Vzpomínka na Františka Nemeráda

V sobotu 21. ledna 2012 se na hřbitově v Náměšti na Hané konala pietní vzpomínka na člena Komitétu 1866 a příslušníka vojenské historické jednotky 8. pěšího pluku Mgr. Františka Nemeráda, který před rokem tragicky zahynul. Minutou ticha byla také uctěna památka zakládajícího člena obnoveného Komitétu 1866 a jeho místopředsedy z let 1989-2001 PaedDr. Miroslava Vycpálka, který po těžké nemoci předešlého dne zemřel. Akce se zúčastnili: Březina Jan, Burian Karel, Holík Vladimír, Holík Vladimír ml., Holíková Hana, Jemelka Jiří, Juna Jan, Junová Zdeňka, Kosina Jan, Kosina Václav, Melichar Josef, Synek Jiří, Uher Martin.

IMG_3200


 

Vzpomínka na Františka Nemeráda

V sobotu 21. ledna 2012 se uskuteční v Náměšti na Hané pietní vzpomínka na našeho kamaráda a člena Komitétu 1866 Františka Nemeráda, který tragicky zahynul právě před rokem (15. ledna 2011). Sraz účastníků je v 10.30 hodin na hřbitově v Náměšti na Hané.

 

FNemerad

 

Poslední brigády roku 2011 na Mnichovohradišťsku, nová tabule naučné stezky na Mužském

Dne 13. listopadu 2011 se uskutečnila brigáda na mnichovohradišťském bojišti zaměřená na tradiční sekání trávy a úklid v lokalitě Mužský – Boseň, zde se jednalo o památky e.č. 45-52. Další práce byly provedeny u Mnichova Hradiště u pomníku e.č. 42 a 43. Nejdelší pracovní čas zúčastněného J. Náhlovského, M. Janouška a P. Nováka byl věnován pomníkům e.č. 14-17 a 32, které se nacházejí na katastru obce Klášter Hradiště nad Jizerou.
Dne 23. listopadu 2011 byl v grafickém studiu Axa v Hradci Králové zhotoven návrh naučné tabule pro obec Mužský a vyrobena byla 9. prosince. O dva dny později J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák namontovali stojan s tabulí v obci Mužský a tvoří zastávku naučné stezky začínající v Chrastavě. Obsah tabule je věnován bojům jednak o kopec stejného jména a následně i o vlastní obec, které se udály v rámci bitvy 28. června 1866 u Mnichova Hradiště. V textu jistě zaujme postup Prusů z 2. magdeburského pěšího pluku č. 27, kteří museli zdolat strmé skalní rozsedliny od Příhraz k Mužskému, při předpokladu rakouské střelby z vrcholu skal nebo detaily popisující obsazení vesnice Mužský. Na tabuli se lze rovněž dočíst příběh Jana Matouška z Mužského, který se odhodlal postavit Prusům se zbraní v ruce, ale tento čin se mu stal osudný a byl následně jednou ze šesti civilních obětí bitvy. Obrazový materiál se zaměřuje na výstroj obou nepřátelských stran, jejíchž jednotky se střetly v popisované lokalitě. Dále jsou zde otisknuty podobenky velících pruských důstojníků, kteří vedli svoje jednotky při útoku na obec a rakouského generála, který Mužským projížděl a z kopce sledoval vývoj bitevní situace i směrem ke Klášteru Hradiště nad Jizerou.
Na tomto místě Komitét 1866 vyslovuje poděkování OÚ Boseň za finanční podporu, s kterou se mohla výroba tabule a instalace celého celku uskutečnit.

Muzsky

 

Harmonogram akcí na rok 2012

Na portálu 1866.cz byl zveřejněn kompletní harmonogram akcí na aktuální rok 2013, naleznete jej ZDE.
 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 10. 12. 2011

V sobotu 10. prosince 2011 se v budově Muzea východních Čech v Hradci uskutečnila poslední letošní schůze předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Radek Teichman přítomné opět informoval o problémech spojených s proúčtováváním projektu Historické rekonstrukce, a to zejména ze strany partnerského města Kladsko. Jedním ze stěžejních bodů jednání pak bylo stanovení harmonogramu akcí (vzpomínkových akcí, manevrů, valných hromad a schůzí předsednictva) na rok 2012, který bude po úplné finalizaci zveřejněn v nejbližších dnech na našich stránkách. Byla rovněž definitivně stanovena podoba spolkového časopisu Bellum 1866, který si udrží podobu dvou čísel ročně. Zároveň byla ustanovena nová redakční rada tohoto periodika. Samozřejmostí byly i zprávy jednotlivých technických referentů o aktualitách z bojišť. Jiří Jemelka pak informoval o práci na generálním katalogu památek z války r. 1866 a vyzval odpovědné osoby k jeho naprosté finalizaci. V průběhu zasedání pak Vlastimil Grof předal hostu Aleši Chvojkovi pamětní medaili a dekret za účast na pohřbu Otty Habsburského a popsal přítomným průběh celého smutečního obřadu.

HK_-_Schuze_10._12._11

 

Závěrečná zpráva

Na webu 1866.cz byla zveřejněna závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu "Záchrana památek historického významu na Královéhradecku" z Euroregionu Glacensis, z něhož byl mj. opraven soubor 19 pomníků na královéhradeckém bojišti a zřízena česko-polská putovní výstava Via belli 1866. Podrobnosti ZDE.
 

Monografie o zakladateli Komitétu Janu Nepomukovi Steinském

Člen Komitétu 1866 Jaroslav Dvořák vydal letos již druhou knižní publikaci, jejíž přípravou strávit několik let. Po knize s medailonky rakouských důstojníků padlých v prusko-rakouské válce r. 1866 (Libellus honoris - podrobněji viz níže) obrátil nyní svou pozornost na klíčovou osobnost v dějinách péče o památky z prusko-rakouského konfliktu, a sice na zakladatele Komitétu 1866 Jana Nepomuka Steinského. Představovaná publikace s názvem Jan Nepomuk Steinský. Otec válečných hrobů z roku 1866 je první biografií této nepřehlédnutelné osobnosti vůbec. Na více jak dvouset stranách je líčen Steinského život od jeho narození (se zajímavým exkurzem o původu jeho rodu) a mládí, přes účast ve válečném tažení r. 1866, v němž přišel o pravou ruku, a jeho další zapojení do armádní služby v řadách zeměbrany, až po vrcholné období v čele jím založeného Komitétu pro udržování pomníků na bojišti královéhradeckém na sklonku 19. a počátku 20. století. Autor se v závěru knihy rovněž věnuje Steinského osudům za první republiky až po jeho smrt v pražské invalidovně v roce 1922. Publikace však není pouhým jednoduchým životopisem, autor se velmi podrobně věnuje i dějinám jak královéhradeckého komitétu, tak i Ústředního spolku, čímž výrazně přispívá k poznání dějin celé péče o památky z prusko-rakouské války. Čtenáře pak jistě potěší otištění četných dobových fotografií a reprodukcí dokumentů, opomenout nelze ani pečlivě zpracované přílohy.
Kniha, která vyšla pouze v omezeném nákladu, stojí 360 Kč a k dostání je pouze u autora samotného. Objednat si ji lze nejlépe prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Steinsky_obalka

 

Průzkum stavu památek na severní Moravě a ve Slezsku


V úterý 4. října 2011 provedli J. Synek spolu s J. Jemelkou průzkum stavu památek z války roku 1866 na severní Moravě a ve Slezsku a současně zjišťovali chybějící dokumentační údaje. Nejprve byla navštívena kaple sv. Rocha ve Valašském Meziřící (ev. č. MS 63), vystavěná jako poděkování za záchranu před epidemií cholery v roce 1866 a kříž na hřbitově v Lichnově (ev. č. MS 58) připomínající oběti cholery z roku 1866. V Ostravě-Heřmanicích byl na hřbitově zkontrolován kříž zbudovaný místní rodinou jako poděkování za ochranu ve válce roku 1866 (ev. č. MS 61). Původně stál v nedalekém Hrušově v místech zdevastovaných v roce 1997 záplavami. Zásluhou Statutárního města Ostravy byl kříž zrestaurován a přenesen na své nynější místo. V Ostravě se průzkumu účastnil i dlouholetý spolupracovník Komitétu 1866 pan Zdeněk Bartoš. Ve Věřňovicích, těsně u polských hranic, kde se nachází kříž (ev. č. 38) věnovaný padlým ve válce roku 1866, bylo zjištěno, že z oplocení kříže zmizela malá nápisní tabulka a nápisy tesané do podstavce kříže jsou již značně nečitelné. Poté následovala návštěva hřbitova v Opavě, při které bylo zjištěno, že hrob setníka Paumgartena (ev. č. MS 36) z 18. praporu polních myslivců je v havarijním stavu (dochází k rozestupování jednotlivých bloků, ze kterých je hrobka sestavena) a neúspěšně bylo pátráno po pylonu přeneseném ze starého evangelického hřbitova (ev. č. MS 46). V Písečné, severně od Jeseníka, byla zdokumentována deska věnovaná faráři J. Wernerovi (ev. č. MS 56) a opravený pomník husara Szökötze (ev. č. MS 35). Z krátkého jednání se starostou obce Ing. Janem Konečným vyplynulo, že obec v roce 2012 plánuje odhalit Szökötzův opravený pomník spolu s informační tabulí věnovanou památkám z prusko-rakouské války, jejíž textovou i obrazovou část vytvořil J. Jemelka, na jaře roku 2011. Starosta byl upozorněn na stav desky faráře Wernera a bylo jím přislíbeno její očištění a zvýraznění písma. Po přejezdu do Náměště na Hané, kde je pohřben náš kamarád a člen Komitétu 1866 František Nemerád, který tragicky zahynul 15. 1. 2011, byla bohužel zjištěna další tragédie. Půl roku po Františkovi zemřela také jeho manželka Markéta. Nakonec byl v nedalekém Třebčíně zdokumentován nově zjištěný a opravený kříž postavený v roce 1867 na památku obětí cholery 1866. Veškeré zjištěné údaje pak byly následně zpracovány do generálního katalogu válečných hrobů 1866.IMG_1683 IMG_1709 IMG_1728

IMG_1773 IMG_1827 IMG_1835 IMG_1868
 

Brigáda na bojišti u České skalice 18. 9. 2011

 

V sobotu 18. 9. 2011 jsem spolu s kamarády uspořádal pracovní brigádu na bojišti u České Skalice. Záměrem bylo navrácení pomníčku e.č. 53 na původní místo po jeho celkové restauraci, která trvala čtyři měsíce. Tento klasický typový křížek s litinovým oplocením se nachází v Havlíčkově ulici v městské části zvané Malá Skalice. Stav památky byl celkově velmi špatný a jednalo se spíše o nevzhledné torzo zarostlé v hustých keřích. Se souhlasem majitele pozemku jsme s kolegou J. Kuťákem pískovcový soklík i torzo litinového oplocení převezli do restaurátorských dílen kameníků Novotných a uměleckého kováře Milana Postracha. Náklady na opravu ve výši 18 000,- jsme však částečně museli pokrýt vlastními prostředky. Za velkého zájmu místních obyvatel jsme při této brigádě pomníček vrátili zpět na místo a upravili terén v jeho okolí. Po celodenní práci se nám tak podařilo uvést do důstojné podoby další kousek skalického bojiště. Chtěl bych tímto poděkovat všem nadšencům kteří mi pomáhají a této brigády se zúčastnili (J. Jakl, J. Kuťák, L. Moucová, A. Stuchlík, M. Vošahlík). 
pred_opravou brigada brigada_1 brigada_2 brigada_3 brigada_4 brigada_5 brigada_6 brigada_7 brigada_8 brigada_9 brigada_10 


 

Nová publikace

Rádi bychom Vás zde informovali o nové publikaci k tématice prusko-rakouské války roku 1866. Nejedná se - jak bývá obvyklé - o knihu o bitvách či pomnících, ale o autobiografický spis trutnovského starosty Hieronyma Rotha. Každému zájemci o válku 1866 je jistě znám osud 19 trutnovských měšťanů, kteří byli kvůli údajné zákeřné střelbě Trutnovanů do zad bojujícíc Prusů zajati a několik měsíců drženi v pruské pevnosti Hlohov. Právě starosta Roth, který byl jedním z hlavních křívě obviněných, pak po návratu domů sepsal své paměti z této kritické doby, které podávají naprosto autentický pohled na tuto kritickou dobu. Spis ještě v 19. století vyšel několikrát v němčině a zásluhou člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a technického referenta pro oblast Dvůr Králové nad Labem Ing. Pavla Tschiedla byl až nyní přeložen do češtiny.
Publikaci vydalo Podkrkonošské muzeum v Trutnově, kde si také můžete publikaci objednat pod tímto odkazem - ZDE.

Roth

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM