brigádu na bojišti u Hradce Králové

Dne 4.5. odpoledne uskutečnila Věra Hladíková drobnou brigádu na bojišti u Hradce Králové. V Dohalicích očistila pomník rak.Knebelovy brigády od X.armádního sboru (plastika lva, ev.č.382) od různých nečistot a kameny tvořící podstavec očistila od mechu a lišejníků. Upravila i okolí pomníku. U silnice do Sadové, na louce za býv.cukrovarem, očistila pomníky ev.č. 188, 190 a 191

 

Severní Čechy - Kuřívody

Dne 27. dubna 2013 proběhla brigáda na kuřívodském bojišti zaměřená na odklizení spadlého listí a jehličí v okolí pomníků a aplikaci herbicidu proti růstu nežádoucí vegetace. Hlavní náplň přesto spočívala v již tradičním sběru odpadků všeho druhu podél obou stran silnice E268, při kterém bylo naplněno 26 igelitových pytlů! Ani letošní rok se neobešel bez nějaké rarity, kterou se staly obě bočnice a kostra z gauče. I když některé věci nebo zbytky potravin se nacházely již ve značném stupni rozkladu a silně zapáchaly, neodradilo to J. Náhlovského, P. Nováka a M. Janouška a v dopoledních hodinách D. Korala od záslužné činnosti, když si uvědomíme, že obdobný sběr se provádel také na jaře loňského roku. Pytle poskytnul Městský úřad Ralsko, jehož technické oddělení nashromážděné množství svezlo hned následující pondělí.

Brigáda 27.4.2013

DSCN3124DSCN3127

 

Brigáda Prachov

V sobotu 13.dubna se uskutečnila brigáda na jičínském bojišti. Vzhledem k tomu, že se blíží centrální akce Komitétu v Prachově, byla brigáda zaměřena právě na tuto lokalitu. Zúčastnili se pánové P.Lazurko, M.Trakal, P.Skalský, J.Votrubec, P.Koucký, M.Malach, P.Daníček, M.Drapák, Z.Studený s bratrem Stanislavem.

Hlavním cílem bylo očištění celého pruského pomníku 18.pěšího pluku a srovnání kamenných schodů, vedoucí k pomníku. Dále byl srovnán do roviny vedlejší rakouský pomník, odtažen starý ležící pařez a shrabáno celé prostranství u pomníků.

 

Brigáda na Václavickém bojišti

Brigády se učástnilo 5 členů "Spolku přátel vojenské historie, 6.praporu polních myslivců -Náchod" a já:D,jmenovitě to byli:

Jan Čížek,Martin Štěpař,Radek Teichman se synem Ondrou a Tomáš Böhn.

Naplánované práce byly především na Václavickém bojišti. V celku šlo o teréní úpravy.

Snížený terén byl u pomníků evid.čísel: 79,68 a 85. Za učelem odhalení betonových a pískovcových základů. Tím tak zabránit postupu další vzlínající vlhkosti.

dále očištění a pohrabání uschlé vegetace u památek.číslo: 106,107,83,105, a 108.

proběhly také drobnější práce jako např: sběr odpadků,menší očištění pískovce od mechů a odstranění suchých dřevin.

xx 2

x 3x 4x 5

x 6x 7x 8

x 9x 10x 11

 

 

Instalace nápisových tabulek na několika hrobech mnichovohradišťského bojiště

Instalace nápisových tabulek na několika hrobech mnichovohradišťského bojiště

V pondělí 11. března 2013 na bojišti u Mnichova Hradiště připevnili M. Janoušek a J. Náhlovský u pomníků e.č. 4, 18, 20, 21, 40 - 43 a 45 nové nápisové tabulky udávající počet pohřbených vojáků.

P3110220P3110230P3110241

 

Otevření výstavy Via Belli 1866 v Severočeském muzeu v Liberci

Otevření výstavy Via Belli 1866 v Severočeském muzeu v Liberci

Dne 4. dubna 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření výstavy věnované prusko-rakouské válce roku 1866, která byla instalována k příležitosti 145. výročí postavení pomníku v liberecké Zahradě vzpomínek. Výstavu tvoří panely zapůjčené Komitétem 1866 a fotografie pomníků z prusko-rakouské války roku 1866 z bývalého libereckého okresu. Informační texty doplňuje soupis jednotek, které se dopňovaly v rámci c.k. armády z Liberecka. Rovněž jsou zde uvedeny lokality, kde byly příslušné jednotky v roce 1866 nasazeny proti nepříteli. Za Komitét 1866 se otevření zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, D. Koral, M. Janoušek, P. Lazurko a J. Votrubec. Přitomni byli také členové Klubu vojenské historie z Liberce.

 

Otevření nové naučné stezky a expozice v Tovačově

Otevření nové naučné stezky a expozice v Tovačově

            V sobotu 30. března 2013 se v Tovačově konalo od 13.30 hodin slavnostní otevření nové naučné stezky „Po stopách bitvy u Tovačova 1866“, které moderovala kastelánka tovačovského zámku paní Květa Zajícová a kterému přihlíželo přibližně 60 diváků. Po krátkých projevech starosty města Mgr. Leona Bouchala a zástupce Komitétu 1866 Jiřího Synka byla odhalena informační tabule před Pernštejnskou věží tovačovského zámku, kterou naučná stezka začíná. Atmosféru celého slavnostního aktu dotvářela přítomnost skupiny 17 členů spolků vojenské historie pod velením Vladimíra Holíka, kteří zajišťovali čestnou stráž u informační tabule a také čestné salvy z dobových zbraní. V uniformách 8. pěšího pluku barona Gerstnera to byli zástupci Vojensko-historického spolku v Brně (Vladimír Holík, Vladimír Holík ml., Jiří Holík, Boris Fiedler, Pavel Bednář, Milan Hepnárek, Tomáš Řezníček) a další jejich kolegové z Prostějova, Olomouce a Tovačova (Jan Kosina, Václav Kosina, Josef Melichar, Martin Uher, Petr Labaš, Tomáš Zemánek). Dále byl dvěma členy zastoupen 27. prapor polních myslivců z Olomouce (Jan Juna a Jan Březina) a také Brněnský městský střelecký sbor (Pavel Hofmann a Jiří Hofmann). Mezi diváky se objevily i dvě dámy v dobových kostýmech (Zdenka Junová a Veronika Fiedlerová). Korunu českou zastupoval předseda její olomoucké pobočky MUDr. Pavel Andrš.

            Poté se všichni přesunuli na vnitřní nádvoří tovačovského zámku, v jehož Arkádovém křídle se veřejnosti otvírala nová stálá expozice věnovaná bojům v okolí města v roce 1866. Uniformovaní vojáci utvořili na nádvoří špalír a po slavnostním přestřihnutí pásky provedeném starostou města za asistence kastelánky zámku a místostarosty Marka Svobody a po salvě z pušek, jejíž účinky znásobila příznivá akustika uzavřeného nádvoří, si již mohli návštěvníci prohlédnout exponáty v nové expozici.

            Celý program uzavřel v 14.45 Jiří Synek svou přednáškou v obřadním sálu ve druhém patře Vídeňského křídla zámku, v jejímž průběhu seznámil zájemce s historií prusko-rakouské války, boji v okolí Tovačova a Přerova a také s péčí o památky z války roku 1866.

            Celé akce se zúčastnili členové Komitétu 1866 Václav Hradil, Jiří Jemelka, Zdeněk Klobouk, Jan Kosina, Zdeněk Otruba a Jiří Synek a také příznivci tohoto spolku Zdeněk Bartoš, Jindřich Bartošek, Petr Indrák, František Jemelka a Ladislav Novák.

            Je nutno vyjádřit poděkování vedení města a zámku Tovačov, díky nimž se celá akce mohla realizovat a také všem příslušníkům spolků vojenské historie, kteří pod příkladným velením Vladimíra Holíka podtrhli důstojnost těchto slavnostních okamžiků.

           

Všechny fotky z této akce najdete na serveru RAJČE

 

01 Tovačov04 Tovačov07 Tovačov

 

 

Nové číslo spolkového časopisu Bellum 1866

Právě vyšlo nové číslo spolkového časopisu Komtétu pro udržování památek z války roku 1866 Bellum 1866. Vzhledem k tomu, že se jedná o první číslo v daném ročníku, jeho obsah úzce souvisí s naším spolkem jako takovým. Stěžejní část je tvořena výroční zpráva za rok 2012, obsahující zejména zprávy z jednotlivých bojišť. Další významnou složku pak tvoří zápisy ze schůzí předsednictva i z valných hromad. Číslo je dále doplněno několika vzpomínkami na bývalé členy Komitétu a nově vytvořenou rubrikou - kalendáriem. Podrobnější informaco o obsahu naleznete v našem e-shopu, kde lze časopis (včetně starších čísel) také objednat. Členové Komitétu 1866 nové číslo obdrží na valné hromadě 20. dubna v Hradci Králové.

 

Drobná brigádka před Velikonocemi

Dne 23.3. proběhla malá akce na starém hřbitově u kostela sv.Jana Křtitele v Dohaličkách, kde R. Bílek a V. Hladíková s dcerkou očistili od ptačího trusu pomníky č.179-181, 12, 35 a na zdi zasazenou desku na památku 223 vojáků zde pohřbených (ev.č.301).

PICT0082PICT0074PICT0075

 

PICT0076

 

Termín 34. valné hromady

Po mimořádném setkání členů předsednictva Komitétu 1866 byl termín 34. valné hromady stanoven na sobotu 20. dubna, a to od 10 hodin. Místo kononání zůstává nezměněno - Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Podrobnější informace se členové Komitétu 1866 dozví v tradičním Bulletinu, který v blízké době obdrží.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM