Komitét 1866 - 10.10.2009 - Severní Čechy (Kuřívody, Boseň)

Dne 10.10.09 proběhla brigáda zaměřená v Kuřívodech na instalaci křížků, u pomníku e.č. 6, 7 a 11, které byly nově vyrobeny. Jedná se o náhražku křížků z roku 2007, které byly odcizeny, tato skutečnost se zjistila v srpnu, viz aktuality z 12. 8. 2009. Na finančním pokrytí jejich výroby ve výši 1.300,- Kč. se podílelo 6 členů Komitétu 1866 z vlastních prostředků. Ve jmenované lokalitě byla také vysekána tráva v blízkosti pomníku e.č. 1, 6 a 7 a proběhla kontrola zbývajících pomníků u hlavní silnice. V Bosni probíhaly práce zaměřené na zabetonování držáků tabule naučné stezky Mimoň-Boseň. Zúčastnění J. Náhlovský, M. Barus, M. Janoušek, P. Novák a J. Woisetschläger. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 13.10.2009 - Informace o zasedání předsednictva 3. 10. 2009

Místopředseda R. Teichman přítomné informoval o jednání s partnery, kteří se spolu s Komitétem 1866 podílí na realizaci česko-polského projektu Historické rekonstrukce, jež se uskutečnilo 21. září v polské Nyse. Poté byly kladně zhodnoceny proběhnuvší akce, především vzpomínková akce, která se 26. září uskutečnila ve Dvoře Králové nad Labem. Neradostnou informaci přinesl technický referent královehradeckého bojiště P. Mrkvička – havárií bylo poškozeno nově opravené oplocení vojenského hřbitova v Sadové, škoda byla odhadnuta na 15 000 Kč. Oproti tomu však byla dokončena oprava souboru pomníku na Hejcmance nedaleko Rozběřic. Technický referent pro Moravu J. Jemelka podal zprávu o probíhající rekonstrukci ústředního pomníku v Tocačově. J. Náhlovský, technický referent pro severní Čechy, referoval o třech vrcholových křížích, které byly na počátku srpna zcizeny z pomníků na kuřívodském bojišti. Šest členů Komitétu 1866 se rozhodlo přispět ze svých prostředků na výrobu kopií, které budou v nejbližší době osazeny na pomníky. V rámci projektu Historické rekonstrukce byla vytvořena čtyřčlenná skupina, jejímž úkolem bude příprava nových internetových stránek Komitétu 1866 a Portálu 1866. Další pracovní skupina má pak na starosti přípravu textových podkladů pro informačně-propagační materiál plánované výstavby pomníku jezdecké bitvy u Střezetic. Výsledek jejich práce má být představen na Valné hromadě, která se uskuteční 24. října na Chlumu  

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 27.8.2009 - Severní Čechy (Boseň)

Odpoledne 27.8.2009 proběhly práce na pomníku, který se nachází na boseňském hřbitově. Pomník se nakláněl směrem k hřbitovní zdi a jeho části byly zcela uvolněné. Proto se celý pomník rozebral, odstranily se kořeny popínavých rostlin a vybudoval se nový základ. Materiál pro zhotovení základu poskytnul Obecní úřad Boseň. Dále se vysekala tráva u dvou křížů v okolí zmiňované obce. Zúčastnění: J. Náhlovský, M. Barus, M. Janoušek, J. Votrubec a J. Woisetschlaeger. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 26.8.2009 - Informace o průběhu Valné hromady konané na Chlumu 24.10.2009

27. Valná hromada Komitétu 1866 se konala v sobotu 24. října v restauraci Na Bojišti v obci Chlum. Účastnilo se jí 29 řádných a jeden zasloužilý člen našeho spolku. Valná hromada měla na programu jediný bod - projednání vybudování pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Místopředseda R. Teichman informoval přítomné především o činnosti pracovní skupiny, která se v tomto směru angažovala. Přečetl také závěr textu připravované propagační brožury, která by nám měla pomoci získat dostatečné finanční prostředky. Poté se slova ujal předseda J. Komárek, který přestavil svou ideovou i reálnou vizi pomníku, s níž zavládl v podstatě většinový souhlas. Krátká diskuze pak byla přerušena odchodem na „dušičkový" pietní akt, který se konal na na nově zrenovovaném vojenském hřbitůvku Hejcmank u Rozběřic. Po návratu do restaurace byla vyhlášena pauza na oběd, během níž probíhala diskuze o pomníku především v kuloárech. Protože nikdo neměl výraznějších námitek, byla idea pomníku schválena a valná hromada ukončena. Poté se ještě několik členů předsednictva vydalo za sochařem Novákem, se kterým konzultovali další možné podoby pomníku.

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Komitét 1866 - 12.8.2009 - Severní Čechy

Dne 11.8.2009 (úterý) bylo zjištěno na bojišti u Kuřívod u pomníku e.č. 6 a 7 odcizení křížku z vrcholového dílu. Jedná se o stejnou záležitost, která byla zmíněna ve zprávě z brigády v sobotu 8.8.2009. Ztráta křížků, jeden váží několik dekagramů, které se na zmíněných pomníkách ještě při sobotní brigádě nacházely je důkazem toho, že na zmíněné bojiště docházejí pochybné existence, lépe řečeno lůza, které si patrně dokazují svoji sílu a ukazují na totální hloupost. Bohužel ničí práci lidí, kteří během několika let dokázali zcela zničené památky obnovit a pravidelně udržovat jejich okolí, pro poctivé návštěvníky, kteří mají zájem o historii nebo si váží práce lidí, kteří se ve volném čase věnují záchraně památek a nezáleží ke kterému časovému období se vztahují. O opakovaném odcizení památek byl informován Městský úřad Ralsko, v jehož lokalitě se kuřívodské bojiště nachází. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 12.8.2009 - Severní Čechy

V sobotu 8.8.2009 proběhla brigáda v okolí Kláštera Hradiště nad Jizerou a Kuřívod. Práce byly hlavně zaměřeny na vysekání trávy v okolí pomníků a stojanů naučné stezky. U Kláštera Hradiště n. J. se vysekala tráva u pomníku na hřbitově, u všech pomníků směrem na Jívinu a Dolní Rokytu a taktéž u pomníku pruského myslivce Wolfa a křížů, které se nacházejí v blízkosti zmíněného pomníku. Rovněž proběhla kontrola zda památky neutrpěly škody po několika vichřicích. Na kuřívodském bojišti bylo zjištěno několik stromů, které byly poničeny v těsné blízkosti pomníků e.č. 6 a 7, ale ty již byly pokáceny a odvezeny. U zbývajících pomníků na tomto bojišti nenápachaly povětrnostní živly žádné škody. Taktéž nebyly zjištěny škody na již postavených tabulích zdejší naučné stezky. Co odolalo prudkým přílivům větru, to ovšem neodolalo lidské chamtivosti a nepochopitelné hlouposti. U pomníku e.č. 11 bylo zjištěno odcizení křížku, který se nacházel na vrcholovém dílu. Zarážející je skutečnost, že kříž měl výšku okolo 30 cm a váhu několik dekagramů, tzn. pro učely ,,zbohatnutí" při prodeji ve sběrně naprosto nevhodný. Zúčastnění na brigádě J. Náhlovský, J. Horký, O. Král, T. Vondryska a J. Votrubec. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 7.6.2009 - Informace o zasedání předsednictva 30. 5. 2009

Hlavním bodem jednání předsednictva byly finanční záležitosti, o nichž se jednalo už na valné hromadě. Byla schválena smlouva o půjčce finančních prostředků z ČSOB, a.s. Na realizaci dvou mikroprojektů z Euroregionu Glacensis - „Oživení historických památek v česko-polském pohraničí“ a „Kladské pomezí v zrcadle dějin“. Dále byl schválen návrh smlouvy na půjčky (s 5% úrokem) od členské základy Komitétu. Tyto peníze budou použity jako provozní kapitál pro „velký projekt“ česko-polského Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-13 a po jeho vyúčtování budou půjčky vráceny. Smlouva bude rozeslána všem členům Komitétu pomocí Bulletinu 1866 v nejbližší době. V závěru jednání informoval místopředseda R. Teichman přítomné o programu vzpomínkových akcí ke 143. výročí bitvy u Hradce Králové. M. Barus seznámil přítomné s „objevením“ pomníku na vojenském hřbitově v Olomouci-Černovíře (viz aktualita z 18. 5.) 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 30.5.2009 - Sevčín, Kuřívody, Klášter Hradiště nad Jizerou


Brigáda, která byla zaměřena na montáž stojanu s tabulí č. 5, která je součástí naučné stezky Mimoň-Boseň. V Kuřívodech byly natřeny tři stojany naučné stezky Mimoň-Boseň a vysekána tráva u centrálního pomníku e.č.1. U Kláštera Hradiště se provedlo vysekání trávy u pomníku pruského myslivce L. Wolfa a několika křížů. Brigády se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, Z. Studený a M. Macek. 


WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 19.5.2009 - Hoškovice

Instalace pomníku na památku 18 pruských a 2 rakouských vojáků v lokalitě "V Dolcích". Pomník byl odhalen a vysvěcen v sobotu 16.5. při pietním aktu v Hoškovicích. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 18.5.2009 - Pomník z vojenského hřbitova v Olomouci-Černovíře „nalezen“

Vojenský hřbitov v Olomouci-Černovíře je již několik let ve značně katastrofálním stavu. Podle informací Mgr. Papouška z Národního památkového ústavu v Olomouci, by však měl být v brzké době rekonstruován, což je jistě velmi potěšitelná informace. Ačkoliv je tento hřbitov označován především jako pohřebiště z 1. světové války, nejstarší pomník v jeho areálu souvisel s válkou r. 1866. Ten byl však již asi 10 let nezvěstný. Podle informací pana Papouška by se ale měl nacházet v depozitáři správy olomouckých hřbitovů a při rekonstrukci se počítá s jeho opětovným umístěním do původní polohy. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM