Zasedání předsednictva Komitétu 10. října 2010

Dne 10. října 2010 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové sešlo předsednictvo Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 ke svému dalšímu jednání. Mimo tradičních aktualit z jednotlivých bojišť byla především zhodnocena centrální akce Komitétu 1866 konané 25. září v Tovačově (podrobnostiv předchozí aktualitě), která byla vyhodnocena jako velmi vydařená. Dalším výrazněji probíraným tématem byla veřejná sbírka na stavbu Pomníku padlých koní - pomníku jezdecké srážky u Střezetic, přičemž členové speciální pracovní skupiny informovali ostatní členy předsednictva o svých výsledcích - především byl zprovozněn specializovaný web, dále zřízena facebooková stránka (viz zde) a otištěny některé materiály ve východočeských denících Bohemia. Předsednictvo rovněž rozhodlo o přesunu termínu valné hromady Komitétu z 23. října na sobotu 30. října; Chlum jakožto místo konání zůstává nezměněn.
 

Centrální akce Komitétu 1866 v Tovačově 25. září

V sobotu 25. září se v Tovačově uskutečnila Centrální akce Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Tyto centrální akce se obvykle konají na místech, která jinak nejsou v souvislosti s prusko-rakouskou válkou příliš známá. V Tovačově byl k tomu důvod také proto, že nedávno byla v jeho okolí opravena většina pomníků, včetně centerální mohyly věnované tam padlým rakouským vojákům. Celá akce, kterou vedle Komitétu a města Tovačova pořádal rovněž Olomoucký kraj, byla spojena s tradičními tovačovskými svatováclavskými hody. Program začal již v pátek 24. září v podvečer slavnostní vernisáří výstavy smuteční floristiky "Květiny pro padlé z války roku 1866" na tovačovském zámku, kde si mohli návštěvníci tam již delší dobu umístěnou výstavu "Via belli 1866", mapující celý válečný konflikt mezi Rakouskem a Pruskem. O sobotní dopolední program se postaralo hudební vystoupení skupiny Kantoři a dechová hudba praporu polních myslivců č. 6 z Náchoda. Odpoledne se pak vojenské historické jednotky sešly na tovačovském náměstí a odebraly se k výše zmíněné rekonstruované centrální mohyle. Po projevech organizátorů byl tento zrekonstruovaný pomník slavnostně znovuodhalen a vysvěcen. Na poli v jeho okolí pak proběhla bitevní ukázka, přibližně simulující průběh bitvy u Tovačova. Této ukázky, které dle odhadů přihlíželo až 3000 diváků, se zúčastnilo asi 130 vojáků, 18 jezdců a 6 děl. Poté se všichni odebrali zpět do zámeckého areálu, kde další program (hudební a šermířská vystoupení) zkazil začínající déšť. Akci lze i přes závěrečnou nepřízeň počasí hodnotit jako velmi vydařenou.

Odkaz na kompletní fotogalerii - ZDE
 

Zasedání předsednictva Komitétu 11. září 2010

Dne 11. září 2010 se po prázdninové pauze opět sešlo předsednictvo Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Hlavním a v podstatě jediným bodem programu byla tématika vybudování pomníku srážky jízdy u Střezetic. Probírala se především mediální kampaň spojená se sbírkou na tento pomník. V rámci již dříve pro tento účel vytvořené pracovní skupiny byly rozděleny různé úkoly, spočívající v propragaci sbírky mezi různými zainteresovanými skupinami, v tisku i na internetu, kde bude v nejbližší době zřízen specializovaný web, věnovaný střezetickému pomníku. Pouze okrajově byla během schůze zmíněna další témata, týkající se např. opravy památek či centrální akce Komitétu v Tovačově.
 

Brigáda v severních Čechách - Kuřívody, Ševčín, Bílá Hlína, Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Boseň

Dne 21. 8. 2010 se uskutečnila brigáda zaměřená na kuřívodském bojišti na posekání trávy u pomníku e.č. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 a 13. V lokalitě Ševčín byla posekáná tráva u pomníku e.č. 1 a u tabule č. 5 naučné stezky "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště". U Bílé Hlíny byla posekaná tráva u křížů e.č. 2 a 4. V Klášteře Hradiště n. J. došlo k očištění a natření všech kovových částí centrálního pomníku e.č. 24. U tohoto pomníku byl rovněž odstraněn uvolněný tmel mezi jednotlivými díly, takže do pomníku zatékalo. Nově vytmelená místa byly následně přebroušeny a natřeny. Ze základových pískovcových částí byly odstraněny drny a odkopána hlína, jelikož okolní terén již dosahoval nad základ. Na katastru této obce byla posekaná tráva u pomníků e.č. 5, 6, 9 - 16, 18 - 21 24 a 26.
K dalšímu posekání trávy došlo na katastru města Mnichovo Hradiště v lokalitě V Dolních u pomníku e.č. 41. V Bosni byla vyměněná tabule č. 10 naučné stezky "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště", která se vlivem teplého počasí pokroutila. Uvedené poškození bylo zjištěno při brigádě a kontrole tabulí naučné stezky dne 17. 7. a vzniklo v době od 30. 6. Reklamace u dodavatelké firmy byla uznána z důvodu použití uměl. desky, která nebyla vhodná pro venkovní prostředí. Uvedené brigády, při které došlo k rozsáhlým pracovním aktivitám, se zúčastnil J. Náhlovský, J. Horký, M. Janoušek, M. Macek a P. Novák.

DSCN9344
Očišťování základových částí pomníku e.č. 24 v Klášteře Hradišti n. J.

DSCN9345
Práce na pomníku e.č. 24

DSCN9359
Spodní část téhož pomníku po skončení brigády
 

Veřejná sbírka POMNÍK STŘEZETICE

Komitét 1866 chce navázat na myšlenku svých předchůdců z roku 1913 a u Střezetic postavit pomník jezdecké srážky ze dne 3. července 1866.
Naším záměrem je vybudování společného pomníku koní a jezdců, respektive jejich vzájemného vztahu na bitevním poli, konkretizovaném právě v jezdecké srážce u Střezetic, která se udála jako součást bitvy u Hradce Králové dne 3. července 1866.

O dalším dění v této oblasti budete včas informováni především prostřednictvím speciálního webu, který bude spuštěn v blízké době.
 

Dárcovské SMS zprávy - POMNÍK STŘEZETICE

Komitét 1866 zprovoznil v rámci veřejné sbírky na obnovu pietního místa jezdecké bitvy u Střezetic z roku 1866 službu dárcovskcýh SMS. Každý z Vás může přispět 30 Kč nebo 360 Kč za rok, pokud odešle SMS zprávu na číslo 87777 ve stvaru DMS  POMNIKSTREZETICE nebo DMS ROK POMNIKSTREZETICE
 

Poškození pomníku rakouského 49. pluku

V noci z 18. na 19. srpna došlo k poškození pomníku rakouského 49. pěšího pluku (ev. č. 291) u lesa Holá. Tento monument, zvaný často také Hessův pomník (podle velitele této jednotky plk. Hesse), byl před šesti lety nákladně rekontruován. V noci ze středy na čtvrtek se neznání vandalové pokusili ukrást z vrcholku pomníku plastiku rakouského orla. Krádež se nepovedla, neboť pomník se v půli zlomil a  zřítil se na státní silnici Hradec Králové - Jičín, kde se rozlámal na několik kusů. O tomto vandalském činu přinesla zprávu i Česká televize - její reportáž v odpoledních Událostech viz ZDE.
Pomník byl sice pojištěn, odhadovaná škoda však dosahuje přibližně 1 milionu korun.

P1040972
Stav pomníku v roce 2009

Snímky pomníku po nájezdu vandalů:
PICT0028

PICT0010


 

Nová opatření v lesu Svíb

Obecní úřad Máslojedy a Obecní úřad v Čistěvsi přispěly v minulých týdnech k dalšímu zvětšení pietnosti lesa Svíbu, kde probíhaly nejtěžší boje bitvy u Hradce Králové 3. července 1866 a je zde také největší koncentrace vojenských hrobů. Na hlavní cestě od Máslojed, u pomníku "Římana" a u pomníku "Myslivce" u Čistěvsi jsou u vjezdu do lesa umístěny závory, které brání ve vjezdu do lesa nepovolaným řidičům osobních aut a především čtyřkolek. Pro akutní případy (především např. rekonstrukce památek, lesní hospodaření) jsou klíče od závor uloženy na výše zmíněných obecních úřadech.
 

Průvodce po naučné stezce "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště"

V červenci 2010 se podařilo vydat ve spolupráci Městského úřadu Mimoň, Osečná, Ralsko, Mnichovo Hradiště, Obecního úřadu Rokytá, Klášter Hradiště nad Jizerou, Boseň a Komitétu 1866 skládačku a průvodce po naučné stezce "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště". Trasa této stezky začíná v Mimoni a přes Kuřívody, Rokytou, Klášter Hradiště nad Jizerou a Mnichovo Hradiště míří do Bosně. Její součástí je i odbočka k Osečné. Návštěvníka tak provází hned po třech bojištích - po místě srážky u Kuřívod 26. 6. 1866, bitvy u Mnichova Hradiště 28. 6. 1866 a srážky u Českého Dubu 26. 6. 1866.
Skládačku i průvodce po naučné stezce je možné zakoupit na internetovém obchodě Komitétu 1866 - ZDE. Další prodej probíhá v místech, jimiž vede naučná stezka - v Městském muzeu v Mimoni, v informačním centru v Mimoni, v informačním centru v Kuřívodech, na Obecním úřadu v Rokyté, na Obecním úřadě v Klášteře Hradišti nad Jizerou, v Muzeu města Mnichovo Hradiště, v informačním centru v Mnichově Hradišti, na hradě Valečov u Bosně a v kiosku u parkoviště pod tímto hradem.

NS_MH
Titulní stránka průvodce

Mapa
Mapa s vyznačenou naučnou stezkou a tamními pomníky

tabule
Ukázka obsahu průvodce po naučné stezce

skl_-_MH
Popis jednotlivých válečných událostí v oblasti naučné stezky - část informační skládačky
 

Brigáda v severních Čechách (Boseň, Mužský, Klášter Hradiště n. J., Kuřívody)

Dne 17. 7. 2010 proběhla brigáda  na mnichovohradišťském bojišti zaměřená na sekání trávy a úpravu okolí pomníků e.č. 43-52, 56 a 57 v lokalitě Mužský-Boseň. U pomníku e.č. 50 na kopci Mužský bylo zjištěno vandalské poničení, spočívající v pomalování desky s letopočtem 1866 a železné konstrukce, která spojuje základ pomníku. Opětovné natření této konstrukce provedel M. Barus 20. 7. Další sekání trávy proběhlo u Kláštera Hradiště n. J. u pomníku e.č. 5, u pomníku rakouského poručíka Alexandera v. Schloezer e.č. 14, u Ševčína e.č. 1 a na bojišti u Kuřívod byla posekána tráva u pomníku e.č. 1 a 12. Zúčastnění J. Náhlovský a M. Barus, kterého v odpoledních hodinách nahradil M. Janoušek.


Snmek_008

Posekané okolí hrobu e.č. 45

Snmek_059
Poničená nápisová deska na pomníku na Mužském e.č. 50

Snmek_063
Detail popsané železné konstrukce na tomtéž pomníku s podpisy i datem "návštěvy"

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM