Komitét 1866 byl oceněn Pietním křížem

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 byl za svou dlouholetou úspěšnou péči na poli péče o válečné památky z prusko-rakouské války oceněn Pietním křížem. Jedná se o naprosto nový český řád za zásluhy  na poli udržování a obnovy válečných hrobů a vojenských duchovních památek, založen byl s podporou sekretariátu Habsburg-Lothringen, rakouského Černého kříže, Modlitební ligy blahoslaveného císaře Karla I. a Matice staroboleslavské. V historicky první slavnostní promoci tohto řádu vůbec, která se konala při přiléžistosti tradiční vzpomínkové akce Audience u císaře Karla I., konané v Bradnýse nad Labem v sobotu 30. dubna 2011, byl mezi prvními tímto řádem oceněn práve Komitét 1866. Vyznamenání za spolek převzal jeho předseda Ing. Josef Komárek. Tento řád se tak stal vedle pamětní plakety Ministerstav obrany za vzornou péči o válečné hroby nejvyšším oceněním činnosti Komitétu 1866 v posledních letech.IMG_9168   103_2685


 

Brigáda v severních Čechách - tabule naučné stezky v Dlouhém Mostě

V pátek 22.4.2011 v obci Dlouhý Most zabetonoval J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák držáky naučné tabule. Po skončení prací byla provedena úprava okolí u pomníku majora Franze von Panz.
 

Brigáda v severních Čechách - Kuřívody

V sobotu 9. 4. 2011 se uskutečnila brigáda na bojišti u Kuřívod, která byla zaměřena na sběr odpadků po obou stranách silnice E268. V úseku dlouhém cca 1,5 km. mezi pomníky e.č. 1 - 13 bylo nasbíráno 19 igelitových pytlů, což je po roce opětovný důkaz o chování některých lidí. Byl překročen loňský počet 16 pytlů, ale letos se nepodařilo najít větší předměty jako např. záchodová mísa nebo zářivkové těleso. Další práce spočívaly v uhrabání listí v okolí všech památek a u pomníku e.č. 1 byla odkopána zemina a prostor zarovnán pro lepší sečení trávy. U pomníku e.č. 6 a 7 došlo k odstranění nadzemních částí dvou pařezů, které zbyly po těžbě dřeva. Zúčastnění: J. Náhlovský, M. Janoušek, P. Novák a M. Macek se zástupkyní Klubu vojenské historie z České Lípy.
 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu  16. dubna 2011 se uskutečnila za krásného počasí plánovaná brigáda na královéhradeckém bojišti. Akce se zúčastnilo nezvyklé množství lidí. Podpořit nás přišli čtyři příslušníci historického 18. pěšího pluku i se svými „ratolestmi“, jmenovitě: Čermák Zdeněk, Kolín Tomáš, Němec Jiří a Zakl Karel. Dále to byli osvědčení členové Komitétu: Hladíková Věra, Kozák Jiří, Mrkvička Pavel, Musílek Jiří, Pokorný Roman a Vilím Jiří.

Brigáda začala v lokalitě u Sv. Aloise v Horním Přímu. Jedna skupina se věnovala úpravě okolí tamějších pomníků a hlavně spálení suchého roští po předchozích brigádách. Skupina druhá úpravě okolí pomníku ev.č.320, rakouského 74. pěšího pluku. Po dohodě se starostou obce byly pokáceny tři lípy v těsné blízkosti pomníku, které svými větvemi odíraly obelisk. Větve byly na místě spáleny, dřevo odvezeno a na místě vysazeny tři habry, které byly opatřeny kůly a ochranou proti okusu zvěří. Poté skupina „osmnáctníků“ odjela do Probluze, kde upravila okolí památky ev.č.66 saského npor. Stieglitze, poté se vydala do Svíbu, kde ohrabala a uklidila okolí památek zejména na frekventovaných trasách. Druhá skupina se vydala přes Hořiněves, kde jsme shlédli a zdokumentovali nově opravené pomníky na okraji vsi a na místním hřbitově, do Račic n.Trotinou ke Spálenému mlýnu, k loni poškozenému pomníku ev.č.248 na hrobě pruského por. Sperlicha, který se bude opravovat. Zde jsme odstranili křoviny z okolí památky, a hmota se spálila. Zúčastnění konstatovali, že na příští brigádě odstraníme zbytek náletu pod pomníkem. Nakonec jsme se přemístili k pyramidě ev.č.268 nad Rodovem, kde byly odstraněny spodní větve obou lip, které zakrývaly zmíněnou pyramidu a bylo upraveno okolí pomníku. Škoda, že v okolí vzniká divoká skládka, která lokalitu značně znehodnocuje. O této skutečnosti bude zpraven místní obecní úřad.

 

Zasedání předsednictva Komitétu 5. března 2011

V sobotu 5. března 2011 se v areálu Bastionu IV v josefovské pevnosti konalo další letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Na počátku jednání seznámil místopředseda Radek Teichman přítomné s výsledky komplexní kontroly projektu Historické rekonstrukce, kterou provedlo Centrum pro regionál rozvoj v Hradci Králové a při níž nebyly zjištěny žádné nedostatky; samotný projekt definitivně skončí 31. března 2011. Někteří techničtí referenti rovněž informovali o průběžné finalizaci generálního katalogu památek z války roku 1866 a zároveň konzultovali jednotlivé problémy s garantem tohoto katalogu Jiřím Jemelkou. Ten rovněž sdělil přítomným příznivou zprávu, že se kolegům Vlastimilu Grofovi a Tomáši Vondryskovi povedlo obejvit pohřešovanou pamětní desku poručíka Frankenbergera v Prostějově. Technický referent pro oblast severních Čech Jiří Náhlovský mj. informoval o tom, že v tomto roce vznikne další tabule naučné stezky po severních Čechách, tentokráte v Bosni, jejíž zhotovení přislíbil tamní obecní úřad. Část programu byla rovněž věnována novým informacím ke sbírce na Pomník padlých koní - pomník srážky jízdy u Střezetic. Jedním z podstatných částí zasedání byla příprava 30. výroční valné hromady Komitétu 1866, která se uskuteční v sobotu 26. března od 10 hodin v sále Muzea východních Čech v Hradci Králové a jejímž hlavním programem budou volby do nového předsednictva.
 

Nové informace ke zničenému pomníku rakouského 49. pěšího pluku

Jak jsme rovněž na tomto místě informovali 22. srpna 2010, v noci z 18. na 19. srpna byl vandalským nájezdem zničen pomník rakouského 49. pěšího pluku u vsi Holá na královéhradeckém bojišti, z něhož je od té doby pouze žalostné torzo.

PICT0028


Aktuální informace v celé této kauze však jsou velmi pozitivní. Přikročilo se totiž k realizaci opravy celého pomníku, kterou financuje Královéhradecký kraj a realizuje firma "Umělecké kovářství Červenka a Pospíchal Hlinsko". Oprava pomníku má být hotova k 30. červnu tohoto roku, takže při připomenutí 145. výročí bitvy u Hradce Králové již budeme moci obdivovat pomník v celé jeho původní kráse.

P1040972

 

Nové publikace

Konec roku 2010 a počátek roku 2011 byl z hlediska Komitétu 1866 hojný na nové publikace, které bychom Vám chtěli v tomto článku blíže představit.

Na prvním místě jmenujme určitě nejprestižnější a dlouhoočekávanou publikaci nazvanou Vzpomínka na rok 1866 na starých pohlednicích, kterou po dlouhodobé práci vydali Pavel Mrkvička a Jiří Vilím. Kniha přestavuje v kvalitních reprodukcích celkem 376 pohlednic z 19. a počátku 20. století, vztahujcích se k bojištím z prusko-rakouské války r. 1866, a to zejména těm klasickým východočeským, z nichž prim hraje přirozeně to královéhradecké. Pohlednice zachycují především jednotlivé vojenské památky, stranou však nezůstávají ani reprodukce některých obrazů či klasické pohledice malých obcí, na nichž tvoří pomník pouze jeden z několika symbolů obce.
Cena publikace odpovídá jejímu rozsahu i velmi kvalitnímu grafickému zpracování a byla stanovena na 590 Kč. Členové Komitétu 1866 mají však možnost pořídit publikaci se slevou na letošní jarní valné hromadě, která se uskuteční 26. března v Hradci Králové.

Pohlednice

Knihu je možné objednat prostřednictvím našeho e-shopu ZDE.


Celé východní Čechy jsou již protkány hustou sítí naučných stezek po bojištích z prusko-rakouské války roku 1866. Pro většinu z nich již také existuje tištěný průvodce, který supluje jednotlivé tabule naučných stezek a poskytuje tak čtenáři možnost vybavit se teoretickými znalostmi ještě před návštěvou samotného bojiště. Je až paradoxní, že jedny z posledních tištěných průvodců byly nedávno vydány pro dvě ze čtyřech naučných stezek, které prmárně procházejí nejvýznamnějším královéhradeckým bojištěm. Jedná se o průvodce k naučným stezkám "Les Svíb" a "Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 - ústup rakouské armády". Oba průvodce si zachovávají podobu dříve vydaných publikací tohoto typu - tj. celobarevné stránky s množstvím doporovodných obrázků včetně fotek jednotlivých památek, které se nacházejí poblíž daných zastávek naučné stezky.
NS_stup     NS_Svb_-_aktual
Oba průvodce si můžete objednat v našem e-shopu ZDE.

Zároveň bych zde chtěl ještě připomenout novou publikaci z pera Jiřího Náhlovského, který tradičně čtenáře seznamuje s poněkud opomíjenými bojišti severních Čech. Po srážkách u Kuřívod a u Chrastavy nyní podrobil svému zájmu střet u Dlouhého Mostu nedaleko Liberce, který se odehrál 24. června 1866. Nová publikace se nesoustředí pouze na samotné střetnutí, ale věnuje také přítomnosti pruských vojsk v Dlouhém Mostu a stranou samozřejmě neponechává ani dějiny péče o památky na tento střet dovedené až do současnosti.
Dlmost
U této publikace pouze připomínám, že nebyla dána do běžné distribuce a lze si ji opatřit na Obecním úřadě v Dlouhém Mostě či přímo u autora, jehož lze kontaktovat e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 

Zasedání předsednictva Komitétu 5. února 2011

V sobotu dne 5. února 2011 se v areálu Bastionu IV josefovské pevnosti konalo letošní druhé zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, jehož se zúčastnili rovněž členové revizní komise, kteří kontrolovali loňské účetnictví. Předseda Komitétu 1866 Ing. Josef Komárek společně s technickým referentem pro bojiště u Hradce Králové Pavlem Mrkvičkou informoval přítomné o úspěšné opravě 24 pomníků na královéhradeckém bojišti, která byla realizována z prostředků Místní akční skupiny Hradecký venkov (viz i předchozí aktualita). Místopředseda Komitétu 1866 Ing. Radek Teichman sdělil přítomným, že žádost o dotaci z Euroregionu Glacensis na realizaci některých akcí nebyla úspěšná. V důsledku toho se ruší zářijová centrální akce Komitétu 1866 v Broumově - centrální akce bude nouzově spojena se vzpomínkovými akcemi k výročí 145. výročí bitvy u Hradce Králové, které se uskuteční 2. července 2011 na Chlumu u Hradce Králové. Technický referent pro oblast Moravy a Slezka Jiří Jemelka zhodnotil dosavadní práce na generálním katalogu památek z války roku 1866 jako poměrně uspokojivé. Technický referent pro oblast severních Čech Jiří Náhlovský sdělil přítomným, že podal množství žádostí na obecní úřady kvůli opravám pomníků, které však byly zatím spíše neúspěšné. Předsednictvo se rovněž zabývalo blížící se valnou hromadou, která se uskuteční 26. března v Hradci Králové a která si ze svého středu zvolí nové předsednictvo. Jedním z bodů programu byly rovněž nové informace o sbírce na Pomník padlých koní - pomník srážky jízdy u Střezetic. Nově byla také ustanovena redakční rada spolkového časopisu Bellum 1866. V rámci diskuze proběhla dlouhá debata ohledně pojetí brigád a jejich proplácení - tento bod bude definitivně vyřešen na příštím zasedání předsednictva.
 

Film o získané dotaci

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 podal v loňském roce žádost o dotaci na opravu souboru 24 pomníků z královéhradeckého bojiště na Místní akční skupinu Hradecký venkov, která sdružuje místní mikroregiony Hustířanka, Obce památkové zóny 1866, Nechanicko a Urbanická brázda. Žádost byla úspěšná, a v blízké době se tak začně s rekonstrukčními pracemi. Na  internetových stránkách Místní akční skupiny Hradecký venkov se o tomto projektu objevil dokonce krátký film, který můžete shlédnout pod tímto ODKAZEM a v němž za Komitét hovoří technický referent pro bojiště u Hradce Králové Pavel Mrkvička.
 

Smutná zpráva - František Nemerád

S lítostí a smutkem v srdci oznamujeme, že v sobotu 15. ledna řady Komitétu navždy tragicky opustil náš kolega, spolubojovník, olomoucký patriot a kamarád František Nemerád.
Poslední rozloučení s naším věrným spolupracovníkem se bude konat v pátek 21. ledna v Náměšti na Hané ve 12 hodin. Sraz uniformovaných účastníků pohřbu, kteří budou chtít Frantu vyprovodit na jeho poslední cestě bude tamtéž již v 11 hodin.

Všichni, kdo jste jej znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Franta


Čest jeho památce!
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM