Brigáda v Přerově a Tovačově

Brigáda v Přerově a Tovačově

Ve čtvrtek 14. června 2012 se konala brigáda, které se zúčastnil Václav Hradil, Petr Hradil, Jiří Jemelka a Jiří Synek. Nejprve bylo provedeno očištění pomníku 151 pruských vojáků na hřbitově v Přerově. Před vlastním čištěním byly ostříhány túje stojící v bezprostředním okolí pomníku. Poté byl povrch pomníku i skalky, na které stojí, očištěn od řas, lišejníků a mechu tlakovou vodou. Nakonec bylo upraveno okolí památky.

Poté se všichni přesunuli do Tovačova, kde bylo nutno očistit pomník pruského podplukovníka Behra, který byl silně znečištěn ptačím trusem. Po velkých obtížích se nakonec podařilo na místo dojet vozidly a pískovcový jehlanec, podstavec a sloupky oplocení byly očištěny tlakovou vodou. Po celou dobu brigády jsme se potýkali s nepřízní počasí, kdy naši práci několikrát zkomplikoval déšť a především bahno v okolí pomníku podplukovníka Behra se zdálo být bezedným. Přesto jsme se, stejně jako naši větry a plýskanicemi ošlehaní kolegové ze severních Čech, problémů nezalekli a dovedli svůj záměr ke zdárnému konci.

 

IMG_6027

IMG_6057IMG_6068

IMG_6082

IMG_6088IMG_6096

 

Cesta česko-německého porozumění


V sobotu 23. června 2012 se od 13.00 hod. koná na úpatí Červené Hory u Guntramovic již 18. slavnostní prodloužení Cesty česko-německého porozumění. V jeho průběhu bude do této symbolické cesty umístěna i dlaždice Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.
 

Bohumil Poláček

20120609 polacek bohumil s obr

 

Brigáda v severních Čechách - Kuřívody

Dne 21. dubna 2012 M. Janoušek a J. Náhlovský zabetonovali na kuřívodském bojišti držáky naučné tabule č. 3. Prvně jmenovaný člen Komitétu 1866 sesbíral podél silnice ještě 3 pytle odpadků. Druhý člen spolku natřel kotevní prvky dalších dvou tabulí v uvedené lokalitě, stejně jako kompletní stojan naučné tabule v Mimoni a v Osečné.
 

Brigáda na tovačovském bojišti - 14. 4. 2012

V sobotu 14. dubna 2012 se konala brigáda na bojišti u Tovačova. Práce byly komplikovány probíhající opravou a rozšiřováním silnice č. 435 mezi Tovačovem a Věrovany. Bylo upraveno okolí kříže u mlýna (e.č. MS 7) a opravena zeď za křížem. Dále bylo uhrabáno listí u pískovcové pyramidy na Skašovské hrázi (e.č. MS 8), jejíž širší okolí je v současné době náležitě upraveno, neboť vlastník Tovačovských jezer, společnost Českomoravský štěrk, a.s., provedl kompletní vyřezání náletových dřevin na březích Skašovského rybníku, u kterého pomník stojí. U kříže na Olomoucké ulici (e.č. MS 6) bylo očištěno jeho okolí a stejně jako u kříže u mlýna zde byl aplikován postřik herbicidem. U pomníku pruského podplukovníka Behra (e.č. MS 4) bylo uhrabáno okolí a byl také aplikován herbicidní postřik. Bohužel vzhledem k silnému znečištění vrcholové partie pomníku ptačím trusem nemohlo být provedeno plánované zvýraznění písma na pomníku (bude provedeno později po celkovém očištění tlakovou vodou). Nakonec byl zkontrolován stav centrálního pomníku (e.č. MS 1), v jehož těsné blízkosti probíhá oprava a rozšiřování silnice. Práce se památky ani jejího oplocení zatím nijak nedotkly. Brigády se zúčastnili Hradil Václav, Jemelka Jiří, Juna Jan, Kosina Jan, Kosina Václav, Novák Ladislav a Synek Jiří.

IMG_4215  IMG_4217
IMG_4235  IMG_4262  IMG_4282
 

Naučná stezka Mimoň-Boseň - upozornění

Z důvodu rekonstrukce stojanů panelů č. 2, 3 a 4 naučné stezky Mimoň-Boseň (tj. všechny tři panely nacházející se v okolí obce Kuřívody), nebudou moci být tyto zastávky využívány veřejností. Rekonstrukce je však pouze krátkodobou záležitostí a po vykonání potřebných prací budou zase stojany vráceny na svá místa, o čemž budeme informovat i zde.
 

Brigáda v severních Čechách - Kuřívody

Dne 7. dubna 2012 se uskutečnila první letošní brigáda v regionu severních Čech a to již tradičně na kuřívodském bojišti. U centrálního pomníku e.č. 1 bylo provedeno odkopání terénní vlny a získanou zeminou byla zasypána blízská prohlubeň. Zároveň došlo k odtstranění traverz, kterými byl ukotven stojan zastávky č. 3 naučné stezky mezi Mimoní a Bosní u Mnichova Hradiště. V plánu bylo opětovné zabetonování traverz, protože dřívější spolehlivě neudrželo tabuli před náporem větru a stojan se začal kroutit, ale bohužel počasí tuto práci neumožnilo uskutečnit. Hned ovšem byla nalezana náhradní práce, která spočívala v odmontování dalších dvou stojanů s tabulemi, které označují zastávku naučné stezky č. 2 a 4 a jejich natření v krytém technickém zázemí Městského úřadu Ralsko. V tomto prostoru došlo také k nátěru stojanu zastávky č. 3. Všechny tři zmíněné zastávky naučné stezky tak nebudou moci po dobu této krátkodobé opravy sloužit veřejnosti. U všech pomníků na kuřívodském bojišti byla provedena jarní údržba terénu, která spočívala ve vyčištění vnitřního prostoru obrubníků a blízkého okolí od spadlého listí, větviček a šišek. Proti růstu nežádoucí vegetace našel uplatnění i chemický přípravek. U některých pomníků nacházející se vedle silnice E268 byly práce ztíženy vrstvou hlíny, kterou odhodil stroj při čištění a rozšiřování příkopu. Perličkou brigády se stal sběr odpadků, který byl proveden po obou stranách silnice pouze mezi pomníkem e.č. 1 a 2. Tento úsek je cca 200 metrů dlouhý, ale přesto bylo naplněno 10 pytlů s odpadky všeho druhu a mezi rarity patřil odhozený stan. Bohužel množství nepořádku v tak krátkém úseku způsobilo, že se díky časovým možnostem nemohlo pokračovat v dalším sběru. S jistotou lze říci, že počet pytlů by překročil loňský sběr, kdy na úseku cca 1,5 km bylo shromážděno celkem 19 pytlů. Množství odpadu, které se během roku vyskytlo, plně ukazuje zcela uvolněné zábrany některých lidí. Ani pravé aprílové počasí, kdy vysvitující slunce bylo častěji nahrazováno sněhovými a dešťovými přeháňkami doprovázenými větrem, neodradilo M. Janouška, J. Votrubce a J. Náhlovského od záslužné činnosti.
 

Navždy nás opustil Lubomír Uhlíř

Se smutkem a lítostí Vám musíme znovu oznámit, že náš Komitét pro udržování památek z války roku 1866 byl v tomto roce ochuzen již o druhého svého velmi významného člena. Po Miroslavu Vycpálkovi nás v sobotu 11. února 2012 navždy opustil Mgr. Lubomír Uhlíř. V Komitétu působil v podstatě od jeho vzniku, přičemž dlouhé roky jako člen předsednictva. Veřejnosti byl nejvíce znám jako autor literatury s tématikou bezpečnostních sborů v různých časových obdobích, pro nás to byl však zejména precizní znalec dějin rakouské a rakousko-uherské armády, jejich schematismů, předpisů a mnoha a mnoha dalších záležitostí. Jeho široký záběr, znalosti, schopnost vidět věci v širších souvislotech a moudrost s níž "usměrňoval" chod našeho spolku nám budou nesmírně chybět.

Uhl

Čest jeho památce!
 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 12. 1. 2012

V sobotu 12. ledna 2012 se na netradičním místě v prostorách obecního úřadu v Máslojedech konalo první letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Ing. Radek Teichman informoval o zlepšující se situaci v proplácení grantu z projektu česko-polské příhraniční situace. Z technických referentů o své činnosti referoval podrobně zejména Jiří Náhlovský o poměrech v severočeském regionu, z jeho zpráv zasluhuje pozornost především vyrobení prvních kopií originálních křížů hraběnky Valdštejnové pro mnichovohradišťské bojiště. Jiří Jemelka poté rozproudil diskuzi na téma "udělování uznání za mimořádnou činnost členů", která byla k definitivnímu rozhodnutí určena na příští předsednictvo. Radek Teichman pak přítomným připomněl nutnost údržby tabulí naučných stezek, na níž se v mnohých regionech poněkud zapomnělo. Závěr jednání pak byl věnován otázkám spojeným se sbírkou na Pomník padlých koní.
 

Zemřel Miroslav Vycpálek

S lítostí a smutkem v srdci bychom Vám chtěli oznámit, že v sobotu 21. ledna 2012 řady Komitétu po krátké nemoci ve věku 61 let navždy opustil PaedDr. Miroslav Vycpálek. Jeho osoba je nerozlučně spjata s obnovením Komitétu v roce 1990 a první desetiletím jeho existence, neboť v této době zastával funkci místopředsedy tohoto spolku. Po delší pauze se pak před několika lety stal znovu naším členem. Vyjmenovávat zde všechny jeho zásluhy o památky z války roku 1866 je, mj. i vzhledem k jeho dlouholetému působení ve vedení spolku, nemožné - ve zkratce se tedy pokusím připomenout alespoň ty nejvýraznější skutečnosti: byl spoluautorem legendárního průvodce po královéhradeckém bojišti (vydáno 1996), působil jako technický referent v oblasti severních Čech, kde s kolegy vyhledal mnohé "ztracené" pomníky, shromažďoval množství údajů k evidenci památek z války 1866 na území dnešního Německa a byl rovněž autorem několikasvazkové bibliografie k prusko-rakouské válce r. 1866.
Poslední rozloučení s Miroslavem Vycpálkem se koná 30. ledna 2012 v Praze-Strašnicích od 12.40 hodin.

Vycpalek_Detail_z_12_4_1997   Vycpalek_parte

Čest jeho památce!

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM