Dušičková vzpomínková akce na královéhradeckém bojišti

V sobotu 25. října 2014 proběhla na bojišti u Hradce Králové tradiční dušičkové vzpomínková akce na zemřelé z prusko-rakouské války roku 1866. Jako obvykle byla i letos programově spojena se setkáním členů Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, které proběhlo v prostorách Muzea války roku 1866 na Chlumu. Hlavní náplní programu se však nestaly vnitrospolkové záležitosti, nýbrž promítání fotek z akcí ke 150. výročí tzv. dánské války r. 1864, která prusko-rakouskému konfliktu bezprostředně předcházela. Uvedených akcí se totiž zúčastnili někteří členové Komitétu 1866, kteří tak s jejich průběhem seznámili ostatní členy spolku. Inspirativní to bylo zejména s ohledem na blížící se 150. výročí prusko-rakouské války.

V odpoledních hodinách pak proběhl tradiční dušičkový pietní akt, tenroktáte u skupiny pomníků v lokalitě u Šrámova kříže poblíž Rozběřic, jehož se zúčastnil i nemalý počet vojáků historických jednotek. Svůj věnec zde položili i zástupci Komitétu 1866. Program následně pokračoval tzv. konferencí velitelů uvedených jednotek, kde se rozhodovalo o jejich plánech na příští rok. O závěrech této schůzky Vás budeme po definitivním stanovení kalendáře akcí informovat na našem webu.

D14-1  D14-2  D14-3

Kompletní fotogalerii z celého dne ZDE.

 

Odhalení náhrobku pruského poručíka Frankenberga v Prostějově

V sobotu 4. října 2014 byl v Prostějově na Vojáčkově náměstí slavnostně odhalen náhrobek pruského poručíka Frankenberga od 2. východopruského granátnického pluku č. 3, který v prostějovském klášteře Milosrdných bratří zemřel 27. srpna 1866 na tyfus. Odhalení se kromě několika desítek diváků zúčastnil i primátor města Prostějova pan Miroslav Pišťák, který vystoupil s krátkým projevem, náměstkyně primátora paní Mgr. Ivana Hemerková a pan Jiří Jemelka, předseda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, který spolu s primátorem města Prostějova položil k náhrobku symbolickou kytici. Krátkou modlitbu za všechny zemřelé v klášterní nemocnici pronesl převor Řádu milosrdných bratří bratr Martin Macek. Průběh pietního aktu řídil a diváky s osudy poručíka Frankenberga a jeho náhrobku seznámil technický referent Komitétu 1866 pro oblast Moravy a Slezska Mgr. Jiří Synek.

Úkolu vytvořit čestnou stráž u pomníku a v závěru akce také vystřelit čestnou salvu se se ctí zhostilo šest příslušníků klubů vojenské historie v dobových uniformách 8. pěšího pluku (Josef Melichar, Jan Kosina, Václav Kosina, Martin Uher) a 27. praporu polních myslivců (Jan Juna, Jan Březina).

Děkujeme všem, kteří se na záměru navrátit náhrobek pruského poručíka Frankenberga zpět do Prostějova jakkoli podíleli, i těm, kteří se jeho odhalování účastnili. Doufáme, že se náhrobek nestane terčem vandalů a bude občanům Prostějova připomínat toto válečné období historie jejich města.

 

 

Celá galerie z akce: http://1866.rajce.idnes.cz/Prostejov_4.10.2014

 

Renovace pomníků Václavice

Začátkem října byly ukončeny restaurátorské práce na třech památkách na prusko-rakouskou válku roku 1866 ve Václavicích. Zrenovovány byly pomníky ev.čísel 72, 75 a 79. Finance poskytla obec Provodov-Šonov. Práce provedla BcA. Pavla Szabová z Dobrošova.Renovaci zprostředkovali členové Komitétu 1866 (Holas Matouš, Radek Teichman).

Bez názvu

df

DSC08838

 

Vyšlo nové číslo časopisu Bellum 1866

Rádi bychom tímto naše členy a příznivce informovali, že již vyšlo nejnovější číslo (2/2014) našeho spolkového časopisu Bellum 1866. Na svých 152 stranách přináší nové Bellum 1866 řadu odborně-historických článků, mezi nimiž můžeme najít např. studii o vojenských pomnících Václava Weinzettla, vzpomínky na válečný rok 1866 v Sadové nebo zajímavý článek o okolnostech a zániku pomníku 73. pěšího pluku v Chebu. Nechybí ani krátké zprávy o málo známých památkách, Kalendárium 2014 nebo recenze na knihu Jaroslava Dvořáka Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866.

Toto číslo vyšlo za finanční podpory Královéhradeckého kraje, který na jeho vydání poskytl dotaci z dotačního programu "14KPG03 - Podpora publikační činnosti a literatury".

Kompletní obsah celého časopisu lze prohlédnout ZDE, aktuální číslo, stejně jako mnohá starší, lze zakoupit mj. i prostřednictvím našeho E-SHOPU.

2014-2

 

Pomník rakouského 49. pěšího pluku opět poškozen!

V podvečerních hodinách 28. září 2014 došlo na silnici č. 35 z Hradce Králové do Hořic k tragické autonehodě, při níž byl vážným způsobem poškozen i monumentální pomník rakouského 49. pěšího pluku u lesa Holá (ev. č. 291). Tato památka na prusko-rakouskou válku r. 1866 doplatila na své exponované místo u rušné křižovatky, když byla celá jeho přední část (jednalo s naštěstí zejména o oplocení a pískovcové stupně) poškozena jedním z havarovaných automobilů. O aktuálním stavu pomníku byl informován jeho vlastník, jímž je Královéhradecký kraj, který by měl následně (obodbně jako v několika předchozích poškozeního tohoto pomníku) zajistit v nejbližších měsících jeho uvedení do původního stavu.

Hess-1 Hess-2 Hess-3

 

Obec Písečná slavila

V rámci oslav 730 let obce Písečná konané v sobotu 13. září 2014 byla připomenuta i událost, která souvisela s prusko-rakouskou válkou z roku 1866. Před ní bylo Rakousko nuceno posílit své pohraniční země sousedící s Pruskem. Do severních oblastí Čech, Moravy a Slezska byly přesunuty hlídkující oddíly jízdy. Mezi Písečnou (Sandhübl), Hradcem (Gröditz) a Supíkovicemi (Saubsdorf) byli lokalizováni rakouští husaři šestého pluku krále Württemberského. Válka začala tím, že pruští parlamentáři předali rakouským předním strážím prohlášení o válečném stavu. To se stalo i u Zlatých Hor (Cukmantl), a to 21. června ve 3 hod. odpoledne. Následující den již Prusové překročili rakouské hranice a dostali se přes Mikulovice (Niklasdorf) do Širokého Brodu (Breitenfurt). Tam po tehdejší cestě z Písečné pokročili i rakouští husaři. Za mostem přes řeku Bělá došlo k šarvátce, po které se Prusové stáhli zpět. V boji byl zastřelen 27letý rakouský desátník, trubač, Ferenc Szököts a je oprávněné ho uvádět jako prvního padlého vojáka této války. Protože v Širokém Brodě nebyl hřbitov, převezli Rakušané mrtvého do Písečné a druhý den ho P. Josef Werner, za účasti kamarádů z jednotky pohřbil.

Po válce se v mnoha obcích zakládaly veteránské spolky. V Písečné se tak stalo v roce 1894. Mezi první činy zdejšího spolku bylo postavení pomníku husarovi Szökötsovi. Jeho vysvěcení proběhlo za velké slávy 21. června 1896. Kromě husarů z pluku, různých korporací a mnohé honorace byly ze Sedmihradska pozvány i dvě sestry padlého. Jedním ze zakladatelů spolku byl hrabě Heinrich Matuschka z Topolčan, který v hodnosti Rittmeistra 1. třídy v roce 1866 sloužil u sborového jezdectva VIII. rakouského armádního sboru. Bojoval u České Skalice, Hradce Králové i Tovačova. Jeho manželkou byla Marie Otýlie, rozená Krakowská z Kolowrat. Oba žili v Písečné, ale jsou pohřbeni u kostela ve Velkých Hošticích.

Pomník husara je nyní součástí vnější zdi kostelní kaple Božího hrobu postavené v roce 1905 a v roce 1936 byl opravován. Rozhodujícího restaurování se dočkal zásluhou obecního úřadu v Písečné v roce 2010, a to i na podnět Komitétu 1866. Práce provedl akademický sochař Jakub Gajda, který se věnoval i desce faráře Wernera, která je také v evidenci válečných památek 1866.

Obnovený pomník byl veřejnosti pietně představen právě při sobotní slavnosti obce. Poté byla starostou Janem Konečným a místostarostkou Janou Bohačíkovou odhalena naučná tabule věnovaná událostem 1866. Její návrh dodal Komitét 1866. Krátkou historickou informaci přednesl předseda Komitétu 1866 Jiří Jemelka. Přítomen byl také akademický sochař Josef Gajda a přes dvě desítky vojáků v historických uniformách. Dva z nich stáli u pomníku čestnou stráž, další dva pak položili k památce věnec. Následoval zpěv mužské hudební skupiny Campanula z Jeseníku. Přednesli píseň „Ach synku, synku“ a obě sloky české hymny. Vojáci drželi „K poctě zbraň!“ Pieta byla zakončena salvou z rakouských zbraní.

Přihlížející se pak přesunuli do parku pod kostelem. Zde jim pod vedením Radka Teichmana byli nejprve představeni vojáci, jejich uniformy a zbraně. Kromě pušek byly k vidění dvě děla, 4 pruští husaři a dva rakouští kyrysníci s koňmi. Následovala střelba, výcvik jízdy a drobná bojová ukázka. Vše bylo provázeno velkým zájmem diváků a jejich opakovaným potleskem. Moderátor na závěr některé z nich vyzkoušel, co si z výkladu zapamatovali. Byla tak úspěšně propagována činnost Komitétu 1866 i historických jednotek a rozšířeny tak znalosti přítomných, kteří v tomto kraji podobné programy neznají.

Vojensko-historická akce se vydařila. Doplnila tak příjemné prostředí a celý bohatý a pestrý kulturní program, který Písečná pro mnoho místních i vzdálenějších návštěvníků připravila. Byly zde jistě navozeny i nové možnosti nejen pro sousední obce. Mezi hosty totiž patřili jak starostové z okolí, tak družební představitelé z Polska, administrátor farnosti, vikář moravskoslezské diecéze a můžeme k nim řadit i řadu účinkujících umělců, souborů a skupin.

 

 

 

Fotogalefie: http://1866.rajce.idnes.cz/Obec_Pisecna_slavila_730_let

 

Brigáda Náchod

Město Náchod, na popud členů Komitétu 1866 ( M. Holas, R. Teichman), poskytlo finance na zrenovování dvou památek prusko-rakouské války r. 1866 na Staroměstském hřbitově. Jedná se o pomníky na hrobech rakouského nadporučíka Zdenko Menzla z 20.pěšího pluku a  zástupce setníka 37. fyzilírského pluku Hermanna Paalzowa. Oba padli v průběhu bitvy u Náchoda 27.6.1866. Práce byly ukončeny 21.srpna.

fin

fin2

 

Prostějov - betonování základu pod pruský náhrobek

V sobotu 30. srpna 2014 vybetonovali Jan Kosina a Jiří Synek v Prostějově na Vojáčkově náměstí základ pod náhrobek pruského poručíka Frankenberga, plukovního adjutanta 2. východopruského granátnického pluku č. 3, který v roce 1866 zemřel v nedaleké nemocnici Milosrdných bratří na tyfus. Vlastní náhrobek by měl být instalován a odhalen v průběhu října tohoto roku.
Za nezištné zapůjčení krumpáče děkujeme panu Jiřímu Slezákovi z Prostějova.

Prostejov zaklad Frankenberg 30.8.2014 07Prostejov zaklad Frankenberg 30.8.2014 09

 

Brigádky na královéhradeckém bojišti

Ve dnech 27.července a 9.srpna provedla V.Hladíková brigádu na královéhradeckém bojišti: V Dohaličkách u kostela zčásti očistila pomníky ev.č.177,179,12,180,181,301 a v Dohalicích lva Knebelovy brigády ev.č.382, v Dohalicích/Sadové pomník ev.č.188.
Cestou z Čistěvsi a v lese Svíbu samotném pak od pavučin, nečistot a mechu očistila tyto památky: pomník pruského 2.magdeburského pěšího pluku č.27 (e.č.205), Myslivce (e.č.292) a poblíž stojící pomník Richarda Wieganda (e.č.156). Dále postupně pomníky Edmunda rytíře von Uhl (e.č.269), nedaleko místa zranění Carla Poeckha (e.č.7), pyramidy e.č.148 a 155, pomník rak.praporu polních myslivců č.1 (e.č.157) a II.praporu rak.pěšího pluku č.21 (e.č.433). V Aleji mrtvých pak pomník rak.pěšího pluku č.51 (e.č.383), u něj typové pyramidy 146 a 147, pomník rak.30.praporu pol.myslivců (e.č.408), v blízkosti stojící šachetní kříž a pyramidu e.č.152, ve vých.části Svíbu ev.č.145 (pruský npor.Leopold Schmidt), a u cesty nad Čistěvsí pomník ev.č.160 (Franz von Kracker-Drostmar).

Photo07 4Photo28 24APhoto29 25A

 

Severní Čechy - brigáda Mnichovo Hradiště a Kuřívody.

V sobotu 23. srpna 2014 vzpomněli P. Novák, D. Koral a J. Náhlovský, ke kterým se odpoledne přidal M. Janoušek, výročí úspěchu pruské diplomacie v Praze v roce 1866 usílím spočívajícím v sekání trávy na mnichovohradišťském bojišti u pomníku e.č. 2, 4, 5, 10 - 20, 35, 43 a 45. Prvně zmínění členové spolku ještě svoje nadšení zúročili při stejné činnosti na kuřívodském bojišti u pomníku e.č. 6, 7 a 10.

008021

024028

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM