Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866

Dovolujeme si vás přednostně informovat, že u příležitosti letošního výročí prusko-rakouské války vydal Jaroslav Dvořák publikaci s názvem Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, která je logickým pokračováním knihy Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866 (2011). Kniha je napsána obdobným způsobem a zachovává stejné uspořádání. Jsou v ní zmíněny všichni padlí, na následky zranění a nemoci zemřelí pruští důstojníci na všech bojištích, kde se angažovala královská pruská armáda. Seznam důstojníků je psán formou informativních hesel, v nichž je zmíněn rodinný původ, vojenská kariéra, příběh vážící se k jejich smrti a většinou místo, kde je dotyčný pohřben. Následuje popis náhrobního kamene. Součástí publikace je kapitola Organizace pruské armády a služební hodnosti roku 1866 a kapitola Druhy a příčiny úmrtí a souhrnná čísla jsou zpracována do celkové tabulky příčiny úmrtí. Závěrečná kapitola je věnována přínosu PaedDr. Miroslava Vycpálka k dokumentaci památek z války 1866.

Kniha obsahuje 373 obrázků, z nichž stovka jsou portréty. Její součástí jsou 4 přehledové tabulky. Kniha má 268 stran, je brožovaná. Zakoupit ji bude možno 5. 7. 2014 při vzpomínkovém setkání na královéhradeckém bojišti. Pro případně další zájemce bude distribuována v průběhu července.

Lex2014

 

Brigáda na českoskalickém bojišti

Prvního červnového dne jsem uspořádal již třetí letošní brigádu na českoskalickém bojišti. Společně s kamarády jsme se věnovali likvidaci houževnatého porostu u secesního pomníku e. č 54 v Malé Skalici. Přes husté keře nebyl v posledních letech už ani vidět. Po domluvě s místostarostou České Skalice jsem dostal svolení tyto dřeviny z pozemku města odstranit. Po našem zásahu pomník mimořádně vynikl a zbylé dřeviny odstraníme ještě letos při další podobné akcičce. Bylo také zjištěno, že pomník je utopený v hloubce cca 30 cm nepůvodního terénu, pod kterým se nacházejí jeho další dva pískovcové stupně. Krom dřevin jsme odtud také odklidili celý vozík odpadu a sutin. Dalším úkolem bylo vyzvednutí soklíků typových křížků e. č. 5 (u lesa Dubno) a e. č. 47 (za vlakovým nádražím), které jsme posléze převezli k restaurátorce P. Szabové z Dobrošova na jejich kompletní opravu. Poškozené litinové kříže jsem si odvezl s sebou a nechám je opravit. Pomníčky by měli být opravené do původního stavu a zpátky osazené do naši plánované "vycházky bojištěm" 28. 6. 2014. Ačkoliv jsem měl na jejich vyzvednutí oficiální povolení od místostarosty Č. Skalice a starosty Provodova-Šonova, prázdná místa po odvezených soklíkách jsem raději označil cedulkami s informací, že pomníky procházejí opravou. Téhož dne bylo také zjištěno, že jeden ze dvou typových křížků u železničního viaduktu byl vážně poškozen parkujícím autem. Na tuto skutečnost a hrozbu jsem v mnoha dopisech upozorňoval nejrůznější úřady a majitele pozemků avšak marně. K poškození muselo dojít mezi 31.5-1.6. Pískovcový soklík, který jsem před dvěma lety nechal vlastními náklady opravit, neznámé auto nabořilo a rozdrtilo na několik kusů. Alespoň litinový kříž zůstal jako zázrakem neporušen a raději jsem jej z místa odvezl. Ve stejném ohrožení je i druhý typový křížek stojící u stěny viaduktu u něhož takřka natěsno pravidelně parkují auta rybářů. Přes toto trpké zjištění se naše brigáda vydařila. Poděkování za pomoc náleží přítomným: M. Holas, R. Hynek, P. Tylš, T. Vondryska, F. Vondryska

Fotogalerie: http://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_ceskoskalickem_bojisti

 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové

V úterý 6. května provedli členové Komitétu 1866 Mrkvička, Suchý a Vilím osazení tří kusů stojanů naučných stezek a následně i samotných tabulí a plexi na předem zabetonované U profily u Šrámova kříže, a v úvozu pod dělostřeleckým pomníkem ev.č. 43. Stojany byly po nainstalování ještě jednou opatřeny nátěrem. Mimo tuto práci byl také osazen a natřen nový kříž na předem narovnaný sokl ev.č. 315 u Hejcmanky, kde starostka obce paní Zlatohlávková nechala zasadit v námi určené vzdálenosti dva pyramidální duby, z nichž jeden zaplatila jako soukromá osoba.

P1150616P1150632P1150650

 

Pochod Václavice-Havlovice (Česká Skalice)

Pro letošní rok byla organizátory turistického pochodu Václavice-Havlovice zvolena trasa procházející bojištěm u České Skalice, čehož jsem se rozhodl využít. Akce se konala v sobotu 17. 5. 2014 a spolu s kamarády v dobových uniformách jsme účastníkům přichystali malé zpestření programu. Jednou ze zastávek kterou měli účastníci pochodu navštívit byl památník "Spícího lva" v dubenské bažantnici. Tam jsme také postavili náš malý prodejní stánek s nejrůznějšími upomínkovými předměty a literaturou (Komitétu) vztahující se k válce roku 1866 v regionu. Zájemcům jsme také průběžně podávali odborný výklad k bitvě u Č. Skalice což mělo dle ohlasu velký úspěch. Protože plánuji kompletní opravu pomníku pruského granátníka Franze Hoffmanna v Dubně, pokusil jsem se na tuto realizaci získat část prostředků formou dobrovolných příspěvků do pokladny. Ač bylo počasí celý den vrtkavé a po poledni nás zastihl silný déšť, který odehnal zbytky účástníků pochodu pryč, tuto akci považuji za vydařenou. Na závěr ještě zbývá dodat, že ač k našemu stánku zavítala přibližně jen stovka lidí, na opravu pomníku se do pokladny podařilo vybrat 620 kč. Dalších 1500 kč jsem získal darem od firmy Infopanely Krásný & Kout z Mladé Boleslavi. Akci bych sám realizovat nemohl a za pomoc s organizací bych chtěl poděkovat zúčastněným J. Kuťákovi, M. Holasovi a také sympatickým lidem ze statku Dubno.

Fotografie naleznete na:

http://1866.rajce.idnes.cz/Ceska_Skalice_2014/#

 

 

 

 

 

 

 

Brigáda na bojišti u Náchoda, Ruferův lom

Brigáda se uskutečnila 20 dubna v bývalém Ruferově lomu u památek ev.čísel 106 a 107. Provedeny byly poslední začišťovací práce po konečném výřezu z 16 dubna. Brigádu vedl (vzhledem k absenci tech. referenta) Jan Čížek a zúčastili se : Martin Štěpař, Radek Teichman, Petr Böhn, Jaroslav Tvarůžek a Petr Tylš. Po nahlášeném spálení větví a začištění celého prostoru se brigádníci přesunuli k památce ev.č. 100, kde rovněž začistili prostor po nedávném výřezu majitele pozemku. Velký dík opět patří aktivním členům Spolku přátel vojenské historie 6. praporu polních myslivců z Náchoda.

1 12 13 1

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště n. J., Boseň.

V sobotu 12. dubna 2014 uskutečnil D. Koral na mnichovohradišťském bojišti brigádu zaměřenou na úklid spadaného listí a uhrabání terénu. Při své činnosti rovněž chemickým roztokem očistil sokly pomníků, na kterých se objevil narostlý mech. Uvedené práce se týkaly pomníků e.č. 8, 9, 26, 28 - 31, 35, 43 a 45 - 49. V Březině byly provedeny práce související s odstraněním nahromaděné zeminy u ukotvení stojanu tabule naučné stezky.

 

027 1029 1

 

 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu 12. 4. 2014 proběhla na královéhradeckém bojišti plánovaná jarní brigáda, které se zúčastnili: Věra Hladíková, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek, Miroslav Suchý a Jiří Vilím. Cestou do Rozběřic jsme se zastavili na kontrolu stavu lokality u "sv. Aloise" v Horním Přímu, kde jsme shledali pokácený letitý akát, místo samo bylo v udržovaném stavu. Nejdůležitější slíbenou prací bylo připravit a zabetonovat traverzy pro opětovnou montáž dvou tabulí naučných stezek u Šrámova kříže a jedné tabule v úvozu pod dělostřeleckým pomníkem ev.č. 43. Jedna parta připravovala zmíněné traverzy, zatímco druhá vyzvedla ze skladu v Hořiněvsi tři kusy stojanů, které se odvezly do Třesovic. S kolegou Pavlem Mrkvičkou jsme ještě vyrazili zkontrolovat započetí opravy pomníku ev.č. 30 rakouského setníka Seeligera, kde jsme potřebovali změřit chybějící nápisní desku.

Poté jsme se přemístili k usedlosti Hejcmanka, kde jsme po dohodě se starostkou Všestar narovnali sokl a upravili okolí kříže ev.č. 315. Obec přislíbila vysadit v dostatečné vzdálenosti od pomníku dva pyramidální duby, aby byla památka lépe ochráněna. Kříž osadíme při některé z dalších brigád. Při jednom se také posekala tráva u souboru pomníků. Dále jsme přejeli pod les Holá, kde byly po roce opět silně zarostlé pomníky ev.č. 9 rakouského plk. Bindera a pyramida ev.č. 247 rakouských a pruských vojáků. Vše bylo posekáno křovinořezy, listí shrabáno, pomníky očištěny a ometeny od listí. Po obědě jsme přejeli přes Čistěves do Svíbu, kde jsme provedli údržbu pomníků a jejich okolí v tomto pořadí: ev.č. 292 a 156 "myslivec", pruský balvan s křížem č. 206, pomníky č. 7 a 269 při cestě na lesní křižovatku, na křižovatce č. 148, 155, 157 a 433, pomník rakouského pěšího pluku č. 51 ev.č. 383 a dvě pyramidy v jeho okolí, litinová tabule pruského gpor. Franseckyho s naučnou tabulí, pomník 30. praporu pol. myslivců ev.č. 408, hrob pruského por. Schmidta ev.č. 145 a na okraji Svíbu pomníky ev.č. 219, 223 a 272. Nakonec jsme se přemístili k pomníku rakouského 61. pěšího pluku ev.č. 34. Okolí všech pomníků, kde to bylo zapotřebí, bylo vystříkáno přípravkem Roundup. Před ukončením brigády jsme ještě v Třesovicích u kolegy Mrkvičky natřely stojany naučných stezek, které budou v nejbližší době osazeny na svá místa.

Brigáda byla ukončena v 18.30 hod. s pocitem dokonale využitého dne. Všem přítomným patří náš dík.

 Fotografie: http://1866.rajce.idnes.cz/Jarni_brigada_na_bojisti_u_Hradce_Kralove_2014/

 

Výroční zpráva Komitétu 1866 za rok 2013

V novém čísle našeho spolkového časopisu Bellum 1866 (konkrétně se jednalo o č. 1/2014) se mohli čtenáři seznámit rovněž s výroční zprávou Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 za rok 2013. Tuto výroční zprávu lze v současnosti najít i na tomto webu, konkrétně na jeho části věnované přímo Komitétu 1866, a to v sekci dokumenty, kde lze rovněž nalézt další výroční zprávy i jiné materiály našeho spolku.
 

Vernisáž výstavy Via Belli 1866 v Hořicích

Vernisáž putovní výstavy Via Belli 1866 v prostorách Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích se konala dne 14. dubna 2014. Zahájení se zúčastnilo vedení i studentstvo zmíněné školy a za Komitét pro udržování památek z války 1866, Blanka Karešová.

Výstavu zahájila Mgr. Iva Mádlová, zástupkyně ředitele, která představila výstavu žákům, kteří se zúčastnili uvedení výstavy v prostorách školy, v učebně č. 44, v prvním patře hlavní školní budovy. Dále promluvil ředitel školy Ing. Josef Moravec, ve svém proslovu stručně informoval o spolupráci mezi školou a Komitétem 1866, o nových technologiích a moderním vybavení, které má střední škola k dispozici. Poukázal na obrovskýpotenciál studentů, vyzvedl jejich schopnosti a dovednosti. Komitét 1866 a jeho aktivityve svém stručném proslovu přiblížila Blanka Karešová.

VB Hořice 1  VB Hořice 2

 

Řady Komitétu 1866 navždy opustil Ladislav Michálek

S velkým zármutkem musíme oznámit, že řady Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 navždy opustil jeho dlouholetý a od polsední valné hromady i čestný člen pan Ladislav Michálek. Do širšího povědomí se zapsal zejména jako fotograf spjatý se starou Libní a Bohumilem Hrabalem, svůj objektiv však směřoval i na četné památky z prusko-rakouské války v severních a východních Čechách. Jeho fotografie byly nedílnou součástí zejména prvních ročníků spolkového časopisu Bellum 1866 a svůj zájem o tuto tématiku dovedl až k úspěšné monografické publikační činnosti.

Čest jeho památce!

Láďa Michálek   Michálek - 2

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM