Zádušní mše za padlé ve Václavicích

V neděli 23. června 2013 se v odpoledních hodinách konala v kostele sv. Václava ve Václavicích na Dobeníně zádušní mše za oběti válek, sloužená u příležitosti 147. výročí bitvy u Náchoda 27. června 1866, která se z velké části odehrávala právě v okolí Václavic. Mši za přítomnosti uniformovaných členů vojenských historických jednotek celebroval P. Wiesław Kalemba, farní vikář děkanství Nové Město nad Metují. Poté následovala krátká přednáška, která přítomné seznámila s průběhem bitvy u Náchoda a byla zpestřena ukázkou dobové výstroje a výzbroje. Následovalo položení věnce a čestná salva u pomníku 25. praporu polních myslivců a dále položení věnce opět s čestnou salvou u Wimpffenova kříže. Hlavní organizátor akce Matouš Holas, technický referent Komitétu 1866 pro bojiště u Náchoda, děkuje za hladký průběh vydařené akce zejména Tomáši Vondryskovi, Jiřímu Kuťákovi a Martinu Štěpařovi.

Vacl 13 - 01  Vacl 13 - 02

 

Údržba pomníku v Hodkovicích nad Mohelkou

Ve čtvrtek 20. června 1866 vytrhal J. Náhlovský vyrostlý plevel u pomníku z války roku 1866 a 1. světové války v Hodkovicích nad Mohelkou. Na závěr byla celá plocha ošetřena chemickým přípravkem, aby se zamezilo růstu drobného plevele.

Hodkovice n. M. - 20.6.13 - 1  Hodkovice n. M. - 20.6.13 - 2  Hodkovice n. M. - 20.6.13 - 3

 

Ukončení výstyva Via belli 1866 v Liberci

V sobotu 8. června 2013 se za Komitét 1866 v Severočeském muzeu v Liberci D. Koral a J. Náhlovský zúčastnili muzejní noci. Přítomen byl i zástupce Klubu vojenské historie z Liberce. Součástí této akce byla derniéra výstavy Via Belli 1866, která končila hned následující den. Velmi početnému zástupu návštevníků a zájemcům byly vysvětleny příčiny, průběh a následky prusko-rakouské války roku 1866. Rovněž velkému zájmu se těšilo přiblížení války vzhledem k dnešnímu Libereckému kraji a zvláště k městu Liberec. Neméně zajímavým tématem se stalo povídání o palných zbraních, celkové výzboji a výstoji bojujících armád a detailech strastí vojenského života během polního tažení.

noc - 1  noc - 2

noc - 3  noc - 4

 

Brigáda v severních Čechách - Mnichovo Hradiště, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kuřívody

V sobotu 1. června 2013 zahalily podstatnou část České republiky mraky, z kterých po celý den více či méně vydatně pršelo. V některých chvílích byla zem doslova skrápěna proudy vody a i v těchto těžkých podmínkách členové Komitétu 1866 projevili nadšení a morální sílu v boji s vegetací, což byl hlavní cíl brigády, ale také s deštivým počasím. Nejdříve byl na bojišti u Mnichova Hradiště odstraněn letitý a rozměrný pařez a upraveno okolí v těsné blízkosti pomníku e.č. 9. Další práce se již týkaly pouze sekání trávy u pomníku e.č. 1, 14 - 16, 18 - 20, 21, 35 a 41. Stejná činnost byla také uskutečněna na bojišti u Kuřívod a to u pomníků e.č. 2, 3, 6, 7 a 10. U centrálního pomníku tohoto bojiště e.č. 1 nechal trávu posekat Městský úřad Ralsko. Jelikož brigádníci počítali s deštivým počasím dle předem vydaných instrukcí, odpovídala tomu také jejich výstroj, která se osvědčila i jako ochrana proti odletujícím a ulpívajícím kouskům rozsekané trávy. Rovněž každý měl s sebou dostatečné proviantní zajištění, takže hlad nebo mokro v terénu nemohlo přerušit práce, které se protáhly skoro na devět hodin. Celodenní brigády se zúčastnil M. Janušek, D. Koral a J. Náhlovský, další člen severočeské skupiny P. Novák byl přítomen několik dopoledních hodin.

MH 06d - 01  MH 06d - 02  MH 06d - 03

MH 06d - 05  MH 06d - 06  MH 06d - 07

MH 06d - 08  MH 06d - 10  MH 06d - 13

MH 06d - 16

 

Zádušní mše za padlé a žehnání pomníku Baterie mrtvých

Dne 3. července 2013 od 18 hodin proběhne (jak je rovněž avizováno v našem programu akcí na hlavní straně našeho portálu) v kostele Proměnění Páně na Chlumu tradiční zádušní mše za padlé vojáky z bitvy u Hradce Králové, jejímž celebrantem bude administrátor Římskokatolické farnosti Všestary P. Jan Šlégr. Po bohoslužbě bude ještě následovat žehnání nově zrakonstruovaného pomníku rakouské jízdní dělostřelecké baterie č. 7/VIII, tzv. Baterie mrtvých. Právě letos si totiž připomínáme 120. výročí vzniku tohoto snad nejznámnějšího pomníku na našich bojištích z prusko-rakouské války a u této příležitosti budou rovněž vzpomínkové akce na Chlumu dne 6. července orientovány tímto směrem. O zmíněném, pomníku rovněž vyšla publikace, kterou bude možné právě na vzpomínkových akcích zakoupit - viz níže.

 

Brigáda na bojišti u Tovačova

Ve čtvrtek 20. června 2013 provedl za velmi slunného počasí Václav Hradil spolu se svým vnukem Jiřím Vančíkem hydrofobizaci některých pomníků na bojišti u Tovačova. Nejprve byl dvěma nátěry hydrofobizačním prostředkem Repesil ošetřen pomník na hrázi Skašovského rybníka (ev. č. 8) a po zaschnutí bylo na něm odpoledne opraveno písmo. Pomník u Bezedného dolu (ev. č. 5) byl mechanicky očištěn a také dvakrát hydrofobizován. Pylon na hrobě setníka Souczka (ev. č. 2) musel být nejprve místy mechanicky očištěn od ptačího trusu a pak byl ošetřen stejným způsobem jako ostatní památky. Nakonec byla provedena údržba pomníku stojícího před hřbitovem v Dluhonicích (ev. č. 12). V bezprostředním okolí pomníku byl vyrovnán terén doplněním chybějící zeminy a poté bylo okolo paty pomníku rozprostřeno drcené kamenivo. Celý pomník byl hydrofobizován dvěma nátěry a byly zatmeleny praskliny na věnečku umístěném na čelní straně pomníku a byl na něm obnoven nátěr. Nakonec bylo obnoveno i písmo na nápisní desce pomníku. Práce trvaly přibližně 10 hodin a za těžkých klimatických podmínek byly chemicky ošetřeny všechny památky v předstihu očištěné při brigádě z 22. 5. 2013, za což patří oběma obětavým pracovníkům velký dík.    

 

Tov 06-13 - Dluhonice 2  Tov 06-13 - Dluhonice 4  Tov 06-13 - Dluhonice 7

Tov 06-13 - Dluhonice 11  Tov 06-13 - Centralni pomnik - Souczek 2  Tov 06-13 - U Bezedneho dolu 1

 

 

Nová publikace o Baterii mrtvých

V blízkých dnech půjde do tisku nové a rozšířené vydání publikace Zdeňka Jánského Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866 vydané u příležitosti 120. výročí vzniku pomníku Baterie mrtvých a jeho celkové rekonstrukce dokončené v letošním roce.

Po obsahové stránce obsahuje publikace původní texty již dvou rozebraných vydání, a sice Poslední boj dělostřelecké baterie setkníka Groebena a Groebenova baterie v malířské tvorbě, které jsou doplněny nově vzníklými statěmi Výzbroj a organizace rakouského dělostřelectva (Vlastimil Grof) a Rozsáhlá rekonstrukce pomníku v letech 2012-2013 (Jiří Synek). Publikace čítá celkem 80 stran, včetně 15 stran barevných obrazových příloh - obrazová příloha jako taková je oproti předchozím vydáním výrazně změněna.

Publikace bude v prodeji od 6. července 2013, tedy v den vzpomínkové akce ke 147. výročí bitvy u Hradce Králové, a sice právě v tento den v prodejním stánku Komitétu 1866 přímo na Chlumu. Později bude možné knihu objednat i přes e-shop Komitétu či na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Cena publikace je 99 Kč.

BM 1  BM 2

 

Nová korespondenční adresa Komitétu 1866

Rádi bychom na totmo místě znovu upozornili všechny členy Komitétu 1866, naše příznivce, spřátelené spolky a instituce, úřady i širokou veřejnost na nově používanou korespondenční adresu:

RNDr. Tomáš Kaláb, jednatel
Komitét pro udržování památek z války roku 1866
Sídliště Hegerova 934
572 01 Polička

Stávající korespondenční adresa (Eliščino nábřeží 465, Muzeum východních Čech, 500 01 Hradec Králové) zůstává i nadále v platnosti, ovšem pro urgentnější potřeby využívejte, prosím, aktualizovanou adresu.

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 25. května 2013

V sobotu dne 25. května proběhlo v prostorách Bastionu IV v Josefově další letošní zasdání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Stěžějním bodem programu bylo definitivní předání jednotlivých funkcí v předsednictvu, tak jak vyplynuly z valné hromady, konané 20. dubna v Hradci Králové. Předsednictvo funguje od té doby ve složení, které můžete nalézt přímo na stránkách věnovaných Komitétu 1866 ZDE. Předání sloužilo současně jako jisté zhodnocení současného stavu Komitétu 1866, a to zejména pokud jde o finance. Přítomní členové revizní komise pak zároveň provedli inventuru spolkového majetku. Důkladně byly rovněž prodiskutovány záležitosti týkající se letošních vzpomínkových akcí ke 147. výročí bitvy u Hradce Králové, které budou letos tématicky zaměřeny na 120. výročí vybudování pomníku Baterie mrtvých - program vzpomínkových akcí ZDE.

 

brigáda na bojišti u Náchoda

Další brigáda na bojišti u Náchoda proběhla 1.června. Sešli jsem se pouze ve třech ( Holas Matouš, Ondra Král a Martin Štěpař) ale i tak jsme se ještě za špatného počasí odhodlali k nějaké práci. Jako první jsme upravili prostředí kolem typového kříže ev.číslo 46. Zde byl i očištěn sokl.

Kříž ev.číslo 111 jsme rovněž zbavili přebujelé vegetace. S nasazením života jsme se časem prořezali až ke kříži s velmi podivným nátěrem. Zkropeni potem a dešťovou vodou jsme dodělali i očištění soklu a drobnou úpravu terénu. Veškeré práce jsme museli ale vzhledem k prázdným žaludkům a plným botám (vody) ukončit.

Velký dík patří oboum hrdinům Ondrovi i Martinovi, kteří se odhodlaně pustili do práce i přes neblahé počasí.

b 2b 3

b 4b 5

b 6b 7

b 8b 9

b 10b 11

b 12b 13

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM