Severní Čechy - článek v Chrastavských listech

V Chrastavských listech č. 6/2012, co je měsíční zpravodaj města Chrastavy, byl otisknut příspěvek technického referenta pro oblast severních Čech Jiřího Náhlovského k letošnímu 146. výročí roku 1866, kdy do města vstoupily první pruské jednotky v čele s 2. magdeburským pěším plukem č. 27. Článek se týkal objasnění a určení pruského vojáka, který zemřel v Chrastavě v srpnu válečného roku a až do léta roku 2009 nebyla známa jeho totožnost. Desítky let neznámým zemřelým se stal mušketýr Janusch Heinrich z 8. pomořanského pěšího pluku č. 61.
Celé šesté číslo Chrastavských listů i s uvedneých článekm ke stažení ZDE.
 

Brigáda v severních Čechách - okolí Mnichova Hradiště

Dne 6. července proběhla brigáda na bojišti u Mnichova Hradiště, která byla celá zaměřena na sekání trávy v okolí několika pomníků. Sekání se uskutečnilo u Ševčína, v okolí Bílé Hlíny, Kláštera Hradiště nad Jizerou, u Mnichova Hradiště a v Bosni, jednalo se o pomníky e.č. 1, 2, 4, 5, 17 - 20, 32, 10 - 16, u Sychrova, 41, 42 a 45. Rovněž byla zkontrolován pomník v Bosni e.č. 56. Ani velmi teplé letní počasí neodradilo P. Nováka a J. Náhlovského, aby s pomocí techniky a ručního nářadí nezvítězili nad rostoucí vegetací u hojného počtu památek z bitvy 28. června 1866. Nápomocen byl také nový rekrut Komitétu 1866 D. Korál, který touto první brigádou poznal pracovní nadšení a morálku v regionu severních Čech.

6.7.2012_-_1   6.7.2012_-_2   6.7.2012_-_3   6.7.2012_-_4

 

 

Vzpomínková akce ke 146. výročí prusko-rakouské války v Sychrově u Mnichova Hradiště a v Kuřívodách

Dne 16. června dopoledne proběhla přednáška k roku 1866 v obci Sychrov u Mnichova Hradiště. Po jejím skončení se všichni přesunuli k pomníku na památku padlého jezdce ze saského 1. jezdeckého pluku. Pomník se podařilo za finanční podpory města Mnichova Hradiště zcela obnovit do podoby, která odpovídala roku 1867, kdy Marie Waldstein-Wartenberg, manželka tehdejšího majitele mnichovohradišťského panství Ernsta Franze Waldstein-Wartenbrg, nechala podobnými pomníky osadit všechny tehdy známé hroby z bitvy 28. června 1866. Památku vysvětil P. Pavel Mach z Mnichova Hradiště a vojenské pietní odhalení proběhlo pod velením O. Krále. Za Komitét 1866 se zúčastnili M. Janoušek, P. Lazurko, J. Votrubec, J. Horký, J. Kozák, P. Daníček, M. Macek a J. Náhlovský. Přítomni byli také zástupci Klubu vojenské historie z České Lípy v uniformách rakouských dělostřelců a zástupci Klubu vojenské historie z Liberce v uniformách saského 2. mysliveckého praporu. Ve stejný den odpoledne proběhla přednáška k prusko-rakouské válce v infocentru v Kuřívodech na jejímž konci se zúčastnění přesunuli k centrálnímu pomníku, kde se uskutečnil pietní akt za padlé ze srážky 26. června 1866. Věnec k pomníku poskytnul městský úřad Ralsko. Veškeré obrazové a zvukové materiály k oběma přednáškám připravil a zajistil P. Lazurko.

phoca_thumb_l_sychrov_kurivody_16.6.2012-069   phoca_thumb_l_sychrov_kurivody_16.6.2012-042   Sychrov_Kurivody_16.6.2012-151

Více fotografií z těchto vzpomínkových akcí ZDE.

 

Brigády v severních Čechách (Kuřívody, Mnichovo Hradiště, Liberecko) - květen a červen 2012

V neděli 20. května J. Náhlovský s M. Janouškem na bojišti u Mnichova Hradiště posekali trávu a upravili okolí u pomníku e.č. 1 v lokalitě Ševčín, kde se rovněž nachází zastávka č. 5 naučné stezky „Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště“. Další píle byla věnována kuřívodskému bojišti, kde sekání trávy proběhlo u pomníku e.č. 6 a 7, a potom u centrálního pomníku e.č. 1. Na bojišti u Mnichova Hradiště sekání trávy proběhlo u pomníku rakouského důstojníka Alexandera von Schloezer e.č. 14 a dalších šesti památek e.č. 10, 11, 12, 13, 15 a 16, které se nacházejí při silnici z Kláštera Hradiště nad Jizerou do Jiviny.

20.5.2012_-_1   20.5.2012_-_2


Ve středu 23. května sesbíral M. Macek na kuřívodském bojišti nános odpadků podél silnice E268 z Kuřívod na Mnichovo Hradiště a to na straně, kde se nacházejí pomníky. Pokračoval od odbočky na Horní Rokytu k pomníku e.č. 13 a podařilo se nashromáždit dalších 7 pytlů. S těmito bylo zatím naplněno 20 pytlů a to se tak stalo pouze při jedné straně silnice!
Dne 2. a 3. června natřel M. Barus s M. Janouškem v technickém zázemí fary v Mnichově Hradišti tři stojany naučných tabulí šesti nátěry proti povětrnostním vlivům.
Dne 9. června provedl J. Náhlovský kontrolu pomníků v Liberci-Vesci, Dlouhém Mostě a Hodkovicích nad Mohelkou. V prvně uvedené lokalitě u pomníku rakouského majora Franze von Panz byly odstraněny trsy trávy z vnitřní plochy obrubníku. V Hodkovicích nad Mohelkou bylo zjištěno zarůstání plochy plevelem, kde je vysazena okrasná zeleň. Při návštěvě bylo zjištěno uražení a povalení levého krajního sloupku i s řetězy o čem byl ihned v pondělí 11. června informován tamní městský úřad.

9.6.2012_-_1   9.6.2012_-_2   9.6.2012_-_3


V neděli 10. června J. Náhlovský s M. Janouškem na kuřívodském bojišti opětovně instalovali tři stojany s naučnými tabulemi, které byly při jarní brigádě sejmuty a natřeny. U centrálního pomníku e.č. 1 byla dokončena terénní úprava, takže splynul přechod odkopané částí se stávající zarostlou plochou. V okolí zastávky „Kuřívody les“ zúčastnění posekali trávu s kopřivami a odstranili bujně se rozrůstající keř bezu. Další aktivity se zaměřily na mnichovohradišťské bojiště, kde největší náplň se soustředila na vysekání letité trávy a náročné úpravy terénu u základu pomníku u Sychrova. I když na závěr 1,5 hodinové činnosti u tohoto pomníku začalo pršet, přesunuli se brigádníci ke Klášteru Hradiště nad Jizerou, kde již za trvalého deště posekali trávu a odstranili náletové dřeviny u pomníku e.č. 21. Konečnou tečkou deštivého odpoledne se stalo posekání trávy u pomníku e.č. 4 nacházející se v blízkosti Bílé Hlíny.
 

Slavnostní odhalení dlaždice Komitétu 1866

Slavnostní odhalení dlaždice Komitétu 1866 v Cestě česko-německého porozumění

 

V sobotu 23. června 2012 se na úpatí Červené hory u Guntramovic (bojiště z roku 1758) konalo slavnostní 18. prodloužení Cesty česko-německého porozumění. Při této příležitosti byla cesta rozšířena o 8 nových desek, z nichž jedna patří Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Slavnost byla ve 13.00 hod. zahájena vystoupením pěveckého sboru, po němž všechny přítomné krátce přivítal starosta města Budišov nad Budišovkou ing. Rostislav Kyncl. Poté již následoval vlastní akt prodlužování Cesty porozumění, kdy byli zástupci organizací, jejichž desky byly do cesty nově umístěny, vyzváni k slavnostnímu poklepu. Celý tento akt řídil předseda občanského sdružení Vlastenecký poutník, které založilo Cestu porozumění, pan Petr Andrle. Slavnost byla zakončena polní mší u kaple stojící v bezprostřední blízkosti Cesty porozumění. Za Komitét 1866 se kladení desek zúčastnil Jiří Synek, který provedl slavnostní poklep dlaždice, Jiří Jemelka a Václav Hradil a dále příznivce Komitétu 1866 pan Zdeněk Bartoš.

 

IMG_4391AB

IMG_6323

IMG_6298IMG_6318IMG_6325

 

Brigáda v Přerově a Tovačově

Brigáda v Přerově a Tovačově

Ve čtvrtek 14. června 2012 se konala brigáda, které se zúčastnil Václav Hradil, Petr Hradil, Jiří Jemelka a Jiří Synek. Nejprve bylo provedeno očištění pomníku 151 pruských vojáků na hřbitově v Přerově. Před vlastním čištěním byly ostříhány túje stojící v bezprostředním okolí pomníku. Poté byl povrch pomníku i skalky, na které stojí, očištěn od řas, lišejníků a mechu tlakovou vodou. Nakonec bylo upraveno okolí památky.

Poté se všichni přesunuli do Tovačova, kde bylo nutno očistit pomník pruského podplukovníka Behra, který byl silně znečištěn ptačím trusem. Po velkých obtížích se nakonec podařilo na místo dojet vozidly a pískovcový jehlanec, podstavec a sloupky oplocení byly očištěny tlakovou vodou. Po celou dobu brigády jsme se potýkali s nepřízní počasí, kdy naši práci několikrát zkomplikoval déšť a především bahno v okolí pomníku podplukovníka Behra se zdálo být bezedným. Přesto jsme se, stejně jako naši větry a plýskanicemi ošlehaní kolegové ze severních Čech, problémů nezalekli a dovedli svůj záměr ke zdárnému konci.

 

IMG_6027

IMG_6057IMG_6068

IMG_6082

IMG_6088IMG_6096

 

Cesta česko-německého porozumění


V sobotu 23. června 2012 se od 13.00 hod. koná na úpatí Červené Hory u Guntramovic již 18. slavnostní prodloužení Cesty česko-německého porozumění. V jeho průběhu bude do této symbolické cesty umístěna i dlaždice Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.
 

Bohumil Poláček

20120609 polacek bohumil s obr

 

Brigáda v severních Čechách - Kuřívody

Dne 21. dubna 2012 M. Janoušek a J. Náhlovský zabetonovali na kuřívodském bojišti držáky naučné tabule č. 3. Prvně jmenovaný člen Komitétu 1866 sesbíral podél silnice ještě 3 pytle odpadků. Druhý člen spolku natřel kotevní prvky dalších dvou tabulí v uvedené lokalitě, stejně jako kompletní stojan naučné tabule v Mimoni a v Osečné.
 

Brigáda na tovačovském bojišti - 14. 4. 2012

V sobotu 14. dubna 2012 se konala brigáda na bojišti u Tovačova. Práce byly komplikovány probíhající opravou a rozšiřováním silnice č. 435 mezi Tovačovem a Věrovany. Bylo upraveno okolí kříže u mlýna (e.č. MS 7) a opravena zeď za křížem. Dále bylo uhrabáno listí u pískovcové pyramidy na Skašovské hrázi (e.č. MS 8), jejíž širší okolí je v současné době náležitě upraveno, neboť vlastník Tovačovských jezer, společnost Českomoravský štěrk, a.s., provedl kompletní vyřezání náletových dřevin na březích Skašovského rybníku, u kterého pomník stojí. U kříže na Olomoucké ulici (e.č. MS 6) bylo očištěno jeho okolí a stejně jako u kříže u mlýna zde byl aplikován postřik herbicidem. U pomníku pruského podplukovníka Behra (e.č. MS 4) bylo uhrabáno okolí a byl také aplikován herbicidní postřik. Bohužel vzhledem k silnému znečištění vrcholové partie pomníku ptačím trusem nemohlo být provedeno plánované zvýraznění písma na pomníku (bude provedeno později po celkovém očištění tlakovou vodou). Nakonec byl zkontrolován stav centrálního pomníku (e.č. MS 1), v jehož těsné blízkosti probíhá oprava a rozšiřování silnice. Práce se památky ani jejího oplocení zatím nijak nedotkly. Brigády se zúčastnili Hradil Václav, Jemelka Jiří, Juna Jan, Kosina Jan, Kosina Václav, Novák Ladislav a Synek Jiří.

IMG_4215  IMG_4217
IMG_4235  IMG_4262  IMG_4282
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM