze", a tak byla na pořadu jednání řada důležitých bodů. Z těch nejpodstatnějších jistě stojí za zmínku diskuze o podobě nových stanov Komitétu 1866 (zejména jak vyplývají z nového znění Občanského zákoníku), informace o definitivním převzetí funkcí po změnách vyplývajících z valné hromady, distribuce časopisu Bellum 1866 či budoucí změny našich internetových stránek. Svůj prostor měly samozřejmě i průběžné zprávy technických refentů z jednotlivých bojišť. Za potěšující lze jistě považovat sdělení o pracích probíhajících v přípravách dalšího čísla časopisu Bellum 1866, které by mělo být členům k dispozici již na podzimní valné hromadě.

 

Brigáda v severních Čechách - mnichovohradišťské bojiště, 14. září 2013

V sobotu 14. září 2013 byla opět vyhlášena brigáda na zvelebení jednoho z vítězných bojišť pruské armády v roce 1866, a to u Mnichova Hradiště. Nejdříve bylo pracovní nadšení P. Nováka, D. Korala, M. Janouška a J. Náhlovského věnováno sekání trávy a zabetonování kotvícího prvku informačního panelu k pomníku e.č. 35. Potom se všichni brigádníci přesunuli k pomníku e.č. 43, kde proběhly náročné terénní úpravy složené z vyřezání porostu, odkopání zeminy se zarovnáním okolní plochy a zhotovením základu pro kamenný sokl. Odpoledne tři poslední jmenovaní členové již plně věnovali nekonečnému, ale "zábavnému", boji se stále rostoucí trávou u pomníku e.č. 1, 2, 4 a 5. Součástí dne se stala také kontrola pomníků u Kuřívod.

MH-13-09-14-01  MH-13-09-14-02  MH-13-09-14-03

MH-13-09-14-05

 

Brigáda na mnichovohradišťském bojišti 19. srpna 2013

Dne 19. srpna 2013 David Koral vysekal trávu a upravil okolí u pomníku e.č. 6 - 9 na mnichovohradišťském bojišti.

MH 13-08-19 - 10  MH 13-08-19 - 11

 

Komitét 1866 při vzpomínkových akcích k 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova z roku 1813

V širokém okolí Ústí nad Labem proběhly ve dnech 30.-31. srpna vzpomínkové akce u příležitosti 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova. Hlavní program, který proběhl v sobotu 31. srpna, by se dal shrnout v následujících bodech: ve 14 hodin pietní akt u Jubilejního pomníku, od 16 hodin bitevní ukázka u Přestanova následovaná drobnými pietními akty jednotlivých historických jednotek u hromadného hrobu za obcí Přestanov. Bitevní ukázky, které za příznivého počasí přihlíželo údajně až 40 000 diváků, se zúčastnilo na 800 členů uniformovaných historických jednotek. V dobových uniformách se z řad Komitétu 1866 vzpomínkových akcí zúčastnili Radek Teichman, Pavel Mrkvička, Jan Čížek a Jaromír Horký, exkurzi po bojišti pak provedli Zdeněk Studený, Jiří Stískal, Vladimír Sluka, Petr Novák, Milan Janoušek, Jiří Náhlovský, David Koral, Jiří Synek a Martin Barus.

Expedice Kulm 2013 15  Expedice Kulm 2013 18  Exp 1813 - 3

 

Výzva členům Komitétu 1866 - příprava nových stanov

Členům Komitétu 1866

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník. Ten mj. upravuje postavení současných občanských sdružení, tedy i Komitétu 1866 a stanovuje i řadu nových zásad pro jejich organizační struktury. Na to musí reagovat i naše stanovy, které jsou Vám v návrhu předkládány k diskuzi. Návrh stanov je rozeslán členům Komitétu e-mailem. Pokud Vám taková pošta nepřišla, kontaktujte jednatele Komitétu 1866 (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), sdělte mu Vaši e-mailovou adresu, aby Vám návrh stanov mohl poslat. Vyjádření k nim pošlete do 3. 9. 2013 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konečné schválení stanov bude na podzimní valné hromad 2013.

                                                                                                         Předseda Komitétu 1866 v.r.    

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM