Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 7. září 2013

V sobotu 7. září 2013 se v prostorách Základní školy Úprkova v Hradci Králové uskutečnilo další letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Jednalo se o první setkání výkonného orgánu uvedeného spolku po letní "pauze", a tak byla na pořadu jednání řada důležitých bodů. Z těch nejpodstatnějších jistě stojí za zmínku diskuze o podobě nových stanov Komitétu 1866 (zejména jak vyplývají z nového znění Občanského zákoníku), informace o definitivním převzetí funkcí po změnách vyplývajících z valné hromady, distribuce časopisu Bellum 1866 či budoucí změny našich internetových stránek. Svůj prostor měly samozřejmě i průběžné zprávy technických refentů z jednotlivých bojišť. Za potěšující lze jistě považovat sdělení o pracích probíhajících v přípravách dalšího čísla časopisu Bellum 1866, které by mělo být členům k dispozici již na podzimní valné hromadě.

 

Brigáda v severních Čechách - mnichovohradišťské bojiště, 14. září 2013

V sobotu 14. září 2013 byla opět vyhlášena brigáda na zvelebení jednoho z vítězných bojišť pruské armády v roce 1866, a to u Mnichova Hradiště. Nejdříve bylo pracovní nadšení P. Nováka, D. Korala, M. Janouška a J. Náhlovského věnováno sekání trávy a zabetonování kotvícího prvku informačního panelu k pomníku e.č. 35. Potom se všichni brigádníci přesunuli k pomníku e.č. 43, kde proběhly náročné terénní úpravy složené z vyřezání porostu, odkopání zeminy se zarovnáním okolní plochy a zhotovením základu pro kamenný sokl. Odpoledne tři poslední jmenovaní členové již plně věnovali nekonečnému, ale "zábavnému", boji se stále rostoucí trávou u pomníku e.č. 1, 2, 4 a 5. Součástí dne se stala také kontrola pomníků u Kuřívod.

MH-13-09-14-01  MH-13-09-14-02  MH-13-09-14-03

MH-13-09-14-05

 

Brigáda na mnichovohradišťském bojišti 19. srpna 2013

Dne 19. srpna 2013 David Koral vysekal trávu a upravil okolí u pomníku e.č. 6 - 9 na mnichovohradišťském bojišti.

MH 13-08-19 - 10  MH 13-08-19 - 11

 

Komitét 1866 při vzpomínkových akcích k 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova z roku 1813

V širokém okolí Ústí nad Labem proběhly ve dnech 30.-31. srpna vzpomínkové akce u příležitosti 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova. Hlavní program, který proběhl v sobotu 31. srpna, by se dal shrnout v následujících bodech: ve 14 hodin pietní akt u Jubilejního pomníku, od 16 hodin bitevní ukázka u Přestanova následovaná drobnými pietními akty jednotlivých historických jednotek u hromadného hrobu za obcí Přestanov. Bitevní ukázky, které za příznivého počasí přihlíželo údajně až 40 000 diváků, se zúčastnilo na 800 členů uniformovaných historických jednotek. V dobových uniformách se z řad Komitétu 1866 vzpomínkových akcí zúčastnili Radek Teichman, Pavel Mrkvička, Jan Čížek a Jaromír Horký, exkurzi po bojišti pak provedli Zdeněk Studený, Jiří Stískal, Vladimír Sluka, Petr Novák, Milan Janoušek, Jiří Náhlovský, David Koral, Jiří Synek a Martin Barus.

Expedice Kulm 2013 15  Expedice Kulm 2013 18  Exp 1813 - 3

 

Výzva členům Komitétu 1866 - příprava nových stanov

Členům Komitétu 1866

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník. Ten mj. upravuje postavení současných občanských sdružení, tedy i Komitétu 1866 a stanovuje i řadu nových zásad pro jejich organizační struktury. Na to musí reagovat i naše stanovy, které jsou Vám v návrhu předkládány k diskuzi. Návrh stanov je rozeslán členům Komitétu e-mailem. Pokud Vám taková pošta nepřišla, kontaktujte jednatele Komitétu 1866 (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), sdělte mu Vaši e-mailovou adresu, aby Vám návrh stanov mohl poslat. Vyjádření k nim pošlete do 3. 9. 2013 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konečné schválení stanov bude na podzimní valné hromad 2013.

                                                                                                         Předseda Komitétu 1866 v.r.    

 

Úprava vegetace ve Václavicích

Jelikož obce Provodov-Šonov, Vysokov a město Náchod svědomitě udržují okolí památek, které jsou na jejich katastru (okolí kostela sv. Václava, pomník Myslivce, pomník Jízdy, Vojenský hřbitov v zámecké aleji a Staroměstský hřbitov), zúžilo se pole působnosti technického referenta pro náchodské bojiště pouze na vzdálenější a méně přístupné pomníky ve Václavicích.

Jmenovaný technický referent se tedy 22. srpna rozhodl, především díky příznivému počasí, zkulturnit okolí několika pomníků na tomto bojišti. Protože se počasí konečně umoudřilo, nemusel jsem být vystaven ani proudům vody, ani teplotám šplhajícím ve stínu až k 36°C ,nemluvě o bodajícím hmyzu. Jako osamocený voják v poli, jsem se vrhl do čtyřhodinové práce kolem 16:00.

Upravení vegetace tedy proběhlo u pomníků ev. čísel 80, 81, 82, 83, 84, 85, 69, 68 a 79. V neposlední řadě také u odbočky naučné stezky č. 3.

S-V - P8220010  S-V - P8220011

S-V - P8220024  S-V - P8220030

 

Nově opravený pomník upomínající na napoleonské války ve Frýdlantském výběžku

V sobotu 3. srpna 2013 využil Jiří Náhlovský a David Koral pozvání od Spolku vojenské historie Liberec (SVHL) k slavnostnímu odhalení a znovu vysvěcení opraveného pomníku v Tongrundu u Frýdlantu v Čechách připomínající srážky v roce 1813 u Kunratic, Albrechtic a Mníšku. Pomník byl odhalen 3. srpna 1913 k 100. výročí uvedených srážek ve frýdlantském výběžku a přesně sto let později se uskutečnila další slavnost, která úspešně ukončila několikaletou snahu o rekonstrukci pomníku doplněnou o náročnou úpravu okolí. Pietní akt zahájila p. Blažena Hušková z Občanského sdružení Frýdlantsko, která přivítala všechny přítomné a představila významné hosty. Starosta obce Kunratice p. Milan Götz ve svém projevu přednesl smysl celé akce a seznámil početné publikum s historií rekonstrukce. Pomník vysvětil vojenský kaplan Petr Šabaka z 31. brigády chemické a biologické ochrany z Liberce a čestnou stráž tvořili členové SVHL v uniformách rakouských sapérů z období 1806-1813. Další člen tohoto spolku v uniformě saského myslivce z války roku 1866 položil k pomníku menší věnec. Za Komitét 1866 byla položena kytice symbolizující po roce 1918 zaniklý Lokální spolek pro udržování válečných pomníků v politickém okrese Liberec, který se podílel také na postavení pomníku v roce 1913. Na odkaz tohoto spolku navazuje i současný Komitét 1866 s působností v dnešním Libereckém kraji. Starosta obce Kunratice také převzal od zástupce Ministerstva obrany plaketu za péči o válečné hroby. Celá slavnost byla ze strany obce Kunratice zařazená do 20. výročí osamostatnění obce a návštěvníci si ve zdejším Kulturním domě mohli prohlédnout výstavu částí hasičské výzbroje, několika výrobků dnes zaniklé a kdysi pro region významné místní cihelny, dobových materiálů, pohlednic a fotografií, které dokumentovaly historii Kunratic. Rovněž jeden panel byl věnován pomníku z války roku 1813, na kterém byly otisknuty i fotografie z odhalení v roce 1913. Tuto část výstavy doplnily skromné zbytky originální nápisní desky s německým textem nesmyslně zničené po skončení 2. světové války. V prostorách Obecního úřadu Kunratice se navíc pro sobotní den instalovaly informační panely seznamující s historií napoleonských válek na Frýdlantsku v roce 1813 a SVHL zde umístil výstavu vojenské výzbroje a výstroje zaměřenou z velké části na období, o které se spolek zajímá. 

Více informací k obnově pomníku ZDE

Kunratice 023  Kunratice 043  Kunratice DSCN3213

Kompletní fotogalerii ze vzpomínkové akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

Brigáda v severních Čechách - Mnichovo Hradiště a Kuřívody 27. července 2013

V sobotu 27. července 2013 i přes vysoké letní teploty, kdy bylo ve stínu naměřeno až 36°C, se uskutečnila brigáda na bojišti u Mnichova Hradiště. V dopoledním čase J. Náhlovský a D. Koral posekali trávu o pomníku e.č. 1, 21 a 35. V této době M. Janoušek natřel stojany naučných tabulí v obci Mužský, u parkoviště pod zříceninou hradu Valečov, u Obecního úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou, u autobusové zastávky v Klášteře Hradiště n. J. a v Ševčíně. Potom se všichni jmenovaní členové spolku přesunuli na kuřívodské bojiště, kde byla posekána tráva u pomníku e.č. 6, 7 a 10. Další sekací aktivity se přenesly znovu na mnichovohradišťské bojiště k pomníkům e.č. 10-20, 41 a 42. Při návratu ještě J. Náhlovský s D. Koralem vytrhali trávu a ostříhali dřeviny u pomníků na hřbitově v Přepeřích. Prakticky celý den byli brigádníci vystaveni spalujícímu slunci a někde i nájezdu bodajícího hmyzu, ale s vlastním odhodláním přes mozoly a pot dokázali všechny nástrahy překonat a splnit svůj závazek.

MH 07 13 - 06  MH 07 13 - 07  MH 07 13 - 12

Kompletní fotogalerii z celé brigády si můžete prohlédnout ZDE.

 

Vandalové odcizili číslice z pomníku v Hodkovicích

V neděli 21. července 2013 byla na hřbitově v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku zjištěna krádež číslic označujících na pomníku válečných obětí letopočty válečných konfliktů v roce 1866 a v letech 1914-1918. Je velmi smutné, nepochopitelné a zarážející, že číslice přežily od roku 1922 všechny nástrahy doby a vlastně až v současné době neodolaly někomu, kdo si patrně potřeboval označit nějakou stavbu nebo jinak zvýraznit cíl své činnosti. Protože jinak si nemůže člověk, kterému není lhostejný stav památek nebo se snaží různými aktivitami zvelebit příslušnou lokalitu, vysvětlit čin někoho, kdo dokázal čísla odcizit.

Hodknap 1  Hodknap 2  Hodknap 3

 

Letní brigáda na bojišti u Hradce Králové

V sobotu 20. července se uskutečnila na královéhradeckém bojišti prázdninová brigáda, která měla za úkol upravit zejména místa navštěvovaná turisty a návštěvníky bojiště. Akce se zúčastnili: Věra Hladíková, Radek Bílek, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek a Jiří Vilím. Sešli jsme se v 9 hodin v lokalitě U sv. Aloise, která je v poslední době obcí Dolní Přím neudržována. Areál silně zarůstá rákosím a zejména v dolní části je silně podmáčený, přesto, že téměř celý červen nepršelo. Místo bylo posekáno křovinořezem a rotační sekačkou, pomníky očištěny od mechů a ometeny. Od "Aloise" jsme přejeli k pomníku ev.č. 63 pruského setníka Bolschwingha, který byl obsekán, tráva uvnitř oplocení byla odstraněna a místo ošetřeno prostředkem Roundup. Památka sama byla očištěna. Stejně jsme postupovali u pomníku ev.č. 65 rakouského rytmistra Löwenthala. Zde bude třeba na další brigádě odstranit spodní větve mohutného zeravu. Oba pomníky generála Schulze byly shledány v dobrém stavu. Další zastávka byla u saského hřbitova v Dolním Přímu, kde byla opět posekána tráva uvnitř i vně oplocení očištěny pomníky a sokl pod nimi od mechů a celý vnitřní prostor postříkán proti plevelu. Cestou do Svíbu jsme se zastavili a trochu upravili okolí pomníků ev.č. 6 a 103 na louce před lesem, kde bylo poměrně uklizeno. V lese samém bylo zapotřebí obsekat a upravit vnitřní prostor za oplocením u pomníku ev.č. 383 rakouského 51. pěšího pluku a vše bylo také postříkáno proti plevelům. Posekáno bylo také kolem litinové desky pruského generála Franseckyho a kolem příslušející naučné tabule. Poté jsme se přemístili k pomníku "myslivce" kde bylo opět podobným způsobem postupováno při ošetření této památky a jejího širšího okolí. Na závěr brigády jsme ošetřili pomník "Jiřího Náhlovského a jeho 27. pěšího pluku" ev.č. 205 a pomník rakouského pěšího pluku č. 61, včetně jejich okolí. Posezení na Chlumu při svačině a kávě bylo jen pěkným zakončením této povedené akce.

P1120278  P1120283  P1120302

P1120311  P1120338  P1120354

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM