Vzpomínka na kamaráda Františka Nemeráda

V sobotu 12. ledna 2013 se v Náměšti na Hané již podruhé konalo setkání u hrobu člena Komitétu 1866 a 8. historického pěšího pluku Františka Nemeráda, který tragicky zahynul 15. 1. 2011. Setkání se zúčastnili: Jan Březina, Karel Burian, Vladimír Holík, Vladimír Holík ml., Jiří Jemelka, Jan Juna, Zdeňka Junová, Jan Kosina, Václav Kosina, Josef Melichar, Martin Uher, Tomáš Zemánek.

Namest 2013 1 Namest 2013 4 Namest 2013 2

 

Instalace nápisových tabulek na několika hrobech mnichovohradišťského bojiště

V sobotu 12. ledna 2013 na bojišti u Mnichova Hradiště připevnili D. Koral a J. Náhlovský u pomníků e.č. 9, 10, 11, 12 a 25 nápisové tabulky, udávající počet a válečnou stranu pohřbených vojáků.

T-DSCN2939 T-DSCN2942T-DSCN2935

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 7. prosince 2012

V sobotu 7. prosince 2012 se v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové uskutečnilo poslední zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v tomto roce. Nový předseda redakční rady spolkového časopisu Bellum 1866 Jiří Synek seznámil přítomné s plánovanou frekvencí vydávání jednotlivých čísel (ideálně vždy před jarní a podzimní valnou hromadou) i s jejich plánovaným obsahem. Vlastmil Grof pak informoval o konečném umístění sádrového modelu Pomníku jezdecké srážky u Střezetic v měřítku 1:1 v areálu josefovské pevnosti i o dalších novinkách týkajících se tohoto projektu. Do finální fáze se již také blíží dopracování generálního katalogu, o čemž hovořil zejména Jiří Jemelka a vyzbval technické referenty k dokončení jednotlivých částí do konce kalendářního roku. Vypracována byl rovněž konečný plán akcí na příští rok, který bude v blízké době vyvěšen na úvodní stránce našeho portálu. 
 

Austerlitz 2012

V sobotu 1. prosince 2012 se v Tvarožné konaly vzpomínkové akce ke 207. výročí bitvy u Slavkova z roku 1805. Přímo v obci byla zřízena vojenská ležení všech tří armád a odpoledne se za neobvykle slunečného počasí konala na poli pod kopcem Santon velkolepá bitevní ukázka, které se zúčastnilo přibližně 900 vojáků v dobových uniformách. V letošním roce byla ukázka inspirována závěrečnou fází rozhodujících bojů na Prateckých výšinách a ústupem koaličních jednotek přes Křenovice a Zbýšov na Slavkov a Hodonín. Diváci, kterých se sešlo několik tisíc, byli spokojeni, neboť děla hřměla, až se země chvěla a po několika salvách z ručnic bylo celé bojiště zahaleno dýmem ze spáleného střelného prachu. Nakonec francouzské jednotky zahnaly spojenecké rakousko-ruské vojsko na potupný útěk a bylo dobojováno.

V neděli 2. prosince 2012 se na Mohyle míru konal tradiční pietní akt k uctění památky padlých v bitvě z 2. 12. 1805.

Za Komitét 1866 se celé akce, ať již jako přímí účastníci bojů v dobových uniformách nebo vděční diváci, zúčastnili: Věra Hladíková, Jan Čížek, Jiří Hanuš, Jiří Jemelka, Jan Kosina, Pavel Mrkvička, Jiří Náhlovský, Jiří Synek, Radek Teichman.

AUSt_-_IMG_2306_-_1  AUSt_-_IMG_2378_-_2 

AUSt_-_IMG_2333_-_3  AUSt_-_IMG_2110_-_4  AUSt_-__IMG_2370_-_5

 

Podzimní brigáda na jičínském bojišti

V sobotu 10.listopadu se u Jičína uskutečnila tradiční podzimní brigáda. Zúčastnili se Martin Drapák, Pavel Skalský, Milan Trakal, Josef Votrubec, Zdeněk Studený s bratrem Stanislavem  s cílem shrabat listí napadané okolo pomníků a ořezat náletové křoviny v lokalitách pod Zebínem, u rybníka Valcha u Železnice, v Zámezí, Jinolici, Dolním Lochově, Podůlší, Dílců, Radimi, Mlázovicích a v Jičíně.

BJ_01_Jinolice  BJ_04_Radim

BJ_02_Doln_Lochov  BJ_03_Josef_Votrubec_v_poli_mezi_Kbelnic_a_Dlcemi

 

Oprava pomníku u Holína na Jičínsku

V září 2012 byl opraven firmou Kamenictví Novotný na k.ú. Holín pomník rakouského vojína od 18.praporu polních myslivců, e.č.44. Byl restaurován za finančního přispění Ministerstva obrany České republiky.
Holne44_ped_opravou  Holne44_po_oprav
 

Oprava 9 pomníků na jičínském bojišti

Dne 30.dubna 2012 dokončila Střední průmyslová škola kamenická a sochařská z Hořic opravu 9 pomníků na jičínském bojišti:
Dlcee14_ped_opravou  Dlcee14_po_oprav
e.č.14 Dílce – pomník saského setníka Subeho

Zmeze16_ped_opravou  Zmeze16_po_oprav
e.č.16 Zámezí – pomník na hromadném hrobě rakouských vojáků

Knnicee28_ped_opravou  Knnicee28_po_oprav
e.č. 28 Kněžnice – pomník na hrobě pruského vojáka

Prachove33_ped_opravou  Prachove33_po_oprav
e.č. 33, 34, 35, 36 Prachov – rakouské pomníky, které nechal zřídit tehdejší majitel panství Ervín hrabě Schlik

Ohavee42_ped_opravou  Ohavee42_po_oprav
e.č. 42 Ohaveč – pomník na hrobě 62 rakouských a 72 pruských vojáků

Jine51_ped_opravou  Jine51_po_oprav
e.č. 51 Jičín – pomník rakouských, pruských a saských vojáků
 

Slavnostní odhalední tabulí naučné stezky ve Svijanech a v Liberci

V sobotu 17. listopadu 2012 dopoledne proběhlo ve Svijanech slavnostní odhalení naučné tabule před vojenským hřbitovem z války roku 1866, kterou provedl starosta obce Ing. Petr Lelek. Tabule je věnována bitvě u Podolí (dnes součást Svijan) 26. června 1866 a návštevník se seznámí nejen s průběhem střetnutí, kde zajisté zaujmou výroky přímých účastníků bitvy, ale také s historií památek, které souvisejí s podolskou bitvou. Obrazovou část tvoří podobenky velitelů jednotlivých částí obou armád, bitevní výjevy a fotografie pomníků v příslušném časovém období. Odhalení předcházela přednáška, která přítomné veřejnosti přiblížila okolnosti vzniku a průběhu prusko-rakouské války roku 1866. Její největší část byla věnována zdejší bitvě a pohybu jednotek v obci Podolí a Svijany, které tvořily v roce 1866 samostatné správní lokality. V dalším slavnostním programu byl na hřbitově proveden pietní akt za zemřelé vojáky, zakončený salvou účastníků v uniformách rakouské pěchoty a myslivců a saských myslivců. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili J. Náhlovský, J. Horký, M. Janoušek, P. Novák, D. Koral, P. Lazurko, J. Votrubec, M. Drapák, P. Daníček, Z. Studený a M. Barus.

SV-LB_017   SV-LB_029
SV-LB_040   SV-LB_048

Ve stejný den odpoledne se ukutečnila v libereckém Severočeském muzeu přednáška zaměřená na události v době prusko-rakouské války v Libereckém kraji a rovněž přítomné seznámila s několika památkami připomínající tento konflikt. Po jejím skončení následovalo slavnostní odhalení naučné tabule u Zahrady vzpomínek, které provedla primátorka Bc. Martina Rosenbergová. Tabule popisuje události ve městě před pruskou okupací, umístění lazaretů, zabývá se železnicí, která tvořila důležitou komunikační cestu pro pruskou stranu, a v krátkosti se zabývá historií bývalého libereckého hřbitova. V obrazové části je otisknuta unikátní dobová fotografie raněných rakouských a pruských vojáků před Střelnicí. Dále je zde reprodukována kresba raněných na vlakovém nádraží a fotografie centrálního pomníku a pomníků dvou pruských důstojníků, kteří v Liberci zemřeli ve stavu z roku 1910. Jeden spáchal sebevraždu vzápětí, když Prusové vstoupili do tehdejší samostatné obce Vesec, dnes součást Liberce, a druhý zemřel na choleru při návratu z polního tažení. Po odhalení tabule se uskutečnil pietní akt u centrálního pomníku připomínající památku 69 vojenských obětí. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili J. Náhlovský, J. Horký, M. Janoušek, P. Novák, D. Koral, P. Lazurko, J. Votrubec, P. Daníček a M. Barus.
SV-LB_082   SV-LB_084
SV-LB_090             SV-LB_103
 

Brigáda 18. pěšího pluku

Dne 20.října 2012 proběhla brigáda na vojenském hřbitově v komárenské bažantnici. Tuto lokalitu si vzali na starost příslušníci historického 18. pěšího pluku. Akce se zúčastnili Libor a Vojtěch Dolanovi, kteří celou plochu hřbitova posekali a uklidili. Poté bylo stejným způsobem upraveno vnější okolí oplocení hřbitova. Za tuto aktivitu 18. pěšího pluku Komitét děkuje. Mohla by posloužit jako vzor pro ostatní jednotky i jednotlivce z okolí Hradce Králové.

untitled  untitleda

 

Podzimní brigáda na bojišti u Hradce Králové

Podzimní brigáda se uskutečnila v sobotu 10.11.2012 za pravého podzimního počasí. Akce se zúčastnili opět stejní lidé: Věra Hladíková, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Jiří Musílek a Jiří Vilím.

Přítomní se sešli, jak bylo avízováno, v 9.00 u lesa Holá. Kvůli rozbahněné louce jsme se pěšky odebrali na západní cíp lesa k pomníkům ev.č. 9, rakouského plukovníka Bindera a ev.č. 247, pruské 8. pěší brigády a 49. pěšího pluku. Oba pomníky byly očištěny od mechů a náletů listí, široké okolí bylo posekáno křovinořezem až do cípu lesa směrem na Sadovou a vše bylo shrabáno a uklizeno. Cestou zpět jsme upravili okolí šachetního kříže ev.č. 342 na severním okraji lesa. Od Holé jsme přejeli k hořiněveské bažantnici k památce ev.č. 3, rakouského 40 pěšího pluku. Okolí tohoto pomníku nebylo několik let udržováno, tak jsme přistoupili k rozsáhlejšímu zásahu v jeho okolí a části úvozu, za pomocí motorové pily a křovinořezu. Pomník sám byl rovněž očištěn od mechů a náletů vyrůstajících u jeho paty. O opravu tohoto pomníku se zajímá Královéhradecký kraj v jehož majetku se nachází. Poté jsme se přemístili na vrch Horka nad Račicemi k hrobu rakouského setníka Weila ev.č. 2, jehož pomník se bude spolu s pomníkem ev.č. 248, pruského poručíka Sperlicha, dopadne li grant, v příštím roce opravovat. Zde jsme opět po dvou letech vyřezali okolí od výhonků černého bezu a vše uklidili. Nakonec jsme odjeli na návrší k hořiněveským lípám, kde se stejným způsobem upravili pomníky ev.č. 4 a 469, rakouského 57. pěšího pluku a kříž věnovaný občany Hořiněvsi a jejich okolí. Brigáda byla ukončena téměř v 17 hodin, kdy se již stmívalo.

P1080722  P1080735

P1080743  P1080770

P1080809

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM