Svíb

Poslední zimní víkend 12. – 13. března využili Petra Grulichová a Lukáš Kalista k dokumentaci památek nacházejících se ve Svíbském lese. Při té příležitosti se postarali o úklid v okolí pomníčků. Šlo především o sesbírání zbytků rozbitého skla z popraskaných lampiček, které zde zbyly z minulých ročníků akce Rozsvícený Svíb. Díky tomu vstoupí tento památný les do jarního období bez zbytečného nepořádku.

  

 

Dokončení brigády u Baterie mrtvých na Chlumu

Dne 18.3. 2022 členové Komitétu 1866 Šárka Demlová a M. Suchý odklidili zbytky větví z pořezaných náletových křovin, které byly ořezány při předešlé společně brigádě u Baterie mrtvých.

 

Drobná brigáda na nachodskem bojišti

V sobotu dne 19 března Petr Tylš se psem Baltazarem schrabal listí zbytky trávy a větví na nachodskem bojišti v katastru obce Šonov u Nového města a Václavice upominajicich na bitvu u Náchoda z 27.června 1866 a to u pomníku a křížů číslo 79 88 92 95 96 97 98 99 100 101 102 103 u pomníku tzv.Wimpfenova kříže evidenční číslo N 84 se k němu připojil Petr Havranek a spolu dodělali brigádu u pomníku číslo 68 69 70 80 81 82 83 85

1866-jarní brigáda na náchodském bojišti – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

     

 

Brigáda na odstranění dřevin u Ossaria v obci Kbelnice

V sobotu 12. 3. se uskutečnila na Jičínsku brigáda Komitétu 1866 a KVH Jičín.
Brigáda byla zaměřena na vojenský hřbitov v obci Kbelnice. Obec zde pokácela několik stromů, ze kterých padaly větve, které ohrožovaly válečné hroby, které se tam nachází. Členové Komitétu se zaměřili na přerostlý živý plot, který na čelní straně a straně směrem k Podůlší zcela odstranili. Důvodem byla příliš velká výška a přestárlost tohoto porostu. V minulosti zde byla prováděna parková úprava keřů, která však vyžaduje pravidelnou údržbu. Úplným odstraněním umožníme keřům znovu obrazit, avšak budou nižší a hustší, podobně jako je to na historických fotografiích tohoto místa. Díky tomuto zásahu se areál vojenského hřbitova podstatně otevřel a láká tak k návštěvě tohoto unikátního místa, což dokládá i návštěva turistů během probíhající brigády. Kolem poledne dorazili brigádníci z obce, kteří dopoledne pracovali v jiné části obce. Obec sem přivezla těžkou techniku jako štěpkovač, traktory a především spoustu lidí. Díky štěpkovači byly zpracovány všechny vyřezané větve. Došlo i k rozřezání a odvezení všech kmenů pokácených dřevin z prostoru vojenského hřbitova.
Poté se členové Komitétu a KVH zaměřili na úklid přední části před Ossariem, kde bylo shrabáno a odvezeno všechno spadané listí.
Brigády se za Komitét účastnili: J. Náhlovský, P. Lazurko, M. Janoušek, M. Trakal, J. Třeňák, J. Votrubec
Za Klub Vojenské historie Jičín: R. Kaván, M. Kaván, R. Knobloch, V. Knobloch

 

https://1866.rajce.idnes.cz/Brigada_na_odstraneni_drevin_u_Ossaria_v_obci_Kbelnice/

 

Náhrada stojanu na Prachově

Technický referent Jičínského bojiště dne 8.3. nahradil stojan naučné stezky 1866 na Prachově. Důvodem výměny byl havarijní stav stojanu, kde samovolně upadl zadní příčný trám a stojan se rozpadl. Proto byl dovezen zbrusu nový typ stojanu, který se instaluje na bojištích války 1866. Jedná se o první stojan tohoto typu na Jičínsku.
Technický referent tento stojan úspěšně instaloval sám. Potvrdilo se však, že k této práci je nezbytně nutné použít štafle.
 
 

Nově objevená památka na Náchodském bojišti

Dne 20 února našel Tylš Petr při procházce u trati číslo 032 z Jaroměře do Trutnova typizovany kříž z války 1866 o kterém nevěděl že existuje jelikož se tento kříž nalézá na hranici bojiště u Náchoda a bojiště u České Skalice kontaktoval technického referenta pro bojiště Česká Skalice Tomáše Vondrysku a technického referenta pro bojiště Nachod Matouše Holase a zeptal se jich jestli o tomto kříži něco nevědí totéž učinil i dotazem u pana Zdeňka Janského po negativní odezvě výše zmíněných lidí je pravděpodobně tento kříž nezapsan v žádném seznamu válečných hrobů a tudíž zatím nikdo neví kolik je tam pohřbenych vojáků z války 1866 po domluvě s technickým referentem pro bojiště Nachod Matoušem Holasem bude tento kříž řádně zaměřen a zapsán do seznamu pomníku, křížů a jiných válečných památek z války 1866 přpominajicí bitvu u Náchoda z 27 června1866 dale bude informován obecní úřad v obci Starkoč kam tento kříž katastralně spadá a bude informováno i Ministerstvo národní obrany sekce Péče o válečné hroby a pomníky o nálezu tohoto kříže aby mu by přiznán status válečného hrobu.Dále byl vysekán z podstavce ulomeny typovy kříž evidenční číslo 107 aby oba kříže mohli býti znova svařeny a vraceny na původní místo.

   

 

Brigáda Chlum 5. března 2022

Plně v duchu osvědčeného hesla Viribus unitis se v sobotu 5. března 2022 v dopoledních hodinách uskutečnila brigáda na Chlumu zaměřená na vyčištění okraje lesa v širším okolí pomníku Baterie mrtvých od náletových dřevin, které zde zcela zakrývaly zbytky polních okopů ze Sedmileté války a výrazně zasahovaly do prostoru, kde se každoročně konají pietní akty u příležitosti výročí bitvy u Hradce Králové.
Brigády organizované Radkem Balcárkem se za krásného slunečného počasí zúčastnilo bezmála 50 lidí, a to jak členů Komitétu 1866, Gardy města Hradce Králové, c. k. historického 18. pěšího pluku a dalších sdružení, tak i zájemců z veřejnosti, která byla o chystané akci informovaná prostřednictvím Facebooku.
Všem účastníkům brigády, kteří přiložili ruku k dílu a přispěli k uvedení této části královéhradeckého bojiště opět do důstojného stavu, patří náš velký dík.
  
 
 

Výroční schůze 1. hulánského pluku

Dne 5. 3. 2022 proběhla v Radíkově u Olomouce na chatě Pod věží výroční schůze 1. hulánského pluku, kam byli rovněž pozváni členové Komitétu 1866 Z. Pátek a P. Šolcová. Program byl zahájen na střelnici Fortu Křelov XVII střelbou z křesadlových zbraní a po obědě proběhla výroční schůze zakončená společenským večerem. V neděli na zpáteční cestě domů  byl navštíven kříž v Čechůvkách u Prostějova, kde byl uspořádán pietní akt. Ač počasí moc nepřálo, bylo velmi větrno, i tak se podařilo zapálit svíci a vypálit čestný výstřel z pistole.

 

 

 

 

1866 oline hra

V sobotu 19.2. v 19:00 proběhla On-line vědomostní hra o roce 1866, probíhala v online prostředí prostřednictvím „jit.meet“. Podklady pro hru vytvořilo Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s Komitétem pro udržováním památek z války roku 1866.

Hra systému „Riskuj“ obsahovala různě těžké otázky, kdy hráči poznávali uniformy vojáků, osobnosti války, bojiště války 1866.

Na výzvu v četu se hlásili na výběr otázky, za kolik bodů otázku chtějí.
Pokud byla otázka zodpovězena správně, dotyčnému byl zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazila otázka, mohli se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpověděl špatně, možnost odpovědět měli ti, kteří se přihlásili po něm.
Když byly zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevřela se bonusová otázka, která byla za zvýšený počet bodů.

Zajímavé bylo hru i jen sledovat. Každý se tam mohl dozvědět něco nového a sledovat výkony soutěžících.
1. místo „Matouš“ 47 000 bodů
2. místo „David“ 38 000 bodů
3. místo „Radek“ 38 000 bodů

Na přání soutěžících byla sehrána ještě jedna hra. Ovšem s podstatně těžšími okruhy otázek.
Soutěžící v ní poznávali hodnosti rakouské armády, specielní názvy hodností u lehké pěchoty a dělostřelectva, kolik jednotek určitého typu bylo v roce 1866 v rakouské armádě a všeobecnou znalost, kde se řešilo třeba, jak se pozná německá a uherská pěchota a mnoho dalšího.

V této podstatně těžší hře byly body takto:
1. místo „Matouš“ 41 000 bodů
2. místo „Radek“ 34 000 bodů
3. místo „Jan“ 31 500 bodů

Soutěžící tyto dvě hry hráli déle než dvě hodiny a bylo znát, že je tato hra se znalostmi baví. Ve virtuální místnosti, kde bylo možné hru sledovat, sledovalo až 16 osob, z toho 7 aktivních hráčů, kteří se snažili odpovídat na otázky.

Je možné, že se tato hra s jinými otázkami někdy zopakuje.

https://mpcr.rajce.idnes.cz/1866_oline_hra/

 

Podpořte Jičínské kadety!

Klubu vojenské historie Jičín se povedlo postoupit mezi tři nejlepší v projektu Tesco – „Vy rozhodujete my pomáháme“.

Od 17. ledna do 13. února můžete v prodejně Tesco v Jičíně v Hradecké ulici podpořit projekt „Historické tábořiště pro kadety“. Nakupte, obdrženým žetonem hlasujte pro náš projekt!
Jičínská kadetní setnina působí, jako jedná historická kadetní setnina v České republice.
Jičínskou kadetní setninu tvoří 20 žáků a studentů.
Vhozením žetonu pomůžete kadetům pořídit táborové vybavení, aby mohli jezdit na vícedenní akce po celé České republice, kde budou reprezentovat Jičín.
Právě mladá generace musí být nositelem historie a poučení z ní.
Život mladé generace není jen být připojen na sítích, mobilních telefonech, ale právě v takových zájmových skupinách jako je ta naše. Děti si u nás doslova prožijí historii.

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM