Nová opatření v lesu Svíb

Obecní úřad Máslojedy a Obecní úřad v Čistěvsi přispěly v minulých týdnech k dalšímu zvětšení pietnosti lesa Svíbu, kde probíhaly nejtěžší boje bitvy u Hradce Králové 3. července 1866 a je zde také největší koncentrace vojenských hrobů. Na hlavní cestě od Máslojed, u pomníku "Římana" a u pomníku "Myslivce" u Čistěvsi jsou u vjezdu do lesa umístěny závory, které brání ve vjezdu do lesa nepovolaným řidičům osobních aut a především čtyřkolek. Pro akutní případy (především např. rekonstrukce památek, lesní hospodaření) jsou klíče od závor uloženy na výše zmíněných obecních úřadech.
 

Průvodce po naučné stezce "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště"

V červenci 2010 se podařilo vydat ve spolupráci Městského úřadu Mimoň, Osečná, Ralsko, Mnichovo Hradiště, Obecního úřadu Rokytá, Klášter Hradiště nad Jizerou, Boseň a Komitétu 1866 skládačku a průvodce po naučné stezce "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště". Trasa této stezky začíná v Mimoni a přes Kuřívody, Rokytou, Klášter Hradiště nad Jizerou a Mnichovo Hradiště míří do Bosně. Její součástí je i odbočka k Osečné. Návštěvníka tak provází hned po třech bojištích - po místě srážky u Kuřívod 26. 6. 1866, bitvy u Mnichova Hradiště 28. 6. 1866 a srážky u Českého Dubu 26. 6. 1866.
Skládačku i průvodce po naučné stezce je možné zakoupit na internetovém obchodě Komitétu 1866 - ZDE. Další prodej probíhá v místech, jimiž vede naučná stezka - v Městském muzeu v Mimoni, v informačním centru v Mimoni, v informačním centru v Kuřívodech, na Obecním úřadu v Rokyté, na Obecním úřadě v Klášteře Hradišti nad Jizerou, v Muzeu města Mnichovo Hradiště, v informačním centru v Mnichově Hradišti, na hradě Valečov u Bosně a v kiosku u parkoviště pod tímto hradem.

NS_MH
Titulní stránka průvodce

Mapa
Mapa s vyznačenou naučnou stezkou a tamními pomníky

tabule
Ukázka obsahu průvodce po naučné stezce

skl_-_MH
Popis jednotlivých válečných událostí v oblasti naučné stezky - část informační skládačky
 

Brigáda v severních Čechách (Boseň, Mužský, Klášter Hradiště n. J., Kuřívody)

Dne 17. 7. 2010 proběhla brigáda  na mnichovohradišťském bojišti zaměřená na sekání trávy a úpravu okolí pomníků e.č. 43-52, 56 a 57 v lokalitě Mužský-Boseň. U pomníku e.č. 50 na kopci Mužský bylo zjištěno vandalské poničení, spočívající v pomalování desky s letopočtem 1866 a železné konstrukce, která spojuje základ pomníku. Opětovné natření této konstrukce provedel M. Barus 20. 7. Další sekání trávy proběhlo u Kláštera Hradiště n. J. u pomníku e.č. 5, u pomníku rakouského poručíka Alexandera v. Schloezer e.č. 14, u Ševčína e.č. 1 a na bojišti u Kuřívod byla posekána tráva u pomníku e.č. 1 a 12. Zúčastnění J. Náhlovský a M. Barus, kterého v odpoledních hodinách nahradil M. Janoušek.


Snmek_008

Posekané okolí hrobu e.č. 45

Snmek_059
Poničená nápisová deska na pomníku na Mužském e.č. 50

Snmek_063
Detail popsané železné konstrukce na tomtéž pomníku s podpisy i datem "návštěvy"

 

 

Výstavka věnovaná Karlu Kopalovi

Muzeum Mladoboleslavska a Komitét pro udržování památek z války roku 1866 si Vás dovolují pozvat na drobnou výstavku věnovanou nedávno zesnulému členovi Komitétu 1866 panu Karlu Kopalovi. Výstavou chtějí pořadatelé připomenout zásluhy nejen na poli ochrany památek z války roku 1866, ale i jeho výzkumnou, dokumentační a sběratelskou činnost na poli novověké vojenské historie, přesahující rámec regionu. Součástí výstavy je i informační panel, seznamující návštěvníky s činností Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Jak již bylo uvedeno, výstavka není nijak zvlášť obsáhlá (jedná se o jednu vitrínu a informační panely) - přesto však věříme, že je důstojnou připomínkou výjimečné osobnosti Karla Kopala.
Výstavku připravil archeolog mladoboleslavského muzea a člen Komitétu 1866 Filip Krásný ve spolupráci s dalším členem Komitétu Jiřím Jemelkou.
Výstavu je možno navštívit od 22. dubna do 19. září, út-ne 9:00-12:00, 13:00-16:00. Výstavní prostor Templ se nachází v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí; odkaz s mapou zde.

 

Brigáda u Kuřívod a Mnichova Hradiště

Dne 16. června 2010 se uskutečnila další brigáda v regionu severních Čech. Její náplní byla především oprava dvou pomníků u kostela v Kuřívodech, jejichž vrchní část byla přičiněním vandalů oddělena od soklu (viz foto). Pomníkům tak hrozilo zřícení a poničení. Oba pomníky byly pomocí speciálního lepidla dány opět dohromady a bylo provedeno jejich rámcové očištění. Poté byla posekána tráva u kuřívodského centrálního pomníku (e. č. 1) a u pomníku v lokalitě Dolce nedaleko Mnichova Hradiště (e. č. 39). Brigády se zúčastnili J. Náhlovský, M. Barus, M. Janoušek a P. Novák.

P1280567
Jeden z poškozených pomníků 

P1280569
Druhý poškozený pomník

P1280571
  Lepení oddělených částí pomníku

P1280572
Hrob v Dolcích (e. č. 39) před posekáním

P1280574
Tatáž lokalita po skončení brigády
 

Brigáda v severních Čechách - Klášter Hradiště nad Jizerou, Kuřívody

Dne 29. 5. 2010 se uskutečnila brigáda zaměřená na vysekání trávy u několika pomníků v obci Klášter Hradiště n. J. (e. č. 16 - 18, 31 a 32) a v jejím okolí směrem na Jivinu (e. č. 7 - 13) a Bílou Hlínu (e. č. 2 - 4). Rovněž proběhlo sekání trávy u pomníku v blízkosti Ševčína (Dolní Rokytá - e. č. 1) a u všech pomníků na bojišti u Kuřívod, kde se ještě vnitřní prostory obrubníků ošetřily chemickým roztokem proti růstu vegetace. Během brigády se také zkontrovaly tabule naučné stezky Mimoň-Boseň. Zúčastnění J. Náhlovský, M. Barus, P. Novák a odpoledne byl nápomocen M. Janoušek.

P1080208
Hroby e. č. 11 - 13 u Kláštera Hradiště před posečením

P1080210
Tytéž hroby po posečení trávy

P1080217
Hroby e. č. 8 - 10 u Kláštera Hradiště

P1080221
Hrob u Ševčína e. č. 1 a tabule naučné stezky před posečením

P1080226
Tatáž lokalita po posečení

P1080230
Hrob e. č. 2 na kuřívodském bojišti

P1080234
Centrální pomník (e. č. 1) na kuřívodském bojišti a tabule naučné stezky
 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

Dne 17.4.2010 se uskutečnila na královéhradeckém bojišti jarní brigáda. Tato akce byla tentokrát zaměřena, stejně jako na ostatních bojištích, na ošetření a nátěry tabulí naučných stezek a případnou úpravu okolí těchto tabulí. Brigády se účastnili: Jiří Kozák, Jiří Musílek, Pavel Mrkvička a Jiří Vilím. Během dopoledne však musel kolega Musílek odjet za svou prací. Roman Pokorný se omluvil s tím, že si vykoná brigádu dle našich požadavků až mu zaneprázdněnost dovolí.

Ve třech lidech jsme se tedy věnovali údržbě tabulí na naučné stezce vedoucí jižním křídlem bojiště od Cerekvice přes Nechanice a Hrádek do Rozběřic ke „Šramovu kříži“. To znamená, že bylo ošetřeno celkem 26 kusů tabulí. Cestou byla pořizována fotodokumentace k připravovaným opravám památek. Pomoc nabídl se členy 18. pěšího pluku také Jan Šmíd, který by dodělal spojovací trasu z Hořiněvsi do Josefova.

V podvečer jsme skončili u muzea na Chlumu, kde nás kolega Chvojka provedl po budově nového muzea.

 

Zasedání předsednictva Komitétu 1. května 2010

Dne 1. května 2010 se uskutečnilo v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové další ze zasedání předsednictva Komitétu 1866. Na jeho počátku referoval místopředseda R. Teichman přítomným o problémech s vyúčtováním projektu Historické rekonstrukce a o dalších akcích souvisejících s tímto projektem. Za nepřítomného technického referenta pro severní Čechy J. Náhlovského seznámil přítomné opět R. Teichman s podrobnostmi smluv, které byly Komitétem uzavřeny se sedmi obcemi v okolí Mnichova Hradiště, z jejichž prostředků bude financováno vydání skládaček a průvodců po tamní naučné stezce. Jednotliví techničtí referenti pak informovali o aktualitách ze svých regionů. Technický referent pro Moravu a Slezsko J. Jemelka podal další informace o chystané centrální akci v Tovačově a dále informoval o konferenci o drobných památkách, jíž se za Komitét zúčastnil a kde o naší činnosti rovněž přednesl příspěvek. Do Komitétu byli následně přijati dva noví členové. Předseda J. Komárek vyzval k větší aktivitě pracovní skupinu, zabývající se shromažďováním financí pro stavbu pomníku ve Střezeticích. R. Teichman a P. Mrkvička informovali o možnosti financovat opravy některých pomníků prostřednictvím zdrojů z Místních akčních skupin (MAS), které jsou aktivní téměř na celém území státu. Právě P. Mrkvička podal na MAS Hradecký venkov žádost na opravu 24 pomníků na královehradeckém bojišti.
 

Severní Čechy (Kuřívody, Mnichovo Hradiště)

Severní Čechy (Kuřívody, Mnichovo Hradiště):
Dne 3.4.2010 proběhla brigáda na bojišti u Kuřívod, zaměřená hlavně na sběr odpadků podél silnice E268 mezi pomníky e.v. 1 a 13. Při sběru bylo nashromážděno 16 igelitových pytlů s odpadky a mezi kuriozity letošního sběru patří WC mísa se splachovadlem a zářivkové těleso. Uvedený počet pytlů sice nedosáhl loňského počtu 19 kusů, ale nicméně se vyrovnal roku 2008. Je to důkaz, že si někteří "lidé" úsek dlouhý cca 1,5 km stále pletou s domácím prostředím, kde také odhazují vše nepotřebné na podlahu. Další práce spočívaly v odstranění čtyř mohutných pařezů u pomníku e.č. 6 a 7 a rovněž se u všech pomníku na tomto bojišti uhrabalo okolí. Na bojišti u Mnichova Hradiště u pomníku v lokalitě "V Dolcích" se vyřezaly zbývající náletové dřeviny a uhrabalo okolí, čímž se odstranily poslední zbytky po skládce odpadu, která zde v minulosti svévolně vznikla. Zúčastnění J. Náhlovský, P. Novák a M. Macek se zástupkyní KVH Česká Lípa, několik hodin byl rovněž přítomen M. Bratrych.
 

Komitét 1866 - 13.11.2009 - Severní Čechy (Stráž nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou)

Dne 10.10.2009 byl obnovien ve Stráži n. N. pomník, který připomíná místo, kde došlo ke zranění četaře c.k. husarského pluku č. 10 Emericha Berty. Pomník byl postaven v roce 1902 a v 60. letech minulého století zničen, viz. článek v Bellum 1/2007. Výrobu kamenného podstavce a vlastní montáž provedla firma Kamenictví Novotný, kovové prvky zajistilo umělecké kovářství p. Postracha a betonový základ zhotovil J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák v rámci spolkové brigády 1.11.09. Náklady spojené s obnovou pomníku hradil z rozpočtu Obecní úřad Stráž n. N. Dne 1.11. uvedení členové Komitétu 1866 také provedli v Hodkovicích nad Mohelkou u pomníku z války roku 1866 a 1. světové války rozsáhlý úklid a odstranění popínavých rostlin.

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM