Brigáda v severních Čechách - Hodkovice nad Mohelkou

V neděli 16. září 2012 na hřbitově v Hodkovicích nad Mohelkou u pomníku z prusko-rakouské války roku 1866 a 1. světové války J. Náhlovský a D. Koral vypleli plochu, kde se nacházejí okrasné dřeviny, která byla následně opětovně zasypána můlčovací kůrou. Rovněž došlo k odstranění ojedinělých rostlin z prostoru zasypaného kačírkem, který byl v srpnu ošetřen chemickým přípravkem proti růstu nežádoucí vegetace. Dále byly sestřihnuty šlahouny popínavých rostlin a z vrcholových částí vykartáčován ptačí trus. Konečnou fází bylo odstranění mechů z některých částí pomníku a odkopání drnů z prostorů k sousedním náhrobkům. Mulčovací kůru poskytnul MÚ v Hodkovicích n. M.
DSCN2780  DSCN2783
DSCN2784  DSCN2785  DSCN2786
 

Brigáda na mnichovohradišťském bojišti

V pátek 17. srpna proběhla další brigáda na mnichovohradišťském bojišti, která byla opět zaměřená hlavně na sekání trávy. Jelikož přálo počasí, práce se zaměřily i na terénní úpravy a to hlavně u pomníků e.č. 20 a 22, kde došlo k odkopání navršené zeminy s travními trsy a k jejich odvozu. Práce stejného zaměření se u těchto památek vykonaly před šesti lety, ale i přes pravidelné sekání trávy postupem času došlo k navršení terénu, takže nad zemí byla již pouze část obrubníků. U pomníku e.č. 9 byly provedeny podobné terénní úpravy a kříže e.č. 28 - 31 byly navíc natřeny černou barvou. Sekání trávy nebo drobnější práce spojené s úpravou nejbližšího okolí proběhly ve zmíněné lokalitě jednak u uvedených památek, ale rovněž u pomníků e.č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - 16, 19, 21, 26, 27, 33, 34 a 35. V rámci spolkové brigády proběhlo i sekání na bojišti u Kuřívod u pomníků e.č. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 a 13. Okolí centrálního pomníku e.č. 1 nechal posekat Městský úřad Ralsko. Brigády se zúčastnil za Komitét 1866 M. Janoušek, P. Novák a J. Náhlovský. Ruku k dílu přiložil i pozvaný D. Koral, který s iniciativou nového rekruta spolku znovu řádně poznal, že k péči o pomníky nestačí pouze plané řeči, ale rozhodující jsou mozoly a pot.

DSCN2752  DSCN2753  DSCN2758

DSCN2755  DSCN2757  
 

Vzpomínka na Karla Kopala

V neděli 22. července se v dopoledních hodiních sešli na hřbitově v obci Řepov u Mladé Boleslavi lidé, spjatí různým způsobem s bývalým členem Komitétu 1866 Karlem Kopalem. Ten totiž právě před pěti lety (konkrétně 23. září 2007) ve svých 65 letech opustil navždy naše řady. Karel Kopal se především v 90. letech minulého století aktivně podílel na obnově severočeských bojišť z prusko-rakouské války r. 1866, zvláště pak toho u Mnichova Hradiště. Několik let působil v této oblasti také jako technický referent. V neděli přišli do Řepova uctít jeho památku a zároveň si připomenout jeho nedožité 70. narozeniny i 20. výročí do vstupu do Komitétu 1866 jeho příbuzní Miloslava a Pavel Kopalovi, jeho spolupracovník ze Škodovky Jiří Dobeš a zejména kolegové a kamarádi z Komitétu 1866 Petr Koucký, Jiří Jemelka, Jiří Hanuš, Jiří Vilím, Jiří Musílek, Zdeněk Studený, Milan Janoušek, Petr Novák a Martin Barus.
 

Vycházka u Tovačova

V sobotu 14. července 2012 se na bojišti u Tovačova uskutečnila již po sedmnácté tradiční vycházka organizovaná městem Tovačov, které bylo zastoupeno starostou města Mgr. Leonem Bouchalem a kastelánkou tovačovského zámku paní Květou Zajícovou. Celkem 38 zájemců o vojenskou historii tohoto regionu prováděl po bojišti člen Komitétu 1866 Jiří Jemelka. Vycházka byla zahájena u kříže poblíž autobusového nádraží (ev. č. MS 07), odkud se všichni přesunuli ke kříži na konci Olomoucké ulice (ev. č. MS 06). U centrálního pomníku (ev. č. MS 01) se k účastníkům vycházky připojilo pět zástupců historických jednotek (pěší pluk č. 8 – Jan Kosina, Václav Kosina, Martin Uher a 27. prapor polních myslivců Jan Juna, Jan Březina) v dobových uniformách. Po výkladu o historii byli krátce vzpomenuti zemřelí členové Komitétu 1866, jejichž památka byla následně uctěna minutou ticha a čestnou salvou. Po krátké zastávce u Bezedného dolu se všichni přesunuli k pomníku pruského podplukovníka Behra (ev. č. MS 04), kde byla kastelánkou paní Zajícovou položena kytice věnovaná městem Tovačov. Po poutavém výkladu o průběhu bojů v okolí a po čestné salvě se celá společnost přesunula do Tovačova, kde byla vycházka zakončena přátelským posezením v restauraci U tří králů. Vycházky se zúčastnilo celkem pět členů Komitétu 1866 (Hanuš Jiří, Hradil Václav, Jemelka Jiří, Studený Zdeněk, Synek Jiří) a tři příznivci, kteří s Komitétem 1866 dlouhodobě spolupracují (Bartoš Zdeněk, Novák Ladislav, Štrych Miloslav).

IMG_9598  IMG_9609  IMG_9614

IMG_9657  IMG_9669
IMG_9684
 

Brigáda v severních Čechách – Svijany, Březina

V neděli 15. července proběhla v regionu severních Čech další spolková brigáda, tentokrát zaměřená na další fázi budování druhé větve tamní naučné stezky, která ve své úplné verzi povede z Chrastavy přes Liberecko a Turnovsko k Mnichovu Hradišti, kde se napojí na první větev mapující postup pruské Labské armády od Mimoně. Konkrétně byly vybetonovány základy a do nich umístěny stojany pro informační tabule ve Svijanech-Podolí (u vojenského hřbitova) a v Březině (u kostela sv. Vavřince, u nějž jsou rovněž pohřbeny oběti války 1866). Obě tabule jsou budovány díky ochotě obecních úřadů v obou uvedených obcích, které zbudování těchto naučných tabulích finančně zajistily. Brigády, která byla výrazně komplikována proměnlivým počasím, se zúčastnili M. Janoušek, P. Novák a M. Barus.

15.7._1   15.7._2

 

Severní Čechy - článek v Chrastavských listech

V Chrastavských listech č. 6/2012, co je měsíční zpravodaj města Chrastavy, byl otisknut příspěvek technického referenta pro oblast severních Čech Jiřího Náhlovského k letošnímu 146. výročí roku 1866, kdy do města vstoupily první pruské jednotky v čele s 2. magdeburským pěším plukem č. 27. Článek se týkal objasnění a určení pruského vojáka, který zemřel v Chrastavě v srpnu válečného roku a až do léta roku 2009 nebyla známa jeho totožnost. Desítky let neznámým zemřelým se stal mušketýr Janusch Heinrich z 8. pomořanského pěšího pluku č. 61.
Celé šesté číslo Chrastavských listů i s uvedneých článekm ke stažení ZDE.
 

Brigáda v severních Čechách - okolí Mnichova Hradiště

Dne 6. července proběhla brigáda na bojišti u Mnichova Hradiště, která byla celá zaměřena na sekání trávy v okolí několika pomníků. Sekání se uskutečnilo u Ševčína, v okolí Bílé Hlíny, Kláštera Hradiště nad Jizerou, u Mnichova Hradiště a v Bosni, jednalo se o pomníky e.č. 1, 2, 4, 5, 17 - 20, 32, 10 - 16, u Sychrova, 41, 42 a 45. Rovněž byla zkontrolován pomník v Bosni e.č. 56. Ani velmi teplé letní počasí neodradilo P. Nováka a J. Náhlovského, aby s pomocí techniky a ručního nářadí nezvítězili nad rostoucí vegetací u hojného počtu památek z bitvy 28. června 1866. Nápomocen byl také nový rekrut Komitétu 1866 D. Korál, který touto první brigádou poznal pracovní nadšení a morálku v regionu severních Čech.

6.7.2012_-_1   6.7.2012_-_2   6.7.2012_-_3   6.7.2012_-_4

 

 

Vzpomínková akce ke 146. výročí prusko-rakouské války v Sychrově u Mnichova Hradiště a v Kuřívodách

Dne 16. června dopoledne proběhla přednáška k roku 1866 v obci Sychrov u Mnichova Hradiště. Po jejím skončení se všichni přesunuli k pomníku na památku padlého jezdce ze saského 1. jezdeckého pluku. Pomník se podařilo za finanční podpory města Mnichova Hradiště zcela obnovit do podoby, která odpovídala roku 1867, kdy Marie Waldstein-Wartenberg, manželka tehdejšího majitele mnichovohradišťského panství Ernsta Franze Waldstein-Wartenbrg, nechala podobnými pomníky osadit všechny tehdy známé hroby z bitvy 28. června 1866. Památku vysvětil P. Pavel Mach z Mnichova Hradiště a vojenské pietní odhalení proběhlo pod velením O. Krále. Za Komitét 1866 se zúčastnili M. Janoušek, P. Lazurko, J. Votrubec, J. Horký, J. Kozák, P. Daníček, M. Macek a J. Náhlovský. Přítomni byli také zástupci Klubu vojenské historie z České Lípy v uniformách rakouských dělostřelců a zástupci Klubu vojenské historie z Liberce v uniformách saského 2. mysliveckého praporu. Ve stejný den odpoledne proběhla přednáška k prusko-rakouské válce v infocentru v Kuřívodech na jejímž konci se zúčastnění přesunuli k centrálnímu pomníku, kde se uskutečnil pietní akt za padlé ze srážky 26. června 1866. Věnec k pomníku poskytnul městský úřad Ralsko. Veškeré obrazové a zvukové materiály k oběma přednáškám připravil a zajistil P. Lazurko.

phoca_thumb_l_sychrov_kurivody_16.6.2012-069   phoca_thumb_l_sychrov_kurivody_16.6.2012-042   Sychrov_Kurivody_16.6.2012-151

Více fotografií z těchto vzpomínkových akcí ZDE.

 

Brigády v severních Čechách (Kuřívody, Mnichovo Hradiště, Liberecko) - květen a červen 2012

V neděli 20. května J. Náhlovský s M. Janouškem na bojišti u Mnichova Hradiště posekali trávu a upravili okolí u pomníku e.č. 1 v lokalitě Ševčín, kde se rovněž nachází zastávka č. 5 naučné stezky „Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště“. Další píle byla věnována kuřívodskému bojišti, kde sekání trávy proběhlo u pomníku e.č. 6 a 7, a potom u centrálního pomníku e.č. 1. Na bojišti u Mnichova Hradiště sekání trávy proběhlo u pomníku rakouského důstojníka Alexandera von Schloezer e.č. 14 a dalších šesti památek e.č. 10, 11, 12, 13, 15 a 16, které se nacházejí při silnici z Kláštera Hradiště nad Jizerou do Jiviny.

20.5.2012_-_1   20.5.2012_-_2


Ve středu 23. května sesbíral M. Macek na kuřívodském bojišti nános odpadků podél silnice E268 z Kuřívod na Mnichovo Hradiště a to na straně, kde se nacházejí pomníky. Pokračoval od odbočky na Horní Rokytu k pomníku e.č. 13 a podařilo se nashromáždit dalších 7 pytlů. S těmito bylo zatím naplněno 20 pytlů a to se tak stalo pouze při jedné straně silnice!
Dne 2. a 3. června natřel M. Barus s M. Janouškem v technickém zázemí fary v Mnichově Hradišti tři stojany naučných tabulí šesti nátěry proti povětrnostním vlivům.
Dne 9. června provedl J. Náhlovský kontrolu pomníků v Liberci-Vesci, Dlouhém Mostě a Hodkovicích nad Mohelkou. V prvně uvedené lokalitě u pomníku rakouského majora Franze von Panz byly odstraněny trsy trávy z vnitřní plochy obrubníku. V Hodkovicích nad Mohelkou bylo zjištěno zarůstání plochy plevelem, kde je vysazena okrasná zeleň. Při návštěvě bylo zjištěno uražení a povalení levého krajního sloupku i s řetězy o čem byl ihned v pondělí 11. června informován tamní městský úřad.

9.6.2012_-_1   9.6.2012_-_2   9.6.2012_-_3


V neděli 10. června J. Náhlovský s M. Janouškem na kuřívodském bojišti opětovně instalovali tři stojany s naučnými tabulemi, které byly při jarní brigádě sejmuty a natřeny. U centrálního pomníku e.č. 1 byla dokončena terénní úprava, takže splynul přechod odkopané částí se stávající zarostlou plochou. V okolí zastávky „Kuřívody les“ zúčastnění posekali trávu s kopřivami a odstranili bujně se rozrůstající keř bezu. Další aktivity se zaměřily na mnichovohradišťské bojiště, kde největší náplň se soustředila na vysekání letité trávy a náročné úpravy terénu u základu pomníku u Sychrova. I když na závěr 1,5 hodinové činnosti u tohoto pomníku začalo pršet, přesunuli se brigádníci ke Klášteru Hradiště nad Jizerou, kde již za trvalého deště posekali trávu a odstranili náletové dřeviny u pomníku e.č. 21. Konečnou tečkou deštivého odpoledne se stalo posekání trávy u pomníku e.č. 4 nacházející se v blízkosti Bílé Hlíny.
 

Slavnostní odhalení dlaždice Komitétu 1866

Slavnostní odhalení dlaždice Komitétu 1866 v Cestě česko-německého porozumění

 

V sobotu 23. června 2012 se na úpatí Červené hory u Guntramovic (bojiště z roku 1758) konalo slavnostní 18. prodloužení Cesty česko-německého porozumění. Při této příležitosti byla cesta rozšířena o 8 nových desek, z nichž jedna patří Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Slavnost byla ve 13.00 hod. zahájena vystoupením pěveckého sboru, po němž všechny přítomné krátce přivítal starosta města Budišov nad Budišovkou ing. Rostislav Kyncl. Poté již následoval vlastní akt prodlužování Cesty porozumění, kdy byli zástupci organizací, jejichž desky byly do cesty nově umístěny, vyzváni k slavnostnímu poklepu. Celý tento akt řídil předseda občanského sdružení Vlastenecký poutník, které založilo Cestu porozumění, pan Petr Andrle. Slavnost byla zakončena polní mší u kaple stojící v bezprostřední blízkosti Cesty porozumění. Za Komitét 1866 se kladení desek zúčastnil Jiří Synek, který provedl slavnostní poklep dlaždice, Jiří Jemelka a Václav Hradil a dále příznivce Komitétu 1866 pan Zdeněk Bartoš.

 

IMG_4391AB

IMG_6323

IMG_6298IMG_6318IMG_6325

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM