Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 17. září 2011

V sobotu 17. června 2011 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo další letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Radek Teichman informoval přítomné o kontrole tří projektů Intereg IIIA realizovaných v období 2003-2006, kterou provedl Finanční úřad v Hradci Králové bez negativního nálezu. Dále byli členové předsednictva seznámeni s dokončením oprav několika pomníků z projektu Záchrana památek historického významu na Královéhradecku. Jednotliví techničtí referenti poté informovali o aktuálním děním ze svých bojišť. Nové aktivity týkající se sbírky na Pomník padlých koní pak popsal místopředseda Vlastimil Grof. Proběhla rovněž diskuze ohledně aktualizace internetových stránek Komitétu a Jiří Jemelka vyzval technické referenty k finalizaci prací na generálním katalogu památek z války roku 1866.
 

Náhrobek generála Clausewitze v Čejči opraven

Dne 6. září 2011 byla v jihomoravské obci Čejč nedaleko Hodonína dokončena oprava náhrobku pruského generálporučíka Karla Friedricha Wilhelma von Clausewitze, velitele 2. pruské pěší divize, který zde 31. července 1866 zemřel na choleru. Finančně se na zajištění celé akce podílela obec Čejč, hlavní část peněz však byla získána z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem obrany ČR. Na přípravě dokumentace k žádosti o dotaci a také podobu celé realizace opravy náhrobku obec Čejč spolupracovala s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866. Vlastní restaurování náhrobku generálporučíka von Clausewitze provedl v období od května do září 2011 restaurátor František Pavúček.

Cejc_1 Cejc_2 Cejc_3
Cejc_4 Cejc_5 Cejc_6
 

Nový pomník v Tlumačově

V sobotu 3. září 2011 byl ve městě Tlumačově (mezi Hulínem a Otrokovicemi) slavnostně vysvěcen nově zbudovaný pomník věnovaný občanům Tlumačova, kteří se účastnili prusko-rakouské války roku 1866 v řadách c. k. rakouské armády. Tvůrce pomníku, akademický sochař, restaurátor a člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Mgr. Josef Petr, slavnostně předal nový pomník po vysvěcení kancléřem olomouckého arcibiskupství P. Antonínem Baslerem starostovi města Tlumačov Ing. Antonínu Jonáškovi. Atmosféru celého slavnostního aktu dotvářela vystoupení pěveckého sboru Moravan z Kroměříže a účast 25 členů spolků vojenské historie – 11 v mysliveckých uniformách praporů polních myslivců č. 5 a 6 pod velením Radka Teichmana a 14 příslušníků pěchoty z I. a III. praporu brněnského 8. pěšího pluku barona Gerstnera a královéhradeckého 18. pěšího pluku velkoknížete Konstantina pod velením Vladimíra Holíka, kteří zajišťovali čestnou stráž u pomníku, čestnou salvu a na závěr také divácky velmi atraktivní ukázky pořadových cvičení, střeleb a překvapivou ukázku bodákového útoku na sevřené šiky diváků, za kterou byli odměněni bouřlivým potleskem. Za Komitét pro udržování památek z války roku 1866 se akce zúčastnili J. Čížek, J. Hanuš, V. Hradil, J. Jemelka, J. Petr, J. Synek, R. Teichman a L. Teichmanová. Slavnostnímu odhalení nového pomníku přihlíželo přibližně 260 diváků.

Tlumaov_1  Tlumaov_2  Tlumaov_3

Tlumaov_5  Tlumaov_4  Tlumaov_6

 

Srpnová činnost Komitétu 1866 v severních Čechách - Dlouhý Most, Hodkovice n. M., Klášter Hradiště n. J., Ptýrov, Kuřívody

Dne 5. 8. 2011 provedl J. Náhlovský a M. Janoušek instalaci stojanu s naučnou tabulí v obci Dlouhý Most v blízkosti pomníku z roku 1866. Tabule je součástí naučné stezky, která má začátek v Chrastavě. Zabývá se hlavně jezdeckou srážkou u zmíněné obce 24. června 1866 a historií 4 pomníků k této srážce. Text je také doplněn obrazovým materiálem z dobových snímků a vyobrazeních tehdejších barevných unifororem. V Hodkovicích nad Mohelkou na hřbitově byl chemickým roztokem postříkán plevel a rostoucí traviny před pomníkem z válek 1866 a 1914-18.

Dlouhy_Most_-_1    Dlouhy_Most_-_2


Dne 6. 8. 2011 se uskutečnila brigáda v okolí Kláštera Hradiště nad Jizerou zaměřená na sekání trávy a úpravu nejbližšího okolí několika památek. Tradičně se aktivita soustředila na pomníky e.č. 10 až 16 u Kláštera Hradiště n. J. Další sekání proběhlo u pomníku e.č. 32 vedle klášterského kostela a u pomníku e.č. 7, u kterého byl natřen i kříž. Dále bylo nákladně upraveno okolí pomníku e.č. 6. Na závěr pracovního dne se práce přesunuly k Ptýrovu k pomníkům e.č. 33 a 34. Zúčastnění J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák.

Klaster_Hradiste_-_Bila_Hlina Klaster_Hradiste_-_Jivina Klaster_Hradiste_hrbitov_-_1 Klaster_Hradiste_hrbitov_-_2
Klaster_Hradiste_les_-_1 Klaster_Hradiste_les_-_2  Ptyrov
 

Sekání trávy proběhlo 21. 8. 2011 i na kuřívodském bojišti v obsazení J. Náhlovský a P. Novák, kteří uvedené práce uskutečnili u pomníků e.č 6, 7, 11 a 12.

Kurivody_c._6_-_1  Kurivody_c._6_-_2

Dne 25.8.2011 M. Janoušek a P. Novák natřeli stojan naučné stezky v Ševčíně, dva v Klášteře Hradiště n. J. a také dva v Mnichově Hradišti.
 

Vycházka po bojišti u Tovačova 9. července 2011

V sobotu 9. července 2011 se pro veřejnost konala tradiční vycházka po bojišti u Tovačova, kterou v této podobě již po 16. pořádalo Město Tovačov, zastupované kastelánkou tovačovského zámku, paní Květou Zajícovou. Spoluorganizátory byli příslušníci klubů vojenské historie a především Komitét 1866, jehož člen, pan Jiří Jemelka, tuto akci vedl a komentoval. V 10.30 hodin byla vycházka zahájena poblíž autobusového nádraží u kříže věnovaného padlému důstojníku rakouského 71. pěšího pluku. Zde průvodce účastníkům přiblížil historický rámec a průběh prusko-rakouské války v roce 1866 a vzpomněl též na dva pravidelné účastníky těchto vycházek, kteří se dlouhodobě velmi aktivně zapojovali do oprav a údržby tovačovských památek a v nedávné době náhle zemřeli – na paní MUDr. Martu Haluzovou z Olomouce a na pana Mgr. Františka Nemeráda, člena Komitétu 1866 a příslušníka historického pěšího pluku č. 8.

Dalšími zastávkami byly kříž věnovaný padlému rakouskému vojáku na konci Tovačova v Olomoucké ulici a pomník 108 rakouským a jednomu pruskému vojákovi u Bezedného dolu. Pak se všichni přesunuli k pomníku pruského podplukovníka von Behra (velitele fyzilírského praporu pěšího pluku č. 44), kde J. Jemelka přiblížil historii této památky a popsal jednotlivé fáze bitvy u Tovačova, která v těchto místech proběhla 15. července 1866. Poslední zastávka byla u ústředního pomníku věnovaného padlým rakouským vojákům a důstojníkům, kde byl na závěr pietně položen věnec věnovaný organizátory.

Vycházky, která se konala za krásného letního počasí, se zúčastnilo celkem 87 zájemců a 8 členů Komitétu 1866 (J. Jemelka, J. Hanuš, J. Synek, Z. Studený, K. Mašková, J. Stískal, J. Kosina, V. Kosina). Čestnou stráž u jednotlivých pomníků a provedení čestných salv, věnovaných nejen padlým v tovačovském střetnutí, ale také oběma výše uvedeným osobnostem, zajišťovalo 6 členů spolků vojenské historie – čtyři v uniformě 8. pěšího pluku (J. Melichar, J. Kosina, V. Kosina, M. Uher) a dva v uniformě 27. praporu polních myslivců (J. Juna, J. Březina). Doplnil je i jeden „zatoulaný“ francouzský voják z napoleonských válek s markytánkou.

Vycházka byla po 14. hodině zakončena posezením a přátelskou debatou v příjemném prostředí restaurace U tří králů.

IMG_8881  IMG_8938

IMG_8919 IMG_8947

IMG_9005

 

Brigáda v severních Čechách - Březina, Mužský, Boseň, Mnichovo Hradiště, Ševčín a Bílá Hlína

Dne 9. července 2011 se uskutečnila brigáda zaměřená hlavně za zabetonovaní držáků naučné tabule v obci Mužský. V Březině zúčastnění namontovali kompletní a natřený kříž s Kristem, k němuž byla přidělána vrchní ulomená část, která se našla, při betonování nového základu památky, na podzim minulého roku. Rovněž byl kříž znovu podepřen opravenou podpěrou, v minulosti utrženou z kamenné části pomníku. Další práce spočívaly v sekání trávy u pomníků v lokalitě Boseň e.č. 46 a 47, u Mnichovo Hradiště v lokalitě V Dolcích e.č. 41 a u pomníků v lokalitách Rokytá (Ševčín) - Bílá Hlína - Klášter Hradiště nad Jizerou e.č. 1, 2, 4 a 5. Zúčastnění J. Náhlovský a M. Janoušek, v dopoledních hodninách také P. Novák.

DSCN0583  DSCN0585   DSCN0587  DSCN0589
 

Vzpomínkové akce ke 145. výročí prusko-rakouské války r. 1866 v severních Čechách - Stráž nad Nisou, Kuřívody

Dne 26. června 2011 dopoledne se uskutečnila v kostele sv. Kateřiny ve Stráži nad Nisou mše za padlého rakouského husara Emericha Bertu, kterou celebroval liberecký arciděkan P. Radek Jurnečka. Po skončení mše byl u Bertova pomníku z roku 1896 položen věnec. Zúčastnění J. Náhlovský, P. Novák, M. Barus a M. Janoušek.

     DSCN0548  DSCN0543  DSCN0555


Ve stejný den odpoledne se v Kuřívodech uskutečnila pietní vzpomínka na padlé ve srážce 26. června 1866, které předcházela přednáška ve zdejším Infocentru. Zúčastnění J. Náhlovský, P. Novák, M. Barus, M. Janoušek, J. Horký a M. Macek. Dále byli přítomni také zástupci Klubu vojenské historie z České Lípy.

DSCN0564   DSCN0573
 

Pomník rakouského pěšího pluku č. 49 opraven!

Loni v srpnu jsme Vás zde museli informovat o smutné události - v noci z 18. na 19. byl vandalským nájezdem zničen monumentální pomník rakouského pěšího pluku č. 49 nalézající se na královehradeckém bojišti poblíž lesa Holá.

PICT0028
Stav pomníku z konce sprna 2010

Zásluhou Královéhradeckého kraje byl pomník na jaře tohoto roku opraven a dodavatelská firma "Umělecké kovářství Červenka a Pospíchal Hlinsko" splnila termín a pomník byl do konce června opět na svém místě v plné kráse, jak ukazuje následující obrázek. Můžeme si jen přát, aby tento stav vydržel co nejdéle!

 

 

Nová publikace o padlých rakouských důstojnících

U příležitosti vzpomínkové akce ke 145. výročí bitvy u Hradce Králové, která se uskutečnila 2. července na Chlumu u Hradce Králové, byla odborné i laické veřejnosti prezentována nová publikace od člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Jaroslava Dvořáka s názvem "Libellus honoris c.k. důstojníků padlých ve válce roku 1866". Jedná se o ojedinělou publikaci, která své čtenáře formou medailonků seznamuje své čtenáře s životem a zejména válečnými osudy z roku 1866 celkem 952 rakouských důstojníků, kteří padli v prusko-rakouské válce roku 1866. Kniha je výsledkem více než desetiletého autorova bádání v této problematice a je prvním takto komplexním zprcováním tohoto tématu - dílo obdobného druhu nevydal po válce ani rakouský generální štáb.
Kniha, která vyšla pouze v omezeném nákladu, stojí 350 Kč a k dostání je pouze u autora samotného, objednat si ji lze nejlépe prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

66cz_001w

 

Nové pohlednice

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 vydal v posledních týdnech další pohlednice do své série, která dosud čítala 27 položek. Nové přírůstky s průběžnými čísly 28-41 jsou tématicky zaměřeny na rakouské a pruské vojáky, kteří se zúčastnili války r. 1866. Jedná se o reprodukce ze slavného díla Rudolfa Ottenfelda, některá další dobová vyobrazení i současné kresby Gustava Bezděka. Jako bonus byly zařazeny i podobizny obou znepřátelených monarchů - Františka Josefa I. a Viléma I. Tyto pohlednice je možné zakpupit na vzpomínkových akcí pořádaných Komitétem nebo přes e-shop ZDE.

                                                                                                                                      
30w

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že novou pohlednici s tématikou prusko-rakouské války roku 1866 vydalo, z iniciativy Komitétu 1866, rovněž město Mnichovo Hradiště. Jedná se o první novodobou pohlednici z tohoto města s tématikou prusko-rakouského konfliktu. Na pohlednici je zobrazen centrální pomník nacházející se na zdejším hřbitově, doprovázený rakouským a pruským vojákem, dole je pak umístěna reprodukce perokresby znázorňující postup pruských jednotek od Kláštera Hradiště nad Jizerou směrem k Mnichovu Hradišti.
 

MHw

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM